Detta är en översikt över Danmarks gränsförändringar genom historien, räknat från den Estridska ättens (även Ylvingaätten) trontillträde 1047 med Sven Estridsson (ca 10201074).

Nordisk territorialhistoria
Sverige

Sveriges historia

Finland

Finlands historia

Danmark

Danmarks historia

Färöarna

Färöarnas historia

Grönland

Grönlands historia

Norge

Norges historia

Island

Islands historia

Nordisk och baltisk
kolonialhistoria

Norden

Sønderjylland / Slesvig (tyska Schleswig) redigera

 
De så kallade kongerigske enklaver i Slesvig markerade i blått.

Göta älvs utlopp i Kattegatt redigera

Halland, Skåne och Blekinge (även Skåneland) redigera

Den första bevarade beskrivningen av gränsen mellan Sverige och Danmark är landamäri finns återgiven i Äldre Västgötalagen från 1280-talet. Där räknas sex gränsstenar från 1050-talet upp: Suntru å, Danabäck, Kinna sten, Vraksnäs, Vita sten och Brömse sten. Andra förteckningar som i kung Valdemars jordebok och 1554/1555 års gränslistor har visat en alltmer detaljerad gränsdragning, men inte att några landområden avsiktligt bytt tillhörighet[1] utöver de fall som listas nedan:

Bornholm redigera

 • Bornholm i Östersjön blev från 1320 besittning för Ärkestiftet i Lund och berördes därmed inte av panterna till de holsteinska grevarna. Från 1360 återtog Valdemar Atterdag kontrollen.
 • Bornholm var under 1645 ockuperat av Sverige (Torstensons krig).
 • Bornholm tillföll Sverige 1658 (freden i Roskilde) – 1660 (freden i Köpenhamn).

Öarna öster om Stora Bält redigera

 • Lolland och Falster pantsattes 1326 av Valdemar III till Johan III av Holstein.
 • Själland pantsattes 1329 av Kristofer II till Johan III av Holstein.
 • Kalundborg och Vordingborg på Själland ingick i Knud Porses halländska hertigdöme och stod 1330-1343 (freden i Varberg) under Ingeborg Håkansdotters kontroll.
 • Köpenhamn på Själland var 1332–1343 (freden i Varberg) Magnus Erikssons pantlän.
 • 1332 delades Danmark med Stora Bält som gräns mellan Gerhard III av Holstein och Johan III av Holstein.
 • Från 1340 återtogs bit för bit av de tidigare pantsatta och förlänade områdena av Valdemar Atterdag.

Öarna väster om Stora Bält redigera

 • Fyn pantsattes 1317 på tre år av Erik Menved (1274–1319) till grevarna Gerhard III och Johan III av Holstein.
 • Fyn förlänades 1330 av Kristofer II till greve Gerhard III av Holstein i utbyte mot Sønderjylland (freden i Kiel).
 • Samsø i Kattegatt ingick i Knud Porses halländska hertigdöme och stod 1330-1343 (freden i Varberg) under Ingeborg Håkansdotters kontroll.
 • 1332 delades Danmark med Stora Bält som gräns mellan Gerhard III av Holstein och Johan III av Holstein. 1340 blev Valdemar Atterdag vald till kung i Gerhard III:s tidigare områden.

Nørrejylland redigera

 • Nørrejylland blev 1332 pantlän åt Gerhard III av Holstein. 1340 blev Valdemar Atterdag vald till kung i Gerhard III:s tidigare områden.
 • Anholt i Kattegatt: Enligt omdiskuterade uppgifter ingick Anholt i Halland vid freden i Brömsebro 1645. Sverige övertog aldrig ön.

Gotland redigera

 • 1361 erövrade Valdemar Atterdag Gotland.
 • 1645 tillföll Gotland Sverige (freden i Brömsebro).

Norge (Huvudartikel: Norges gränsförändringar) redigera

Färöarna och Grönland redigera

 • 1948 fick Färöarna hjemmestyre och blev därmed en likställd men självstyrande del av Danmark.
 • 1979 fick också Grönland hjemmestyre och blev en likställd men självstyrande del av Danmark.

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ Karlsjö, Bertil (1991). Halländska riksgränsen : dokumentation av den gamla gränsen mellan Danmark och Sverige. ISBN 91-7136-424-2