Överste (förkortning: öv) är en militär officersgrad med högsta eller näst högsta rangen under generalsgraderna.

Innehåll

SverigeRedigera

I Sverige är överste en kompetensnivå 1 i försvarsmakten. En överste har typbefattning som regements- eller flottiljchef. I och med försvarsmaktens omställning till ett insatsförsvar blir det alltmer sällsynt att en överste är chef för ett fredstida utbildningsförband.

I svenska flottan motsvaras graden av kommendör.

RegementschefRedigera

Regementschef är i regel en officer av överstes grad och benämning för högsta regementsofficersgraden. Benämningen, stundom i förbindelsen här-överste och även general-överste, är lika gammal som stående trupper; alltså från slutet av medeltiden. Under de värvade truppernas bästa tid, 1500- och 1600-talen, erhöll en berömd krigsman i uppdrag att värva ett regemente och ställdes då såsom överste i spetsen för detsamma.[1] Regementet var sålunda överstens tillhörighet; häri utnämnde han bland annat dess officerare. I den mån värvningen övertogs omedelbart av staten, började överstarna tillsättas av kungen liksom övriga officerare. Ännu i dag är översten i regel regementschef,

GradbeteckningarRedigera

SverigeRedigera

EuropaRedigera

Övriga världenRedigera

KällorRedigera

  1. ^
     Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Regemente, 2 januari 1915.

Se ävenRedigera