Kontakta Wikipedia
Frågor

Bildfrågor · Faktafrågor · Fikarummet · Persondatafrågor · Vanliga frågor · Wikidatafrågor · Wikipediafrågor · Översättningsfrågor

Kontakt

Anmäl ett fel · Bybrunnen · Faddrar · IRC-chatt · Kontakt · Pressfrågor · Wikipedia i media · Wikiträffar

      Genväg WP:BB
Bluegradient1.svg
Bybrunnen
Svenskspråkiga Wikipedias övergripande diskussionssida
Well-wikipedia2.svg

Välkommen till Bybrunnen! Här förs diskussioner om Wikipedia som angår de flesta av användarna, till exempel om funktioner eller riktlinjer.

Automatiskt postade meddelanden ("massmeddelanden") läggs på Wikipedia:Bybrunnen/Massmeddelanden.

Welcome to the Swedish equivalent of the Village Pump. Feel free to write in English. Note: Automatically posted messages and mass messages should go to Wikipedia:Bybrunnen/Massmeddelanden.

För att begära åtgärder för användare, artiklar eller andra sidor är det oftast lämpligare att gå via Wikipedia:Begäran om åtgärder.

Bybrunnen arkiveras automatiskt av en robot efter 14 dygn. Samtliga arkiv hittar du här: Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv

Wikidata egenskap LitterturkartanRedigera

Nu finns i Wikidata Litteraturkartan id (P9213) så jag testade att skapa en mall i sv:Wikipedia mall:Litteraturkartan

- Salgo60 (diskussion) 25 februari 2021 kl. 04.42 (CET)

Radering av irrelevant information, "(död/född ÅÅÅÅ)", i datumartiklarRedigera

Jag skulle vilja ha ett ok från gemenskapen för att på ett systematiskt sätt ta bort de tillägg inom parentes av dödsår eller födelseår för personer som räknas upp i avsnitten Födda respektive Avlidna i datumartiklar, alltså en rensning av för artikelsubjektet/datumet irrelevant information som i den här ändringen och därmed uppnå en större likformighet för datumartiklarna. Ändringen berör cirka 75 procent av datumartiklarna. (Se även Användardiskussion:Kitayama#Radering av irrelevant information, "(död/född ÅÅÅÅ)", i datumartiklar)

--Larske (diskussion) 15 februari 2021 kl. 09.52 (CET)

Denna information tillhör de jag inte kollar upp som patrullerare, trots eller just därför det är många entusiaster som lägger in info utan helhetskänsla. Att rensa lite då och då behövs. Jag stöder förslaget.Yger (diskussion) 15 februari 2021 kl. 10.05 (CET)
Ja, det låter som en välgärning. Deryni (diskussion) 15 februari 2021 kl. 16.54 (CET)
Stöder också förslaget. Thoasp (diskussion) 15 februari 2021 kl. 18.30 (CET)
Jag kan i för sig både förstå varför man vill ha med det och tycka det är OK att ha med, men det är inte något jag anser är en väderkvarn att bekämpa ens. Men varför uppfattar ni det som en styggelse?
I länken ovan, "den här ändringen", så anges under avlidna åldern när personen gick bort. Var det en miss att lämna det, eller anser ni det okej? LittleGun (diskussion) 15 februari 2021 kl. 20.52 (CET)
Likformighet vore snyggt. Spontant undrar jag dock om det inte borde läggas till i de 25% som saknas istället eftersom att det verkar vara en numerär praxis. Men jag känner personligen inte starkt för endera, jag undrar bara varför den mer ovanliga varianten har valts. Ainali diskussionbidrag 15 februari 2021 kl. 21.54 (CET)
@Ainali: Jag uttryckte mig kanske lite slarvigt. Att den föreslagna ändringen "berör cirka 75 procent av datumartiklarna" betyder att sådana uppgifter helt saknas i 25 procent av datumartiklarna, men att de förekommer för minst en person i de berörda 75 procenten, inte att dessa artiklar skulle vara kompletta. Det är enkelt att bland de 75 procenten datumartiklar där sådana uppgifter förekommer hitta exempel på personer där uppgifterna saknas. I till exempel artikeln 15 januari, som ingår i de 75 procenten, är dödsåret bara inlagt för en person i avsnittet Födda trots att mer än hälften av dessa närmare 50 personer torde vara avlidna. Du alltså inte dra slutsatsen att endast 25 procent av datumartiklarna skulle behöva uppdateras för att uppnå en likformighet med "född/död ÅÅÅÅ". Det gäller betydligt fler, kanske till och med mer än 75 procent, och dessutom behövs nya uppdateringar så snart någon dör.
--Larske (diskussion) 16 februari 2021 kl. 08.25 (CET)
Din sista kommentar är kanske den viktigaste som framförts hittills, det är ju ett system som kräver orealististiskt mycket underhåll. Jag stödjer därför ditt förslag att ta bort årtalen. Ainali diskussionbidrag 16 februari 2021 kl. 09.07 (CET)
För "döda" så räcker ju uppgift om ålder (83 år), det behöver ju inte kompletteras med födelseår (född 1922). Det är ju lika "oexakt", för den som vill veta födelsedatum så finns det ett klick bort. Åldern är dessutom relevant för datumet, personen var ju faktiskt 83 år just den dagen. Detta är ju också en typ av artikel som man gärna "skummar" för att se om det finns något intressant, då blir det mer "lättskummat" utan (xxxx 9999)-texten. --北山 Kitayama (diskussion) 16 februari 2021 kl. 09.37 (CET)
Jag skulle personligen föredra att det läggs till där det saknas än tvärtom. Tostarpadius (diskussion) 15 februari 2021 kl. 23.00 (CET)
Jag instämmer med Tostarpadius! Hellre bättra på än minimera./Pontuz (diskussion) 15 februari 2021 kl. 23.15 (CET)
Jag tycker att uppgifterna kan få ligga kvar. De uppfattas som intressanta av vissa. Svensson1 (diskussion) 16 februari 2021 kl. 02.13 (CET)
Vi anger ju som en självklarhet födelse- och dödsdata i ingressen i personartiklar. Varför är det ok där, men fel här? Jag störs inte av tillägget i datumartiklar, och tycker snarast att det, om nu många kräver likformighet, i så fall bör läggas till. / TernariusDisk 16 februari 2021 kl. 02.36 (CET)
I personartiklar, artiklar om en person, är uppgifterna om personens levnadstid, såväl födelseår som dödsår, relevanta, men i artiklar om ett datum är det endast relevant att lista de personer som fötts (eller avlidit) på det aktuella datumet under något år, men knappast relevant att ange när dessa personer avlidit (eller fötts) på något annat datum. Alla uppgifter om personen är normalt tillgängliga genom ett klick på wikilänken. Med resonemanget att uppgifterna uppfattas som intressanta, borde vi också peta in födelseort (respektive dödsort), dessutom med kompletta datum, inte bara årtalet, i parentesen. Dessa "intressanta uppgifter" finns ju oftast i personartiklarna som en självklarhet, så varför inte i datumartiklarna? För mig är svaret enkelt: "Var sak på sin plats.". Larske (diskussion) 16 februari 2021 kl. 04.57 (CET)
Varför? Att födelse- och dödsdata är mer relevanta i personartiklar kan jag förstå, men varför är de helt ointressanta i datumartiklar? De står ju under rubrikerna Födda resp. Döda, då är det rimligt att de som går till de rubrikerna vill veta åtminstone under vilken tidrymd personen levde, om de blev 100 år gamla, eller om de dog som spädbarn. Naturligtvis kan vi inte skriva allt om personerna ifråga, men du tycks mena att om vi inte kan skriva allt, skall vi inte skriva något. Om det nu finns personer som är villiga att utöka datumartiklarna med den lilla detaljen, varför skall vi förbjuda dem? / TernariusDisk 16 februari 2021 kl. 05.40 (CET)
Personer som dog som spädbarn torde ytterst sällan vara relevanta att ta upp, möjligen undantaget kungabarn. Jag håller med Larske: om någon är född 16 februari 1921, varför är det mer relevant att skriva att personen dog 2002 än födseln skedde i Svenljunga? För mig personligen kunde den här typen av uppgifter gärna få utgå helt, men att bara ha med datumen är väl OK - de kommer sällan behöva underhållas. Men skall dödsår finnas med är det ytterligare arbete som kommer till när någon avlider, för då skall det väl stå på minst fem ställen - egen artikel, födelseår, födelsedatum, dödsår, dödsdatum - är det rimligt, när fyra av dessa måste betraktas mer eller mindre kuriosabetonade?
andejons (diskussion) 16 februari 2021 kl. 08.26 (CET)
Jag glömde nämna ett av skälen till att rensa bort dessa uppgifter från listorna i datumartiklarna, nämligen att det inbjuder till en helt onödig väg att stoppa in felaktiga fakta i uppslagsverket. Exempel på sådant onödigt fel är dödsåret för Benjamin Franklin i artikeln 6 januari. Den uppgiften stoppades in i augusti 2011 och har alltså legat i uppslagsverket utan åtgärd i nästan 10 år.
Utöver de fem ställen som Andejons nämner har vi dödsdatum (P570) i det kopplade Wikidataobjektet, artikelkategoriseringen och, i de fall personen har ett vanligt namn, även i de manuellt skapade listorna på en eller ett par namnförgreningssidor.
Uppgiften att Glenn Miller dog 1944 är alltså lagrad på följande åtta-nio ställen, helt oberoende av varandra, när det skulle räcka med att ha uppgiften lagrad på ett ställe:
Om vi gör enligt förslaget, som alltså bara gäller datumartiklarna, minskas denna lista med två rader (fetmarkerade ovan), vilket emrå är ett steg i rätt riktning på vägen till bättre kvalitet.
--Larske (diskussion) 16 februari 2021 kl. 10.19 (CET)
I [årtal]#Avlidna tycker jag dock att åldern är relevant. Det är dessutom ett ställe där åldern naturligt läggs in samtidigt med uppgiften om dödsfallet, inget behov att underhålla uppgiften där. För [Årtal]#Födda håller jag med om att uppgift om dödsålder eller dödsår skapar ett underhållsbehov utan proportion till den tvivelaktiga relevansen. –LPfi (diskussion) 16 februari 2021 kl. 11.52 (CET)
Jag håller absolut inte med. Antingen skall uppgiften stå på båda ställena eller ingenstans, enligt min mening. Tostarpadius (diskussion) 16 februari 2021 kl. 17.21 (CET)
Jag delar Tostarpadius uppfattning med att inga övertygande argument för borttagande presenterats hittills. Ricjac 17 februari 2021 kl. 07.56 (CET)
För Glen Miller gäller förutom Larskes 8-9 lagringsplatser är även musikåret 1904 respektive musikåret 1944 presumptiva. Många platser blir det... LittleGun (diskussion) 17 februari 2021 kl. 08.16 (CET)
När det är så många platser, uppgifter som dessutom redovisas ~7-8 gånger i huvudartikeln (intro, brödtext, kategori och infobox) samt fylls på i liten utsträckning och dessutom inkonsekvent är det kanske läge för presentera med Wikidatalistor?
Är det fortfarande listeria eller finns det bättre alternativ? LittleGun (diskussion) 17 februari 2021 kl. 08.41 (CET)
I artiklarna för årtal och datum borde det gå att hämta informationen någon annan stans ifrån. Förslagsvis från Wikidata. /ℇsquilo 17 februari 2021 kl. 08.49 (CET)
Jag ser inget skäl att låta Wikidata sköta detta automatiskt. Det handlar inte om uppgifter som förändras. Tostarpadius (diskussion) 17 februari 2021 kl. 08.55 (CET)
Jo, för de 106 359 artiklarna i Kategori:Levande personer kommer dödsåret att behöva läggas in när de avlider. Och ju fler ställen det behöver göras på desto större är risken att det blir fel. Larske (diskussion) 17 februari 2021 kl. 09.29 (CET)
Och risken för felaktigheter minskar, konformiteten ökar och chansen för kompletta listor ökar. Om det nu prompt är en så pass signifikant/relvant uppgift att ha med. Så det finns fyra skäl. Det är otroligt irriterande och energilakande att du måste vara så kategorisk i ett samtal.
Ett skäl emot är redigeringsbarheten, som jag ser det. Det finns säkert fler och det brukar alltid falla på något.
Något kanske går att lösa, till exempel så att om man klickar på uppgiften går den att ändra på Wikidata med en dialogruta utan att lämna artikeln och om man högerklickar kan man komma till Wikidataobjektet. LittleGun (diskussion) 17 februari 2021 kl. 09.45 (CET)
Det är sant att dödsåret behöver läggas till för nu levande, men om det nu är en uppgift som inte är nödvändig ser jag det inte som ett större problem. Det går att komplettera efterhand. Just detta att våra artiklar skall vara lätta att redigera är alltid en nackdel med att ta uppgifter direkt från Wikidata. Att det finns risk för felaktigheter är inte ett tillräckligt argument för att ta till den utvägen. Det är en följd av att alla kan redigera och det är ju själva idén med Wikipedia. Tostarpadius (diskussion) 17 februari 2021 kl. 10.08 (CET)

@Tostarpadius, Ricjac: För [år]#Födda och [datum]#Födda tycker jag alltså att dödsåret eller dödsåldern för personerna är av föga relevans. Personerna beskrivs kortfattat, såsom på förgreningssidor, för att folk skall se vilken Lars Larsson det handlar om och huruvida personen är relevant för en (t.ex. som inspiration inför ett tal). Att personen levde länge nog för att bli relevant framgår ur beskrivningen, likaså förhoppningsvis om personen dog som barn (främst kungligheter, antar jag).

Vad dödsår eller ålder vid död har för relevans i det sammanhanget är oklart för mig. Det finns tusen andra saker att berätta om personerna, men det gör vi i biografierna. Att välja dödsåret ser jag som helt godtyckligt. Dessutom kräver just den informationen underhåll gällande personer som lever då de införs, och kontroll då uppgiften införs av okända. Och om vi vill ge något slags demografisk överblick så är det bättre att ge den utgående från statistik (lämpligen presenterad i decennie- eller sekelartiklarna).

LPfi (diskussion) 17 februari 2021 kl. 09.53 (CET)

Det finns mycket som vid en första anblick är till synes godtyckligt, det är därför som det krävs ett mått av omdöme. Bara för att något är oklart för dig behöver inte betyda att det även är så för andra. Ricjac 17 februari 2021 kl. 11.00 (CET)
Så är det givetvis, men i en så här lång diskussion hade jag förväntat att någon hade presenterat argument för att informationen är relevant. –LPfi (diskussion) 17 februari 2021 kl. 13.54 (CET)
Må vara att vissa läsare finner uppgifterna i datum- och årslisterna ytterligt intressanta, men de kräver som tidigare nämnts en manuell redigering som tar tid. I Wikipedias intresse kanske den tiden bör ägnas åt att skriva nya artiklar istället för att underhålla dessa artiklar. Jag stöder därför förslaget från @Larske:Nalle&Lisa (diskussion) 17 februari 2021 kl. 14.42 (CET)
Det finns inget "Wikipedias intresse" som styr medarbetarnas engagemang. Ju mindre som går att göra manuellt, desto större risk är det att det blir färre som bidrar, det är min fulla övertygelse. Tostarpadius (diskussion) 17 februari 2021 kl. 14.57 (CET)
Om du läser vad förslaget går ut på, se trådstarten, så ser du att det inte handlar om att automatisera något som görs manuellt eller "förhindra" att något görs manuellt och det har ingenting med Wikidata att göra. Förslaget handlar inte heller om att på något sätt förändra urvalet av vilka personer som listas, den frågan (om gallring av listorna) diskuteras i en separat tråd. Förslaget handlar alltså bara om att ta bort "(född/död ÅÅÅÅ)" som står längst till höger på en del av raderna i listorna i avsnitten "Födda" och "Avlidna" i en del av datumartiklarna. Larske (diskussion) 17 februari 2021 kl. 18.06 (CET)
Jag stödjer förslaget. Ett visst mått av dubblerad information måste man acceptera, annars blir uppslagsverket oläsbart, men i det här fallet finns länken till biografin alldeles intill. Det är därför vi har wikilänkar, för att man lätt ska komma vidare om man vill veta mer. Plumbum208 (diskussion) 18 februari 2021 kl. 12.45 (CET)

Försök till sammanfattning av responsen på förslagetRedigera

Hittills har jag uppfattat att förslaget har fått respons enligt följande även om alla inte varit lika ihärdiga i diskussionen:

 • Positiva: Kitayama, Larske, Yger, Deryni, Thoasp, Ainali, Andejons, LPfi, Nalle&Lisa, +Plumbum208
 • Negativa: Tostarpadius, Pontuz, +Svensson1, Ternarius, Ricjac
 • Neutrala: LittleGun

--Larske (diskussion) 17 februari 2021 kl. 18.08 (CET)

Det saknas personer i denna uppräkning. Svensson1 (diskussion) 18 februari 2021 kl. 21.27 (CET)
Två personer tillagna (+) nu. --Larske (diskussion) 18 februari 2021 kl. 23.50 (CET)

Senaste inlägg i diskussionen var för 15 dagar sedan. Att två tredjedelar av de som uttalat sig i denna tråd är positiva till förslaget anser jag vara tillräckligt stöd för att genomföra förslaget. --Larske (diskussion) 5 mars 2021 kl. 09.12 (CET)

Jag tycker alltså att dödsår i Födda är onödigt, kräver underhåll och inte har förutsättningar att införas konsekvent ens i enskilda artiklar. Ingen har sagt varför det skulle vara relevant (också om det hävdats att det är det). Därför tycker jag det gärna får strykas över hela linjen.
Däremot kan ålder eller livsspann mycket väl uppfattas som relevant i Avlidna, och där kräver det i allmänhet inte nämnvärt extra arbete. Det har alltså förutsättningar att genomföras rätt konsekvent, och är av dessa anledningar oproblematiskt. Jag har ingen stark åsikt i frågan men lutar mot att det bör behållas (och införas) där, och stöder att det behålls (och införs) där om så önskas som kompromiss.
LPfi (diskussion) 5 mars 2021 kl. 09.48 (CET)
Om dödsår inte anges för födda bör inte heller födelseår anges för avlidna. Tostarpadius (diskussion) 6 mars 2021 kl. 17.23 (CET)

Gallring av listorna av Födda och Avlidna i datumartiklarnaRedigera

Frågan utbruten till en egen tråd då den kan hanteras helt oberoende--Larske (diskussion) 17 februari 2021 kl. 08.44 (CET)

Att födda/avlida-styckena dominerar dessa artiklar ser jag som ett problem. Gallra de här listorna och behåll bara de mest inflytelserika personerna! 62 osv (diskussion) 17 februari 2021 kl. 08.20 (CET)

