Sions Sånger (1951)

sångbok använd av östlaestadianerna och laestadianerna i Svenskösterbotten från 1951 till 1981
(Omdirigerad från Sions Sånger 1951)

Sångboken Sions Sånger användes av (öst)laestadianerna och laestadianerna i Svenskösterbotten från 1951 till 1981. Den fullständiga titeln är Sions Sånger 1951, samlade och ordnade av Elis Sjövall.[1] Boken har 228 sånger på 238 sidor. Den 7:e upplagan gavs ut i Jakobstad : Laestadianernas fridsföreningars förbund, 1979 (ISBN 951-99196-6-X). Två år senare ersatte förbundet den med Sions Sånger 1981, som innehåller 285 sånger.

Sions sånger
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1951
Del i serie
Ingår i serieSions Sånger
Efterföljs avSions Sånger 1981

A–D redigera

1. Ack Jesus, du min herde god
2. Ack saliga hem hos vår Gud Finns på Wikisource.
3. Ack sälla stund jag efterlängtar Finns på Wikisource.
4. Ack vilken rikedom och tröst Finns på Wikisource.
5. Aldrig skola Herrens vänner skiljas
6. Alltid salig, om ej alltid glad Finns på Wikisource.
7. Allt vad oss Adam i fallet ådragit Finns på Wikisource.
8. Barn av nåden här på jorden
9. Bliv kvar hos mig Finns på Wikisource.
10. Brist ut i tåreflod Finns på Wikisource.
11. Bröder, låt oss fröjdas här
12. Bröder och systrar, ack kära Guds vänner Finns på Wikisource.
13. Böjd under korset Finns på Wikisource.
14. De fly våra år Finns på Wikisource.
15. Den port är trång och smal den stig Finns på Wikisource.
16. Den som på färden genom livet
17. Den Sonen haver, haver livet Finns på Wikisource.
18. Den store läkaren är här Finns på Wikisource.
19. Den stunden i Getsemane Finns på Wikisource.
20. De späda plantor små
21. Det blir något i himlen Finns på Wikisource.
22. Det finns en härlig viloplats
23. Det finns en port, som öppen står Finns på Wikisource.
24. Det finns ett hem dit stormens brus
25. Det finns ett hem, där evig sång
26. Det är ett fast ord Finns på Wikisource.
27. Det är min hjärtas tro
28. Det är så gott att om Jesus sjunga Finns på Wikisource.
29. Du lilla skara Finns på Wikisource.
30. Du, som funnit Jesus
31. Du ömma fadershjärta Finns på Wikisource.
32. Där uppe ingen död skall vara Finns på Wikisource.

E–H redigera

33. En blodröd källa vällde fram
34. En kristen utan kors ej är
35. En liten stund med Jesus Finns på Wikisource.
36. Ej bo vi här, vi blott här nere gästa Finns på Wikisource.
37. Ej finnes på jorden en sällare lott
38. Ej jorden har den ro jag söker
39. Ej trivs jag uppå jorden
40. Emedan blodet räcker till
41. En Gud vi hava
42. En morgon utan synd jag vakna får Finns på Wikisource.
43. Faren väl, I vänner kära Finns på Wikisource.
44. Fattig men dock rik Finns på Wikisource.
45. Framåt jag går i hoppet glad
46. Fri från synden
47. Från härliga höjder dit Anden Finns på Wikisource.
48. Från vaggan till graven
49. Från örtagården leder Finns på Wikisource.
50. Fröjdens, vart sinne! Julen är inne Finns på Wikisource.
51. Fåfängt söker jag uti mitt hjärta
52. Får på ditt dyra huvud
53. För Herrens ord vi ej må skämmas
54. Förrän vår sammankomst är slut Finns på Wikisource.
55. Försonare, som färgar röd
56. Genom lidande till seger Finns på Wikisource.
57. Giv mig den frid, som du, o Jesus, giver Finns på Wikisource.
58. Guds lilla helgonskara
59. Han kommer genast Jesus
60. Har du kvar din barnatro
61. Har du mod att följa Jesus Finns på Wikisource.
62. Hav tack, käre Jesus, för ordet
63. Hav tronens lampa färdig Finns på Wikisource.
64. Helige Fader, böj ditt öra neder Finns på Wikisource.
65. Hem jag längtar Finns på Wikisource.
66. Hemma, hemma få vi vila
67. Herre, fördölj ej ditt ansikte Finns på Wikisource.
68. Herre, jag beder fattig Finns på Wikisource.
69. Herre, mitt hjärta längtar Finns på Wikisource.
70. Herren Jesus det dyraste är
71. Herrens nåd är var morgon ny Finns på Wikisource.
72. Hosianna, Davids Son! Finns på Wikisource.
73. Hur ljuvligt klingar Jesu namn Finns på Wikisource.
74. Här en källa rinnerFinns på Wikisource.
75. Här, Guds barn, går ofta du
76. Härliga lott att i ungdomens dagar
77. Här samlas vi omkring ditt ord Finns på Wikisource.
78. Här så ofta under ökenvandrandet
79. Hör på du arma vandringsman

