Haparandabanan

järnvägslinje mellan Boden och Haparanda

Haparandabanan är en järnväg mellan Boden och Haparanda. Huvudsakligen är den avsedd för godstrafik, efter en genomgripande upprustning åren 2004-2012. Samtidigt ändrades linjesträckningen, så att banan nu går via Kalix. Dessutom finns en bibana till pappersindustrin i Karlsborg. Haparandabanans persontrafik var helt nedlagd mellan september 1992 och mars 2021, förutom en kort period sommaren 2000, men bedrivs åter sedan den 1 april 2021.

Haparandabanan
Haparandabanan.JPG
Nya Haparandabanan i Kalix.
Allmänt
PlatsNorrbotten Sverige
SträckaBodenHaparanda
Anslutande linjerStambanan genom övre Norrland
Malmbanan
Torneå–Haparanda-banan
Organisation
ÄgareSvenska staten
Infrastruktur­förvaltareTrafikverket
Tekniska fakta
LängdBoden–Haparanda 159 kilometer
Antal spårenkelspår med mötesspår
Spårvidd1 435 millimeter (normalspår)
Största tillåtna axellast25 ton
Största lutning19,9 
ERTMSSystem E2 från 2013-12-15
Fjärrblockeringnej, System M till 2013-12-15
Högsta hastighet200 km/h
Elektrifieradja
Källor [1][2]
Linjekarta
km  v  r 
Continuation backward
Torneå–Haparanda-bananTorneå
Unknown BSicon "TZOLLWo"
TorneälvenSverigeFinland
Non-passenger station/depot on track
164 Haparanda
Unknown BSicon "exSTR+l" Unknown BSicon "eABZgr"
Tidigare sträckning, nedlagd 1913-2012
Unknown BSicon "exBHF" Straight track
Lomkärr 1918-1976
Unknown BSicon "exBHF" Straight track
Bäverbäck 1918-1968
Unknown BSicon "exBHF" Straight track
Mattila 1918-1958
Unknown BSicon "exBHF" Straight track
Karungi
Unknown BSicon "exCONTgq" Unknown BSicon "exABZgr" Straight track
Övertorneå 1914-1986
Unknown BSicon "exBHF" Straight track
Lappträsk 1915-1992
Unknown BSicon "exBHF" Straight track
Vitvattnet 1910-1992
Unknown BSicon "exTUNNEL1" Straight track
Sockenträsk93 m
Unknown BSicon "exhKRZWae" Straight track
Stråkan
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "PSL"
135 Vuonoskogen 2012-
Unknown BSicon "exSTR" Straight track Track end start
115 Karlsborgs bangård
Unknown BSicon "exSTR" Straight track Small non-passenger station on track
Karlsborgsbruk 1961-
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "ABZg+l" One way rightward
2012-
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "PSL"
113 Bredviken 2012-
Unknown BSicon "exSTR" Small non-passenger station on track
110 Kalix östra 1961-
Unknown BSicon "exSTR" Small non-passenger station on track
Kalix resecentrum 2021-
Unknown BSicon "exWBRÜCKE1" Small bridge over water
Kalixälven
Unknown BSicon "exSTR" Enter and exit short tunnel
Falkbergstunneln333 m
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "PSL"
93 Kosjärv 2012-
Unknown BSicon "exSTRl" Unknown BSicon "eABZg+r"
Tidigare sträckning, nedlagd
Non-passenger station/depot on track
73 MorjärvTvå eltåg kan ej mötas
Non-passenger station/depot on track
66 Sågbäcken
Unknown BSicon "PSL"
52 Gåsträsken 2012-
Unknown BSicon "PSL"
32 Niemisel
Unknown BSicon "exPSL"
Hundsjön
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "ABZg+r"
MalmbananNarvik
Station on track
0 Boden C
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "ABZgr"
Stambanan genom övre NorrlandBräcke
Continuation forward
MalmbananLuleå C
Teckenförklaring
Källor[3][4]

Standard och trafik Redigera

Kurvradierna gör det möjligt att uppnå 90 km/h på det äldsta avsnittet Boden–Morjärvs station, 140 km/h på den senare byggda sträckningen Morjärv–Kalix och 250 km/h på den nybyggda sträckan Kalix–Haparanda.

