Ej att förväxla med Mittsverigebanan.

Mittbanan är järnvägen mellan Sundsvall vid Sveriges ostkust och Storlien vid gränsen till Norge och utgör den svenska delen av mellanriksbanan som fortsätter till Trondheim. Den högsta punkten på Sveriges järnvägar (600,77 meter över havet) befinner sig en kilometer öster om Storlien. Banan är enkelspårig förutom den 30 kilometer långa sträckan mellan Ånge och Bräcke där banan delar sträckning med Norra stambanan i dubbelspår. Tre kilometer väster om Storlien, vid riksgränsen, övergår banan i norska Meråkerbanen som ansluter till Norges övriga järnvägar i Trondheim. Banan är elektrifierad mellan Sundsvall och Storlien, sträckan mellan Storlien och Trondheim är oelektrifierad. Mellan Brunflo och Östersund Västra delar Mittbanan sträckning med Inlandsbanan.

Mittbanan
Mittbanan Storlien.JPG
Mittbanan i närheten av Storlien.
Allmänt
PlatsSverige
SträckaStorlien - Sundsvall
Anslutande linjerMeråkerbanan
Inlandsbanan
Stambanan genom övre Norrland
Norra stambanan
Ådalsbanan
Ostkustbanan
Organisation
Invigd1882
ÄgareSvenska staten
Infrastruktur­förvaltareTrafikverket
TrafikoperatörSJ
Norrtåg
Green Cargo (gods)
Hector Rail (gods)
m.fl.
BiljettoperatörSJ
Norrtåg
Tekniska fakta
Längd358 kilometer
Antal spårEnkelspår
Dubbelspår Bräcke-Ånge
Spårvidd1435 millimeter (normalspår)
Största tillåtna axellast25 Sundsvall - Östersund, 22,5 Östersund - Storlien ton
Största tillåtna vikt per meter8,0 / 6,4 ton/m
Största lutning19 
ATCATC-2
FjärrblockeringSystem H
Högsta hastighet160 km/h
Elektrifierad1939 Ånge-Östersund
1942 Ånge-Sundsvall
1945 Östersund-Storlien
2019 Storlien-Norska gränsen
Matning15 kV 16 ⅔ Hz
(kontaktledning)
LastprofilA
Källor[1]
Linjekarta
 v  r 
Unknown BSicon "LSTR"
MeråkerbanenTrondheim
Unknown BSicon "hSTRae"
 Stora Helvetet
Station on track
0 Storlien
Station on track
13 Enafors
Unknown BSicon "SKRZ-Gu"
 E 14
Station on track
24 Ånn
Unknown BSicon "hKRZWae"
 Indalsälven
Unknown BSicon "hKRZWae"
 Indalsälven
Station on track
48 Duved
Station on track
56 Åre
Station on track
70 Undersåker
Unknown BSicon "hKRZWae"
 Liten
Station on track
83 Järpen
Station on track
93 Mörsil
Small non-passenger station on track
96 Äggfors
Small non-passenger station on track
104 Mattmar
Unknown BSicon "SKRZ-Gu"
 E 14
Unknown BSicon "SKRZ-Gu"
 E 14
Unknown BSicon "PSL"
115 Trångsviken
Unknown BSicon "hKRZWae"
 Ytterån
Stop on track
130 Nälden
Unknown BSicon "PSL"
136 Storflon
Small non-passenger station on track
138 Krokom OJ
Stop on track
141 Krokom
Unknown BSicon "hKRZWae"
 Indalsälven
Small non-passenger station on track
142 Hissmofors
Unknown BSicon "SKRZ-Gu"
 E 14
Unknown BSicon "ABZg+l"
InlandsbananGällivare
Stop on track
161 Östersund V
Station on track
162 Östersund C
Unknown BSicon "PSL"
169 Ope
Station on track
177 Brunflo
Unknown BSicon "ABZgr"
InlandsbananMora
Station on track
195 Pilgrimstad
Station on track
209 Gällö
Unknown BSicon "hKRZWae"
 Revsundssjön
Station on track
222 Stavre
Unknown BSicon "hKRZWae"
 Gimån
Unknown BSicon "ABZg+l"
Stambanan genom övre Norrland
Station on track
233 Bräcke
Unknown BSicon "KBSTaq" Unknown BSicon "ABZg+r"
SCA Virkesterminal
Unknown BSicon "ABZq+r" Junction both to and from right
261 Norra stambanan
Unknown BSicon "LSTR" Station on track
263 Ånge
One way leftward Unknown BSicon "ABZgr"
Norra stambanan
Unknown BSicon "hKRZWae"
 Ljungan
Station on track
277 Erikslund
Small non-passenger station on track
182 Callans såg
Unknown BSicon "PSL"
284 Johannisberg
Stop on track
286 Ljungaverk
Unknown BSicon "exKBSTaq" Unknown BSicon "eABZg+r"
286 Ljungaverk lastplats
Station on track
292 Fränsta
Station on track
301 Torpshammar
Stop on track
304 Bodaborg
Unknown BSicon "PSL"
307 Viskan
Station on track
317 Stöde
Unknown BSicon "PSL"
332 Nedansjö
Unknown BSicon "SKRZ-Gu"
 E 14
Unknown BSicon "PSL"
340 Vattjom
Unknown BSicon "PSL"
346 Töva
Unknown BSicon "SKRZ-Ao"
 Riksväg 86
Junction both to and from left
Triangelspår mot Ådalsbanan
Stop on track
357 Sundsvall V
Station on track
358 Sundsvall C
Continuation forward
OstkustbananGävle
Teckenförklaring
Källor[2]

