Sergeant (franska sergent, medeltidslatin servientem, "tjänare") var i Frankrike under medeltiden en stridbar men lågboren tjänare till en riddare, ej att förväxla med väpnare eller page, som var riddarens lärlingar. Sergeanten var ofta beväpnad med pilbåge eller armborst, betraktade som oridderliga vapen. En liknande titel på tyska var knecht.

Sedermera blev titeln en underofficersgrad inom det militära och en lägre grad inom polisväsendet.

AustralienRedigera

PolisRedigera

Graden sergeant finns inom samtliga polisorganisationer i Australien.

FinlandRedigera

Sergeant är en underofficersgrad i den finländska försvarsmakten. Graden är högre än undersergeant men lägre än översergeant.

SverigeRedigera

Huvudartikel: Sergeant (Sverige)