Outokumpu-Avesta kör sedan 2003[källa behövs] tåg Torneå-Avesta med stål, 2-3 tåg om dagen. Tåg med containrar körs också för IKEA, som har varuhus i Haparanda. Den 1 april 2021 startade persontrafik, i Norrtågs regi.

Anslutning till Finland Redigera

Det är den enda svenska järnvägen med anslutning till det finländska järnvägsnätet som har en annan, bredare 1524 mm spårvidd, varför normala järnvägsvagnar inte kan passera mellan näten. Sverige håller sig med normalspår och ingår i det kontinentala järnvägsnätet, medan Finland istället har en rysk spårvidd och därmed också har samtrafik med Ryssland. Gods lastas därför över till nya godsvagnar. Det finns spår med normalspår över till finska sidan (dubbla spår i varandra) till stationen i Torneå och spår med bredspår över till den svenska sidan i Haparanda.

Historik Redigera

1900-1959 Redigera

 
Järnvägsbron mellan Haparanda (Sverige) och Torneå (Finland) över Torne älv.

Banan byggdes under perioden 1900–1915, Boden–Morjärv klar 1902, Morjärv–Lappträsk klar 1910 och Lappträsk–Haparanda klar 1915. Vid denna tid tillhörde Finland Ryssland. Under första världskriget blev banan den enda landförbindelsen mellan Tyskland och Ryssland. Här tog Lenin tåget 1917, för att snart därefter gripa makten i Ryssland. Den stora trafikmängden under första världskriget medförde att Haparanda station byggdes som en av Sveriges största. Här måste alla byta tåg på grund av spårviddsskillnaderna, pass och tullkontroll. Bron över gränsen byggdes 1919.[5]

En sidobana öppnades 1914 mellan Karungi och Övertorneå. Där bedrevs trafik fram till 1984.

Nästa storhetstid för banan och Haparanda stationshus inföll med Andra världskriget. Hit anlände svenska frivilliga till Vinterkriget, medan finska krigsbarn for från andra hållet. Svensk militär upprätthöll en sträng ordning på stationsområdet. Banan var viktig för Finlands försörjning, som enda öppna järnvägsförbindelsen till ett icke-krigförande land. För Sverige var banan väl så viktig. Lastbilar kom med stora mängder gods från Petsamo, där då fanns en finsk hamn vid Barents hav, under en tid den enda importhamnen för Sverige och Finland (se Petsamotrafiken). Godset omlastades och fraktades vidare på Haparandabanan.

1960-2000 Redigera

 
Den tidigare stationen vid godsbangården i Kalix.

I november 1961 öppnades sidobanan Morjärv–Kalix-Karlsborg (Kalixbanan) som slutade vid massa- och pappersbruket i Karlsborg utanför Kalix.[6] Linjen hade aldrig persontrafik under den tiden utan byggdes för skogsindustrins transporter, i första hand pappersbruket.

Haparandabanans persontrafik avtog under 1970- och 1980-talet, för att helt läggas ned 1992. De sista åren trafikerades banan med motorvagnstypen Y1 i länstrafikens regi ("Tornedalskan"). Persontrafiken återupptogs kortvarigt, juli–augusti 2000, med lok och vagnar i Tågkompaniets regi. Banans allt sämre skick framtvingade sänkta hastigheter. Bussar var snabbare och godståg fick dålig lönsamhet (långa transporttider ger höga personalkostnader).

2004-2021 Redigera

Åren 2004-2011 genomfördes upprustning och elektrifiering av sträckan Boden–Morjärv–Karlsborg. Den 19 december 2011 gick det första eldrivna godståget på denna sträcka.[7]

 
Karungi järnvägsstation på den numera nedlagda sträckan Morjärv-Karungi-Haparanda.

