Denna sångbok användes av (öst)laestadianerna och laestadianerna i Svenskösterbotten från 1951 till 1981. Den fullständiga titeln är Sions Sånger 1951, samlade och ordnade av Elis Sjövall.[1] Boken har 228 sånger på 238 sidor. Den 7:e upplagan gavs ut i Jakobstad : Laestadianernas fridsföreningars förbund, 1979 (ISBN 951-99196-6-X). Två år senare ersatte förbundet den med Sions Sånger 1981, som innehåller 285 sånger.

Sions sånger
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1951
Del i serie
Ingår i serieSions Sånger
Efterföljs avSions Sånger 1981

A–DRedigera

1. Ack Jesus, du min herde god
2. Ack saliga hem hos vår Gud  
3. Ack sälla stund jag efterlängtar  
4. Ack vilken rikedom och tröst  
5. Aldrig skola Herrens vänner skiljas
6. Alltid salig, om ej alltid glad  
7. Allt vad oss Adam i fallet ådragit  
8. Barn av nåden här på jorden
9. Bliv kvar hos mig  
10. Brist ut i tåreflod  
11. Bröder, låt oss fröjdas här
12. Bröder och systrar, ack kära Guds vänner  
13. Böjd under korset  
14. De fly våra år  
15. Den port är trång och smal den stig  
16. Den som på färden genom livet
17. Den Sonen haver, haver livet  
18. Den store läkaren är här  
19. Den stunden i Getsemane  
20. De späda plantor små
21. Det blir något i himlen  
22. Det finns en härlig viloplats
23. Det finns en port, som öppen står  
24. Det finns ett hem dit stormens brus
25. Det finns ett hem, där evig sång
26. Det är ett fast ord  
27. Det är min hjärtas tro
28. Det är så gott att om Jesus sjunga  
29. Du lilla skara  
30. Du, som funnit Jesus
31. Du ömma fadershjärta  
32. Där uppe ingen död skall vara  

E–HRedigera

33. En blodröd källa vällde fram
34. En kristen utan kors ej är
35. En liten stund med Jesus  
36. Ej bo vi här, vi blott här nere gästa  
37. Ej finnes på jorden en sällare lott
38. Ej jorden har den ro jag söker
39. Ej trivs jag uppå jorden
40. Emedan blodet räcker till
41. En Gud vi hava
42. En morgon utan synd jag vakna får  
43. Faren väl, I vänner kära  
44. Fattig men dock rik  
45. Framåt jag går i hoppet glad
46. Fri från synden
47. Från härliga höjder dit Anden  
48. Från vaggan till graven
49. Från örtagården leder  
50. Fröjdens, vart sinne! Julen är inne  
51. Fåfängt söker jag uti mitt hjärta
52. Får på ditt dyra huvud
53. För Herrens ord vi ej må skämmas
54. Förrän vår sammankomst är slut  
55. Försonare, som färgar röd
56. Genom lidande till seger  
57. Giv mig den frid, som du, o Jesus, giver  
58. Guds lilla helgonskara
59. Han kommer genast Jesus
60. Har du kvar din barnatro
61. Har du mod att följa Jesus  
62. Hav tack, käre Jesus, för ordet
63. Hav tronens lampa färdig  
64. Helige Fader, böj ditt öra neder  
65. Hem jag längtar  
66. Hemma, hemma få vi vila
67. Herre, fördölj ej ditt ansikte  
68. Herre, jag beder fattig  
69. Herre, mitt hjärta längtar  
70. Herren Jesus det dyraste är
71. Herrens nåd är var morgon ny  
72. Hosianna, Davids Son!  
73. Hur ljuvligt klingar Jesu namn  
74. Här en källa rinner 
75. Här, Guds barn, går ofta du
76. Härliga lott att i ungdomens dagar
77. Här samlas vi omkring ditt ord  
78. Här så ofta under ökenvandrandet
79. Hör på du arma vandringsman

I–LRedigera

M–PRedigera

128. Medan jag ilar hemåt, jag vilar  
129. Med sitt blod på långfredagen
130. Min enda fromhet inför Gud
131. Min framtidsdag är ljus och lång  
132. Min sång skall bli om Jesus  
133. Min vän är min, och jag är hans  
134. Mitt hjärtas längtan mången gång
135. Mitt rätta hemland
136. Nattens skuggor sakta vika  
137. Nu bort med allt som ängslar
138. Nu är jag frälst från synd  
139. Nu är jag nöjd och glader  
140. Nu törnekronan sårar
141. När jag fått klädning, skor och ring  
142. När jag i tron min Jesus ser  
143. När Jesus i hjärtat jag äger
144. När juldagsmorgon glimmar  
145. O, att den elden redan brunne  
146. O, att jag kunde min Jesus prisa
147. O Frälsare kär, Min egen du är
148. O, fröjden er därav I Jesu vänner  
149. O Gud, min Gud, vad jag är glad
150. O, hur glatt jag framåt ilar
151. O, hur saligt att få vandra  
152. O, hur saligt det är att få vandra
  153. O, huru härlig fägring
154. O, jag vet en gång
155. O, jag vet ett land, där Herren Gud  
156. O Jesus, ditt namn är ett fäste
157. O Jesus, du fröjdar mitt hjärta
158. O Jesus, du min glädje är
159. O Jesus god, för mig du en gång
160. O Jesus kär, när vill du hämta mig  
161. O Jesus, öppna du mitt öga
162. Om dagen vid mitt arbete  
163. Om hemmet en sång jag vill sjunga
164. O syndaförlåtelse, dyrbara skatt
165. O, tänk en gång när även jag skall skina  
166. O tänk, när livets dag förrunnit
167. O, vad sällhet det är i all uselhet här
168. O, vad sällhet då skall bliva
169. O, öppna ditt hjärta för Herren
170. På sabbatens afton
171. På Sions berg där står ett slaktat Lamm  
172. På Sions berg har Herren Gud

S–ÖRedigera

173. Sabbatsdag, hur skön du är  
174. Salig för intet, frälst av nåd  
175. Se fågeln, som sitter på gungande gren  
176. Sin Ande han gav
177. Sjung, du arma ökenvandrare
178. Skola vi väl alla mötas  
179. Skulden är gäldad
180. Skynda till Jesus, Frälsaren kär  
181. Slumra ljuvt i jordens sköte  
182. Snart kommer vännen kära
183. Snart rinner upp i öster
184. Snart uti mörka graven
185. Syskon vi äro här i främmande land
186. Så mörk är ej natt
187. Säg, varföre sörja?  
188. Tag den hyllning vi giva i dag
189. Tag det namnet Jesus med dig  
190. Tiden försvinner i hast  
191. Till det härliga land ovan skyn  
192. Till det höga ser mitt öga  
193. Tänk, när en gång den dimma  
194. Tätt vid korset, Jesus kär  
195. Under hans vingar
196. Ungdom i världen  
197. Vad helst här i världen bedrövar min själ  
198. Vad heter skeppet  
199. Vandringsmannen ständigt längtar
200. Var jag går i skogar, berg och dalar  
201. Vid de älvar i Babel satt, Israel i band
202. Vid foten av ditt kors
203. Vi få mötas i Eden en gång  
204. Vi hasta till vägs  
205. Våga dig, dristelig  
206. Väldig är Guds nåd
207. Är det sant, att Jesus är min broder  
208. Öppet står Jesu förbarmande hjärta  

TilläggRedigera

KällorRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ ”Sions sånger” (på engelska). Worldcat. 20 januari 1951. https://www.worldcat.org/title/sions-sanger/oclc/936819393&referer=brief_results. Läst 18 oktober 2017.