Detta är en översikt över Danmarks gränsförändringar genom historien, räknat från den Estridska ättens (även Ylvingaätten) trontillträde 1047 med Sven Estridsson (ca 1020 - 1074).

Nordisk territorialhistoria
Sverige

Sveriges historia

Finland

Finlands historia

Danmark

Danmarks historia

Färöarna

Färöarnas historia

Grönland

Grönlands historia

Norge

Norges historia

Island

Islands historia

Nordisk och baltisk
kolonialhistoria

Norden

De s.k. kongerigske enklaver i Slesvig markerade i blått.
 • Bornholm
  • Bornholm i Östersjön blev från 1320 besittning för Ärkestiftet i Lund och berördes därmed inte av panterna till de holsteinska grevarna. Från 1360 återtog Valdemar Atterdag kontrollen.
  • Bornholm var under 1645 ockuperat av Sverige (Torstensons krig).
  • Bornholm tillföll Sverige 1658 (freden i Roskilde) - 1660 (freden i Köpenhamn).
 • Öarna öster om Stora Bält
  • Lolland och Falster pantsattes 1326 av Valdemar III till Johan III av Holstein.
  • Själland pantsattes 1329 av Kristofer II till Johan III av Holstein.
  • Kalundborg och Vordingborg på Själland ingick i Knud Porses halländska hertigdöme och stod 1330-1343 (freden i Varberg) under Ingeborg Håkansdotters kontroll.
  • Köpenhamn på Själland var 1332-1343 (freden i Varberg) Magnus Erikssons pantlän.
  • 1332 delades Danmark med Stora Bält som gräns mellan Gerhard III av Holstein och Johan III av Holstein.
  • Från 1340 återtogs bit för bit av de tidigare pantsatta och förlänade områdena av Valdemar Atterdag.
 • Öarna väster om Stora Bält
  • Fyn pantsattes 1317 på tre år av Erik Menved (1274-1319) till grevarna Gerhard III och Johan III av Holstein.
  • Fyn förlänades 1330 av Kristofer II till greve Gerhard III av Holstein i utbyte mot Sønderjylland (freden i Kiel).
  • Samsø i Kattegatt ingick i Knud Porses halländska hertigdöme och stod 1330-1343 (freden i Varberg) under Ingeborg Håkansdotters kontroll.
  • 1332 delades Danmark med Stora Bält som gräns mellan Gerhard III av Holstein och Johan III av Holstein. 1340 blev Valdemar Atterdag vald till kung i Gerhard III:s tidigare områden.
 • Nørrejylland
  • Nørrejylland blev 1332 pantlän åt Gerhard III av Holstein. 1340 blev Valdemar Atterdag vald till kung i Gerhard III:s tidigare områden.
  • Anholt i Kattegatt: Enligt omdiskuterade uppgifter ingick Anholt i Halland vid freden i Brömsebro 1645. Sverige övertog aldrig ön.
 • Färöarna och Grönland
  • 1948 fick Färöarna hjemmestyre och blev därmed en likställd men självstyrande del av Danmark.
  • 1979 fick också Grönland hjemmestyre och blev en likställd men självstyrande del av Danmark.

Se ävenRedigera

KällorRedigera