Vaktbricka från fältgendarmeriet

Ordnungstruppen der Wehrmacht (krigsmaktens ordningstrupper) var den nazityska krigspolisen. Den var underställd Wehrmacht, inte SS eller Gestapo, och utgjordes av:

Se ävenRedigera