Exklav

del av en stats territorium som saknar landförbindelse med resten av staten.

Exklav är en del av en stats territorium som saknar landförbindelse med resten av staten. Termen kan också beteckna anknytning till andra administrativa områden än stater.

D är en exklav till sitt hemland B, men ingen enklav då den gränsar till två olika länder

Öar räknas ej som exklaver. Det finns ett nära samband mellan enklav och exklav, men ett territorium kan vara det ena utan att vara det andra. Kaliningrad är en exklav men ej en enklav, San Marino är en enklav men ej en exklav, och Västberlin var i praktiken, dock ej de jure, både enklav i Östtyskland och exklav till Västtyskland.

Exklaver Redigera

Historiska exklaver Redigera

Exklaver som även är enklaver Redigera

Se även Redigera