I–L redigera

M–P redigera

128. Medan jag ilar hemåt, jag vilar Finns på Wikisource.
129. Med sitt blod på långfredagen
130. Min enda fromhet inför Gud
131. Min framtidsdag är ljus och lång Finns på Wikisource.
132. Min sång skall bli om Jesus Finns på Wikisource.
133. Min vän är min, och jag är hans Finns på Wikisource.
134. Mitt hjärtas längtan mången gång
135. Mitt rätta hemland
136. Nattens skuggor sakta vika Finns på Wikisource.
137. Nu bort med allt som ängslar
138. Nu är jag frälst från synd Finns på Wikisource.
139. Nu är jag nöjd och glader Finns på Wikisource.
140. Nu törnekronan sårar
141. När jag fått klädning, skor och ring Finns på Wikisource.
142. När jag i tron min Jesus ser Finns på Wikisource.
143. När Jesus i hjärtat jag äger
144. När juldagsmorgon glimmar Finns på Wikisource.
145. O, att den elden redan brunne Finns på Wikisource.
146. O, att jag kunde min Jesus prisa
147. O Frälsare kär, Min egen du är
148. O, fröjden er därav I Jesu vänner Finns på Wikisource.
149. O Gud, min Gud, vad jag är glad
150. O, hur glatt jag framåt ilar
151. O, hur saligt att få vandra Finns på Wikisource.
152. O, hur saligt det är att få vandra
Finns på Wikisource. 153. O, huru härlig fägring
154. O, jag vet en gång
155. O, jag vet ett land, där Herren Gud Finns på Wikisource.
156. O Jesus, ditt namn är ett fäste
157. O Jesus, du fröjdar mitt hjärta
158. O Jesus, du min glädje är
159. O Jesus god, för mig du en gång
160. O Jesus kär, när vill du hämta mig Finns på Wikisource.
161. O Jesus, öppna du mitt öga
162. Om dagen vid mitt arbete Finns på Wikisource.
163. Om hemmet en sång jag vill sjunga
164. O syndaförlåtelse, dyrbara skatt
165. O, tänk en gång när även jag skall skina Finns på Wikisource.
166. O tänk, när livets dag förrunnit
167. O, vad sällhet det är i all uselhet här
168. O, vad sällhet då skall bliva
169. O, öppna ditt hjärta för Herren
170. På sabbatens afton
171. På Sions berg där står ett slaktat Lamm Finns på Wikisource.
172. På Sions berg har Herren Gud

S–Ö redigera

173. Sabbatsdag, hur skön du är Finns på Wikisource.
174. Salig för intet, frälst av nåd Finns på Wikisource.
175. Se fågeln, som sitter på gungande gren Finns på Wikisource.
176. Sin Ande han gav
177. Sjung, du arma ökenvandrare
178. Skola vi väl alla mötas Finns på Wikisource.
179. Skulden är gäldad
180. Skynda till Jesus, Frälsaren kär Finns på Wikisource.
181. Slumra ljuvt i jordens sköte Finns på Wikisource.
182. Snart kommer vännen kära
183. Snart rinner upp i öster
184. Snart uti mörka graven
185. Syskon vi äro här i främmande land
186. Så mörk är ej natt
187. Säg, varföre sörja? Finns på Wikisource.
188. Tag den hyllning vi giva i dag
189. Tag det namnet Jesus med dig Finns på Wikisource.
190. Tiden försvinner i hast Finns på Wikisource.
191. Till det härliga land ovan skyn Finns på Wikisource.
192. Till det höga ser mitt öga Finns på Wikisource.
193. Tänk, när en gång den dimma Finns på Wikisource.
194. Tätt vid korset, Jesus kär Finns på Wikisource.
195. Under hans vingar
196. Ungdom i världen Finns på Wikisource.
197. Vad helst här i världen bedrövar min själ Finns på Wikisource.
198. Vad heter skeppet Finns på Wikisource.
199. Vandringsmannen ständigt längtar
200. Var jag går i skogar, berg och dalar Finns på Wikisource.
201. Vid de älvar i Babel satt, Israel i band
202. Vid foten av ditt kors
203. Vi få mötas i Eden en gång Finns på Wikisource.
204. Vi hasta till vägs Finns på Wikisource.
205. Våga dig, dristelig Finns på Wikisource.
206. Väldig är Guds nåd
207. Är det sant, att Jesus är min broder Finns på Wikisource.
208. Öppet står Jesu förbarmande hjärta Finns på Wikisource.

Tillägg redigera

Källor redigera

Fotnoter redigera

  1. ^ ”Sions sånger” (på engelska). Worldcat. 6 februari 1951. https://www.worldcat.org/title/sions-sanger/oclc/936819393&referer=brief_results. Läst 18 oktober 2017.