Detta är en översikt över Danmarks gränsförändringar genom historien, räknat från den Estridska ättens (även Ylvingaätten) trontillträde 1047 med Sven Estridsson (ca 1020 - 1074).

Nordisk territorialhistoria
Sverige

Sveriges historia

Finland

Finlands historia

Danmark

Danmarks historia

Färöarna

Färöarnas historia

Grönland

Grönlands historia

Norge

Norges historia

Island

Islands historia

Nordisk och baltisk
kolonialhistoria

Norden

Sønderjylland / Slesvig (tyska Schleswig)Redigera

 
De s.k. kongerigske enklaver i Slesvig markerade i blått.

Göta älvs utlopp i KattegattRedigera

Halland, Skåne och Blekinge (även Skåneland)Redigera

Den första bevarade beskrivningen av gränsen mellan Sverige och Danmark är landamäri finns återgiven i Äldre Västgötalagen från 1280-talet. Där räknas sex gränsstenar från 1050-talet upp: Suntru å, Danabäck, Kinna sten, Vraksnäs, Vita sten och Brömse sten. Andra förteckningar som i kung Valdemars jordebok och 1554/1555 års gränslistor har visat en alltmer detaljerad gränsdragning, men inte att några landområden avsiktligt bytt tillhörighet[1] utöver de fall som listas nedan:

BornholmRedigera

 • Bornholm i Östersjön blev från 1320 besittning för Ärkestiftet i Lund och berördes därmed inte av panterna till de holsteinska grevarna. Från 1360 återtog Valdemar Atterdag kontrollen.
 • Bornholm var under 1645 ockuperat av Sverige (Torstensons krig).
 • Bornholm tillföll Sverige 1658 (freden i Roskilde) - 1660 (freden i Köpenhamn).

Öarna öster om Stora BältRedigera

 • Lolland och Falster pantsattes 1326 av Valdemar III till Johan III av Holstein.
 • Själland pantsattes 1329 av Kristofer II till Johan III av Holstein.
 • Kalundborg och Vordingborg på Själland ingick i Knud Porses halländska hertigdöme och stod 1330-1343 (freden i Varberg) under Ingeborg Håkansdotters kontroll.
 • Köpenhamn på Själland var 1332-1343 (freden i Varberg) Magnus Erikssons pantlän.
 • 1332 delades Danmark med Stora Bält som gräns mellan Gerhard III av Holstein och Johan III av Holstein.
 • Från 1340 återtogs bit för bit av de tidigare pantsatta och förlänade områdena av Valdemar Atterdag.

Öarna väster om Stora BältRedigera

 • Fyn pantsattes 1317 på tre år av Erik Menved (1274-1319) till grevarna Gerhard III och Johan III av Holstein.
 • Fyn förlänades 1330 av Kristofer II till greve Gerhard III av Holstein i utbyte mot Sønderjylland (freden i Kiel).
 • Samsø i Kattegatt ingick i Knud Porses halländska hertigdöme och stod 1330-1343 (freden i Varberg) under Ingeborg Håkansdotters kontroll.
 • 1332 delades Danmark med Stora Bält som gräns mellan Gerhard III av Holstein och Johan III av Holstein. 1340 blev Valdemar Atterdag vald till kung i Gerhard III:s tidigare områden.

NørrejyllandRedigera

 • Nørrejylland blev 1332 pantlän åt Gerhard III av Holstein. 1340 blev Valdemar Atterdag vald till kung i Gerhard III:s tidigare områden.
 • Anholt i Kattegatt: Enligt omdiskuterade uppgifter ingick Anholt i Halland vid freden i Brömsebro 1645. Sverige övertog aldrig ön.

Norge (Huvudartikel: Norges gränsförändringar)Redigera

Färöarna och GrönlandRedigera

  • 1948 fick Färöarna hjemmestyre och blev därmed en likställd men självstyrande del av Danmark.
  • 1979 fick också Grönland hjemmestyre och blev en likställd men självstyrande del av Danmark.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Karlsjö, Bertil (1991). Halländska riksgränsen : dokumentation av den gamla gränsen mellan Danmark och Sverige. ISBN 91-7136-424-2