Jag är helt emot en gallring! Tvärtom är det tråkigt att listorna fylls på i så liten utsträckning. På sikt skulle jag gärna se egna artiklar för födda och döda olika år, precis som vi har andra temaartiklar av typen kulturår. Detta som ett komplement till kategorierna. Tostarpadius (diskussion) 17 februari 2021 kl. 08.35 (CET)
För avlidna från och med 2006 har vi listartiklarna "Avlidna ÅÅÅÅ", till exempel Avlidna 2020. Vill du ha sådan artiklar för alla årtal? Larske (diskussion) 17 februari 2021 kl. 08.50 (CET)
De där sidorna tenderar att bli så stora och så långa att det är småsvårt att använda käll-mallar i dem. Så, nej, gallra i dem också! 62 osv (diskussion) 17 februari 2021 kl. 09.00 (CET)
Eventuella rödlänkar kan behöva källor, men i övrigt räcker det att uppgifterna är källbelagda i biografin. Tostarpadius (diskussion) 17 februari 2021 kl. 09.02 (CET)
(Redigeringskonflikt) Ja, eller i varje fall från en tidigare tidpunkt. Vi kan ju exempelvis gå bakåt och se hur länge det blir meningsfullt. Jag vill inte ha Wikidataartiklar utan manuellt skapade, så det kräver ju att någon är beredd att göra insatsen. Men först om den görs kan det enligt min mening bli aktuellt att rensa i huvudartikeln om årtalet. Kanske vore detta en lämplig tävlingsuppgift. Tostarpadius (diskussion) 17 februari 2021 kl. 09.01 (CET)
Jag gillar den tävlingsidén :) Ricjac 17 februari 2021 kl. 11.02 (CET)
@Tostarpadius: När jag läser ditt inlägg från 08.35 igen undrar jag om du med "egna artiklar" kanske menade artiklar för födda ett visst datum, till exempel 17 februari, olika år, alltså som en "tema-artikel för 17 februari" och som skulle fungera som "huvudartikel" för ett "gallrat avsnitt" i datumartikeln. Fast det är ju (kanske?) inte något "komplement till kategorierna" eftersom vi inte har någon kategori för "födda 17 februari. Jag vet inte om Sextvåetc tycker att just artikel 17 februari är ett exempel där födda/avlidna-styckena dominerar. I den artikeln finns det 39 personer i listan över avlidna och det är blott drygt en tiondel av alla 368 med detta dödsdatum som är biograferade i svwp. En mer omfattande lista på "avlidna 17 februari" (som är biograferade i svwp) hittar ni i Sandlådan. Att göra 366 sådan listor, en för varje datum, är väl några timmars engångsarbete. Larske (diskussion) 17 februari 2021 kl. 11.16 (CET)
När jag skrev komplement var det årtalen jag tänkte på, men som jag skriver nedan ser jag gärna utökad kategorisering. Tostarpadius (diskussion) 17 februari 2021 kl. 14.54 (CET)
När rubrikerna "födda" och "avlidna" har fler rader än "händelser" tycker jag sidan har {{ovikt}}, ja! 62 osv (diskussion) 17 februari 2021 kl. 11.25 (CET)
Jag tycker det är intressant att se vilka som föddes eller dig ett visst datum. Därför skulle det vara bra om det kunde lyftas ut ur den vanliga datumartikeln. Om de artiklarna skapas via wikidata eller manuellt spelar inte så stor roll, men en gyllene medelväg skulle kunna vara att göra som med ”avlidna år xxxx” där det läggs en listeria-lista som uppdateras i diskussionen och sedan läggs de in manuellt i datumartikeln. Sedan kan det vara bra att ha ”avlidna år xxx”-artiklar för alla år under minst 1900-talet, men gärna ännu längre bak. Adville (diskussion) 17 februari 2021 kl. 11.48 (CET)
Här i Sandlådan finns en tabell med de olika datumartiklarnas "OVIKT-index", mätt som (antalet födda+antalet avlidna)/(antalet händelser). Larske (diskussion) 17 februari 2021 kl. 12.58 (CET)
Jag är också definitivt mot en gallring av dessa listor och skulle tvärtom gärn ase att de var fylligare. Jag är ofta inne och läser de fylliga födda- och dödalistorna i motsvarande årtalsartiklar på enwp och dewp. Låt oss ha dem som ett föredöme! /FredrikT (diskussion) 17 februari 2021 kl. 13.31 (CET)
Med tanke på att vi har sisådär 250000 artiklar om personer, så skulle det i varje artikel kunna finnas listor med närmare 1000 namn, om vi bara utgår från befintliga artiklar. Det tycks mig fullkomligt självklart att det inte är möjligt att ha någon fullständig förteckning och att någon form av urval är nödvändigt.
andejons (diskussion) 17 februari 2021 kl. 14.13 (CET)
Jag vill att det görs manuellt därför att det är nödvändigt att göra ett urval. Vad gäller vilka som är födda eller avlidna ett visst datum har det då och då diskuterats kategorisering även utifrån detta. Jag skulle gärna se att vi genomförde detta. Ju längre vi väntar desto längre tid kommer det att ta att göra det, men jag ser helst att även det sker med mänsklig hand och inte med bot. Däremot kan man ta hjälp av sammanställningar som de som nämns tidigare i tråden. Tostarpadius (diskussion) 17 februari 2021 kl. 14.50 (CET)
Det som jag ser som viktigt är det manuella och omdömesfulla urvalet som sker organiskt. Givetvis kommer inte alla personartiklar att länkas från dessa sidor, det är orimligt och är sannolikt inte önskvärt. Det tycks finnas hos vissa finnas en falsk dikotomi att antingen ska alla med eller så ska inga med. Ricjac 17 februari 2021 kl. 20.17 (CET)
Jag kan inte se att det kommer att ske omdömesfullt, utan möjligen om en redaktiongrupp för urvalet utses. Annars kommer det enbart att leda till konflikter och redigeringskrig som tar energi och i slutändan inte leder fram till särskilt vettiga utan rejält snedvridna urval. Därför fördrar jag en "falsk" dikotomi.FBQ (diskussion) 18 februari 2021 kl. 07.33 (CET)
Urvalet kommer att ske som hittills och i enlighet med hela Wikipedias sätt att fungera: genom att aktiva användare redigerar. Mer komplicerat än så är det inte. Varför skall just de artiklarna vara ett undantag? Tostarpadius (diskussion) 18 februari 2021 kl. 09.08 (CET)
Fast för alla listartiklar vill vi ju, Wikipedia:Listor, att urvalet ska vara väldefinierat. Så det här är ett undantag när det som nu bara sker via enstaka användares godtycke. Jag har hört att det finns någon sorts "regel" att de mest kända ska premieras, det är inte särskilt väldefinierat och inte särskilt wikipedianskt. LittleGun (diskussion) 18 februari 2021 kl. 10.14 (CET)
Problemet i det här fallet är att det är svårt att skapa en tydlig definition som håller och som ska övervakas under en längre tid. Det är skillnad ifall ämnet för en enskild lista i sig är mer avgränsat. Den oskrivna regeln att premiera de "mest kända", "mest notabla" eller "bästa personartiklarna" är det som gör Wikipedia till vad det är, en fri encyklopedi. Ricjac 18 februari 2021 kl. 11.21 (CET)
Fast i det avseendet är wikipedia som "fritt" i de flesta fall redan dött. Vi utarbetar konkreta riktlinjer för vad som skall gälla eller så låter vi det vara en smaksak om vi inte kan komma överens och tycker det alternativet är bättre.FBQ (diskussion) 18 februari 2021 kl. 11.41 (CET)
(Redigeringskonflikt) Och problemet kommer i daga när en mindre känd användare lägger till en person i en sådan lista. Det kommer att ske ofta. Skall en aktiv användare som bevakar artikeln avgöra huruvida personen hör till de mest notabla och ogöra eller lämna kvar personen på basen av sitt omdöme? Skall en diskussion inledas på artikelns diskussionssida eller användardiskussionen? Har en praxis utvecklats kring hur personer verksamma inom olika fält och nu levande respektive historiska personer vägs mot varandra? Finns en diskussion om detta samlad på något visst ställe eller förs den på olika sidor som endast de mest aktiva har (full eller partiell) överblick över? Jag är rädd att nya användare kan känna sig överkörda medan troll kan få ett utomordentligt tummelfält. Eller kanske man lämnar kvar alla tillägg under antagandet att den som lade till personen hade gjort en tillräckligt god avvägning? Enskilda udda val kommer ju ändå inte att dominera listorna. –LPfi (diskussion) 18 februari 2021 kl. 11.46 (CET)
Man kan vända på argumentet: kan du ge exempel på diskussioner/kontroverser där detta har varit ett reellt problem. Trollen och sabotörerna kommer ändå alltid att härja vidare och anonyma användares värdefulla bidrag riskerar ofta att på slentrian tillbakarullas, vad är nytt? Ricjac 18 februari 2021 kl. 13.10 (CET)
Om vi accepterar att även andra Wikipediaversioner än svwp har någon form av relevansbedömning och omdöme för att avgöra vilka personer som ska biograferas skulle antalet språkversioner som har biograferat en viss person kunna vara ett mått som kan användas för urvalet. Listan över avlidna i artikeln 17 februari skulle med ett sådant kritierum och med en begränsning till de 10 mest "kända" se ut så här, eller för de 20 mest "kända" så här. Sen kan det finnas en länk till en "huvudartikel" som listar alla som är avlidna 17 februari eller till en kategori för "Avlidna 17 februari". Om man använder en Listeria behövs det inget manuellt underhåll för dessa 366 avlidna-listor, en för varje datum, förutom att stoppa in dödsdatum (P570) i Wikidata när någon avlider. Larske (diskussion) 18 februari 2021 kl. 11.51 (CET)
Jag tackar för ett konstruktivt förslag, åtminstone vad det gäller personartiklar som återfinns på många språk. Ett problem är att det även bör finns ett urval för bemärkta personer från Sverige och Finland som troligen även en mindre del från de andra skandinaviska språken. Sannolikt skulle det även behöva finnas ett urval för Europa eller andra EU-länder, samt ett för "övriga". Troligtvis skulle det även för att motsvara dagens listor även finnas minst ett tiotal uppdelade för varje århundrade efter 1500-talet. Nästa steg är då att fastställa vilken kvot som tilldelas "Sverige & Finland", "Övriga Skandinavien", "Europa" och "övriga världen". Så länge kriterierna för respektive kvot är transparenta så ser jag det som en möjlig lösning. Ricjac 18 februari 2021 kl. 13.03 (CET)
Inte heller att förglömma att det även behöver finnas en könskvot för att föregripa sannolika invändningar om mansdominans och kvinnoförakt. En annan invändning mot "övriga världen" är att det sannolikt behöver finns ett urval per världsdel för att föregripa invändningen om ett kolonialt synsätt. Summan av kardemumman är att även med Wikidata krävs det en hel del arbete med att ersätta dagens ad-hoc ifyllda listor för att åstadkomma något bättre. Ricjac 18 februari 2021 kl. 13.20 (CET)
En automatisk listartikel kan vara vettig. Jag antar att man kan plocka in en åtminstone halvvettig beskrivning av personerna i en sådan. Däremot är jag skeptisk till iw-länkars antal som kriterium för relevans. Balansen kring vem som blir biograferade är antagligen dålig, men övervikt i riktningar som vi inte har någon kontroll över. En IK-redigerare kan lätt få in en relevant person på tio språkversioner, medan historiska personer kan ha mycket svårt att nå ett avsevärt antal. T.o.m. Anders Chydenius har bara femton (varav en handfull mer eller mindre skrivna av var sin enskild). Tio eller tjugo namn tycker jag är onödigt lite, men kanske man med bot kunde sortera in tio eller tjugo i avsnitt med få manuellt inlagda (och då utan bild). Jag ser att de i modellistorna har en massa iw-länkar. På den nivån är de sannolikt väldigt relevanta, också de med stubbartiklar på svenska. –LPfi (diskussion) 18 februari 2021 kl. 13.24 (CET)

Jag anser inte att det behövs några speciella kriterier. Man kan börja med de listor som redan finns och sedan kan det fyllas på efterhand av oss användare. Tycker man att någon saknas kan man lägga till namnet, anser man att någon är för obetydlig är man antingen djärv och stryker direkt med en kommentar eller så tar man upp det på diskussionssidan. Tostarpadius (diskussion) 18 februari 2021 kl. 13.32 (CET)

