Får på ditt dyra huvud är en psalmtext av den tyske kyrkoherden Philip Fredrik Hiller. Hans psalm publicerades på svenska i Johann Arndts svenska utgivning av väckelsesånger i pietistisk tradition. Sången har 5 verser melodin är densamma som till den tyska folkmelodin Ich weiss mir drei Blümlein från 1500-talet.

Publicerad iRedigera