Grevskap infördes i Danmark 1671 för grevar som innehade tillräckligt stora gods, varvid överhuvudet fick titeln länsgreve. Grevskapen avskaffades tillsammans med övriga privilegier för adeln i 1849 års grundlag, de fick dock enligt samma grundlagsparagraf och senare motsvarigheter i senare grundlagar behålla sina godsegendomar, men inga nya adelskap utdelades längre. Genom lensafløsningen 1919 skedde dock en stor förändring, varigenom enheterna upplöstes.

Nordisk territorialhistoria
Sverige

Sveriges historia

Finland

Finlands historia

Danmark

Danmarks historia

Färöarna

Färöarnas historia

Grönland

Grönlands historia

Norge

Norges historia

Island

Islands historia

Nordisk och baltisk
kolonialhistoria

Norden

Även under medeltiden utdelades grevskap som förläningar till främst olika medlemmar av kungahuset.

Medeltida grevskap

redigera

Senare grevskap

redigera

Se även

redigera

Källor

redigera
 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Salmonsens Konversationsleksikon, 1915–1930.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från danskspråkiga Wikipedia, Danske grevskaber og baronier, 26 november 2007.