Ja, det är den enklaste lösningen jämfört med det komplicerade system av programmeringsdefinitioner och intrikata kvoter som i så fall kommer att krävas och som jag nämner ovan. Ricjac 18 februari 2021 kl. 13.38 (CET)
"Problemet i det här fallet är att det är svårt att skapa en tydlig definition". Det är ganska vanligt att det är svårt att skapa en tydlig definition. Poängen är att då avråder vi från listor. Alltså utgör dessa listor ett undantag.
Att använda Wikipedia som källa för relevans är ett knep som skulle också skulle utgöra undantag.
"Ett problem är att det även bör finns ett urval för bemärkta personer från Sverige och Finland som troligen även en mindre del från de andra skandinaviska språken." Det är inget problem eftersom Wikipedia ska ha ett globalt perspektiv. Jag har förstålse för att man vill det eftersom de flesta svenskspråkiga har väldigt stark anknytning till Sverige. Men, även det gör att listorna i dessa artiklar blir ett undantag.
Visst kan vi införa en massa undantag, och visst kan vi acceptera det klotter eller välvilliga utökning som sker och när listan svällt blir går det att rensa och sen börjar det om. Men, det är inga stabila artiklar. Och även det blir ett undantag, för normalt vurmar Wikipedia för stabilitet.
Själv är jag ganska öppen för undantag. Men, det är ju rimligt att man är tydlig med att det handlar om just det då. Och det har inget med "fri" i "fri encyklopedi" att göra. Man kan göra en fri encyklopedi både med och utan undantag. LittleGun (diskussion) 18 februari 2021 kl. 13.40 (CET)
Givetvis ska svenskspråkiga Wikipedia (inte Sveriges Wikipedia) ha ett globalt perspektiv, det har jag aldrig argumenterat mot och försöker så gott det går att städa bort ensidiga Sverige-perspektiv i globala företeelser eller kring utländska förhållanden. Det jag problematiserar kring är ett mekaniskt och alltför slentrianmässigt användande av Wikidata för listor av födda och döda enligt ovan.Ricjac 18 februari 2021 kl. 14.53 (CET)
Okej. Fast i motiveringen avviker du krafitg från globalt perspektiv. LittleGun (diskussion) 18 februari 2021 kl. 14.56 (CET)
Ingen regel utan undantag. Det finns i praktiken redan oskrivna regler kring vad som inkluderas i dessa listor och avsaknaden av skrivna regler är inte detsamma som att inga regler finns alls. Om en automatiseringsprocess införs kommer det att behöva skrivas regler (programmeringsvillkor) som tillgodoser en mängd möjliga invändningar enligt ovan.Ricjac 18 februari 2021 kl. 15.00 (CET)
Globalt perspektiv är inte svart eller vitt. Jag tror det är du som missar nyanserna på gråskalan. Ricjac 18 februari 2021 kl. 15.04 (CET)
Nej, inte i det fallet. Ingen är mer relevant i en artikel för att den är svensk eller mer känd i Sverige. Där är vi långt utanför det gråa området. LittleGun (diskussion) 18 februari 2021 kl. 15.09 (CET)
Ingen är mer relevant, det är helt sant, men det är inte det saken gäller. Sannolikheten är stor att vi missar många berömdheter från andra länder, medan andra språkversioner bevakar dem bättre. Att komplettera med svenskar och finländare handlar därför bara om att lägga in sådant som av naturliga skäl saknas och är därför inte ett avsteg från det globala perspektivet utan ett sätt att se till att just det blir bättre. Tostarpadius (diskussion) 18 februari 2021 kl. 16.06 (CET)
Jo, det var det saken gällde i Ricjacs motivering: "..urval för bemärkta personer från Sverige och Finland.." och "...fastställa vilken kvot som tilldelas 'Sverige & Finland',"
Att det "naturligt" blir en snedfördelning är en sak, den snedfördelningen finns även i "flest IW-länkar". Men, i motiveringen handlade det om att manipulera ett resultat till förmån för Sverige/Finland. LittleGun (diskussion) 18 februari 2021 kl. 16.16 (CET)
Jag uppfattar det inte så, utan snarare som ett sätt att upprätthålla balansen. Hursomhelst ser jag själva idén till arbetssätt som onödigt komplicerad. Tostarpadius (diskussion) 18 februari 2021 kl. 16.57 (CET)
Automatiskt urval kommer att vara snett, med övervikt bl.a. för skådespelare i USA. Viktiga personer som verkat i mindre språkområden kommer att bli styvmoderligt behandlade. Det gäller Norden, men också andra språkområden. Med manuellt urval kompenserar vi genom att lägga till en del notabla européer. För notabla turkmener har vi ingen sådan mekanism, tyvärr, varken manuellt eller automatiskt. Då någon användare med intresse för Turkmenistan och datumartiklar dyker upp kompenseras det för Turkmenistans del, men Uruguay är fortfarande underrepresenterat. Jag tror alltså att manuell handpåläggning behövs för att kompensera för det algoritmer inte fångar, men det kommer att fungera dåligt för områden som inte är specialintresse för någon aktiv wikipedian. Vi kan specialbehandla små språkområden (och epoker och verksamhetsfält som annars blir underrrepresenterade) i algoritmerna, men det blir komplicerat. –LPfi (diskussion) 18 februari 2021 kl. 17.17 (CET)
Ja, men poängen var ju att få ett mer "neutralt" urval och väldefinierat. Då kom det globala(re) perspektivet på köpet, ttos annan snedfördelning. Och då lämnar vi det gråa området om man balanserar om.
Det gör man även om "balanserar" upp manuellt med flit med motiveringen att det ska vara en snedfördelning av svenskar. Att artiklarna har den snedfördelnign har jag förutsatt att det inte gjorts med flit. Det kanske var fel. Då är de redan på det svarta området och premierar svenskar trots att det strider mot globalt perspektiv.
Du frågade retoriskt varför de här artiklarna skulle vara undantag. Men det är ju undantag de är; att globalt perspektiv var undantaget dessa var en nyhet för mig, att de saknar en god avgränsning är ett undantag för listartiklar, det är ok att saknar stabilitet.
Det blir ju jättekonstigt annars. LittleGun (diskussion) 18 februari 2021 kl. 17.21 (CET)
Nej, du missförstår helt. Kvoter för svenskar och finländare handlar om att värna den svenska språkgemenskapen (ett explicit undantag i globalt perspektiv för samtliga språkversioner) eftersom det handlar om att svenskspråkiga Wikipedia inte ska medvetet missgynna sig själv. Andra tänkbara kvoter som föreslås, århundranden, män/kvinnor, samt olika geografiska ursprung handlar om att skapa en balans i urvalet och motverka en sannolik snedfördelning. Flest iw-länkar kan givetvis vara en egen kvot, men det trodde jag var underförstått. Ricjac 19 februari 2021 kl. 10.39 (CET)
Hur du så kan ha missuppfattat Globalt perspektiv övergår mitt förstånd. Undantags görs endast för saker med direkt och tydlig koppling till språk: skriver man om litteratur räcker det att ta upp svenska översättningar och man behöver inte ta upp t.ex. finska eller tyska. Skriver man däremot om t.ex. politiker skall inte svenskspråkiga i allmänhet ges företräde.
andejons (diskussion) 19 februari 2021 kl. 10.55 (CET)
Jag tror det är du som har missförstått hela trådens syfte. Larske visade ett konstruktivt förslag på en bot som plockade fram födda/döda från ett visst datum där urvalskriteriet uppenbarligen var de med flest iw-länkar. Vad mina invändningar mot en implementering av Larskes förslag kommer sig av är för att det handlar om att upprätthålla en balans mellan:
1) målsättningen om skapandet av en encyklopedi med ett globalt perspektiv som råkar vara svenskspråkig,
2) sakförhållandet att huvuddelen av läsarna kommer från det svenska språkområdet (dvs Sverige och Finland) och att det i många ämnen föreligger ett verkligt bias i artiklar, vinklingar och innehåll som ofta strider mot målsättningen i punkt 1.
3) att vare sig punkt 1 eller punkt 2 bör få dominera genom bottar/programmering som aktivt missgynnar endera ovan. Om punkt 1 dominerar på bekostnad av punkt 2 kan intresset och relevansen för svwp minska. Om punkt 2 får dominera undermineras hela målsättningen i punkt 1.
4) invändningen att det finns andra grupper/intressen som riskerar att marginaliseras (könstillhörighet, epoker, geografisk och/eller språklig tillhörighet, verksamhetsfält etc.) och att det i så fall kan krävas vissa kvoter för att motverka snedfördelning eller förevändningen att sådan förekommer. Hur sådana kvoter i praktiken bör utformas är inte helt enkelt att sammanfatta och är troligen något som kan vara svårt att uppnå konsensus kring.
5) insikten att dagens system med manuellt redigerade listor sannolikt är den bästa lösningen till dags dato tills dess att en lösning som tillgodoser punkterna 1-4 ovan införs. Ricjac 20 februari 2021 kl. 14.14 (CET)
Nej, punkt 3 visar att du fullständigt har missförstått Globalt perspektiv, oberoende av trådens syfte.
Hela poängen med Globalt pespektiv är just att: Trots sakförhållandet att huvuddelen av läsarna har en geografisk förankring i Sverige (och dominerar delar av Finland) så ska innehållet i Wikipedias artiklar inte sträva efter att ge förhållanden där förtur.
Hela poängen, alltså. Alldeles oberoende av trådens syfte.
Enligt Globalt perspektiv ska alltså den verkligheten, som det sakförhållandet skapar, motarbetas. Så att information om andra geografiska områden adderas.
Ska Globalt perspektiv uppfyllas ska det aldrig, säger aldrig, tryckas undan information om andra områden för att efterlikna den verkligheten.
Vill man begränsa innehållet i listorna ska alltså personer från geografiskt sett svenskpråkiga områden begränsas lika mycket, på samma sätt och enligt samma kriterier, som personer från andra geografiska områden om Globalt perspektiv ska uppfyllas.
Hela motiveringen i punkt 3 går tvärs emot Globalt perspektiv. Är det bättre för svenskspråkiga Wikipedias överlevnad och målsättning ska du sträva efter att ta bort riktlinjen. LittleGun (diskussion) 20 februari 2021 kl. 15.07 (CET)
Du gör min tredje punkt, som visar på ett inneboende motsatsförhållande, till en retorisk halmdocka. Läs innantill igen, jag har inte skrivit att vare sig Sverige eller Finland ska ges någon a priori förtur överlag, däremot att en invändning mot en bot som enbart tar hänsyn till iw-länkar missgynnar det urvalet utan särskilda modifikationer.
Globalt perspektiv handlar inte om att radera information med anknytning till Sverige eller den svenskspråkiga zonen bara för att artikeln ännu inte tar upp lika mycket om situationen i andra delar av världen
Ett användande av den bot som Larske föreslog skulle innebära ett aktivt raderande av födda och avlidna i datumartiklarna och därmed strida mot ovanstående målsättning. Det återknyter till min femte punkt att nuvarande ordning trots allt är bättre än ett alternativ med programmeringsvillkorade kvoter för att tillfredsställa ett brett urval. Ricjac 20 februari 2021 kl. 18.17 (CET)
Nej, jag gör det inte till en retorisk halmdocka. Du vill i punkt 3 aktivt främja innehåll om förfördela Sverige och den svenskspråkiga zonen (för Wikipedias bästa). Det är vad som står där. Det är det du skrivit.
Nej, jag hävdar inte att information med anknytning till Sverige eller den svenskspråkiga zonen ska raderas.
En lista vars urval aktivt främjar innehåll om förfördelar Sverige och den svenskspråkiga zonen strider mot Globalt perspektiv. Punkt. LittleGun (diskussion) 20 februari 2021 kl. 19.42 (CET)
Sverige ska naturligtvis inte förfördelas till förmån för resten av världen. Men det tror jag ingen argumentera för. Snarare finns det argument för motsatsen att Sverige ska få företräde framför resten av världen. Det tycker jag inte heller är rätt. 90.227.175.244 20 februari 2021 kl. 20.18 (CET)
Ooops, kan vi kalla det typo? Rätt eller fel är egentligen en annan fråga. Men, det strider mot Globalt perspektiv. LittleGun (diskussion) 20 februari 2021 kl. 20.27 (CET)
Nej, jag förespråkar inte något utan framför ett postulat. En avgörande skillnad. Ett införande av Larskes bot skulle innebära en radering av information som ackumulerats på datumlistorna, det är ett obestridligt faktum som inte kan bortses från. Du tycks haka upp dig på att det jag skriver kan tolkas som att jag vill aktivt förfördela Sverige och Finland, vilket inte stämmer eftersom det finns en disclaimer i varje sådan sats. Det är talande att du har antagligen inget emot att de andra punkterna ovan (könstillhörighet, epoker, geografisk och/eller språklig tillhörighet, verksamhetsfält etc.) aktivt missgynnas genom systematisk skevhet som Larskes bot skulle vidmakthålla i dessa listor. Ricjac 20 februari 2021 kl. 20.34 (CET)
Jo, jag har samma problem med övrig systematisk skevhet. Framförallt att även den bryter globalt perspektiv, de andra är tyvärr ett genrellt "systemfel". Det finns ingen som hävdat att Larskes förslag inte gör det.
Du postulerar att: "Om punkt 1 dominerar på bekostnad av punkt 2 kan intresset och relevansen för svwp minska". Det är som sagt möjligt att du har rätt. Men, om man aktivt balanserar om detta, alltså ser till att punkt 2 får större vikt, i våra artiklar så bryter man mot Globalt perspektiv. Punkt. LittleGun (diskussion) 21 februari 2021 kl. 07.58 (CET)
Dina förenklade argument övertygar inte. Bara för att du envist hävdar det att det i bokstavstolkning bryter mot globalt perspektiv betyder inte att det är så eftersom det går att teleologiskt och systematiskt tolka betydelsen annorlunda.Ricjac 5 mars 2021 kl. 11.17 (CET)

Om jag skall vara ärlig ångrar jag att jag tog upp frågan om en utbrytning av detta. Mitt förslag byggde på vårt normala arbetssätt, att vi hjälps åt utan komplicerade regler. Det som nu diskuteras är något jag är helt ointresserad av. Tostarpadius (diskussion) 18 februari 2021 kl. 17.24 (CET)

Ja, det blir verkligen rundgång. För det är till att börja med ett undantag att ha listor i artiklar utan väldefinierade avgränsningar. Och din retoriska fråga var "Varför ska just de artiklarna vara undantag [från gängse arbetssätt]?". Vilket de alltså är. På mer än ett sätt. LittleGun (diskussion) 18 februari 2021 kl. 17.31 (CET)
Det finns ett tydligt definierat urvalskriterium, nämligen att personer skall vara födda/döda ett visst datum eller ett visst år. Allt annat är öppet, men så är det i fråga om våra vanliga artiklar också. Det finns relevanskriterier, men bortsett från de tillfällen då något skapats systematiskt med bot, vilket är ett undantag, är det Wikipedias användare som väljer vilka av dem som uppfyller kraven som får biografier. På samma sätt kan vi välja vilka som läggs in här. Det finns redan ett urval och det kan få vara kvar och utökas efterhand. Det är hur enkelt som helst. Dessutom främjar det kreativitet, vilket listor skapade av bot inte gör. Dem vågar ingen röra. Tostarpadius (diskussion) 18 februari 2021 kl. 17.40 (CET)
Rundgången fortsätter; det urvalskriteriet har ju ansetts ge för långa listor i samtalet ovan. LittleGun (diskussion) 18 februari 2021 kl. 20.57 (CET)
Nu hänger jag inte med. Vem har sagt att listorna bör innehålla alla som är födda/döda ett visst datum? Det gör de inte idag. Då är risken inte stor att det blir så i framtiden heller. Tostarpadius (diskussion) 18 februari 2021 kl. 22.09 (CET)
Det känns nästan som du gör dig till, du hävdar att du inte vill att listorna ska vara undantag från gängse arbete med listor, men det är just så du beskriver hur du vill att de ska vara.
Ett sista försök: Du sa det: "Det finns ett tydligt definierat urvalskriterium, nämligen att personer skall vara födda/döda ett visst datum eller ett visst år. Allt annat är öppet,... "
Men listor ska ha väldefinierade avgränsningar. Om den väldefinerade avgränsningen är födda/döda ett visst datum blir den för lång. Då inför du ett undantag för den här sortens listor. En ytterligare avgränsning som inte är väldefinierad.
Du verkar blanda ihop listornas avgränsning med uppslagsverkets: "...så är det i fråga om våra vanliga artiklar också". Men, för själva artikelsamlingen gäller relevanskriterier och de byggs ad hoc. Avgränsningen för Wikipedias artikelsamling är inte väldefinierad. Relevanskriterierna finns inte för att avgränsa, man kan snarare säga att de finns för att begränsa. "Vad Wikipedia inte är: Ingen urskillningslös sammanställning av all världens vetande". Det är inte en väldefinierad avgränsning.
Samma med innehållet i respektive artikel, det finns inget krav på hur lång en artikel får vara. Eller hur spretig. Det finns lite pointers, och resten löser vi ad hoc. Efter eget tycke och allmän diskussion.
För listor finns kravet att de ska vara väldefinierade. Det vill du göra undantag från. Att göra undantag kan vara ok. De ska då presenteras som just undantag.
Ska en lista vara väldefinierad går det inte att säga "födda ett visst datum och sen efter eget tycke och allmän diskussion". Dä är den inte längre väldefinerad.
Frågan är: Varför ska just listor över födda/döda vara undantag mot andra listor?
Jag lämnar samtalet, för många byte för självklarheter. LittleGun (diskussion) 19 februari 2021 kl. 08.07 (CET)
Ja, jag har inte lagt så mycket energi på frågan då jag menar att en lösning annat än att tillåta allt är för svårlöslig. Att titta på interwiki tror jag är en ganska dålig värdemätare - om vårat eget urval är snedvridet finns det ju skäl att tro att andra wikier har det likadant. Om man kontrollerar att artiklarna inte är skapade av samma användare och räknar bort wikier med mycket få aktiva och många botskapade artiklar går det möjligen att göra kvalificerade gissningar utifrån antalet artiklar. Men jag har huvudsakligen lämnat frågan, och jag menar att det är mindre problematiskt med ett tveksamt namn bland hundra andra på en lista över tvåtusen namn än ett tveksamt bland trettio särskilt utvalda - exponeringen blir betydligt större - så så länge problemet inte är löst menar jag att det är bättre att låta listorna växa. Sedan har jag sedan jag börjat här tyckt att det också är problematiskt att årtalsartiklarna oftast handlar om födda och döda det året snarare än vad som hände under året, men det är ju delvis en annan fråga, att namn raderas ger ju inte annan information. Möjligen knuffar det ned namnen så att exponeringen blir mindre - jag höll för några år sedan på och gjorde om artiklarna som oftast började med en massa födda och döda. Om någon har tid får de gärna lägga energi med att fylla artiklarna med annat.FBQ (diskussion) 19 februari 2021 kl. 10.35 (CET)
@LittleGun: Det verkar snarare vara Du som gör Dig till. Jag har inte jämfört denna med andra listor, utan med vårt vanliga artikelbestånd. Det är för övrigt exakt på det sätt jag beskriver som våra övriga års- och datumartiklar kommer till, alltså genom successiv utökning av aktiva användare. Tostarpadius (diskussion) 19 februari 2021 kl. 13.49 (CET)
OK, läs då Wikipedia:Listor. LittleGun (diskussion) 19 februari 2021 kl. 15.17 (CET)
Jag har inga omedelbara problem med att listorna i de här artiklarna inte uppfyller de policys vi har för vanliga listor. Här ska vi plocka ut de russin i kakan som bäst kännetecknar det specifika datumet. Att det kan bli några dussin för ett årtal, det förstår jag. Men datumen ser jag inte ska rymma mer än vad man kan bearbeta på en väl tilltagen frukostrast. Ur dessa artiklar ska man hitta det mest minnesvärda från det datumet, som kan bli utgångspunkt för ett samtal under dagen. Det ska inte vara ett helt kartotek. Då förlorar sidorna sitt syfte. 62 osv (diskussion) 19 februari 2021 kl. 20.50 (CET)
Gott så. Dessa listor blir alltså undantaget. Och ytterligare undantag kommer det säkert bli när man ska definiera vem som är "känd" eller bäst lämpat russin etc.
Det är det problemet jag haft i diskussionen; att det inte skulle vara ett undantag att behandla född/död datum avvikande. Att det inte skulle vara ett undantag att skippa recentism eller hävda "världsberömd i Sverige" etc. Undantag går att göra, men då ska man vara tydlig med att det är undantag. Aldrig motivera undantag med att man inte vill se undantag. LittleGun (diskussion) 20 februari 2021 kl. 09.16 (CET)

Jag uppfattar denna diskussion berör samma problematik som för "personer från YY". Det saknas källor till urvalet av personer. Och dessa personlistor lockar många ickevana entusitater, vilket gör listorna snabbt blir vildvuxna och inkonsekventa. För "personer från" försökte jag men efter varje ensning/rening tog det inte många dagar innan det vildvuxna återkom, ett Sisyfosarbete jag gav upp. Att förneka problemtiken förstår jag inte, då det är en sådan. Men att åtgärda är också mycket svårt. Larske ger ett konstruktivt förslag, men annars tror jag det är för tidigt ta itu med detta, det behöver kanske bli än mer vildvuxet och "löjligt", innan det är självklart för alla ensning/rensning måste till.Yger (diskussion) 20 februari 2021 kl. 15.36 (CET)

Strategin nu är väl att man lämnar kvar alla namn som någon bryr sig om att lägga till, utom att man ibland tar bort en del som verkar uppenbart mindre notabla. Det är många sidor det handlar om, och det ryms många namn på varje sida, så det tar tid innan en sida blir så vildvuxen att det märks, och enstaka vildvuxna sidor kanske inte är så farligt. Det betyder förstås att en massa högst notabla namn kommer att saknas i listorna under överskådlig tid.
Mängden namn blir ett problem först när någon systematiskt börjar lägga till namn, med bot eller utan, alla den hittar eller något specifikt större urval. OS-guldmedaljörer? De är väl alla relevanta? I vinter-OS har man ett hundratal grenar, vid sommar-OS säg femhundra. Om en guldmedaljör i medeltal tar två guldmedaljer har vi i storleksordningen 5 000 av dem, d.v.s. femton per dag. Hm. Då räknade jag inte lagsporterna och andra idrottare. Och någon kanske tycker att Sverigemästare borde få komma med, och varför då inte Belgienmästare. Om vi har femtio idrottare och de inte skall få övervikt blir sidorna ganska långa.
LPfi (diskussion) 20 februari 2021 kl. 17.45 (CET)
5 000 var en bra uppskattning. Med följande sökning hittas 7 386 artiklar i kategoriträdet Kategori:Personer efter kön som innehåller {{MedaljGuld|[[Olympiska. Några kanske faller bort om uppgift om födelsedatum saknas.
Av dessa är 5 529 levande och 1 857 är avlidna.
--Larske (diskussion) 20 februari 2021 kl. 18.36 (CET)
Ett urval som inte skulle bryta emot det globala perspektivet är att ge svenskspråkiga' 'författare/skådespelare mm företräde. Det är ett pov som är helt legitimt. 62 osv (diskussion) 20 februari 2021 kl. 19.37 (CET)
Här är en lista på 65 svensktalande personer som antingen är födda eller avlidna den 21 februari och som alltså skulle kunna ges företräde? De 16 av dessa som ännu lever fyller ju år i morgon, från den svenska nazisten Vera Oredsson som fyller 93 till den svenska fotbollsspelaren Benjamin Mbunga Kimpioka som fyller 21, och det skulle kanske passa bra om listorna i artikeln 21 februari kompletterades med de som inte redan finns där. En hastig genomgång ger vid handen att endast fyra av de Födda och ingen av de Avlidna redan finns med på listorna.
@LarsKe: Går det att begränsa den listan till där språket är relevant för yrkket? Författare, skådespelare, musiker känns relevant, mindre så politiker och längdskidåkare. 62 osv (diskussion) 21 februari 2021 kl. 07.07 (CET)
Språket känns relevant för alla yrken som inkluderar någon form av språklig kommunikation, som till exempel politiker. Musiker kan jag däremot tänka mig att man kan vara utan att svenskspråkigheten har någon som helst relevans för yrket.
Men visst går det att begränsa till vissa yrken.
Med denna begränsning försvinner exempelvis den svenska politikern och arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (Q4970111) som fyller 50 år idag från urvalet som nu omfattar 15 Födda och 10 Avlidna, alltså knappt hälften av när man inte filtrerar på yrke. Larske (diskussion) 21 februari 2021 kl. 08.41 (CET)
Politiker verkar genom språket, men de påverkar samhället. Om vi vill förstå andra samhällen bör vi också ha med politikerbiografierna. Jag ser inte varför en svenskspråkig argentinsk politiker skulle vara mer relevant än en spanskspråkig. För författare kan det vara befogat att lyfta fram dem vars böcker man kan läsa på svenska, men översättningslitteratur torde vara lika relevant ur samhällsperspektiv. För den svenska litteraturen kan böcker skrivna på svenska vara viktigare, men tröskeln att bli översatt kompenserar för detta. Och musiker? En svenskspråkig musiker som sjunger på engelska? En dirigent eller trombonist? Jag tror säkert att det finns sätt att konstruera vettiga kriterier för automatiska listor, men det kräver mycket funderande. –LPfi (diskussion) 21 februari 2021 kl. 09.55 (CET)

