Östersjöfinska språk

språkfamilj i nordöstra Europa

Östersjöfinska språk är en grupp av närbesläktade finsk-ugriska språk ur familjen uraliska språk som talas i området runt Östersjön.

Östersjöfinska språk
Språkfamilj i nordöstra Europa Redigera
Språkfamilj Redigera
Undertyp avfinsk-permiska språk
 • finsk-volgaiska språk
  • finsk-samiska språk Redigera
Kul­tu­rellt knutet tillöstersjöfinska folkstammar Redigera
Har del(ar)Northern Finnic Redigera
Historisk utbredning av de större östersjöfinska språken Redigera

De två största av språken, finska och estniska, är officiella språk i egna stater. Karelska, det tredje största språket med omkring 100 000 talare, saknar officiell ställning. Meänkieli (tornedalsfinska), med omkring 50 000 talare, är officiellt minoritetsspråk i Sverige.

Flera östersjöfinska språk anses riskera att bli utdöda. Vepsiska talas av drygt 5 000 personer. Det sydligaste språket i gruppen är liviska som är ett minoritetsspråk i Lettland även om det endast talas av omkring 35 personer. Votiska talas idag av högst 20 personer, medan ingriska talas av ett hundratal personer.

De närmaste släktspråken till de östersjöfinska språken är samiska.

Språk och dialekter Redigera

En ofullständig lista över östersjöfinskans trädstruktur:


Referenser Redigera