Svenska generalguvernörer

Wikimedia-listartikel

Det här är en lista över svenska generalguvernörer.

Svenska besittningar

Sveriges historia

Generalguvernörer över Finland redigera

Generalguvernörer i Skånska generalguvernementet redigera

Generalguvernörer i Västsverige redigera

Guvernörer och generalguvernörer över Ingermanland redigera

Ståthållare i Narva redigera

Guvernörer över Narva, Ivangorod, Jama, Koporje och Nöteborg redigera

Generalguvernörer över Ingermanland och Livland redigera

Generalguvernörer över Ingermanland och Kexholms län redigera

Guvernörer över Ingermanland redigera

Generalguvernörer över Ingermanland redigera

Guvernörer och generalguvernörer över hertigdömet Estland redigera

Guvernörer över hertigdömet Estland 1561–1674 redigera

Generalguvernörer över hertigdömet Estland 1674–1710 redigera

Generalguvernörer över Livland redigera

Guvernörer och generalguvernörer över Kurland, Pilten och Semgallen redigera

Generalguvernörer över Preussen redigera

Generalguvernörer över Pommern redigera

Generalguvernörer över Bremen-Verden redigera

Generalguvernörer över Pfalz-Zweibrücken redigera

Se även redigera