Alla årtals- och datumartiklar fungerar på detta sätt att den som önskar lägger till information. Jag ser inget kontroversiellt i det. Allt annat är negativt för användarnas delaktighet i projektet och därmed i längden en försämring. Tostarpadius (diskussion) 20 februari 2021 kl. 20.29 (CET)

Hjälp med "tillfixning" av nya artiklarRedigera

Idag har 28 nya artiklar förts över till artikelrymden, troligen som en del av skolprojekt. Dessa behöver ses över och fixa till. Inledningsrad är konsekvent fel, ingressen behöver ses över kategorisering är ofta olämplig och WD poster saknas. Jag brukar göra detta löpande men nu har det blivit lite många på en gång, så hjälp behövs. Se Användare:HangsnaBot/Flyttar.Yger (diskussion) 18 februari 2021 kl. 14.27 (CET)

Hej, miss att inte flagga i förväg. Jag, Aron och Josefine tar med det till nästa gång. Det är en del av Kulturhistoria som gymnasiearbete som har publicerat idag. På dashboarden går det att se vilka studenter/användare det är så det går att följa upp också. Tack till alla som hjälper till att fixa artiklar, och har ni frågor eller funderingar får ni gärna pinga oss här, på våra diskussionssidor eller på projektets diskussionssida. / Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 18 februari 2021 kl. 14.49 (CET)
Jag tyckte väl det var väldans mycket aktivitet i sandlådorna häromdan, kul! Är tanken att vi alla ska granska lite här och var, eller ska man markera i tabellen på något sätt om man tycker man har granskat klart en viss sida? Dr Bowser (diskussion) 18 februari 2021 kl. 16.21 (CET)
Har kikat lite på listan och det verkar vara mycket intressanta saker där. Förhoppningsvis får jag snart möjlighet att fördjupa mig i vad som skrivits.
Är detta ett avslutat projekt, eller fortsätter eleverna och ni "skrivstugorna"? // Zquid (diskussion) 18 februari 2021 kl. 16.35 (CET)
En följdfråga, bör jag skapa ett WD-objekt för Kvinnliga uppfinnare i Sverige från 1700- till 1900-talet, eller bör informationen hellre flyttas så att den är början på en allmän översiktsartikel över Kvinnliga uppfinnare i Sverige, genom tiderna? Flera av artiklarna gör ju samma typ av avgränsning, vilket är mycket lämpligt för ett skolarbete, men kanske inte solklart blir en del av wiki-strukturen Dr Bowser (diskussion) 18 februari 2021 kl. 16.53 (CET)
Fritt att både åtgärda och/eller kommentera, och ingen särbehandling jämfört med andra artiklar förväntas. Studenterna går tredje året på gymnasiet och skriver artiklarna under läsåret som en del av sitt gymnasiearbete, och fortsätter nu efter publicering med att sammanfatta arbetet i en rapport till sina lärare också. Även fast dom uppskattar återkoppling och gillar att se både att artiklarna vidarearbetas och sidvisningsstatistik är det väldigt få av deltagarna från tidigare år som fortsatt redigera mer efteråt, så i valet mellan att åtgärda eller kommentera (och hoppas att studenten tar hand om det) är det bättre att åtgärda. Om du går igenom många artiklar och ser några genomgående konstigheter får du gärna skriva det på projektets diskussionssida så vi blir bättre på att ta hand om det inför nästa omgång, och jag tar med Ygers kommentarer ovan också. / Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 18 februari 2021 kl. 17.01 (CET)
Alla skall åtgärdas inom någon dag. Jag gör det för all nya och då inom 12 tim men här kommer det ta längre tid. Och om ni inte har koll på allt som behöver fixas är det till stor hjälp att göra någon del, kategorier och inledningsrad är enklast, ingress kräver vis tänkande och lämna WD objekten om ni inte har full koll, så tar jag dem.Yger (diskussion) 18 februari 2021 kl. 17.29 (CET)

Nu   Fixat.Yger (diskussion) 19 februari 2021 kl. 11.28 (CET)

Stort tack Yger! Och även tack till Dr Bowser för putsning. Hoppas att du får tillfälle att fördjupa dig Zquid, jag har lärt mig en hel del om ämnen jag inte hade en aning om efter att ha tittat på elevernas artiklar! Vi ska dock helt klart ta med oss att titta extra noga på inledningsrader och kategorier till nästa gång. Mvh Josefine Hellroth Larsson (WMSE) (diskussion) 19 februari 2021 kl. 15.08 (CET)
Nu finns bland annat {{Modets historia}}, som också samlar ett antal av dessa rätt så avgränsade – men kompletterande – artiklar. Allt gott. Paracel63 (diskussion) 23 februari 2021 kl. 17.55 (CET)

Röda länkar på förgreningar och efternamnsförgreningarRedigera

Är konsensus att röd länkar på förgreningssidor ska tas bort även när de har inkommande wikilänkar från andra artiklar? Motivering till att ta bort var att de hade funnits flera år utan att en artikel skapats. Det var geografiska objekt men alla röda länkar var inte lsjbotskapade. Med andra ord ska alla röda länkar på förgreningsidor och efternamnsförgreningar tas bort efter en viss tid om ingen artikel skapats? Maundwiki (diskussion) 21 februari 2021 kl. 13.52 (CET)

Jag kollar aldrig om det finns inkommande länkar, det tar för mycket kraft, däremot försöker jag bedöma relevansen i rödlänken. I många fall blir den kvar, i många andra fall raderas den. Där kan misstag ha skett. Att den finns på grensidan hjälper dock inte läsaren som klickar på en rödlänk i en artikel. Men, vad göra om det blir endast en rödlänk på grensidan? Får en grensida bestå av en enda rödlänk och inget mer? Jag anser nej och raderar såna grensidor. --北山 Kitayama (diskussion) 21 februari 2021 kl. 14.35 (CET)
Jag tycker att en rödlänk kan få vara kvar om den har en "rimlig potentiell relevans", eller om den kan tänkas vägleda den som hamnar där. Ett exempel på det senare är grensidan Göran Persson (olika betydelser) där vi hittar en rödlänk till Göran Persson (litterär figur). Den har funnits ett slag, ännu har ingen skrivit någon artikel, och jag kan inte garantera relevansen för en sådan artikel, men kanske hjälper rödlänken någon, där finns en liten hänvisning som ger en liten hint om den litterära figuren. En liknande rätt så välbesökt sida är Elizabeth Chambers, där kanske det finns "rimlig potentiell relevans" genom att det finns enwp-artiklar för rödlänkarna. Däremot har jag vid flera tillfällen tagit bort rödlänkar typ "Kalle Svensson (fotbollsspelare)" där det är svårt/omöjligt att avgöra vad som åsyftas. / Anhn (diskussion) 21 februari 2021 kl. 14.49 (CET)
Jag brukar skapa rödlänkar på förgreningssidor av två orsaker: dels för att förenhetliga rödlänkar i artiklar (jag vill inte länka till Alfred Nobel eller Alfred Nobel (olika betydelser) för en deckarförfattare), dels med tanke på läsare som klickat eller sökt på ett namn. Om man hamnar på en ung idrottare när man sökt efter en berömd läkare ger det inte gott intryck, och om man söker efter en 1800-talsgeograf så kan man kanske inte veta att 1800-talspolitikern eller -författaren inte är samma person. Ibland har jag läst flera biografier ganska grundligt för att veta vem som är den jag söker (i allmänhet då jag vill länka någon person relevant för en artikel jag redigerar). –LPfi (diskussion) 21 februari 2021 kl. 14.59 (CET)
Röda länkar till ämnen som inte är relevanta ska undvikas. Man ska inte heller lägga till röda länkar i rena hänvisningar som topplänkar och "Se även", då det blir missvisande och vilseledande. En förgreningssida kan visserligen ses som en hänvisning, men också som en sammanställning. En förgreningssida med många röda länkar ger knappast gott intryck och kan upplevas som svårläst när blå och röda länkar blandas huller om buller intill varandra. Men man kan varken kräva att det ska finnas kvar eller radera dem enbart för sakens skull. Det kan även tillåtas att förklara ord på förgreningssidan utan länk, men då ska det göras en bedömning från fall till fall, se Wikipedia:Förgreningssidor. /Kyllo|kontakt| 21 februari 2021 kl. 15.28 (CET)
Jag tycker Anhn:s exempel är bra exempel på där rödlänkar på grensidor fyller en funktion. Läsaren får information om olika personer med namnet, till exempel vad de gjort och när de levde. Finns det en potentiell relevans, så bör rödlänkarna vara kvar. Att det inte skapats någon artikel på flera år är inget argument för att ta bort den.--Historiker (diskussion) 21 februari 2021 kl. 16.17 (CET)
Röda länkar bör endast avlägsnas om det saknas relevans eller det är oklart vad de syftar på. Men grensidor bör givetvis inte presentera endast en betydelse. Är det fallet fyller de ingen funktion och bör raderas om de inte kan utökas. Tostarpadius (diskussion) 21 februari 2021 kl. 19.30 (CET)
Jag har aldrig sett en förgreningssida med endast en länk. Däremot har förgreningssidor med bara en blålänk ofta en funktion. Jag har ibland skapat sådana när den enda biograferade med det ifrågavarande namnet är klart mindre notabel än andra, vars biografier är oskrivna. –LPfi (diskussion) 21 februari 2021 kl. 21.37 (CET)
Förgreningssidor med enbart röda länkar bör givetvis raderas. De fyller ingen som helst funktion. Om de inte är botskapade bör istället rödlänkarna föras in på relevant önskelista. Om en rödlänk läggs in på en existerande förgreningssida bör relevansen i den förklaras, antingen i redigeringskommentaren, men helst med en kortfattad mening efter länken i fråga. EstrellaSueciadiskussion, 21 februari 2021 kl. 21.42 (CET)
@LPfi: Det händer nog ganska ofta i städarbetet efter Lsjbot att allt på en grensida utom en enda rödlänk rensas som irrelevant/overifierbart. I dessa fall raderas alltså grensidan ändå. Taxelson (diskussion) 21 februari 2021 kl. 21.56 (CET)
@EstrellaSuecia: Om det finns viss information till de röda länkarna, som kan hjälpa läsaren vidare, så bör inte grensidan raderas. Elizabeth Chambers i Anhn:s exempel ovan är en sådan, då sidans enda blålänk inte motiverar sidan (annan stavning). En radering skulle ändå göra WP sämre. Taxelson (diskussion) 21 februari 2021 kl. 21.56 (CET)
Om det finns viss information till de röda länkarna är det bättre, men inte bra. Jag kan köpa att sådana sidor kan få finnas kvar, men inte att de nyskapas. Kan man skriva en sådan sida, då kan man skriva en kort stubbe. Men sidor i stil med detta bör raderas. Det är väsentligt att rimlig relevans framgår om de ska få finnas kvar. EstrellaSueciadiskussion, 21 februari 2021 kl. 22.02 (CET)
Jag tycker att röda länkar på förgreningssidor ska ersättas av en länk till Wikipedia på andra språk genom mallen ILL. (Dess användning av diskuterats en del. Ta vidare diskussion där.) Då kan man visa att företeelsen är relevant på en annan Wikipedia. Det ger inte direkt relevans här, men i många fall är det. Dessutom kan man leda läsare till mer information och förhoppningsvis att artikeln skapas. Per W (diskussion) 22 februari 2021 kl. 07.29 (CET) För övrigt håller jag med Anhn, LPfi, EstrellaSuecia och Historiker. Per W (diskussion) 22 februari 2021 kl. 07.46 (CET)
ILL-tanken stödjer jag också. På grensidor i första hand, men även i artiklar. --北山 Kitayama (diskussion) 22 februari 2021 kl. 09.35 (CET)
Mycket åsikter här, men jag menar att grunden alltid bör vara att wikipedia är ett uppslagsverk. Då är principen att om man slår upp Henrik Olsson bör man hammar på uppslaget med den vanligaste betydelsen. Om det är tveksam vad den är bör den vara en grensida, om det finns chans till förväxling bör det finnas en topplänk till andra betydelser. Det oavsett om de går till rödlänkar eller inte. Även om imformationen om rödlänken är begränsad är det ju då bättre att besökaren alla fall får information om att det finns sådan som saknas på wikipedia. Sedan är det en fråga om hur många rödlänkar det behöver finnas och hur långt ned på relevansstegen kan väl sedan diskuteras. Men jag menar ju att egentligen borde det inte spela någon roll om artikeln är röd eller blå, även om relebansen i det förra fallet är svårare att avgöra.FBQ (diskussion) 22 februari 2021 kl. 12.37 (CET)
Själv har jag när jag gått igenom efternamnsgrensidor alltid lagt in personer som finns i Nationalencyklopedin men som saknas här på svenskspråkiga wikipedia, eller när jag haft för avsikt att skapa en artikel. I några enstaka fall har jag även lagt in andra namn som jag menat borde vara minst lika relevanta som de övriga som hamnat på uppslaget. Det är inte ovanligt att jag flyttar personer som fått första prioritet trots att de knappast kan anses som de mest kända bärarna, det är också fortfarande ganska vanligt att efternamn omdirigerar ganska tveksamt till personer efter ett botarbete som gjordes för ungefär tio år sedan då omdirigeringar skapades med utgångspunkt från standardsorteringar och många äldre artiklar enbart hade efternamnet som standardsortering.FBQ (diskussion) 22 februari 2021 kl. 12.57 (CET)
Jag håller med FBQ, utom att jag skulle sätta tröskeln rätt högt för rödlänkar (de i NE håller jag med om). En Kalle Svensson (musiker) är förstås värdelös såväl som topplänk som på förgreningssidan, om man inte ger mer information på den senare. Det är förstås jobbigt att kort bevisa relevansen, men man kan åtminstone antyda den, och kanske som HTML-kommentar ge en länk till lämplig artikel, på en annan språkversion eller någon annanstans. Jag tar inte nu ställning till ILL-mallen. –LPfi (diskussion) 22 februari 2021 kl. 13.02 (CET)
ILL-mallen är förkastlig utom i önskelistor. Förgreningssidor med enbart röda länkar är däremot ofta direkt önskvärda, särskilt om de har interwiki. Tostarpadius (diskussion) 22 februari 2021 kl. 17.01 (CET)
Jag vet inte inom en Kalle Svensson (musiker) är värdelös på förgreningssidan om man inte vet mer. Om man hört att en Kalle Svensson mottagit ett prestigefyllt kulturpris, och man då beslutar sig för att söka namnet på wikipedia är det ju en fördel om man kommer till en grensida där hans namn finns med, det ökar chansen att man inte tror att det är Kalle Svensson (jurist) eller Kalle Svensson (ekonom) som mottagit priset, eller åtminstone blir tveksam. Sedan vore det ju givetvis bättre med mer information, men har inte artikeln uppdaterats med information om att han mottagit priset kan man ju ändå inte veta säkert. Kanske finns det två musiker Kalle Svensson eller även en Kalle Svensson (konstnär).FBQ (diskussion) 23 februari 2021 kl. 09.20 (CET)
Exempel: För några dagar sedan funderade jag över vad jag skulle göra med John Winthrop (1681–1747), nummer fyra av fem generationer med det namnet. Han spelade en liten roll i upptäckten av grundämnet niob, men i den tidigare versionen av niob kopplades namnet felaktigt till hans farfar. Efter att ha läst den här diskussionen har jag nu lagt in honom som en rödlänk i John Winthrop med en kommentar på diskussionssidan. Plumbum208 (diskussion) 23 februari 2021 kl. 10.31 (CET)
Jag håller med Tostarpadius om att {{ILL}} över huvud taget inte ska användas i artikelnamnrymden. Bara i önskelistor som ligger i Wikipedianamnrymden. /ℇsquilo 23 februari 2021 kl. 11.58 (CET)
Även jag instämmer! {{ILL}} är ett otyg i artikelnamnrymden. Gällande ursprungsfrågan, bör röda länkar absolut tillåtas (utan interwikilänk) om artiklarna är relevanta. Då uppmuntras även skapande av dessa artiklar. – Rabuleius 25 februari 2021 kl. 18.51 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Vara eller icke vara för {{ILL}} har diskuterats på mallens disk-sida och mynnat ut i att viss användning, bl.a. grensidor är Ok. /Anhn (diskussion) 23 februari 2021 kl. 12.36 (CET)

{{ILL}} får diskuteras där. Det viktiga är att visa att personerna (eller andra företeelser) på förgreningssidan har en trolig relevans. Det kan göras med ILL, som kommentarer i sidan (hittas bara av de som redigerar koden), på diskussionssidan (hittas av några till) eller med :fi: som inledning i wikilänken på själv förgreningssidan. Dessutom bör det finns någon information om personerna i anslutning till rödlänken. Låter dessa två villkor för rödlänk bra? Per W (diskussion) 23 februari 2021 kl. 12.59 (CET)
Nej. Det räcker att det finns fler uppgifter som gör att personen går att identifiera än ett särskiljningsled. Tostarpadius (diskussion) 23 februari 2021 kl. 13.12 (CET)
För Kalle Svensson (musiker) bör det finnas mer information på förgreningssidan. Det är ju möjligt att han lades in p.g.a. medverkan i ett garageband, medan kulturpriset tilldelades Kalle Svensson (ekonom). Om den senare inte är en rödlänk får man förstås hoppas att artikeln gör det troligt att han kan ha mottagit ett sådant pris, också om den uppgiften inte ännu lagts in. Det är för att kunna gallra bort Kalle Svensson från garagebandet som det är bra med lite mer information (gärna en HTML-kommentar – har vi förresten någon projektsida där det begreppet förklaras?). –LPfi (diskussion) 23 februari 2021 kl. 16.00 (CET)
Tidigare har det ju oftast inte ansetts lämpligt att lägga in så mycket information på grensidan, men visst, man skulle ju kunna utöka informationen där, och också lägga in källor för uppgifterna om rödlänkade personer. Det har ofta hittills inte uppskattats. Jag tycker alla fall att man kan googla Kalle Svensson (musiker) innan man konstaterar att han troligen spelat i ett garageband, kanske kommentera saken på sidan. Grensidan Kalle Svensson kanske inte blir så lång, men Kalle som troligen heter Karl finns möjligen på grensidan Karl Svensson också, samt på efternamnsgrensidan Svensson. På grensidan Svensson kommer en kommentar om varför ett rödlänkat namn på sidan är med snart att försvinna.
Jag kom på att jag nyligen även lade in en del riksdagsledamöter som rödlänkar på en del grensidor. Tror aldrig att jag tog tag i de gotländska - biografierna var väl tunna och innehöll i stort sett bara när de varit riksdagsledamöter och när de levat samt yrke, men de halländska innehöll lite mer - jag skapade några men en del kortare väntade jag med och nöjde mig med rödlänkar. Men med tanke på att riksdagsledamot i sig anses relevansgrundande borde väl ytterligare relevansmotivering vara obehövlig?FBQ (diskussion) 23 februari 2021 kl. 20.56 (CET)
Ja, det är inte meningen att man skall ha uppsatser om personerna. Men för "NN (xxxx–xxxx) – belgisk politiker" kan man lägga till "statsminister xxxx–xxxx", så slipper man googla; för historiska personer behöver nätsökningar inte ge napp ens om självklart notabla personer. –LPfi (diskussion) 23 februari 2021 kl. 21.29 (CET)
Bra sammanfattat, LPfi! Politiker kan ju vara alltfrån kommunfullmäktigeledamot till statsminister. Per W (diskussion) 24 februari 2021 kl. 08.44 (CET)

Veckans tävling om litteraturRedigera

Bokrean startar i morgon. Redan idag har Veckans tävling dragit igång. Om litteratur, vilket blir femte gången vi arrangerar tävling på just det temat. Vamt välkommen!  

