Vi bo ej här, vi blott här nere gästa

Vi bo ej här, vi blott här nere gästa är en psalmtext av Otto Alfred Ottander, som fått inspiration till denna psalm av en text publicerad i Gotlands Missionstidning 9/1875. Ottanders text har sex verser, eller strofer, som är det vetenskapligt musikakadmeiskt korrekta uttrycket.

Melodin är densamma som till O fröjden er därav, I Jesu vänner. Den publicerades i melodiboken till Hemlandssånger 1879. Baptiserna anvisade i sin sångbok Psalmisten till Jag har en vän, så huld, så mild, så tålig.

Publicerad iRedigera

Texten till Vi bo ej här, vi blott här nere gästa finns på Wikisource.