Korpral (förkortning: korp) är en svensk militärgrad för kontraktsanställda gruppbefäl över vicekorpral och under furir, och en finsk värnpliktsgrad över soldat och under undersergeant.

Fransk grendajärkorpral 1672

SverigeRedigera

Korpral är en gruppbefälsgrad enligt 2009 års befälsordning.[1] Korpralsgraden (OR-4[2]) motsvarar Corporal i USA (US Army och USMC) och Lance-Corporal i Storbritannien (BA).

Sedan 2015 bär korpralen agraff för gruppbefäl på fältmössa 90 samt i flottan broderat mössmärke på båtmössa m/48.

För att kunna bli befordrad till korpral krävs att soldaten/sjömannen genomgått gruppbefälsutbildning med godkänt resultat.

FinlandRedigera

Korpral (korpraali) är en militärgrad som används inom den finländska armén. I Finland är korpral den högsta militärgraden bland manskapet och motsvarar OR-3 på Natos gradbeteckningsskala. Den finska korpralens motsvarighet i Sverige är vicekorpral. Marinens motsvarighet i sjömanskapet är övermatros. Den lägre graden är soldat (eller motsvarande) och den övre är undersergeant, som är den finska motsvarigheten för korpral (Nato-skala OR-4). Inom gränsbevakningsväsendet kallas motsvarande militärgrad för övergränsjägare.

Vanligtvis utnämns omkring 10 % av de värnpliktiga till korpraler i slutet av sin tjänstgöringstid. Dessa fungerar som reservledare för sina grupper eller i specialuppdrag, såsom chaufförer eller skrivare. Dessutom utnämns nästan alla underofficerselever till korpraler i något skede av sin utbildning. Även officerselever befordras till korpraler dagen innan man börjar sin utbildning.

En soldat som utfört sin reservisttjänstgöring utmärkt kan även utnämnas till korpral.

GradbeteckningarRedigera

SverigeRedigera

FinlandRedigera

HistorikRedigera

Sverige och Finland under 1600- och tidiga 1700-taletRedigera

Korpral var ursprungligen en betydligt högre grad och under 1600- och 1700-talen normalt den högsta graden som kunde uppnås av indelta soldater. I den karolinska armén förde korpralen befäl över ett korpralskap på 24 man vilket var indelat i fyra rotar med 6 man vardera. Inom artilleriet användes titeln konstapel för denna grad.

Svenskt 1800-talRedigera

Före befälsreformen 1833/37 var korpral den lägsta underofficersgraden i kavalleriet. Genom reformen blev de tidigare kavallerikorpralerna sergeanter, medan korpral infördes som underbefälsgrad även vid kavalleriet.

Svenskt 1900-talRedigera

Före 1972 fanns även den lägre graden vicekorpral, som då motsvarade korpral. Korpral före 1972 var en gruppchef, dvs. motsvarande dagens Förste sergeant.

Gradbeteckningar fram till 2009Redigera

Gradbeteckningen för korpral har sedan 1800-talet fram till 2009 varit ett till två streck.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera