Östersjöprovinserna, Baltiska provinserna, var under Sveriges stormaktstid de delar av Baltikum som tillhörde Sverige, det vill säga Ingermanland, Estland och Svenska Livland. Området avträddes till Ryssland vid freden i Nystad 1721, efter att Sverige förlorat det stora nordiska kriget.

Östersjöprovinserna

1561–1721


HuvudstadBildades 4 juni 1561


Upphörde 30 augusti 1721
 – upphörde genom Fredsförhandlingar
 – uppgick i Ryssland
Idag del av Estland, Lettland, Ryssland, Finland
Svenska besittningar

Sveriges historia