Öppna huvudmenyn
Områdena som Sverige tvingades återlämna till Danmark i Freden i Köpenhamn, markerat med grönt. Sveriges rike och besittningar är markerat med gult; Danmark-Norge med rött.

Freden i Köpenhamn, Köpenhamnsfreden, kallas det fredsavtal som slöts mellan Sverige och Danmark 27 maj 1660.

Efter freden i Roskilde 26 februari två år tidigare,1658, bröt krig ut igen i juni 1658.

I Köpenhamnsfreden bekräftades fredsfördraget från 1658 med undantagen att Sverige avhände sig Trondheims län och Bornholm mot att 18 gods i Skåne, de så kallade Bornholms vederlagsgods, överlämnades till den svenska kronan. Dessutom blev ön Ven, som fortsatte vara danskt efter freden i Roskilde,[1] men besattes av svenska trupper samma år, nu formellt svensk i och med freden i Köpenhamn.[2]

De nuvarande gränserna mellan rikena hade därmed fastställts. Sverige tvingades dessutom acceptera att främmande flottor tilläts i Östersjön.

ReferenserRedigera