Detta är en översikt över Sveriges gränsförändringar genom historien, räknat från Inge den äldres (död tidigast 1100) riksenande omkring 1087.

Nordisk territorialhistoria
Sverige

Sveriges historia

Finland

Finlands historia

Danmark

Danmarks historia

Färöarna

Färöarnas historia

Grönland

Grönlands historia

Norge

Norges historia

Island

Islands historia

Nordisk och baltisk
kolonialhistoria

Norden

Sverige vid tidpunkten för dess största utbredning 1658. Territorier erövrade sedan 1564 markerade i avvikande färg.
Så här ser skyltarna ut som markerar Sverige vid gränsen idag

Under tronstriderna mellan de Sverkerska och Erikska ätterna 1156-1234 var Sverige vid flera tillfällen splittrat mellan rivaliserande kungar.

 • Öland och Gotland
  • Wulfstan nämner Öland och Gotland (första gången de nämns i skrift) som "tillhörande Svearna".
  • Snorre Sturlason beskriver i Heimskringla Öland och Gotland som en del av "Sveaväldet", och ett gemensamt biskopsdöme.
  • 1361 ockuperades Öland av Valdemar Atterdag (troligen 1321 - 1375).
  • Gotland var tidvis svenskt under medeltiden men tillhörde under långa tider Danmark, tills det slutligen tillföll Sverige 1645 (freden i Brömsebro).
  • Gotland besattes av danska trupper under skånska kriget 1675-1679.
  • Gotland ockuperades av Ryssland under finska kriget 1808-1809, men återerövrades innan krigsslutet.

Se ävenRedigera

KällorRedigera