Kustartilleri är som regel en militär organisation med uppgift att försvåra kustinvasion. De viktigaste vapnen för det svenska var artilleri, robotar och minor. I Sverige erhöll kustartilleriet fast organisation från år 1902 och tillhörde i sin helhet marinen till försvarsbeslutet år 2000 då det omorganiserades till amfibiekåren. Det fanns i Sverige både fast och rörligt kustartilleri.

Se ävenRedigera