Stationer med persontrafik

redigera

Persontrafik

redigera

Mittlinjen kallades mellan 1992 och 2007 den persontrafik på Mittbanan som bedrevs i samarbete mellan länstrafikbolagen i Jämtlands län och Västernorrlands län och som gick mellan Östersund och Sundsvall. Trafiken bedrevs av SJ och på senare år av Tågkompaniet och hade cirka 300 000 passagerare per år. 17 juni 2007 tog Veolia Transport över trafiken på sträckan. Linjen slogs samtidigt ihop med Nabotåget och bildade Mittnabotåget. Den regionala trafiken på sträckan Sundsvall–Storlien bedrivs med Alstom X62-tåg som körs av Vy Tåg på uppdrag av Norrtåg. Fjärrtågen körs av SJ och utgörs dels av SJ 3000- och Intercity-tåg Stockholm–Östersund, dels av nattåg till Duved med vagnar från Stockholm och Göteborg. SJ-tågen går huvudsakligen från Ånge via Norra stambanan till Stockholm. Vintern 2007 startade dåvarande Veolia Transport, numera Transdev med varumärket Snälltåget, konkurrerande trafik med nattåg Göteborg-Stockholm-Storlien (då kallat Utmanartåget).

Sträckan Brunflo–Östersund trafikeras även av Inlandsbanans tåg från Mora, dock endast under delar av året.

Sedan 2012 är det Norrtåg som ansvarar för trafiken inom Sverige. Innan dess tillhörde denna trafik konceptet Mittnabotåget. Under vintersäsongen körs även en del special- och chartertåg med skidturister till främst Åre med till exempel Åretåget. Det är inte ovanligt att företag chartrar ett helt tåg för personalaktiviteter i Åre.

Sträckan Storlien–Trondheim trafikeras av SJ Norge på uppdrag av Jernbanedirektoratet med norska motorvagnståg, typ 76.

Godstrafik

redigera

Godstrafiken på flera delsträckor är betydande, särskilt avsnittet mellan Ånge och Bräcke som förbinder stambanorna Gävle–Ånge och Bräcke-Boden.

Historik

redigera

Den första delen av banan var Sundsvall–Torpshammars Järnväg, en c:a 60 km lång smalspårig enskild järnvägslinje som invigdes 1878. Samtidigt byggdes statsbanan "Norrländska tvärbanan" Torpshammar–Östersund, som invigdes 1879. Först 1881 anslöts banan till Norra stambanan i Ånge, den då enda tågförbindelsen till södra Sverige. Samtidigt byggde dessutom den norska staten järnväg från Trondheim österut (svenska staten byggde järnvägarna mellan Sverige och Norge medan norska staten byggde järnvägarna inom Norge). Sträckan Trondheim–Östersund invigdes 1882. Sundsvall–Torpshammars Järnväg köptes av staten 1885, och byggdes om till normalspår 1886. Namnet "Norrländska tvärbanan" kom då att avse sträckan Sundsvall-Storlien. Efterhand byggdes åtskilliga väst-östliga banor ("på tvären") i Norrland. År 1990 gjorde Banverket en reform av banornas namn, och denna bana bytte namn från Norrländska tvärbanan till Mittbanan.

 
Banprofil från 1906 över mittbanan. Strax till vänster om Storliens järnvägsstation syns svenska järnvägsnätets högsta punkt.

November 2013 fick järnvägen akut stängas vid Stora Helvetet, då stor rasrisk upptäckts vid en järnvägsbank i en brant sluttning alldeles vid norska gränsen. 100 miljoner kronor anslogs till ombyggnaden,[3] och sträckan öppnades igen 15 januari 2015. Platsens namn, Stora Helvetet, kommer från det ursprungliga byggets svårigheter med platsen.

Hösten 2016 påbörjades bygget av en ny järnvägsbro för Mittbanan över Stora Helvetet. Alternativet med bro istället för att bygga om och förstärka banken valdes bland annat för att minska tiden med avstängning under byggtiden. Den nya bron öppnades för trafik den 19 oktober 2018.[4]

Se även

redigera

Referenser

redigera

Vidare läsning

redigera

Externa länkar

redigera