Militära grader i Wehrmacht (Heer)

Wikimedia-listartikel

Militära grader i Wehrmacht (Heer) visar den hierarkiska ordningen och de militära graderna och gradbeteckningarna i den tyska armén under andra världskriget.

Märke som bars över högra bröstet av personal tillhörig Wehrmacht (Heer).

Grader och gradbeteckningarRedigera

Gradbeteckningar på axeltränsar och axelklaffarRedigera

Militära grader Kragspeglar Gradbeteckningar på axeltränsar och axelklaffar Gradbeteckningar på vänstra överarmen
Generäle (generalspersoner)
Generalfeldmarschall
Fältmarskalk
    -
Generaloberst
Generalöverste
   
General

General der Infanterie
General der Artillerie
General der Kavallerie
General der Panzertruppen
General der Pioniere
General der Gebirgstruppen
General der Nachrichtentruppen

Generaloberstabsarzt
(vid fältläkarkåren)
Generaloberstabsveterinär
(vid fältveterinärkåren)
General

   
 
Generaloberstabsarzt
-
Generalleutnant
Generalstabsarzt
(vid fältläkarkåren)
Generalstabsveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Generalstabsrichter
(vid auditörkåren)
Generalstabsindentant
(vid intendenturkåren)
Generallöjtnant
    -
Generalmajor
Generalarzt
(vid fältläkarkåren)
Generalveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Generalrichter
(vid auditörkåren)
Generalindentant
(vid intendenturkåren)
Generalmajor
   
 
Generalveterinär
-
Stabsoffiziere (regementsofficerare)
Oberst
Oberstarzt
(vid fältläkarkåren)
Oberstveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Oberstrichter
(vid auditörkåren)
Oberstindentant
(vid intendenturkåren)
Överste
   
pansargrenadjärerna
-
Oberstleutnant
Oberfeldarzt
(vid fältläkarkåren)
Oberfeldveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Oberfeldrichter
(vid auditörkåren)
Oberfeldindentant
(vid intendenturkåren)
Obermusikinspizient
(musikinspektör)
Överstelöjtnant
 
 
generalstabskåren
 
pansartrupperna
-
Major
Oberstabsarzt
(vid fältläkarkåren)
Oberstabsveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Oberstabsrichter
(vid auditörkåren)
Oberstabsindentant
(vid intendenturkåren)
Musikinspizient
(musikinspektör)
Reitmeister
(vid Spanska hovridskolan)
Major
   
trängtrupperna
-
Kompanieoffiziere (kompaniofficerare)
Hauptmann
Rittmeister
(vid kavalleriet och hästanspända trängförband)
Stabsarzt
(vid fältläkarkåren)
Stabsveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Stabsrichter
(vid auditörkåren)
Stabsindentant
(vid intendenturkåren)
Stabsmusikmeister
(musikdirektör)
Oberbereiter I. klasse
(vid Spanska hovridskolan)
Kapten
Ryttmästare
   
tygtrupperna
-
Oberleutnant
Oberarzt
(vid fältläkarkåren)
Oberveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Oberzahlmeister
(vid intendenturkåren)
Obermusikmeister
(musikdirektör)
Oberbereite II. klasse
(vid Spanska hovridskolan)
Löjtnant
   
kavalleriet
-
Leutnant
Assistenzarzt
(vid fältläkarkåren)
Veterinär
(vid fältveterinärkåren)
Zahlmeister
(vid intendenturkåren)
Musikmeister
(musikdirektör)
Bereiter
(vid Spanska hovridskolan)
Fänrik
   
infanteriet
-
Unteroffiziere mit Portepee (underofficerare)
Festungsoberwerkmeister
Oberhufbeschlaglehrmeister
(Förste fortifikationsverkmästare)
(Förste hovslagarinstruktör)

Förvaltare
   
 
-
Festungswerkmeister
Hufbeschlaglehrmeister
(Fortifikationsverkmästare)
(Hovslagarinstruktör)

Förvaltare
   
 
-
Stabsfeldwebel
Stabswachtmeister
(vid kavalleriet, artilleriet och trängen)
Stabsbeschlagmeister (hovslagarbeställningsman)
Stabsfeuerwerker (tyghantverkarbeställningsman)
Stabsfunkmeister
(beställningsman i radiosignaltjänst)
Stabsbrieftaubenmeister
(beställningsman vid brevduveväsendet)
Stabsschirrmeister
(teknisk beställningsman)

Fanjunkare
Styckjunkare
Befordran till denna grad skedde för yrkesunderofficerare automatiskt efter 12 års tjänst.
    -
Oberfeldwebel
Oberwachtmeister
Oberbeschlagmeister (hovslagarbeställningsman)
Oberfeuerwerker
(tyghantverkarbeställningsman)
Oberfunkmeister
(beställningsman i radiosignaltjänst)
Oberbrieftaubenmeister
(beställningsman vid brevduveväsendet)
Oberschirrmeister
(teknisk beställningsman)

Fanjunkare
Styckjunkare
Oberfähnrich
Unterartzt
(vid fältläkarkåren)
Unterveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Kadett
   