Wikidatastrul igenRedigera

Tänkte bara uppmärksamma om Wikidata-eftersläpning återigen. Min nya artikel Víctor Rosales vägrar uppdatera med info från Faktamall biografi WD och hamnar istället i bland anant Kategori:No local image but image on Wikidata. Även mina flyttar av grensidor från Víctor Rosales till Víctor Rosales (olika betydelser) och från Victórico R. Grajales‎ till Victórico R. Grajales‎ (olika betydelser) har inte skötts av systemet i Wikidata utan behövde länkas om manuellt. EstrellaSueciadiskussion, 23 februari 2021 kl. 00.34 (CET)

Nu på morgonen fungerar det, om än med viss fördröjning. Tostarpadius (diskussion) 23 februari 2021 kl. 07.56 (CET)
Lite petigt kanske, men det första problemet är inte i Wikidatas ände, utan det är vår språkversion som är seg. Ainali diskussionbidrag 23 februari 2021 kl. 08.15 (CET)

"Tryckta källor"Redigera

Jag har nu två gånger på ganska kort tid ändrat i Selma Lagerlöf för att undvika den i mitt tycke poänglösa rubriken "Tryckta källor" (Källor är källor; huruvida de finns i form av trycksvärta på papper eller elektroniskt är för mig ganska ointressant). Första gången låg t.ex. tidningsartiklar under "Webbkällor". Andra gången hamnade en helt elektronisk källa under "Tryckta källor" (huruvida det är en tillräckligt bra källa är en separat diskussion).

Finns det några som helst fördelar med uppdelningen, eller är det bara något många fått lära sig någon gång och sedan hänger i? Inom humanioraforskning, där man ibland har att göra med t.ex. handskrifter eller egna intervjuer, förstår jag att rubriken är rimlig. Men här på Wikipedia verkar den i stort sett meningslös, eftersom många av de "tryckta" källorna ändå är tillgängliga elektroniskt för läsaren.

andejons (diskussion) 23 februari 2021 kl. 11.00 (CET)

Jag använder den rubriken som underrubrik till 'Referenser' istället för att ha ett avsnitt för 'Vidare läsning', om boken i fråga ändå använts som källa i artikeln. Onödigt att lista samma sak två gånger, bättre med två flugor i en smäll, typ. Annars vet jag inte riktigt vad det skulle vara bra för, och att ha elektroniska källor under rubriken verkar ju dumt. EstrellaSueciadiskussion, 23 februari 2021 kl. 11.05 (CET)
Jag finner den meningslös. Används en uppgift som källa ska det vara en källa. Används den som källa och "Vidare läsning" ska man dubbla. Det betyder ju två olika saker. Vidare läasning ska ju mer information, kanske ur en mindre encyklopedisk vinkel eller så. Men används den som källa också, så ska den ju visas som källa, också.
Längre sidospår:
Jag tycker att Vidare läsning ska användas mycket mer restriktivt. Nu läggs till exempel SKBL och SBL slentrianmässigt in i "Vidare läsning" trots att det är mycket oklart vad som står i dessa som inte redan står i artikeln, eller vad de skulle tillföra. Det gäller inte minst artikeln om Selma Lagerlöf (som ju drunknar i både "Vidare läsning" och "Externa länkar", vad är skillnaden där?). Det är kanske tydligare i artikeln om Jenny Lind, där just SBL och SKBL adderats. Båda dessa finns dessutom länkade i den tidigare diskusterade "Auktoritetsdatamallen". LittleGun (diskussion) 23 februari 2021 kl. 11.24 (CET)
För att förtydliga mitt inlägg: Det jag menar är att istället för en rubrik "tryckta källor" och en "webbkällor" (eller liknande) räcker det att ha en enda rubrik "källor". Jag ser ibland folk som ändrar till "Tryckta källor", och jag kan inte begripa varför det skulle vara bättre. Exakt hur den förhåller sig till "litteratur", hur mycket som finns under den och liknande är också intressanta frågor, men inte det jag undrade över.
andejons (diskussion) 23 februari 2021 kl. 11.29 (CET)
Det var tydligt. Sorry för sidospår.
Jag finner rubriken/separationen "tryckt källa" meningslös. En källa är en källa oavsett lagringsmetod. LittleGun (diskussion) 23 februari 2021 kl. 11.40 (CET)
Jag tycker inte att den rubriken är poänglös, tvärt om faktiskt. Tryckta källor är ju den enda typen av källor där man flera gånger kan behöva hänvisa till samma källa men med olika sidnummer. Därför delas de upp i korta noter (exempel "Rydelius och Odhe, 1946, sid. 27") som ska ligga i stycket "Noter" och den kompletta referensen till verket (utan sidnummer) som lämpligen läggs i stycket "Tryckta källor". Elektroniska dokument som inte har sidnummer behöver inte den uppdelningen och därför kan de ligga direkt under noter. /ℇsquilo 23 februari 2021 kl. 11.52 (CET)
Jag delar helt Andejons uppfattning här. Eftersom vi inte hänvisar direkt till handskrifter är rubriken poänglös. Tostarpadius (diskussion) 23 februari 2021 kl. 12.08 (CET)
Om kriteriet för att lägga en källa under rubriken "Tryckta källor" är att källan/verket är så omfattande att det behövs en närmare precisering av var i källan som uppgiften finns och källan, till exempel genom paginering, erbjuder möjligheter till sådan precisering, är kanske "Tryckta källor" en förenklad/vilseledande rubricering av sådana verk.
Även elektroniska dokument, om vi med det här menar dokument som man kan läsa/konsumera ålinjes genom att klicka på en länk, kan också vara omfattande och behöva någon form av precisering om var i dokumentet den refererade uppgiften återfinns.
 • Om källan/verket är ett kalkylkark med många flikar kan det vara lämpligt att ange vilken flik som en refererad uppgift finns på.
 • Om källan är ett långt videoklipp kan det vara lämpligt att ange starttiden för en sekvens för att läsaren inte ska behöva spela upp hela filmen för att hitta uppgiften.
Det var två exempel på elektroniska dokument som är "en typ av källa där man flera gånger kan behöva hänvisa till samma källa men till olika delar".
Om det behövs en speciell rubrik för källor där olika delar refereras från olika ställen i brödtexten borde den nog inte vara Tryckta källor utan Multipelkällor eller något liknande som inte leder tanken till framställnings- eller lagringsmetoden för ifrågavarande källor. Larske (diskussion) 23 februari 2021 kl. 13.09 (CET)
Precis. Det kan också finnas t.ex. otryckta PDF:er som används som källor. Och om tanken är att alla källor som går att nå direkt via noten inte behöver en separat post behöver ju inte källorna med preciserande hänvisning ha någon form av särskiljande rubrik.
Dessutom är det inte ovanligt att det finns källor i artiklar som inte har tillhörande noter. Detta är inte något som bör uppmuntras, men jag ser det som värre att hålla på med olika rubriker beroende på exakt hur källor använts än att försöka köra på något som alltid fungerar.
andejons (diskussion) 23 februari 2021 kl. 13.55 (CET)
Och det krävs ju inte att källorna delas upp i harvardsysstemet bara för att samma källa används med olika sidor. Det går att göra det till olika källnoter, där bara sidan skljer. LittleGun (diskussion) 23 februari 2021 kl. 16.38 (CET)
Jag brukar ibland (undantagen pga slarv) dela upp referenslistan i tryckta källor och internetkällor, mest pga att det är så jag utformar referenserna i mina uppsatser på universitetet. Egentligen tycker jag detta är en fråga om individuellt smak och tycke, och jag får en känsla av att ingångsinlägget syftar till att slå en bro mellan tryckta källor och webbkällor för att på något sätt göra dem jämlika. Att aktivt ta bort sådana uppdelningar i framtiden enbart på grund av det skälet, eller för smakens skull, tycker jag är en onödig kraftansträngning. Enligt min uppfattning, ser en uppdelning mer professionellt ut och kan ju ha en vägledande funktion för läsaren, alla är kanske inte lika ointresserade av huruvida materialet är tryckt eller ej som Andejons. Rubriken för vidare läsning bör bäst användas för gångbar litteratur som inte redan är representerad i artikeln; varje seriös läsare måste ju inse att det finns mer att hämta i en bok än vad som anges i artikeln och behöver således inte en rubriksättning till hjälp för den förståelsen. Lantgård (diskussion) 24 februari 2021 kl. 05.28 (CET)
På vilket sätt menar du att tryckta källor och internetkällor inte skulle vara jämlika? Gör det någon skillnad för oss om DN eller SvD låter en artikel bara finnas i en nätupplaga än om den också får gå i tryck?
Du och andra tycker alltså att uppdelningen är meningsfull och ser professionell ut. Och det kan väl vara gott nog om det bara är de som gillar uppdelningen som måste jobba extra, men i praktiken är det ju alla som jobbar i artikeln som behöver förhålla sig till den (och dessutom se över när någon ändrar från "Källor" till "Tryckta källor"). I alla fall jag vill ha ett bättre skäl för att hålla på med något än att vissa tycker det är proffsigare utan att kunna motivera djupare än så.
andejons (diskussion) 24 februari 2021 kl. 08.51 (CET)
Att man i akademiska sammanhang varit noga med att särskilja webbkällor har ju berott på dessas obeständighet. Visst vet vi att länkar förändras, vilket kan ställa till problem, och att det händer att hela webbplatser försvinner. Men våra artiklar är ju i motsats till en tryckt bok eller en inlämnad uppsats under ständig uppdatering. En enskild version ger en ögonblicksbild, men den som upptäcker att något inte längre stämmer kan korrigera detta eller om man saknar tid eller lust markera detta på något sätt. Jag kan därför inte se att det ger ett mer professionellt intryck att göra denna distinktion här utan snarare tvärtom. Det vittnar om en misstro mot information på nätet. Denna har varit befogad och är det i viss mån alltjämt, men vi bör eftersträva att öka tilltron till det man finner på internet utan att fördenskull motverka en sund källkritik. På sikt kommer ju alltmer tryckt material också att finnas tillgängligt digitalt. Tostarpadius (diskussion) 24 februari 2021 kl. 14.47 (CET)
I sju år, mellan den 5 maj 2007 och 8 juni 2014 föreslog Wikipedia:Disposition, tänkt som en mall för hur artiklar kan se ut, att man skulle göra uppdelningen mellan tryckta källor och webbkällor. Så det kanske hänger kvar lite, både i artiklar och hos skribenter. /NH 23 februari 2021 kl. 15.58 (CET)
Ja. Men hoppsansa hur avsnittet ser ut. Fastän jag vet ungefär vad där borde stå hade jag svårt att förstå texten. Jag utvidgade lite, om nottext i källavsnittet, och ändrade om Tryckta källor, men avsnittet borde definitivt ses över. –LPfi (diskussion) 23 februari 2021 kl. 16.26 (CET)
Gissningsvis har det där med "tryckta källor" ursprungligen kommit från någon som skrivit B- eller C-uppsatser i historia. Åtminstone förr skulle historiestudenter drillas i att använda primärkällor från arkiv. Att enbart använda tryckta källor (sekundärkällor) var alltså lättja och i vissa fall närmast "fusk". Därför skulle de redovisas särskilt i de sammanhangen. Uppdelningen saknar helt betydelse för en Wikipedia-artikel som jag ser det (spelar väl ingen roll om jag tittar min tryckta NE eller NE online?), och bara ställer till det om man använder den normala ref-funktionen. Så bort med den, är min rekommendation! Vill man ge nödvändigtvis ge allmänna litteraturtips i en Wikipedia-artikel bör rubriken lyda "Ytterligare läsning" och inte innehålla ordet källor. Tomas e (diskussion) 25 februari 2021 kl. 10.40 (CET)
Problematiskt med uppdelning; det betyder att man måste placera exempelvis Ugglan under två rubriker.-Wvs (diskussion) 25 februari 2021 kl. 10.54 (CET)
Ja. Jag tycker också det skapar mer otydlighet än vad det tillför, och för min del får det gärna avvecklas på sikt. Men om jag kollar lite slarvigt med sökfunktionen verkar den finnas i ett antal hundratal artiklar. /NH 25 februari 2021 kl. 14.43 (CET)
Kan någon som är kunnig försöka få fram hur många artiklar det finns en rubrik "Tryckta källor", men ingen annan rubrik som innehåller "källor"? Borde vara ett inte oansenligt antal.
andejons (diskussion) 25 februari 2021 kl. 15.34 (CET)
 • Sökfråga som ger 22 583 träffar för artiklar som använder rubriken Tryckta källor
 • Sökfråga som ger 18 865 träffar för artiklar som använder rubriken Tryckta källor men inte rubriken Webbkällor.
 • Sökfråga som ger 16 985 träffar för artiklar som använder rubriken Tryckta källor men inte någon av rubrikerna Webbkällor eller Källor.
Det finns många olika rubriker som "innehåller källor", se till exempel Malta (ö)#Vattenkällor och Hedvig Eleonora kyrka#Litteratur och källor, men ovanstående kanske ger en tillräckligt bra uppfattning om storleksordningen. Larske (diskussion) 25 februari 2021 kl. 17.40 (CET)
Tack! Jag hade intrycket att rubriken tämligen ofta användes utan att kontrastera mot något annat, men det var ändå en högre andel än jag trodde.
andejons (diskussion) 25 februari 2021 kl. 18.49 (CET)

Vidare läsningRedigera

Bryter ut detta eftersom jag tycker mig även se här som med mall:Auktoritetsdata att diskussionen missar att olika platser på internet har olika sätt att kvalitetssäkra sitt material, har ett tydligt sätt att välja skribenter och efter att materialet publicerats inte förändras. Ser vi på Wikipedia så förändras innehållet ständigt på gott och ont dvs. under Vidare läsning uppskattar jag att andra platser på internet refereras där jag kan känna mig mer trygg hur kvalitetssäkringen av artikelns innehåll gjorts... det samma gäller med mallen Auktoritetsdata - Salgo60 (diskussion) 25 februari 2021 kl. 00.17 (CET)

