Decimaltecken
DecimalSeparator.svg

Decimaltecken i olika länder: decimalkomma (grönt), decimalpunkt (blått), östarabiska siffror (rött) och okänd standard (grått).


Decimaltecken används för att skilja på heltalsdelen och decimaldelen i ett tal. Tecknet kan beroende på tradition och land skrivas som ett decimalkomma, en decimalpunkt eller halvhög punkt. I Sverige och svenska språket används decimalkomma.

Både komma och punkt användas som decimaltecken.

HistorikRedigera

Decimaltecknet är kopplat till decimalsystemet, ett positionssystem där olika siffror i ett tal har olika värde beroende på var i talet de står. Detta system, som också bygger på förekomsten av siffran noll, uppfanns i Indien under 500-talet e.Kr. och spreds under medeltiden till Europa.[1]

Komma eller punktRedigera

I svenska och de flesta andra språk används kommatecken som decimaltecken.

I vissa andra länder (USA, Mexiko, Storbritannien, Australien och ett flertal länder i Asien), används istället punkt (.) eller ibland en halvhög punkt (·)[2], då främst i engelskspråkig, vetenskaplig litteratur. Den halvhöga punkten är inte att föredra då den lätt kan förväxlas med ett multiplikationstecken.

Exempel

Talet pi avrundas ofta till 3,14.
Pi approximately equals 3.14 (3·14).

Ett decimaltecken ska skrivas tätt intill de siffror det hör till:

674,56

inte

674 , 56

Decimalpunkten är vanligt förekommande på produkter som har ursprung i bland annat anglosaxiska länder eller Japan. Det gäller bland annat på miniräknare, resultatrapportering i internationella idrottssändningar och mycken rapportering på Internet.

Decimaltecken och tusentalsavgränsareRedigera

 
Tre sätt att gruppera talet «tiotusen» med tusentalsavgränsare:
1) Mellanslag, internationellt rekommenderade tusentalsavgränsare.
2) Punkt, traditionell tusentalsavgränsare i de flesta europeiska länder.
3) Komma, traditionell tusentalsavgränsare i de flesta engelsktalande länder.

Valet av decimaltecken påverkar i sin tur valet av tusentalsavgränsare. En tusentalsavgränsare delar in stora tal i siffergrupper om tre för att öka läsbarheten. Länder med decimalpunkt använder oftast komma som tusentalsavgränsare, exempelvis 1,000.5 för tusen och en halv. Länder med decimalkomma tusentalsavgränsar vanligen med mellanslag, exempelvis 1 000,5. Dock förekommer även avgränsning med punkt, som i 1.000,5.

Bristen på enhetlighet skapar osäkerhet. Det är omöjligt att avgöra om 1,234 är ett tal strax över tusen eller strax över ett utan att veta om kommat är decimaltecken eller tusentalsavgränsare. För tal som 1.234 gäller förstås samma osäkerhet. Siffervärden som flyttas mellan språkområden eller som skrivs ut med ett datorprogram inställt för ett främmande språkområde kräver därför extra uppmärksamhet för att med säkerhet kunna tolkas rätt. För att undvika denna osäkerhet rekommenderar Internationella byrån för mått och vikt, samt SI/ISO 31-0-standarden; mellanslag som tusentalsavgränsare. Punkt och komma blir således alltid ett decimaltecken. Oavsett språk.

Utelämnandet av entalsnolla i decimaltal mindre än 1Redigera

Vid decimaltal som är mindre än 1 utelämnas ibland entalsnollan, istället skrivs endast decimaltecknet följt av decimalsiffrorna. Detta förekommer främst i engelskspråkig text, inte på svenska.

Författare bör vara medvetna om att missförstånd kan uppstå, varför nollan bör skrivas ut.

American Psychological Association (APA) rekommenderar utelämning av entalsnollan endast för statistik som inte kan överstiga 1 (exempelvis sannolikheter eller korrelationer)[3]:

p < .05
r = −.64

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”decimalsystem”. ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/decimalsystem. Läst 8 mars 2018. 
  2. ^ Se till exempel den medicinska tidskriften The Lancet (http://www.download.thelancet.com/flatcontentassets/authors/artwork-guidelines.pdf Arkiverad 17 juli 2011 hämtat från the Wayback Machine.)
  3. ^ Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.), s. 113. American Psychological Association, 2010