Sverige hade framförallt under stormaktstiden ett stort antal besittningar av varierande omfattning och varaktighet i norra Europa. Det svenska stormaktsväldet började med att Revals borgerskap frivilligt anslöt sig till Sverige 1561 och slutade definitivt när panten för det svenska guvernementet Wismar inte löstes in 1903.

Nordisk territorialhistoria
Sverige
Svenska besittningar

Sveriges historia

Finland

Finlands historia

Danmark

Danmarks historia

Norge

Norges historia

Island

Islands historia

Nordisk och baltisk
kolonialhistoria

Norden

För utomeuropeiska territorier som varit under svensk kontroll, se Svenska kolonier

Cessioner, områden som anslutits till Sverige genom avtal

redigera

Erövrade områden som genom avtal tillföll Sverige under begränsad tid

redigera

Erövrade områden som genom avtal tillföll Sverige, för att sedan förloras ett fåtal år senare

redigera

Erövrade områden som genom avtal tillföll Sverige, för att sedan förloras långt senare

redigera
 
Sverige 1658, efter freden i Roskilde.

Se även

redigera

Källor

redigera