Ja, det syftet har jag missat och inte sett eller förstått om det nämnts förut.
Det syftet står heller inte någonstans i riktlinjen för Externa länkar, [1], eller i avsnitt om Vidare läsning, t ex [2] och [3]. De går tvärtom ut på att det är material som intelämpar sig för artikelns om ska stå med och att de ska användas restriktivt. Så där finns en riktlinje att uppdatera om praxis ändrats.-- LittleGun (diskussion) 25 februari 2021 kl. 07.48 (CET)
Jag syftar på vidare läsning dvs. saker man kan rekommenderas att läsas med bl.a. argumenten jag räknar upp. Jag ställde 2017 frågan till Maja Hagerman om SBL hade bra kvalitet och fick en blick som förklara att det var det... när hennes studenter skrev en historisk uppsats och inte använt vad SBL skriver så var det bara att gå hem och göra om var min förståelse... dvs. domän experter rekommenderar ex. SBL som vidare läsning - Salgo60 (diskussion) 25 februari 2021 kl. 08.14 (CET)
Låter mer som de rekommenderar den som källa. Vidare läsning har inte skapats för det syftet och beskrivs inte som att det har det syftet. Där står att Vidare läsnining ska användas för fördjupning eller komplettering och användas restriktivt. Så det ska uppdateras om syftet ändrats. Du har ju petat dit ganska mycket såna länkar utan att någon annan än jag reagerat så det verkar inte vara något problem. LittleGun (diskussion) 25 februari 2021 kl. 08.39 (CET)
Svar ja SBL duger även som källa. Och som jag säger ovan uppmanar en domänexpert sina elever att alltid ta del av vad SBL säger till alla sina studenter dvs. passar perfekt som vidare läsning. Fel och brister med SBL och dess organisation har jag beskrivet här - Salgo60 (diskussion) 25 februari 2021 kl. 08.51 (CET)
Passar inte perfekt utan att ändra syftet med rubriken Vidare läsning.
Sånt som är bra källor ska användas som källor. Vidare läsning ska komplettera och/eller fördjupa och behandla sånt som inte passar i artikeln, påstår vi nu. LittleGun (diskussion) 25 februari 2021 kl. 08.56 (CET)
Känns som du sätter krokben på dig själv om du tror att artiklar som används som källor inte kan vara fördjupande läsning... gissar att du vill surra vidare men jag avslutar detta nu... - Salgo60 (diskussion) 25 februari 2021 kl. 09.08 (CET)
Nej, de kan vara både och. Då ska de användas som källa om de används som källa. De kan då dessutom läggas under Vidare läsning om de kan användas för fördjupning och/eller komplettering. LittleGun (diskussion) 25 februari 2021 kl. 09.28 (CET)
Jag har svårt att se någon situation där man bör lägga in något både som källa och som vidare läsning eller extern länk. Tostarpadius (diskussion) 25 februari 2021 kl. 14.49 (CET)
Jag skulle påstå att det är ett vanligt behov, och ju mer man stoppar in i Vidare läsning desto vanligare blir det. I synnerhet om man använder noter.
Tex om man anger vad Selma Lagerlöfs skolfröken hette i småskolan genom att använda Jag vill sätta världen i rörelse av Anna-Karin Palm, och samtidigt menar att den ger perspektiv på hennes levnad som inte är encyklopediska eller "wikipedianska" men värda att läsa. Alltså sånt som dessutom fördjupar och kompletterar.
Eller om man använder SBL för att källbelägga födelsedata men ändå menar att där finns fördjupningar och kompletteringar som inte fungerar i artikeln.
Min poäng är att nu läggs saker in i Vidare läsning, inte i syfte att komplettera eller fördjupa utan för att de är trovärdiga källor (om jag förstår rätt). Det verkar vara okej, efterom ingen utom jag protesterar. Då bör våra beskrivningar om hur Vidare läsning ska användas ändras. Och kanske passa på att reda ut hur det förhåller sig till källor som redan används i artikeln, auktoritetsdata och externa länkar till exempel. LittleGun (diskussion) 25 februari 2021 kl. 15.04 (CET)
Nix SBL har heltidsanställda forskare med tillgång till hela riksarkivet. Jag har pratat flera ggr med Lena Milton om varför dom gjort olika namnval och det är enormt gedigen forskning bakom det dom gör när hon redogör varför dom valt det ena eller andra, så genom att läsa vidare på SBL får man en känsla av vad proffs fått tag på och dragit för slutsatser (jag kallar det fördjupning), och vilka källor dom har tillgång till i sina arkiv (allt är inte tillgängligt för oss andra - (jag kallar det fördjupning)).... jämför man SKBL och SBL så producerar SKBL ung. 60 biografier per månad om kvinnor och SBL 5 per år, skillnaden beror enligt mig dels på gammalt arbetssätt MEN även att dom troligen lägger ned mer tid, jag hade möte med ledningsgruppen för SKBL bollade denna extrema skillnad i att leverera (ung. 100 ggr) och SKBL svar tyder på en extrem respekt för SBL... - Salgo60 (diskussion) 25 februari 2021 kl. 15.59 (CET)
Nix, vaddå? Vad menar du att jag emotsgt i ditt svar? LittleGun (diskussion) 25 februari 2021 kl. 16.21 (CET)
Jag gjorde litet stickprov. Det verkar vara knappt 10% som har SBL som Vidare läsning och som källa om SBL-mallen används i artikeln. Ju fylligare artikel desto vanligare, snarare 50%. (Ofta finns den också i auktoritetsdatamallen då). LittleGun (diskussion) 25 februari 2021 kl. 15.26 (CET)
nu blir det lite hobbyhistoriker över detta - mycket av Wikipedia bygger på klippa klistra av den som vill, vi hamnar i diskussioner som denna allt för ofta i stället för sakdiskussioner om artiklarnas innehåll... ditt "fylligare" gissar jag är antal ord... även om SBL artikeln är kort så vet vi att då denna artikel skrevs så gjorde dom bästa historikerna sitt bästa att hitta bra källor och leverera så bra material som möjligt dvs. det ger oss en indikation vad som finns tillgängligt av proffsen och vilka slutsatser de gör... (jag kallar det fördjupning) - Salgo60 (diskussion) 25 februari 2021 kl. 15.59 (CET)
Mitt "fylligare" handlade om antal ord i Wikipedia-artikeln. Ju fylligare Wikipedia-artikel desto vanligare att SBL används både som källa och "Vidare läsning" i Wikipedia-artikeln. Om SBL gör bra källmaterial så ska de användas som källor. Det är inte samma sak som att de är bra som Vidare läsning, i synnerhet inte om det står samma sak i Wikipedia-artikeln som i SBL-artikeln. LittleGun (diskussion) 25 februari 2021 kl. 16.19 (CET)
Vidare läsning kan vara t ex den mest välkända biografin över en person, ett standardverk om ämnet knopar, en bok som tar upp alla Volvomodeller, hembygdsboken om Arlövs kommun. (Nu är vi tre som protesterar: Tostarpadius, LittleGun och jag. Så då är det inte säkert att vi har fel.) /NH 25 februari 2021 kl. 15.37 (CET)
Protesterar mot vad? Vidare läsning bör vara det jag som bidragit i artikeln anser bra... det jag protesterar mot är det endimensionella synsättet att finns saker som källa så räcker det.... snart kommer säkert tanken att om den finns som källa i Wikidata så räcker det och att den som är intresserad kan titta där... ;-) - Salgo60 (diskussion) 25 februari 2021 kl. 15.59 (CET)
Vidare läsning är definierat på ett sätt på Wikipedia. Används det inte på det sättet ska definitionen ändras eller så gör man inte på det sättet. Ska rubriken "Vidare läsning" användas för att kontrollera trovärdigheten, ska alltså definitionen ändras till det. LittleGun (diskussion) 25 februari 2021 kl. 16.29 (CET)
"Vidare läsning" bör (enligt min erfarenhet här på svwp senaste decenniet) användas på samma sätt som "Externa länkar". "Källor"/"Referenser" är något annat. Att vilja utveckla "Vidare läsning" till ett slags mellanting är inte praktiskt, vare sig för oss skribenter eller för läsare som vill veta vad i artikeln som stämmer. Min tanke är att sektionen "Vidare läsning" är en rest från ett äldre tänk, för traditionella faktaverk med artiklar som skrivs på beställning. Det passar mindre bra för ett uppslagsverk som (i princip anonymt) skrivs av sina läsare.
Problematiken är dock inte unik för svwp. På cawp (där jag numera tillbringar cirka hälften av min wikitid) finns rubriken "Bibliografia", som där i praktiken ofta fungerar just som ett mellanting mellan "Referenser" och "Vidare läsning". En sådan lista riskerar att bli opraktisk av flera orsaker; dels vet man inte dess syfte och koppling till innehållet i artikeln, dels riskerar den att växa utan att folk vågar ta bort delar av innehållet ("det kanske används som källa till innehållet i artikeln, men jag vet inte…"). Paracel63 (diskussion) 27 februari 2021 kl. 14.24 (CET)
Tackar för detta inlägg jag skulle gärna se en fundering åt det mer akademiska hållet av vikten att peka på hur motsvarande ämne behandlats över tiden etc... men det är nog utanför sv:Wikipedia. Jag stoppar uppdatera Wikidata/Wikipedia med SKBL det tar mig upp till en timme per dag. Hur man hittar diff finns på sidan Användare:Salgo60/Listeria/SKBL/nya och senaste diffen finns på GITHUB. Min tro är att vi gör museer, DIGISAM en björntjänst genom att sköta deras "markservice" och koppla ihop "deras" bidrag till kulturarvet. Bättre vore om dom tog tag i detta är min tro. Nu har vårt sociala experiment Wikipedia visat att det går men att det krockar med önskan om artiklar med högst en extern länk.... over and out - Salgo60 (diskussion) 1 mars 2021 kl. 11.27 (CET)
Nja, "högst en extern länk" är en sanning med modifikation. Men alla Externa länkar/Vidare läsning behöver motiveras utifrån behovet. Och jämföras med Wikipedias identitet som ett uppslagsverk. Allt gott. Paracel63 (diskussion) 2 mars 2021 kl. 19.14 (CET)

Att skriva om transpersonerRedigera

Funderar över artikeln Tone Sekelius, där det står att "hon kom ut som homosexuell" 2017. Men vid det tillfället var hon inte öppet transexuell, och benämningen homosexuell vid det tillfället åsyftade vad jag förstår det som en dragning till män... blir det inte fel att ha kvar denna formulering nu? Och hur formulerar man om sådant på ett bra sätt? Om någon intresserar sig för frågan känns det som om det borde finnas ett supplement till WP:Artiklar om nu levande personer / WP:Biografiska artiklar som ger någon slags "riktlinjer" för hur man ska skriva om transpersoner på ett bra sätt... För egen del känns det i vart fall inte helt självklart. Sigvid (diskussion) 25 februari 2021 kl. 17.08 (CET)

Ja, det är lite bökigt och man vill inte såra någon. Jag testade att skriva om lite.Jag tänker att man måste kunna skriva vad som gjorts under namnet Thomas och vad som hänt under namnet Tone, men ändå respektera pronomet.--LittleGun (diskussion) 25 februari 2021 kl. 19.12 (CET)

Bild i artikel men inte på WikidataRedigera

Jag är lite trögare än alla andra och kom på så sent som i går att man kan lägga in bilder på Wikidata. Artiklar som innehåller en bild men vars Wikidata-objekt inte har någon bild visas på Wikipedia:Wikidata/Bild i artikel men inte på Wikidata. Jag har redan fixat tre (i Mainhattan (Q324900), San São (Q10661067) och sittande vadpress (Q10669123)) så den som vill klå mig kan göra fyra. Nirmos (diskussion) 26 februari 2021 kl. 10.07 (CET)

Lägg gärna in bildtexter också, på ett eller flera språk, som bestämningen (qualifier) beskrivning av media (P2096) till egenskapen (property) bild (P18).
Se Wikipedia:Wikidata#Att_lägga_till_bildtext.
--Larske (diskussion) 26 februari 2021 kl. 10.29 (CET)
Och vill man jobba i specifika ämnesområden är WikiData Free Image Search Tool ett kraftfullt verktyg. Ainali diskussionbidrag 26 februari 2021 kl. 11.26 (CET)
Vad du kan göra är också att på Commons ange vad bilden föreställer dvs. peka på det Wikidata objekt som olika delar av en bild föreställer.... jag kör nu en "raid" och markerar upp alla bilder jag hittar föreställande runstenar video (GITHUB) fördelen med detta är att om ex. Evighetsrunor tar beslut att förbättra de bilder de har av runstenar med det som finns på Wikicommons så kan de med en SPARQL sökning hämta alla bilder som taggats (exempel sökning tyvärr är det Beta ännu) --> att Evighetsrunor skulle även kunna dela persistenta id:n på sina Bilder och vad som är "samma som" Wikicommons och vad de uppfattar dessa bilder föreställer för Runor så skulle vi kunna använda dom som auktoritet vid val av bilder.... och i förlängningen bör fler saker i bilden markeras så man kan börja ställa intelligenta frågor för att hitta runstenar med liknande karakteristiska gissar jag... Gissar att alla svenska museer kan kopiera hur vi gör då Wikicommons kör en:Wikibase --> vi skulle då få ett snyggt ekosystem med svenska museer istället för dagens SILOS... - Salgo60 (diskussion) 26 februari 2021 kl. 13.29 (CET)

I den första körningen var det en hel del ikoner som kom med. Jag har nu undantagit Fil:Ambox globe content.svg, Fil:Wikibooks-logo.svg, Fil:Wikiquote-logo.svg och Fil:Template-info.svg. Det var också en väldans massa flaggor. Därför har jag nu undantagit alla filer som börjar på "Flag of ". Slutligen var det en del kemiartiklar och strukturformler som kom med varför jag nu har undantagit kemisk struktur (P117) och molekylmodell (P8224). Jag har tömt sidan och startat om körningen. Min omedelbara reaktion är det ser mycket bättre ut. Nirmos (diskussion) 26 februari 2021 kl. 14.45 (CET)

Till den som testade det här tidigt, såg för många ikoner och gav upp: Alla ikoner ska vara borta nu. Jag använde tidigare "prop=images" i stället för "prop=pageimages" vilket ger alla bilder 🙃 Nirmos (diskussion) 27 februari 2021 kl. 12.40 (CET)

En "bild" som finns i artikeln behöver inte vara en kandidat för egenskapen bild (P18) i Wikidataobjeketet, det finns ju andra egenskaper, som bild av flagga (P41), bild av logotyp (P154), bild av heraldiskt vapen (P94), karta över utbredningsområde (P181), karta över utbredningsområdet (P1846) och översiktskarta (P242), där bilden redan finns. Så är fallet för till exempel Åbro Bryggeri (även om man kan ha synpunkter på om bilden där är lämplig som bild av logotyp (P154)): Så en lämplig ytterligare filtrering skulle kanske kunna vara att exkludera artiklar med bilder som finns som värde för någon egenskap i det kopplade Wikidataobjektet.
 • Länk till fråga som ger en lista över de (just nu 68) egenskaper som har datatypen "Mediefil från Commons".
En annan möjlig filtrering är att exkludera bilder som visserligen inte finns i det till artikeln knutna Wikidataobjektet, men i något annat objekt. Då skulle Dala-Demokraten försvinna från listan, bilden där finns ju redan i, och hör bättre hemma i, objektet Göran Greider (Q1813301) än i objektet Dala-Demokraten (Q4819152), Larske (diskussion) 27 februari 2021 kl. 13.44 (CET)
Stort tack! Jag testade att undanta alla 68, men då försvann t.ex artificiell intelligens eftersom d:Q11660 har uppläst text (P989), vilket jag tyckte var lite olyckligt (nej, artificiell intelligens kanske inte är det bästa exemplet på något som behöver/ska ha en bild, men ändå). Kanske finns det en gyllene medelväg någonstans mellan de 13 som jag redan hade undantagit och alla 68. Nirmos (diskussion) 27 februari 2021 kl. 15.19 (CET)

Sunday talk - Community board seatsRedigera

About three weeks ago, the Call for Feedback:Community seats on the Board began, with the Wikimedia Foundation Board asking the community what a redesign of the upcoming elections for the now six community seats on the Board should look like. Since then, in addition to seven Office Hours, far more than 50 regional discussion rounds have taken place worldwide, as well as numerous discussions on Wiki. With this interim balance, the Call for Feedback is now entering its second half.

The feedback on the various proposals of the Board and from the community was as diverse as the participants. For the third time, the facilitation team has presented its Weekly report, which summarises the current feedback. For those who would like an overview of the discussions to date, here is a list of links to the detailed reports.

Overall, the process so far has revealed several areas of focus that will be given greater attention in the second half of the Call for Feedback, namely:

 • regional quotas
 • candidates' skills
 • vetting of candidates
 • connecting the board elections, the Global Council and regional hubs.

And there is a new idea from the community to be discussed too: Candidate resources!

In order to present the ideas and also in view of these upcoming discussions, I would like to invite you to an online roundtable. This is an opportunity to present and discuss the ideas so far, to discuss possible new ideas with each other and to think through the possible key issues.

This round table will take place on Sunday, 28 February at 7:00 pm (UTC +1). We will meet via Google Meet (anonymous participation possible), just click this link: https://meet.google.com/zcu-vkdr-hze See you on Sunday! DBarthel (WMF) (diskussion) 26 februari 2021 kl. 14.21 (CET)

Kategori:HBTQ-personerRedigera

Kategori:HBTQ-personer har nu återskapats och det läggs in personer med den kategorin. 2015 var konsensus att den är olämplig (Vi kategoriserar inte personer efter sexuell läggning!). Gäller det fortsatt och kategoriseringen skall bort?Yger (diskussion) 27 februari 2021 kl. 19.46 (CET)

Nu raderade och borttagna.Yger (diskussion) 27 februari 2021 kl. 19.58 (CET)

Kategori:HBTQ-relaterad musikRedigera

Skall vi ha någon sådan kategori? Hur definierar man i så fall vad som räknas som "HBTQ-relaterad musik"? Inlägg i frågan är välkomna på Kategoridiskussion:HBTQ-relaterad musik (diskussionen bör hållas där). /Annika (diskussion) 27 februari 2021 kl. 19.59 (CET)

Jag har raderat kategorin. Den kan fortfarande vara rimlig, men som den användes var den godtycklig och handlade snarare om personer som var relaterade till HBTQ än musik som var det. Diskussionen är såklart fortfarande öppen, och kategorin kan såklart vara rimlig med vettig avgränsning. LittleGun (diskussion) 3 mars 2021 kl. 08.29 (CET)

Välkomna till Wikipedia:Veckans tävling/Sverige III!Redigera

Vad har Billingenmasten, Liv Strömqvist, Brunnby sluss, Riddarskinnbagge och svensk film gemensamt? Jo, dessa (och mycket annat) kan man skriva om den 1 - 7 mars i Veckans tävling, som då har temat Sverige.

Jag hoppas att många av er vill vara med i tävlingen. Skapa, förbättra eller tipsa. Eller alla tre.

Välkomna!

Mer information finns på tävlingssidan.

// Zquid (diskussion) 28 februari 2021 kl. 14.34 (CET)

Justering av rubrikRedigera

Hej! Jag skulle vilja ändra sidan med rubriken "Anna Christina Lindström" till enbart "Christina Lindström", men det har visat sig vara svårt. Vet någon här hur man gör? Sidan "Anna Christina Lindström" (med just de sökorden) handlar om författaren Christina Lindström, och bör alltså inte ha "Anna" med i rubriken. Hälsningar C

Hej! För att ändra rubrik behöver artikeln flyttas till det nya namnet. Det kan göras av registrerade användare genom att trycka på "Mer" och sedan "Flytta". Dock finns det redan en artikel under samma namn för skådespelaren Christina Lindström, född 1938. Troligen behöver vi skapa en förgreningssida för uppslagsordet och sedan länka vidare till en artikel för Christina Lindström (författare) och en för Christina Lindström (skådespelare). Andra alternativet är att bedöma om någon av de två är mer framträdande än den andra och bör ha företräde till uppslagsordet, men jag ser ingen självklar skillnad i märkvärdhet. -- jiˈesˌdeːo ] 1 mars 2021 kl. 12.00 (CET)
Hej! Jag har gjort det som föreslås ovan. Även städat i inkommande länkar och lagt upp grensidan i Wikidata. --北山 Kitayama (diskussion) 1 mars 2021 kl. 12.11 (CET)
Tack snälla! Vad bra!

Tillägg på Wikipedia:Snabbraderingar?Redigera

Jag skulle vilja föreslå tillägg av 'Plagiat' för uppenbara fall som exempelvis Anikonism, där hela den nyskapade artikeln utgör plagiat. Föreslår även tillägg av 'Robotskapad förgreningssida som inte längre behövs' eller liknande formulering. Både på Wikipedia:Raderingsförklaringar, i rullmenyn för raderingar och på Wikipedia:Snabbraderingar. Dels för att göra det lättare att radera denna typ av sidor såklart, men också för att ej insatta användare enkelt ska kunna klicka på en länk i raderingskommentaren och få en förklaring varför raderingen skedde. Synpunkter?

Om någon tycker att det blir förmycket i rullmenyn så skulle jag ändå vilja att det läggs till på Wikipedia:Snabbraderingar. EstrellaSueciadiskussion, 1 mars 2021 kl. 13.19 (CET)

Plagiat är inte detsamma som upphovsrättsintrång. För det senare finns det redan en punkt i snabbraderingsmenyn. Är något plagierat men inte upphovsrättsintrång är det lämpligare att lägga in en hänvisning än att radera.
andejons (diskussion) 1 mars 2021 kl. 14.26 (CET)
Hade missat att Upphovsrättsproblem fanns som en anledning. Förväntade mig att det skulle stå Plagiat. Nej, det finns väl inget alternativ i snabbraderingsmenyn för ~'Robotskapad förgreningssida som inte längre behövs'? Du tänker kanske på 'Endast IABot-meddelande som granskats' men det är en helt annan sak. EstrellaSueciadiskussion, 1 mars 2021 kl. 15.01 (CET)

Jag har på prov infört Wikipedia:Raderingsförklaringar#Robotskapad förgreningssida som inte längre behövs och lagt till motiveringen i rullmenyn. Givetvis kan det återställas, väntar fortfarande på synpunkter kring det hela. Men jag tycker det var en bra idé och kommer själv att använda det. Bra att det finns en tydlig förklaring tycker jag. EstrellaSueciadiskussion, 1 mars 2021 kl. 17.24 (CET)

@Kitayama, YesDi, Thoasp, Bruno Rosta: Jag vill informera mina städkollegor om att detta nu finns och tänkte samtidigt fråga efter era synpunkter. EstrellaSueciadiskussion, 1 mars 2021 kl. 17.28 (CET)
Jag använder ytterst sällan standardfunktionen för "Radera" vid botstädning. Jag har en snabbknapp (som bara kan förekomma på botskapade artiklar) för "Radera artikel" och "Radera grensida" med fast text. Därför har jag ingen synpunkt på detta. --北山 Kitayama (diskussion) 1 mars 2021 kl. 17.33 (CET)
Bra, många av de raderingar jag gör är förgreningssidor som enbart innehåller röda raderade artiklar. Thoasp (diskussion) 1 mars 2021 kl. 18.15 (CET)
 Gillar Det finns även många förgreningssidor med bara rödlänkar som förbereddes av Lsjbot, men vars artiklar aldrig skapades innan Lsjbot lämnade projektet. Det är nog fler av den varianten än vad det är sådana vars artiklar har raderats. Samtliga onödiga robotskapade grensidor kan raderas med denna motivering. EstrellaSueciadiskussion, 1 mars 2021 kl. 18.25 (CET)

@EstrellaSuecia: Det nya uppskattas! Bra att ha när dessa robotskapade omdirigeringar raderas! Men kan vi inte passa på att också lägga in Wikipedia:Raderingsförklaringar#Död omdirigering?--Bruno Rosta (diskussion) 1 mars 2021 kl. 18.49 (CET)

Wikipedia:Raderingsförklaringar#Felaktig/olämplig_omdirigering kan användas för döda omdirigeringar. Thoasp (diskussion) 2 mars 2021 kl. 18.32 (CET)
@EstrellaSuecia:@Thoasp: Nej, jag tycker inte alls att det är samma sak, eller att det ersätter. Döda omdirigeringar var ofta när de skapades både rätt och väldigt lämpliga vid skapandet, alltså när målartikeln existerade. De blev så att säga olämpliga enbart genom att målartikeln raderats. Så jag anser att döda omdirigeringar bör vara en egen grupp--Bruno Rosta (diskussion) 2 mars 2021 kl. 22.43 (CET)

TidsformateringRedigera

Hej! Det vore önskvärt med riktlinjer för hur tider skall anges? Jag har sett både 12:23:34,45 och 12.23.34,45 och även diskussion där någon förordade 12:23.34,45. Jag tog upp frågan till diskussion här: [4] och fick svaret att någon tydlig regel inte fanns utan enlighet i varje artikel gäller. Jag tycker det vore önskvärt att ett skrivsätt förordades, men har ingen egen "favorit". --Bjoorn 1 mars 2021 kl. 14.19 (CET)

Både 12:23:34,45 och 12.23.34,45 är korrekta skrivsätt. Jag tycker därför inte vi behöver en riktlinje för den ena eller andra varianten, men användningen bör, som sagt, vara konsekvent inom en artikel. /JohanahoJ (diskussion) 1 mars 2021 kl. 16.52 (CET)
Eftersom båda skrivsätten är korrekta ska vi inte ta ställning. --北山 Kitayama (diskussion) 1 mars 2021 kl. 17.07 (CET)
Visst är båda sätten korrekta, hade ett av dem varit felaktigt vore det inte en fråga. Utan att förbjuda något av sätten kan jag dock tycka att det vore lämpligt att välja ett skrivsätt som föredras för att få ett enhetligt utseende. Det finns exempel på flera andra sådana "önskemål" som inte nödvändigtvis grundar sig i felaktivt skrivsätt, se [5]. Det skulle också underlätta de gånger viss information behöver kopieras mellan olika artiklar. --Bjoorn 8 mars 2021 kl. 09.31 (CET)
Tråden som du länkade (Wikipediafrågor#Tidsformatering) är lång. I det sista inlägget uppmanade LittleGun dig att ge ett förslag under ny rubrik om du vill ändra på praxis. Har du läst diskussionen? –LPfi (diskussion) 8 mars 2021 kl. 11.58 (CET)
Mitt förslag var enligt det första inlägget ovan, det senare var tänkt som ett förtydligande. Jag förordar inte den ena eller andra formateringen personligen men att ett av dem sätts som standard för att få ett enhetligt utseende och upplevelse. --Bjoorn 8 mars 2021 kl. 12.11 (CET)
Gemenskapen verkar inte vilja göra ett undantag för tidsformat genom att välja ett av två likvärdiga att vara tvingande. Utan göra som vanligt; finns två likvärdiga sätt ska vi sträva efter enhetlighet i en artikel men inte ändra för ändradets skull i andra artiklar. Ibland får man inte gehör för sina goda idéer i en gemenskap, trots att man tycker de är fenomenala och självklara. Då blir man tvungen att bita i det sura äpplet och gå vidare. Det händer alla, är svårt att hantera men måste hanteras om gemenskapen ska fungera.--LittleGun (diskussion) 8 mars 2021 kl. 12.40 (CET)
Hehe, det är lugnt. Jag uppfattade det bara som om jag behövde förtydliga mig och eftersom diskussionen varit uppe flera gånger på flera ställen tyckte jag det var relevant. --Bjoorn 8 mars 2021 kl. 14.19 (CET)

Kvalitetsmätningen mars för felaktig flaggningRedigera

Kvalitetsmätning: Felaktig flaggning på interwiki (via badge i Wikidata)
Datum Antal med fel kategori eller badge Av
totalt
Andel
med fel
Utm.   Bra   Rek.   Totalt
2020-01-01 0 1 0 1 1 536 0,07 %
2020-02-01 1 0 0 1 1 541 0,06 %
2020-03-01 0 0 0 0 1 539 0,00 %
2020-04-01 0 0 1 1 1 537 0,07 %
2020-05-01 0 0 1 1 1 536 0,07 %
2020-06-01 1 0 2 3 1 539 0,19 %
2020-07-01 1 0 1 2 1 544 0,13 %
2020-08-01 0 0 1 1 1 608 0,06 %
2020-09-02 0 0 5 5 1 627 0,31 %
2020-10-01 0 0 1 1 1 627 0,06 %
2020-11-01 0 0 1 1 1 630 0,06 %
2020-12-01 0 1 2 3 1 630 0,18 %
2021-01-01 0 0 3 3 1 636 0,18 %
2021-02-01 0 0 0 0 1 635 0,00 %
2021-03-01 0 0 0 0 1 637 0,00 %
Nu A + B C + D E + F 1 637

Vid månadsskiftet finns inga avvikelser mellan kategorisering i Wikipedia och flaggning i Wikidata. --Larske (diskussion) 1 mars 2021 kl. 14.54 (CET)

Request for translationRedigera

Good day! Could anyone translate an article about Tatar journalist from English or Russian to Swedish? In return, I can make the same volume of translation of your article from English/Russian to Tatar.--Фәрһад (diskussion) 1 mars 2021 kl. 16.45 (CET)

Hi. The best way to go about requesting translations is Meta:Translation of the week/Translation candidates. Make your request there and also include why the article would be a good choice for translation, and if it gets enough votes it will be translated into a lot of languages during a week. Read more here. Cheers! EstrellaSueciadiskussion, 1 mars 2021 kl. 16.50 (CET)

Kvalitetsmätningen marsRedigera

Kvalitetsmätningen det senaste året    (tidigare mätningar)
Datum Kval. Fakta Fluff Förvirr. POV Plag. Rel. Språkv. Ifrågas. Ickewiki Städa Infoga Glob. Ouppdat. Subst. Totalt
(exkl. Källor)
Källor Totalt
(inkl. Källor)
Andel
2020-04-01 18 109 48 10 43 0 121 185 422 0 97 431 408 1 555 2 3 449 42 343 45 792 1,23 %
2020-05-01 16 110 50 10 49 1 121 191 425 0 100 429 405 1 525 1 3 433 42 633 46 066 1,23 %
2020-06-01 6 109 49 12 55 0 118 200 432 0 108 450 407 1 539 1 3 486 43 051 46 537 1,25 %
2020-07-01 11 109 53 12 54 0 103 211 422 0 95 433 403 1 570 1 3 477 44 290 47 767 1,28 %
2020-08-01 11 106 48 14 56 0 85 221 414 0 94 453 405 1 598 3 3 508 44 567 48 075 1,3 %
2020-09-01 10 105 48 12 59 1 91 234 405 0 96 424 409 1 646 1 3 541 44 959 48 500 1,31 %
2020-10-01 16 112 54 15 66 0 114 241 404 0 106 431 405 1 639 7 3 610 45 496 49 106 1,34 %
2020-11-01 13 111 57 15 64 0 165 246 414 2 112 435 413 1 642 36 3 725 45 963 49 688 1,38 %
2020-12-01 10 1 866 61 16 70 0 200 251 409 0 111 412 413 1 603 30 5 452 46 080 51 532 1,47 %
2021-01-01 12 1 330 65 15 72 0 188 256 409 0 103 429 413 1 632 37 4 961 46 447 51 408 1,49 %
2021-02-01 12 701 73 12 66 0 187 270 416 1 112 428 414 1 641 38 4 371 46 648 51 019 1,49 %
2021-03-01 13 365 70 10 41 3 177 269 424 0 114 417 415 1 647 28 3 993 46 994 50 987 1,5 %
Förklaring

Om du vill hjälpa till att höja kvaliteten på svenskspråkiga Wikipedia finns det en rad kvalitetsprojekt att engagera sig i.

--Thurs (diskussion) 1 mars 2021 kl. 23.04 (CET)

Stadigt ner i faktakoll som sig bör efter massmallningen. Även ganska kraftigt ner i POV, vilket såklart är jättebra. I övrigt verkar det ganska oförändrat. --EstrellaSueciadiskussion, 3 mars 2021 kl. 16.33 (CET)

Månadens artiklarRedigera

Det blev en blandad skara som belönades, när vi valde bästa nya artikel respektive utökning under januari månad. Karlskrona garnison (skapad av Joshua06) utsågs till bästa nya artikel, medan Goulburn Roundhouse (av Dieselmotorvagnar), Berliner FC Dynamo (av EriFr) och Bulletrain (av Kigsz) delade på rollen som bästa utökning.

Dessutom utdelades pris för flest nya artiklar (54 stycken) respektive utökningar (36 stycken) under februari. Här stod Boberger respektive Hans Frörum för insatserna. Totalt listades under förra månaden 278 nya och 102 utökade artiklar i projektet. I listningen för februari inkluderades de flesta av våra nya artiklar på minst 8 000 byte.

Nu är det mars, och vi kan rösta på februari månads bästa nya respektive utökade artikel – det finns 76 nya och 19 utökade artiklar att välja bland. Den här månaden tillkom ett stort antal läsvärda alster tack vare det här projektet. Förhoppningsvis finns det åtminstone något som kan intressera. Allt gott.  --Paracel63 (diskussion) 2 mars 2021 kl. 19.37 (CET)

Var inte rädd för att rösta, förresten. Det tar inte lång tid, och det är bara du själv som vet vad du tycker är bäst. Dessutom kan du ändra din röst, ända fram till månadens slut. Det är ingen som kräver att du ska läsa igenom alla artiklarna innan du bestämmer dig (själv skummar jag artikelämnen och klickar på lite länkar, vilket snabbt sållar fram mina favoriter). Däremot är vi som bidrar i projektet tacksamma för alla tecken på att folk hittat något läsvärt. Här ligger nu en liten essä med lite fler tankar omkring röstning (och nominering). Wikihälsningar. :-) Paracel63 (diskussion) 2 mars 2021 kl. 19.48 (CET)

Intressekonflikt - Önskan om redigeringRedigera

Hej, Jag skriver här i om det en intressekonflikt. Jag hade velat redigera SF Studios Wikipediasida, men i om att jag är anställd på bolaget så blir det intressekonflikt. Det jag vill redigera är smärre ändringar samt även uppdatera information och göra vissa passager tydligare (ex. styckena som handlar om biograferna) Jag har arbetat med ändringar i ett worddokument där jag även har källhänvisningar till de meningar jag vill lägga till. Vill se hur jag ska ta det vidare då jag vill vara transparent med att det finns en intressekonflikt.

Hälsningar -- 1jesper1 3 mars 2021 kl. 13.23 (CEST)

Lägg din text o beledsagande kommentarer på artikelns diskussionssida Diskussion:SF Studios, så kan jag nästan lova att det kommer på plats med "utifrånglasögon" inom kort. /Anhn (diskussion) 3 mars 2021 kl. 13.35 (CET)
Eller texten på en undersida (t.ex. Användare:1jesper1/SF Studios) och en länk från diskussionssidan tillsammans med kommentarerna. –LPfi (diskussion) 3 mars 2021 kl. 14.40 (CET)
Jag kanske borde uppmärksamma att det redan finns en tråd där. --Sabelöga (diskussion) 3 mars 2021 kl. 15.17 (CET)

Snabba raderingar av lsjbot-artiklar som gör att man missar vandalerRedigera

Hej, jag förstår att det är viktigt att radera lsjbot-artiklar i snabbt takt, men ibland kan det vara bra att dra ner på tempot, då det snabba tempot ibland tenderar att göra så att man missar eventuellt klotter på de senaste ändringarna. Jag återställde nyss klotter som legat i flera minuter utan att någon upptäckt det och det är inte första gången det händer.

Så en vädjan för alla som klottersanerar skulle jag önska om man kunde radera lite långsammare, då det dränker SÄ. Många har klagat på andra användare som gjort snabba redigeringar som dränkt SÄ förut, så detta borde vara ett högst relevant ämne att ta upp.

Allt gott!

MVH Papper Pappergörs av trä! 4 mars 2021 kl. 20.45 (CET)

Ett tips är att klicka bort "Loggade åtgärder". Dessa kan ju bara göras av administratörer. Då blir det betydligt lättare att läsa SÄ! --北山 Kitayama (diskussion) 4 mars 2021 kl. 21.00 (CET)
Okej, det gör egentligen inte så mycket för min egen del. Talar mest för andra som bevakar SÄ som inte hann återställa klottret innan jag loggade in. Nu blev dock ingen skada skedd eftersom jag upptäckte klottret någorlunda snabbt. Tack för tipset i alla fall och bra jobbat med raderingarna! MVH Papper Pappergörs av trä! 4 mars 2021 kl. 21.19 (CET)
Ett annat tips är att "blockera" aktuella användare från att visas i SÄ (i princip undertecknad och Estrella Suecia). Det kräver att man slår på finessen "Lägg till en knapp i övre högra hörnet på ändringslistor som tillåter användare att dölja handlingar från användare de litar på." Man kan även skapa en SÄ-profil ("Sparade filter") som man bara använder när galningarna kör igång. Jag använder själv "Dölj loggade åtgärder" - annars blir jag galen på Estrellas raderingar (och Estrella gör nog likadant för att inte bli galen på mina raderingar...) --北山 Kitayama (diskussion) 4 mars 2021 kl. 21.34 (CET)
Okej, ska kika på det och prova! Tack för tipsen! MVH Papper Pappergörs av trä! 4 mars 2021 kl. 21.39 (CET)
Tricktipsen är förstås nyttiga, men jag tycker man också skall ta hand om grundproblemet. Går det att hålla måttlig takt utan att bli ineffektiv? Annars vore nog botflagga på sin plats. –LPfi (diskussion) 4 mars 2021 kl. 21.42 (CET)
Vad är måttlig takt? Jag sätter normalt skriptet på 15 sekunder mellan varje radering. 1000 artiklar tar då drygt 4 timmar. Under den tiden bör man inte starta någon mer skriptradering. Jag har nu 14000 vattendrag i Quebec att radera samtidigt som nästan 5000 döda omdirigeringar. De senare bör tas inom 3 dagar, då kommer nästa batch och cachen lagrar max 5000. Den rapporten måste alltså hållas efter. De har jag satt på 6 sekunder - den tar då 8 timmar att köra. Botflagga diskuterades i höstas, men fick ett klart nej i KAW-diskussionen. Wikipedia:Kommentarer_om_administrationen_av_Wikipedia/Arkiv_2020#Botar_med_administratörsstatus. För mig som raderar hjälper inte botflagga, arbetsmomenten tar lika lång tid och är lika omständiga, däremot skulle transparensen minska. Vem skulle hålla koll på vad jag raderar? Klart, det går att göra tvärt om mot mina tips ovan. Slå på så att SÄ visar även botflaggade, eller så tittar man i raderingsloggen. --北山 Kitayama (diskussion) 4 mars 2021 kl. 21.52 (CET)

Jag vill tacka Kitayama för den fart han håller på raderandet. Det går ändå allt för långsamt, och jag har inte kunskaperna för att kunna hjälpa till i större grad. Antalet robotskapade geografiartiklar är enormt, se här.

