Militärgeografi

geografi sett utifrån militärt perspektiv

Militärgeografi är geografi sett utifrån militärt perspektiv.

Militärgeografiska objekt

redigera
 • landsvägnätets beskaffenhet, broars hållfasthet för tunga transporter
 • järnvägsnätets utseende och kapacitet
 • hamnar med vattenförhållanden, kajer och anordningar för lastning och lossning
 • flygfält, landningsbanors beskaffenhet, förberedda krigsflygfält
 • tänkbara fält för luftlandsättning och stränder lämpliga för landstigning
 • belägenhet av skyddsobjekt såsom kraftverk, dammbyggnader, telekommunikationsanläggningar, sjukhus, förråd, viktigare verkstäder
 • platser lämpliga för byggande av krigsbroar över älvar och sjöar
 • stränder lämpliga för överskeppning
 • befästningar
 • navigationsförhållanden utanför sjökortets farleder, krigsförtöjningsplatser
 • speciella militära skyddsområden

Mycket av beskrivningarna är av hemlig natur.

Se även

redigera