Hem jag längtar är en psalmtext översatt från tyska till svenska av Oscar Ahnfelt 1855 för hans sångsamling Andeliga sånger. Ursprungstiteln är Heimweh fühl' ich. Sohn vom Hause, författad av Johann Baptist Albertini och publicerades 1821 i Geistliche Lieder für Mitgleider und Freunde der Brüdergemeinde. Sången har tre 4-radiga verser.

Melodin möjligen komponerad av Oscar Ahnfelt.

Publicerad iRedigera

Texten till Hem jag längtar finns på Wikisource.