Artilleri

en typ av tunga understödsvapen

Artilleri är en samlingsbenämning för tyngre eld- och kastvapen. Vapnen benämns pjäser. Allt efter användningen skiljer man i regel mellan fält-, fästnings-, fartygs- och luftvärnsartilleri. Det truppslag inom armén som använder sig av och betjänar dessa vapen kallas artilleriet. Man har traditionellt skilt mellan sjöartilleri inom flottan och landartilleri inom armén.

Ryskt artilleri i eldställning framför Berlin 1945.

Inom svenska försvaret tillkom en fast organisation för artilleriet under 1500-talet. En del av artilleriet inom armén överfördes 1902 till svenska marinen där det bildade kustartilleriet. 1928 bildades det första särskilda luftvärnsregementet inom svenska försvaret och 1942 blev det ett eget truppslag.[1]

Det manskap som avdelas till en artilleripjäs för att sköta den kallas kanonservis (eller bara servis), eftersom manskapet "serverar" (betjänar) pjäsen. [2]

HistorikRedigera

Åtminstone sedan 400-talet f. Kr. har maskinartilleri med blidor, ballistor och skorpioner. Kanonen introduceras på 1100-talet i Kina. Under 1500-talet börjar man skilja mellan belägringsartilleri som oftast sköts med krökta banor och fältartilleri med flackare skjutbanor. Först under 1800-talet förändrades situationen då spränggranater och förbättrad skjutlängd gjorde att fältartilleriet kunde placeras i skyddade tillbakadragna ställningar. Fram till 1800-talet användes snarlika pjäser inom sjöartilleriet som fältartilleriet. Under 1900-talet infördes motoriserat artilleri, luftvärnet infördes som ett eget vapenslag, senare även artilleribandvagnar och robotartilleri.[3]

Typer av artilleriRedigera

Typer av artilleripjäserRedigera

EldrörsartilleriRedigera

RaketartilleriRedigera

  • Raketartilleripjäs

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord artilleriet)
  2. ^ Servis i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917)
  3. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord artilleri)

Externa länkarRedigera