Kanada har flest, 116 268 när jag kollade, men talet går ner genom Kitayamas insatser. De som har interwikilänkar till engelska eller franska har uppenbart livets rätt, men de övriga är raderingskandidater. Hur många de är kan kanske Larske svara på. Jag förväntar emmertid att det vill ta åtskilliga år, innan städningen efter "Projekt Alla platser" är avslutad. Roufu (diskussion) 5 mars 2021 kl. 00.17 (CET)

@Roufu: Du frågade hur många av de robotskapade Kanadaartiklarna som hade olika slag av interwiki. Jag har undersökt 116 237 artiklar i den kategorin. Av dessa har mer än 900 raderats under dagen. De undersökta artiklarna har/hade följande profil vad avser länkar till olika språkversioner:
Språkversion Antal artiklar med länk Andel artiklar med länk
svwp 116 237 100
cebwp 99 049 85
arzwp 18 869 16
endast svwp, cebwp eller arzwp 102 679 88
enwp 10 939 9
frwp 5 932 5
enwp och/eller frwp 12 492 11
commons 3 403 3
dewp 2 454 2
eswp 1 095 1
--Larske (diskussion) 5 mars 2021 kl. 15.39 (CET)
Jag har ett vagt minne av att det var en adminomröstning för en bot för ett antal år sedan. Jag var själv med och röstade till och med vill jag minnas. Om någon minns detta bättre och vet vilken bot det handlade om och vad den utförde så får denna person gärna återkoppla. Boten nämns förövrigt som hastigast i ett inlägg i KAW-länken ovan. Papper Pappergörs av trä! 5 mars 2021 kl. 03.14 (CET)
Jag tog upp det ifjol på Wikipediadiskussion:Projekt alla platser-städning#Botar att SÄ blir helt sönderspammad av massraderingarna, precis som den gamla goda tiden när folk masskategoriserade, och tyckte att det kunde ske via botar. Blev dock hänvisad att ta upp det på WP:KAW, exkludera medlemmar från SÄ eller klicka ut "loggade åtgärder" från SÄ men hur dumt är inte det när man själv är administratör? DIEXEL (diskussion) 5 mars 2021 kl. 07.32 (CET)
Jag har också reagerat över den enorma belastningen på SÄ som massraderingarna medför, men varit litet rädd för att ta upp det, eftersom jag har en känsla att mina åsikter om konflikten med Lsj inte går riktigt hem i alla läger. Att det behövs en rensning bland just Lsjbots geografiartiklar håller jag emellertid med om, men kanske inte riktigt sättet det görs på. Skulle skapandet av något eller några botkonton verkligen vara så negativt? Transparensen behöver knappast minska, vill någon hålla koll på raderandet går det snarare lättare om raderandet görs av en specifik användare. Som det nu är blir det uppblandat med en mängd andra editeringar, till förfång för både de som vill hålla koll på geografiartikelraderandet och de som vill hålla koll på allt annat på SÄ. / TernariusDisk 5 mars 2021 kl. 07.55 (CET)
Förtydligande: Det är alltså botkonton med adminrättigheter som krävs för att kunna radera utan att spamma SÄ (som bland annat jag gör i dag). --北山 Kitayama (diskussion) 5 mars 2021 kl. 08.00 (CET)
Ja, vi hade en bot med adminrättigheter för ett tag sedan, det var Lavallen2 som jag använde för att i huvudsak läsa raderade sidversioner. Den informationen användes för att ta bort interwiki-länkar på andra språkversioner. Boten och borttagandet av interwiki-länkar spelade ut sin roll när Wikidata började användas. 62 osv (diskussion) 5 mars 2021 kl. 08.10 (CET)
Jag kan tipsa om att gå till inställningar -> Senaste ändringar och kryssa i "Gruppera ändringar efter sida i senaste ändringar och bevakningslistan". Då kommer alla sidraderingar hamna i en enda kollapsad punkt.
andejons (diskussion) 5 mars 2021 kl. 08.51 (CET)
Tack för den vinken, som ju nästan kunde finnas som förval. Vad gäller raderingarna tänkte jag inte på det med admin-behov, och förstår att bot-admin är problematiskt. Däremot kunde man hålla sig till 30 s mellan redigeringarna, såsom föreskrivs i Wikipedia:Robotar om robotarbete utan robotflagga. Storleksordningen blir ändå den samma som vid nuvarande 15 s. –LPfi (diskussion) 5 mars 2021 kl. 09.34 (CET)
Det är ju precis som jag skrev på projektdiskussionen: "Men vad spelar det för roll när botens ägare är själv administratör? Man vet ju att användaren är seriös och det är ju bara ta bort adminstatus på boten efter ett projekt är slutfört. DIEXEL (diskussion) 23 juli 2020 kl. 09.28 (CEST)" Så vad är egentligen problemet? Skulle Kitayama börja ställa till med oreda med hjälp av boten när städprojektet är klart eller att boten gör en j skynet och tar ner hela webbplatsen på egen hand? Folk verkar hellre vilja finna nålar i en höstack istället för att se till att det blir enklare för de som vill klottersanera utan att behöva exkludera medlemmar eller logghändelser från SÄ! DIEXEL (diskussion) 5 mars 2021 kl. 13.09 (CET)
Jag förstår inte heller problemet.
 1. Vi har givit adminstatus åt bottar förr.
 2. Kitayama är admin, och inga klagomål har framförts mot hur hen fullgör sina adminuppgifter.
 3. Raderingarna utförs redan av ett script, som alltså får anses vara väl uttestat.
Ergo, vi har inget problem! Eller? / TernariusDisk 5 mars 2021 kl. 13.24 (CET)
Jag tycker faktiskt att det kunde vara så enkelt som att dölja mig och Kitayama på Senaste ändringar. Det görs på detta vis: Inställningar → Finesser > Rubrik "Senaste ändringar och sedan kan ni klicka i rutan Lägg till en knapp i övre högra hörnet på ändringslistor som tillåter användare att dölja handlingar från användare de litar på. Då kommer det dyka upp en knapp i högra hörnet på Senaste ändringar där ni kan skriva in mitt och Kitayamas namn, och då kommer våra raderingar inte att synas när ni patrullerar. Vill ni ändå "hålla koll" på våra övriga bidrag så kan ni helt enkelt kolla på bidragssidan. Raderingar syns ju inte där utan bara bidrag som är live.
Antingen det eller att vi får botar med administratörsstatus. Dock så var inte gemenskapen speciellt ivrig för idén när det togs upp på Kaw förra året.
För övrigt brukar välja kortare tid mellan raderingar än vad Kitayama gör just under kväll och nattid, just för att hinna med så många som möjligt innan nästa skoldag börjar och då sänker jag normalt tempot igen. Jag kan tänka mig att hålla det till 10 sekunder dygnet runt om det är där skon klämmer. --EstrellaSueciadiskussion, 5 mars 2021 kl. 13.27 (CET)
Förtroende är inte en binär funktion. Jag förmodar att mina redigeringar blir granskade ("trots" att jag är administratör) och jag har till och med blivit återställd ett antal gånger senaste veckan. Jag tolkar det inte som ett misstroendevotum. Alla gör misstag och man kan ha olika åsikter.
Det är alltså fullt möjligt att ha förtroende för en administratör och ändå vilja hålla reda på vad personen gör. Jag har gärna kvar era redigeringar på min bevakningslista, och får på så sätt en del stickprov, på samma sätt som många följde Lsjbots redigeringar för att upptäcka möjliga vansinnigheter. I ert fall är det knappast vansinnigheter det handlar om, men möjligen olika tolkning av konsensus om vad som skall raderas, eller att ni missat någon väsentlig poäng vad gäller urvalet.
Framförallt tycker jag att det är tveksamt att åsidosätta robotriktlinjen utan en diskussion där man argumenterar för att man bör göra det i det här fallet, och om hur redigeringarna och raderingarna kan göras så ändamålsenligt som möjligt. Nu handlar diskussionen tvärtom om följderna och hur man kan lappa för dem genom ändringar i personliga inställningar och ändrade arbetssätt, som alla som bevakar artiklar skall genomföra var för sig.
LPfi (diskussion) 5 mars 2021 kl. 14.02 (CET)
Ja nej resonemanget angående förtroende köper jag till 100%. Men.. I bevakningslistan borde väl våra ändringar ändå synas ändå? Det är väl bara i senaste ändringar detta gäller. --EstrellaSueciadiskussion, 5 mars 2021 kl. 14.15 (CET)
Nej, filtreringen slår tyvärr igenom både på SÄ och bevakningslistan Om du har skrivit det senaste inlägget i en lång tråd på BB ser jag inte att det händer något där. Jag tror att de är tekniskt sammankopplade, men det vore bra om det gick att separera. Det är bara ett litet problem; jag tycker fortfarande att det är viktigt att få städningen av lsjbot undanstökad. (När jag inte aktivt bevakar SÄ stänger jag av filtreringen.) Plumbum208 (diskussion) 5 mars 2021 kl. 14.36 (CET)
Det var nytt för mig, det vore ju onekligen bra om det gick att lösa i så fall. --EstrellaSueciadiskussion, 5 mars 2021 kl. 14.40 (CET)
Det finns två vägar att gå om man vill dölja raderingarna i normal SÄ; den ena är att ge botflagga till adminkontot, den andra är att ge adminrättigheter till botkontot. Det första alternativet är jag helt emot. Det jag gör som vanlig användare och "vanlig" admin ska vara synligt och får inte döljas i SÄ. Jag tror det är samma tanke som LPfi är inne på ovan. Det talar emot alternativet att dölja mig i SÄ. Det andra alternativet är betydligt "smakligare", botkontot gör endast sedvanliga botredigeringar (som jag gör redan i dag - främst länkuppdateringar vid artikelflyttar) samt (vilket skulle vara det nya) skriptradering eller AWB-radering av artiklar. --北山 Kitayama (diskussion) 5 mars 2021 kl. 14.40 (CET)
Instämmer helt och hållet. --EstrellaSueciadiskussion, 5 mars 2021 kl. 14.52 (CET)

Lite faktakoll. Användare:Plumbum208: Att inte visa botredigeringar på bevakningslistan är en inställning man kan göra, standard är att de visas. Användare:Kitayama: Även användare som inte är administratörer kan utföra loggade åtgärder. T.ex. felaktiga flyttar eller skapa olämpliga användarnamn. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 5 mars 2021 kl. 15.05 (CET)

Tack för den återkopplingen. Det talar emot att dölja "loggade åtgärder". Just olämpliga användarnamn är ju ett problem som vi har. --北山 Kitayama (diskussion) 5 mars 2021 kl. 15.08 (CET)
Kan det vara en idé att dölja raderingar så som funktion från just Senaste ändringar och bara Senaste ändringar, men inga andra loggade åtgärder? Jag vet inte hur eller om det skulle vara möjligt att göra på det viset, men just raderingar är väl kanske inget som behöver patrulleras i den bemärkelsen? Till skillnad från då flyttar, nyskapade användare och kanske även blockeringar. --EstrellaSueciadiskussion, 5 mars 2021 kl. 15.13 (CET)
@F.d. 82.212.68.183: Det jag använder är "Lägg till en knapp i övre högra hörnet på ändringslistor som tillåter användare att dölja handlingar från användare de litar på." som finns under Finesser->Senaste ändringar. Det kanske var fel av mig att använda ordet filtrera. Ibland när jag bevakar SÄ och någon användare gör många små, snabba redigeringar skriver jag in användarens namn för att slippa se de redigeringarna. På bevakningslistan kan det då hända att jag tillfälligt missar något eftersom den också är en ändringslista. Redigeringar av bot-användare döljer jag på SÄ men inte på bevakningslistan.Plumbum208 (diskussion) 5 mars 2021 kl. 15.45 (CET)

Mer fakta. statistiken visar att i januari raderades totalt 30k artiklar, i februari 30K artiklar, dvs ca 1k/dag. Den 3 mars raderades 8,5K, den 4 mars, en dag, raderades 12,5k!, och idag hittils 4k. Så det är bara de sista dagrana det varit övermycket många. jag tycker inget behöver göras. Om den sanbba taken på 12,5/dag hålls, är det hela över på två månader, och den lugnare taken på 1k/dag tycker jag inte besvärar även om det då komer pågå till hösten 2022.Yger (diskussion) 5 mars 2021 kl. 15.24 (CET)

Ett mellanting vore väl inte helt fel. Så att vi är klara i slutet på året, eventuellt i början av nästa? Rimlig takt i min värld i alla fall. Att det blivit så mycket raderingar de senaste dagarna beror på att jag har skruvat upp tempot för att bättre (manuellt) kunna fixa förgreningssidor för platsnamn på spanska. Sedan tror jag att en del av problemet ligger i att i vissa delar av världen har det skapats mer omdirigeringar än i andra (tex i Latinamerika, massvis med omdirigeringar från olika felaktiga stavningsformer). Då blir det mycket döda omdirigeringar att radera. --EstrellaSueciadiskussion, 5 mars 2021 kl. 15.31 (CET)
Jag tror det bästa vore om EstrellaSuecia och Kitayama ansöker om admin-behörighet för varsitt bot-konto på WP:AAB. Och kanske köra med en redigering var 30 sek fram tills det är avgjort. Boivie (diskussion) 5 mars 2021 kl. 15.57 (CET)
Omgångarna kommer ganska snart att bli mindre och mindre. Jag startade med Kanada, landet med flest artiklar utan konkurrens, där en kategori, insjöar i Québec, med 53 000 artiklar. Allt eftersom kommer kategorierna att bli mindre och mindre - och det blir färre artiklar som raderas i varje omgång. Nu råkade vi dessutom vara två samtidigt. Det har också blivit mycket tid det senaste året åt Wikipedia, förutom "coronaliv" på hemmaplan utan resor så blev jag arbetslös i och med coronautbrottet. När allt återgår till det normala både i samhället och privat så kommer raderings- och redigeringstakten för min del att sjunka kraftigt. Allt botstädjobb är dessutom inte "massraderingar", jag håller på att avbotar Sydkoreas administrativa indelning, påbörjat en uppstädning i Englands drygt 11 000 civil parishes, städar föräldralösa botskapade grensidor etc. Så om ni står ut med toppar då och då så behöver ingenting göras.--北山 Kitayama (diskussion) 5 mars 2021 kl. 16.01 (CET)
Nu tillför jag inget konkret till just den här diskussionen, men vill bara rikta ett stort tack till Kitayama och EstrellaSuecia för den här insatsen som ju trots den kvantitativa minskningen verkligen höjer kvaliteten på uppslagsverket. Ambrosiani (diskussion) 6 mars 2021 kl. 14.09 (CET)
Ett stort tack även från mig / Anhn (diskussion) 8 mars 2021 kl. 04.03 (CET)

Felaktig tidsstämpel?Redigera

Är det möjligt att signering med tilde (~~~~) kan resultera i att den signerade tidsstämpeln är en minut före publiceringstiden? Exempelvis att den signerade tidsstämpeln blir 16:32 fast det publicerades 16:33. Heymid (bidrag) 5 mars 2021 kl. 17.34 (CET)

Du kan titta på vilken hundradels sekund en redigering sparades om du vill:
Här ser du ett exempel. 62 osv (diskussion) 5 mars 2021 kl. 17.41 (CET)
Det är möjligt att tiden skiljer. Du jämför tvǻ olika klockor; klockan som Wikipedias signering hämtar tiden ifrån och klockan på din dator/arm/köksvägg. Och sen finns lite tidförskjutning mellan att tiden hämtas och sen faktiskt skrivs ut. Det kan räcka att totala skillnaden är jättekort, beroende på hur tiden avrundas till närmsta minut.--LittleGun (diskussion) 5 mars 2021 kl. 17.43 (CET)
Den på köksväggen är väl oväsentlig om frågeställaren tittat i historiken. Men jag antar att någon del av programvaran byter tildena mot klockslaget innan den ger över till en annan del av programvaran som sparar den och skriver i loggen. Däremellan kan någon av de inblandade datorerna vara upptagen med annat, så att det blir mer än några mikrosekunder mellan operationerna. Olika minuter blir det lätt, om man sparar på gränsen, men eftersom man knappast använder realtidssystem finns det ingen övre gräns för dröjsmålet. –LPfi (diskussion) 5 mars 2021 kl. 20.36 (CET)
Letar man lite, är det inte omöjligt att hitta två på varandra följande sidversionsnummer som tidsmässigt inte är kronologiska. Det har jag sett mer än en gång. 62 osv (diskussion) 6 mars 2021 kl. 14.48 (CET)
Hur menar du? Heymid (bidrag) 6 mars 2021 kl. 16.53 (CET)
Exempel: Denna redigering gjord av Tostarpadius, här på sidan, har nummer 48971554. Det kan mycket väl vara så att redigering 48971553 har en senare tidsstämpel i databasen och att redigering 48971555 har tidigare tidsstämpel. Du märker det i princip bara när redigeringarna hamnar på samma sida, och då är det förvirrande när fördjupar sig i historiken. Men normalt är två redigeringar med närliggande nummer gjorda på två olika sidor, och då är risken liten att du hittar dem. Jag misstänker att det ibland handlar en del om hur lång tid det tar att rendera redigeringen till wikikod. 62 osv (diskussion) 6 mars 2021 kl. 18.38 (CET)
Det finns nästan 400000 sidversioner där efterföljande versionsnummer har tidigare tidsstämpel. Ofta skiljer bara någon sekund och då beror det nästan säkert på att det tar olika lång tid för servrarna att behandla texten när den sparas. Andra saker som kan ge större tidsskillnader är nya databasen i december 2002 eller import av mallar. Bara 325 av sidversionerna är i samma artikel, senast från 2015. Några exempel som kanske kan ha samma orsak är Pundtecken där en användare hann rätta ett stavfel innan redigeringen som införde felet publicerades och Eddie Meduza där klotter rullades tillbaka innan det publicerades. Men de flesta beror på väldigt gamla raderingar och återställningar av några få artiklar, t.ex. i historiken för Front National. /EnDumEn 7 mars 2021 kl. 11.42 (CET)

Inför 8 mars...Redigera

... konstaterar jag att antalet för artiklar på sv-wp som handlar om kvinnor, män, personer med okänt kön, och personer med alternativ könsidentitet, för en stund sen var 52 193, 190 704, 13 och 27. Därmed har vi för tillfället ca 21% (21,48%) av de biografiska artiklarna som handlar om kvinnor. Men visst finns det många fler intressanta och relevanta kvinnor att skriva om! Jag vill passa på att önska nästa veckas arrangör för Veckans tävling; Paracel63 och andra arrangörer under veckan, samt deltagare Lycka till! Jag ska försöka komma med bidrag, jag också. Jag vill även önska Axel Pettersson (WMSE) och deltagare lycka till inför HBTQI-skrivstugan den 15 mars. :-) // Zquid (diskussion) 7 mars 2021 kl. 17.02 (CET)

Ryska till svenskaRedigera

Transkriberingshjälp önskas. Se Diskussion:Helene Kotchobey. --北山 Kitayama (diskussion) 7 mars 2021 kl. 23.03 (CET)

Detta är nu åtgärdat. /Julle (disk.) 8 mars 2021 kl. 16.20 (CET)

Raderad bild.Redigera

Har idag fått en bild raderad från - Navigation - Sjömärke - Enslinje - med motiveringen att den inte behövs, eller det är för många bilder, eller att det finns många andra bilder att välja på. Kan det vara så illa att det är för mycket med tre bilder i tex artikeln - Sjömärke. Det gäller denna bilden, är det så kan jag ju lika gärna be att få den helt raderad från Wikimedia. - Jonnmann (diskussion) 8 mars 2021 kl. 16.29 (CET)

 
Det övre ensmärket vid inloppet till Ystads småbåtshamn 2021.
Om någon annan också läser fel först: raderad betyder här alltså bortplockad ur artikeln, inte från Commons. /Julle (disk.) 8 mars 2021 kl. 16.44 (CET)
"Sjömärke" med Jonnmanns bild och efter att jag ersatt bilden. Jag tycker att artikeln är bättre illustrerad efter min åtgärd. Här "Enslinje" med Jonnmanns bild och efter att jag tagit bort den. Fortfarande för många bilder, men de andra visar olika typer av enslinjer. Ett galleri kunde vara befogat. Navigation skulle ha nytta av fler bilder, men Jonnmann placerade sin där det redan fanns en fullgod bild. Min bedömning var att artiklarna var bättre utan bilden. Den kan förstås vara felaktig, och får förstås gärna diskuteras. –LPfi (diskussion) 8 mars 2021 kl. 18.59 (CET)
Vad gäller Sjömärke, där Jonnmann tycker att tre bilder inte kan vara för mycket, fanns en bild från förut, en med en linjetavla! (och radarmärke). Jag lade till en med kardinalmärken istället för Jonnmanns. Om jag skulle lägga till en tredje kunde det vara en farled med lateralmärken och eventuella andra sjömärken, en fjärde kunde vara en sektorfyr. Det kunde vara befogat med ett sådant galleri, men jag ger mig inte nu tid att leta rätt på de bilder jag har i tankarna. –LPfi (diskussion) 8 mars 2021 kl. 19.07 (CET)
Bilden används på fyra andra språkversioner så jag förstår verkligen inte hur du kan tycka att du "lika gärna be att få den helt raderad från Wikimedia." Belteshassar (diskussion) 8 mars 2021 kl. 20.49 (CET)