De Nordiska ländernas koloniala företag bedrevs till stor del genom kolonialkompanier. Vissa av dessa, till exempel Svenska Ostindiska Kompaniet, bedrev endast handel, utan att tillskansa sig territorier med olika metoder.

Nordisk och baltisk
kolonialhistoria

Norden
Baltikum

Danmark

redigera

Sverige

redigera

Se även

redigera