Ystad-Eslövs Järnväg, YEJ, var en normalspårig järnväg mellan Ystad och Eslöv i Skåne. Banan öppnades för trafik 1865 på sträckan Ystad–Bjärsjölagård och 1866 hela sträckningen till Eslövs station. Banan byggdes av Claes Adelsköld medan stationerna ritades av den danske arkitekten Ludvig Vold, delvis efter modell av Adelskölds typritningar till järnvägsstationer[1].

Lok no 13, ALBO ett av 3 större lok levererade till YEJ 1900 från Richmondverken i USA.

Banan förstatligades 1941. Godstrafiken lades ner 1975 medan persontrafik på sträckan Eslöv–Tomelilla lades ner 1981 och denna sträcka revs upp 1984. Sträckan Tomelilla–Ystad är fortfarande i trafik och ingår i den bana som Banverket kallar Österlenbanan. Sedan 2003 är Österlenbanan elektrifierad och trafikeras med Pågatåg.

Resterna av utfarten mot Ystad i Eslöv finns kvar som industrispår till Procordia Foods industriområde. Spåret används dock inte för närvarande eftersom Procordia Food använder ett annat spår för transporterna till sitt industriområde.

Mellanliggande stationer var (från Eslöv mot Ystad): Skarhult, Hurva, Löberöd, Askeröd, Bjärsjölagård, Vollsjö, Klasaröd, Lövestad, Äsperöd, Tomelilla, Svenstorp och Köpingebro. Det fanns dessutom hållplatser i Östra Kärrstorp, Brunslöv, Lövestadby och Tryde.

HuvudstationRedigera

 
Ystads station

Järnvägsstationen i Ystad byggdes ursprungligen av Ystad-Eslövs Järnvägs AB. Stationen konstruerades som en säckstation med in- och utfart från öster. Fortfarande märks detta på hur spåret från Malmö (Ystadbanan) slingrar sig in "bakvägen" till stationen.

ReferenserRedigera

  1. ^ Preben-Hansen, Bernadette, s. 8
  • Preben-Hansen, Bernadette. Ludvig Vold. En dansk arkitekt i 1860'ernes Skåne. Vesterbro 2007. ISBN 978-87-991402-1-3

Vidare läsningRedigera

  • Sandin, Gunnar (1995). ”Fritiof Nilsson Piraten och järnvägen”. Spår (Gävle) (Gävle  : Sveriges järnvägsmuseum, 1986-) 1995,: sid. 33-72  : ill., kartor. ISSN 0283-6483. ISSN 0283-6483 ISSN 0283-6483.  Libris 2072438 - Om hur Fritiof Nilsson Piraten skildrar Ystad-Eslövs järnväg i sina berättelser, särskilt Vollsjö station. Behandlar även järnvägens historia.

Externa länkarRedigera