Förvaltare (förkortning: Förv) är en specialistofficersgrad i den svenska försvarsmakten. Mellan 1936 och 1972 var det den högsta underofficersgraden i den svenska armén. Graden återinfördes 2009 och är idag nivå OR-8 (NATO-kod "Other Ranks").

Förvaltare (2009-idag) redigera

Graden återinfördes 1 januari 2009 som en specialistofficersgrad, över överfanjunkare och under regementsförvaltare (flottan och flygvapnet: flottiljförvaltare). Tjänsteställningsmässigt är förvaltaren likställd med Major.[1]

Gradbeteckningar redigera

Förvaltarens gradbeteckning består i armén sedan 2019 av en krona med stjärnknapp. I flottan, amfibiekåren och flygvapnet bär förvaltaren tre stycken 8 mm guldgaloner.

Gradbeteckning på ärm redigera

Gradbeteckning på huvudbonad redigera

Historik redigera

1945 fick förvaltare tjänsteställning mellan löjtnant och kapten. Från början av 1960-talet till 1972 förekom det att förvaltare placerades som kompanichefer i grundutbildnings- och krigsförband, liksom i kompanier i FN-tjänst.[1]

Tjänsteställningsreformen 1972 redigera

Vid tjänsteställningsreformen 1972 blev underofficerare kompaniofficerare. Förvaltarna blev då kaptener i kompaniofficerskåren. Graden förvaltare avskaffades därmed. Vid den nya befälsordningen 1983 förblev kaptenerna i kompaniofficerskåren kaptener, men nu i yrkesofficerskåren.

Historiska gradbeteckningar[2] redigera

Uniform m/39 redigera

Förvaltare bar två små stjärnor m/39 på axelklaffarna.

Mössmärke m/40

Mössmärke m/40 anbringades på pälsmössa m/09, fält- och permissionsmössa m/39, fältmössa m/42 kv, vintermössa m/43 samt motorhuva m/44. Underlaget är ellipsformat och i färgen gråbrungrönt och fanns även i vitt som vintermodell. Förvaltare bar på mössmärke m/40 en nationalitetsbeteckning m/41 och två beläggningssnören m/39.

Ändringar 1946 - stjärnknappen införs redigera

Gradbeteckningssystemet ändrades 1946 och stjärnknapp m/45 infördes. Förvaltare fick tre stjärnknappar istället för två stjärnor.

Mössmärket m/40 ändrades även här till mössmärke m/46 för att inkludera tre beläggningssnören m/39 och tillägget av en knapp m/39.

Kragspegel m/58 redigera

Kragspegeln är tillverkad av textilband och har tre gröna längsgående fält. Förvaltare bär tre stjärnknappar som idag. Förvaltargraden bars inte mellan 1972 och 2008.

Internationella jämförelser redigera

Förvaltare översätts till Sergeant Major på engelska. Graden är av Försvarsmakten inplacerad i NATO-nivån OR-8, vilket motsvarar Master Sergeant i amerikanska armén och marinkåren medan det motsvarar Senior Master Sergeant i amerikanska flygvapnet och Senior Chief Petty Officer i amerikanska flottan. Warrant Officer Class 2 i brittiska armén, Stabsfeldwebel i Bundeswehr och Adjudant och Adjudant-chef i franska armén. Bland grannländerna och de neutrala länderna motsvar graden Seniorsergeant i den danska armén, överfältväbel i Finlands armé, stabiveebel i den estniska armén, Adjutant-Unteroffizier i den schweiziska armén samt Oberstabswachtmeister i Bundesheer.

Källor redigera

  1. ^ ”Tjänsteställning inom krigsmakten, SOU 1967:15”. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2021. https://web.archive.org/web/20211006115302/https://data.kb.se/datasets/2015/02/sou/1967/1967_15(librisid_13926997).pdf. Läst 23 augusti 2015. 
  2. ^ Olsson, Simon (2011). Svenska arméns uniformer 1875-2000. Läst 24 augusti 2016 

Se även redigera