Danmark har genom historien ingått i en rad unioner av olika slag. Dessa har både varit riktade mot Norden och mot Tyskland.

Nordisk territorialhistoria
Sverige

Sveriges historia

Finland

Finlands historia

Danmark

Danmarks historia

Färöarna

Färöarnas historia

Grönland

Grönlands historia

Norge

Norges historia

Island

Islands historia

Nordisk och baltisk
kolonialhistoria

Norden

De vendiska vasallriken som ingick i det danska östersjöväldet under slutet av 1100-talet och början av 1200-talet behöll sina egna furstehus. Av dessa ingick furstendömet Mecklenburg sedan 1167, liksom grevskapet Schwerin sedan 1160, i det Tysk-romerska kejsardömet. Likåså gjorde även hertigdömet Pommern sedan 1170, dock som län under markgrevskapet Brandenburg, medan furstendömet Rügen och hertigdömet Pommerellen ännu inte var germaniserade.

Den danska överhögheten över landet norr om Elbe och dess biflod Elde erkändes 1214 av den tyske kejsaren Fredrik II (11941250). 12231225 var den danske kungen Valdemar Sejr (11701242) fängslad hos greven av Schwerin, Henrik I av Schwerin (död 1228). Efter förlusten i slaget vid Bornhöft (danska Bornhøved) 1227 kollapsade det danska väldet och endast Rügen kunde behållas.

Historiska unionerRedigera

Danmarks län under Brandenburg.
 • Furstendömet Mecklenburg 11871227 (realunion).
 • Grevskapet Schwerin 11871227 (realunion).
 • Hertigdömet Pommerellen 12101227 (realunion).
 • Friherrskapet Rostock 13001323 (realunion).
  • 1300 sökte Rostock danskt beskydd och blev län under Danmark.
  • 1314 blev Rostock Mecklenburgs län under Danmark.
  • 1323 upphörde Danmarks överhöghet över Rostock och friherrskapet uppgick i Mecklenburg.
 • Hertigdömet Slesvig/Sønderjylland (tyska Schleswig) 13861460.
  • 1376–1386 var Sønderjylland ockuperat av grevskapet Holstein-Rendsburg.
  • 1386–1390 var Slesvig grevskapet Holstein-Rendsburgs län under Danmark. Hertigdom bytte då namn till Schleswig.
  • 1390 återförenades grevskapen Holstein-Rendsburg och Holstein-Kiel till grevskapet Holstein (danska Holsten). Slesvig följde då med och blev Holsteins län, fortfarande under dansk överhöghet. Holstein (liksom dess tidigare delningar) ingick i Tysk-romerska riket, medan Slesvig stod utanför.
  • 1424 erkändes den danska överhögheten över Slesvig av den tyske kungen Sigmund (13681437). (Se även freden i Vordingborg 1435).
 • Grevskapet Holstein och hertigdömet Slesvig (Schleswig-Holstein) 1460–1864 (personalunion / realunion).
Holstein var Danmarks län inom Tysk-romerska riket och Slesvig var Holsteins län under Danmark (Ribeavtalet 1460). Lübeck som sedan 1226 var fri riksstad ingick inte.
(Se även eiderprogrammet, eiderdanskar och slesvig-holsteinska kriget.)

Nutida unionerRedigera

Ersätter huvudsakligen Nordiska passunionen.

Liknande förhållandenRedigera

I sammanhanget kan även nämnas:

Se ävenRedigera

KällorRedigera