Överste (förkortning: öv) är en militär officersgrad med högsta eller näst högsta rangen under generalsgrader.

Sverige

redigera

Graden överste motsvarar internationellt nivå OF-5. En överste har typbefattning som regements- eller flottiljchef.

I svenska flottan motsvaras graden av kommendör.

Regementschef

redigera

Regementschef är i regel en officer av överstes grad och benämning för högsta regementsofficersgraden. Benämningen, stundom i förbindelsen här-överste och även general-överste, är lika gammal som stående trupper; alltså från slutet av medeltiden. Under de värvade truppernas bästa tid, 1500- och 1600-talen, erhöll en berömd krigsman i uppdrag att värva ett regemente och ställdes då såsom överste i spetsen för detsamma.[1] Regementet var sålunda överstens tillhörighet; häri utnämnde han bland annat dess officerare. I den mån värvningen övertogs omedelbart av staten, började överstarna tillsättas av kungen liksom övriga officerare. Ännu i dag är regementschefen i regel överste.[2]

Gradbeteckningar

redigera

Sverige

redigera

Övriga världen

redigera

Se även

redigera

Källor

redigera
  1. ^
     Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Regemente, 2 juli 1915.
  2. ^ ”överste”. Förvaltningshistorisk ordbok. Svenska litteratursällskapet i Finland. 2016