 
Oberfähnrich
-
Feldwebel
Wachtmeister
Beschlagmeister
(hovslagarbeställningsman)

Feuerwerker
(tyghantverkarbeställningsman)

Funkmeister
(beställningsman i radiosignaltjänst)
Brieftaubenmeister
(beställningsman vid brevduveväsendet)
Schirrmeister
(teknisk beställningsman)

Sergeant
    -
Unteroffiziere ohne Portepee (underbefäl)
Unterfeldwebel
Unterwachtmeister
Överfurir
Befordran till denna grad skedde automatiskt efter 6 års tjänst (varav minst 3 år i närmast lägre grad), om inte befordran till högre grad skett tidigare.
Fähnrich
Feldunterarzt
(vid fältläkarkåren)
Feldunterveterinär
(vid fältveterinärkåren)
Kadett
   
 
Fähnrich
-
Unteroffizier
Oberjäger
(vid jägar - och bergsjägarförband)
Furir
Fahnenjunker-Unteroffizier
Fahnenjunker-Oberjäger
Officersaspirant
   
pansartrupperna
-
Mannschaften (manskap)
Stabsgefreiter
Korpral
Införd 1942
Befordran till denna grad skedde automatiskt efter 5 års tjänst (varav minst 2 är i närmast lägre grad), om inte befordran till högre grad skett tidigare. [1]
     
Obergefreiter
Korpral
     
(Med mer än 6 års tjänst)


 

Gefreiter
Vicekorpral
Fahnenjunker-Gefreiter
Officersaspirant
     
Oberschütze
Beschlagschmiedoberschütze
Obergrenadier
Oberfüsilier
Obermusketier
Kradoberschütze
Panzerobergrenadier
Panzeroberschütze
Panzeroberjäger
Oberreiter
Beschlagschmiedoberreiter
Oberkanonier
Panzeroberkanonier
Oberpionier
Panzeroperpionier
Bauoberpionier
Oberbausoldat
Oberfunker
Panzeroberfunker
Oberfernsprecher
Feldobergendarm
Oberfahrer
Oberkraftfaher
Sanitätsobersoldat
Musikoberschütze
Trompeteroberreiter

Menig
Befordran till denna grad skedde automatiskt efter 12 månaders tjänst, om inte befordran till högre grad skett tidigare.
     
Schütze
Beschlagschmiedschütze
Grenadier
Füsilier
Musketier
Jäger
Kradschütze
Panzergrenadier
Panzerschütze
Panzerjäger
Reiter
Beschlagschmiedreiter
Kanonier
Panzerkanonier
Pionier
Panzerpionier
Baupionier
Bausoldat
Funker
Panzerfunker
Fernsprecher
Feldgendarm
Fahrer
Kraftfaher
Sanitätssoldat
Musikschütze
Trompeterreiter
Menig
Fahnenjunker
Officersaspirant
    -

Gradbeteckningar för kamouflageuniformerRedigera

 
1=Unteroffizier. 2=Unterfeldwebel. 3=Feldwebel. 4=Oberfeldwebel. 5=Stabsfeldwebel. 6=Leutnant. 7=Oberleutnant. 8=Hauptmann. 9=Major. 10=Oberstleutnant. 11=Oberst. 12=Generalmajor. 13=Generalleutnant. 14=General. 15=Generaloberst. 16=Generalfeldmarschall.

Facktecken för beställningsmänRedigera

Beställningsmän bar följande facktecken för att utmärka sin beställning.

Källa: [2] [3]

SonderführerRedigera

Under kriget tillkom Sonderführer (befäl med officers tjänsteställning), vilket var personal som skulle fylla officersbefattningar utan att ha föreskriven militär utbildning. Sonderführer var en tjänstgöringsgrad, men inte en militär grad.[4]

Tjänsteställning Nivå Tjänstgöringsgrad i allmänhet Dito för förbandschefer Dito för läkare
Leutnant Sonderführer in Stellen der Stellengruppe Z Sonderfüher (Z) Zugführer Hilfsartz
Hautpmann Sonderführer in Stellen der Stellengruppe K Sonderfüher (K) Kompanieführer Kriegsarzt
Major Sonderführer in Stellen der Stellengruppe B Sonderfüher (B) Bataillonsführer Oberkriegsarzt

Källa:[5]

Gradbeteckningar för civilmilitära tjänstemänRedigera

ArméförvaltningenRedigera

 
7=Stabsapotheker (militärapotekare, kaptens tjänsteklass)
8=Heeresjustizinspektor (byråassistent-krigsrättstjänsteman, löjtnants tjänsteklass)
9=Waffenmeister (tygverkmästare, fänriks tjänsteklass)
10=Heereswerkmeister (arméverkmästare, fanjunkares tjänsteklass)
11=Amtsgehilfe (kontorsbiträde, sergeants tjänsteklass).

RikskrigsrättenRedigera

IllustrationerRedigera

TruppslagsfärgerRedigera

Truppslagsfärger bars som en paspoal runt axelklaffen eller kompaniofficerares axeltränsar, som underlag för regementsofficerares och generalspersoners axeltränsar och i olika former på uniformens kragspeglar.