En ny järnväg byggdes som en fortsättning från Kalixbanan vidare förbi Sangis till Haparanda. Hela sträckan Boden–Haparanda har elektrifierats. Första spadtaget på den nya banan togs i september 2006 och var klar i slutet av 2012. Den gamla sträckan Morjärv–Karungi–Haparanda lades ned den 8 december 2012[8][9]. Motiveringen till att bygga ny järnväg var att ett stort upprustningsbehov fanns på den gamla banan, till en ganska stor kostnad. Eftersom sträckan Kalix-Haparanda är mycket kortare än Morjärv-Karungi-Haparanda (och Morjärv-Kalix skulle behållas), ansågs det medräknat framtida underhållsbehov vara någorlunda likvärdigt i kostnad mellan båda alternativen, och bli snabbare restider via Kalix.[10]

Kostnaden blev runt 3,6 miljarder kronor,[11] varav EU bidrog med 40 miljoner.[12]

Mellan åren 2015-2021[13][14] gick det att trampa dressin på den gamla sträckningen av Haparandabanan, med start från Vitvattnets station. Uthyrningen lades ned 2022, och i nuläget är det oklart vad som kommer att ske med rälsen.

Persontrafik på banan startades den 1 april 2021 i Norrtågs regi[15]. Ett nytt resecentrum har byggts i Kalix och stationen i Haparanda har rustats upp med en ny plattform.

Planer Redigera

Det finns intresse för ökad godstrafik längs banan[16], inte minst eftersom vissa svenska och finska industriföretag med tung trafik slagits samman. Exempel på sådana företag är Stora Enso (trä) och Outokumpu/Avesta (stål).

Det planeras för persontågsstopp även vid Morjärvs station. Det skulle minska den kollektiva restiden från Boden till Överkalix, Övertorneå och Pajala (byte till buss i Morjärv). Detta planeras om det kommer statligt stöd till stationsbygget.[17]

Se även Redigera

Referenser Redigera

 1. ^ Trafikverket - Järnvägsnätsbeskrivning 2011
 2. ^ Trafikverket - Projekt Haparandabanan Arkiverad 17 juni 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 3. ^ Trafikverket.se
 4. ^ Statsbanorna Boden-Haparanda-Finska gränsen, -Matarengi
 5. ^ http://www.banverket.se/sv/Amnen/Aktuella-projekt/Projekt/1869/Haparandabanan/Bakgrund/Historia.aspx Historia Haparandabanan
 6. ^ ”Statsbanan Morjärv - Kalix”. Rolf Sten. https://historiskt.nu/normalsp/staten/sb_bd_haparanda/sb_bd_hp_morjarv_kalix.html. Läst 19 maj 2021. 
 7. ^ Haparandabanans trafikstart ger stor miljövinst
 8. ^ ”Järnvägsnätsbeskrivning 2013, Kapitel 3 - Infrastruktur”. Trafikverket. 10 april 2013. sid. 10. https://www.trafikverket.se/contentassets/935746cba4944bac90eba8c81dd17f49/kap_3_jnb_2013_130410.pdf. Läst 1 april 2021. 
 9. ^ ”Linjeboken, Nyhetsbrev december 2012”. Trafikverket. December 2012. sid. 3. https://www.trafikverket.se/contentassets/5204bd98d52d4ac3b0c36652138ab288/nyhetsbrev_201212.pdf. Läst 1 april 2021. 
 10. ^ Bakgrund Haparandabanan Arkiverad 20 januari 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 11. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 25 juli 2013. https://web.archive.org/web/20130725075813/http://www.trafikverket.se/Haparandabanan. Läst 8 december 2012.  Haparandabanan
 12. ^ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/491&format=H Arkiverad 21 januari 2008 hämtat från the Wayback Machine. Trans-European Transport Network (TEN-T): selection of projects for the TEN-T multi-annual programme 2007–2013 and the annual TEN-T programme 2007
 13. ^ ”Dressincykling på Haparandabanan”. Jvgfoto.se. https://jvgfoto.se/reportage/2020/dressincykling-pa-haparandabanan/. Läst 7 december 2020. 
 14. ^ ”Naturen har tagit över Gamla Haparanda banan och tyvärr har RiipiBo inte möjlighet att röja den längre.”. sv-se.facebook.com. https://sv-se.facebook.com/1699859946895031/photos/a.2381824072031945/3175222219358789/. Läst 13 juni 2022. 
 15. ^ ”Haparandabanan”. Norrtåg. https://www.norrtag.se/haparandabanan/. Läst 1 april 2021. 
 16. ^ Godspulsåder med flaskhalsar och viktig regionförstorare | bothniancorridor.com
 17. ^ Nytt tåg stärker Haparandabanan

Vidare läsning Redigera

Externa länkar Redigera