Skans

typ av försvarsverk/fortifikation
För efternamnet med samma lydelse, se Skantz.

Skans (äldre skantze) är en fast punkt i en äldre typ av befäst fältställning. Den så kallade fältskansen var den viktigaste typen. Man skilde mellan slutna fältskansar (redutter, stjärnskansar, bastionsskansar, korsskansar) och öppna skansar, det vill säga öppna i ryggsidan (halvredutter, flescher och lynetter). Halvslutna fältskansar hade ett svagare bröstvärn eller endast en palissad som rygglinje.

Uppmätningsritning av Nässkansen i Botkyrka kommun, som är en typisk "stjärnskans"

Skansar i SverigeRedigera

Ett urval bevarade skansar i Sverige:

Se ävenRedigera

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Fältskans, 1904–1926.