Officersaspirant

person som antagits till eller genomgår utbildning till officer

En officersaspirant är en person som antagits till eller genomgår utbildning till officer.

DanmarkRedigera

En officersaspirant (OFASP) är i Danmark en person under utbildning till yrkesofficer.

FinlandRedigera

Med officersaspirant (fi. upseerikokelas) förstås i Finland värnpliktig som utbildas till reservofficer efter avlagd reservofficerskurs, men innan befordran till reservofficer.

SverigeRedigera

Genom de förändringar i officersförordningen (1994:882) den 1 juli 1999 återupptogs användningen av titeln officersaspirant för den som är antagen till grundläggande yrkesofficers- eller reservofficersutbildning. Enligt officersfördningen (2007:1268) definieras officersaspirant, som den som är antagen till eller genomgår grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan. De tituleras dock kadett.[1]

Från officersaspirant måste skiljas aspirant som är en elev vid en militär aspirantskola.[2]

TysklandRedigera

I Tyskland förstås med officersaspirant (ty. Offizieranwärter) (OA) en militär som genomgår utbildning till officer.

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.