Herre mitt hjärta längtar är en psalmtext av Lina Sandell-Berg. I tryck första gången 1859 i första utgåvan av Pilgrimssånger.

Melodin är densamma som till Esaias Tegnérs Stjärnorna blinka, som publicerades i Iduna 1817. Kompositionen gjordes av Carl Eric Sjögreen.

Publicerad iRedigera

Texten till Herre, mitt hjärta längtar finns på Wikisource.