Signaltrupper (Signal Corps) är det truppslag inom en armé som ansvarar för sambandstjänst mellan militära förband, och i vissa länder psykologisk krigföring, telekrig samt informationstjänst och informationshantering. Många länder har en signaltrupper, vars huvudsakliga funktion är oftast kommunikation (i modern tid, oftast radio, telefon eller nu digital kommunikation på slagfältet).

Tyska signaltrupper upprättar radiostation vid en manöver 1935.

Inom ett förband utövas sambandstjänsten av förbandets egen signalpersonal.

Se ävenRedigera