En järnvägsknut är en ort med järnvägsstation där flera järnvägssträckor möts eller korsar varandra.[1] Begreppet syftar i första hand på den plats där byte mellan järnvägslinjer kan ske, snarare än den plats där själva spårförgreningen finns.

Kännetecknande för många samhällen med järnvägsknutar, är att de var obefintliga eller mycket små orter innan järnvägen kom. Många av dem är i Sverige (men med motsvarigheter utomlands) resultat av den järnvägspolitik som fördes under 1800-talet som ledde till att då viktiga städer som Växjö, Eksjö, Mariestad, Örebro, Sundsvall och Umeå hamnade vid sidan om statsbanorna. De fick då istället bibanor som anslöt till statsbanorna vid järnvägsknutarna Alvesta,[2] Nässjö, Moholm, Hallsberg,[3] Ånge och Vännäs.[4] Runt järnvägsknutarna växte stationssamhällena ofta till relativt betydande orter i sig själva.

Världens första järnvägsknut anses vara stationen Earlestown (dåvarande namn: Newton Junction) i Newton-le-Willows i Merseyside, England. Här anslöts den 25 juli 1831 järnvägslinjerna Liverpool and Manchester Railway och Warrington and Newton Railway. En annan tidig järnvägsknut blev 1837 Crewe i Cheshire, England. Både Newton-le-Willows och Crewe utvecklades efter hand till industristäder med tillverkning av lokomotiv och andra produkter för järnvägen.

Aktuella järnvägsknutar i Sverige redigera

Ett urval av aktuella järnvägsknutar.

Historiska järnvägsknutar i Sverige redigera

Ett urval av historiska järnvägsknutar.

Se även redigera

Källor redigera