Truppslag Förbandstyper
Infanteriet  
Underrättelsetrupperna
 • infanteriförband
  • skytte (till 1942) därefter grenadjärer
  • motoriserat infanteri (till 1943)
  • tunga kulspruteförband
  • tunga granatkastarförband
  • infanteriluftvärn
  • fästningstammtrupper (stridande trupper 1944)
 • underrättelseförband
Jägarna  
Kavalleriet  
 • ridande förband
 • spaningsförband (från 1943 fysiljärer)
 • motoriserade spaningsförband
Pansartrupperna  
Motorreparationstrupperna (från 1942)
 • pansarförband
 • pansarspaningsförband (från 1943)
 • pansarvärnsvärnsförband (till 1943)
 • pansarjägarförband (från 1943)
 • pansartågsförband (från 1943)
 • pansarskytteförband (till 1943)
 • motorreparationsförband
 • pansargrenadjärförband (från 1943)
 • motorcykelskytteförband (till 1943)
Generalitetet
Artilleriet  
Kart- och fältmätningstrupperna (från 1941)
 • generalspersoner
 • artilleri
  • fältartilleri
  • tungt artilleri
  • lätt artilleri
  • bergsartilleri
  • pansarartilleri
 • fästningsartilleri
 • armékustartilleri
 • stormartilleri
 • artilleriobservation (ljud- och ljusmät, väderobservation)
 • arméluftvärn
 • kart- och fältmätningsförband
  • fältmätningsförband
  • kartcentraler
  • tryckericentraler
Ingenjörstrupperna  
Järnvägsingenjörstrupperna
Järnvägstrafiktrupperna (från 1943)
Tekniska trupperna (från 1941)
 • ingenjörsförband
  • fältingenjörsförband
  • arméingenjörsförband
  • bergsingenjörsförband
  • pansaringenjörsförband
  • stormingenjörsförband
 • brobyggnadsförband
 • fästningsingenjörsförband
  • fästningsfortifikationsförband
  • fästningsingenjörsförband
  • spärrförband, spärringenjörförband
  • minröjningsförband
 • landsättningsingenjörsförband
  • färjeförband
  • landsättningsförband
  • skärgårdsförband
  • stormbåtsförband
  • varvsförband
 • fältarbetsingenjörsförband (från 1943)
  • fortifikationsförband
  • vägbyggnadsförband
  • ställningsbyggnadsförband
 • järnvägsingenjörsförband
 • järnvägstrafikförband (från 1943)
 • tekniska förband
Fältarbetstrupperna (till 1943)
 • fältarbetsförband
Signaltrupperna  
 • ledningsförband
 • sambandsförband
 • brevduve- och hundväsendet
 • signalspaningsförband
 • militärtolkar
 • propagandakompanier (till 1943)
Propagandatrupperna (från 1943)
Underhållstrupperna
 • trängförband
 • intendenturförband
 • vattenförsörjningsförband
Fältläkarkåren och sjukvårdstrupperna
 • fältläkare
 • sjukvårdsförband
 • sjuktransportförband
 • fältlasarett
 • krigssjukhus
Generalstabskåren
Fältveterinärkåren och veterinärtrupperna
 • officerare i generalstabskåren (med särskild utformning av kragspeglarna)
 • fältveterinärer
 • veterinärförband
Ordningstrupperna
Tygtrupperna

KragspeglarRedigera

 
Kragspeglar för officerare: 1=Fältmarskalkar (från 1941). 2=Generalitetet. 3=Generalstabskåren vid tjänstgöring vid OKW och OKH; övriga hade silvergaloner (se nedan). 4=Övriga officerare på paraduniform (med underlag i truppslagsfärg). 5=Övriga officerare på fältuniform (med truppslagsfärg mellan galonerna).
 
Kragspeglar för underofficerare och manskap: 6=Underofficerare på paraduniform. 7=Manskap på fältuniform. 8=Pansartrupperna
Kragspeglar för generalspersoner
Generalitetet
Fältmarskalkar från 1941
Generalspersoner i intendenturkåren från 1944
Generalspersoner i auditörkåren från 1944
Kragspeglar för officerare tillhöriga generalstabskåren
Fältuniform
Paraduniform
Generalstabsofficer vid OKH och OKW
Kragspeglar på pansaruniformer
Svart pansaruniform för pansar-
trupperna
Grå pansaruniform för storm-
artilleriet
till 1941
Grå pansaruniform för storm-
artilleriet
från 1941
Grå uniform för storm-
artilleriet
från mars 1943

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Ranks and insignia of the Heer (1935–1945), 19 februari 2015.

NoterRedigera

 1. ^ Rudolf Absolon, Die Wehrmacht im Dritten Reich (Schriften des Bundesarchivs) 1995, band VI, s. 646.
 2. ^ Trades Badges2015-08-22.
 3. ^ Dienststellungsabzeichen 2015-08-22.
 4. ^ Sonderführer 2013-09-24.
 5. ^ Wehrmachtbesoldung 1945 2011-12-31.

Se ävenRedigera