Öppna huvudmenyn

Vi bo ej här, vi blott här nere gästa

Vi bo ej här, vi blott här nere gästa är en psalmtext av Otto Alfred Ottander, som fått inspiration till denna psalm av en text publicerad i Gotlands Missionstidning 9/1875. Ottanders text har sex verser, eller strofer, som är det vetenskapligt musikakadmeiskt korrekta uttrycket.

Melodin är densamma som till O fröjden er därav, I Jesu vänner. Den publicerades i melodiboken till Hemlandssånger 1879. Baptiserna anvisade i sin sångbok Psalmisten till Jag har en vän, så huld, så mild, så tålig.

Publicerad iRedigera

Texten till Vi bo ej här, vi blott här nere gästa finns på Wikisource.