Setterquist & Son Orgelbyggeri

svenskt orgelbyggeri i Örebro, Sverige

Setterquist & Son Orgelbyggeri AB, ibland även stavat Zetterquist & Son, var ett svenskt företag grundat 1835 som byggde, renoverade och utförde service på orglar. Orgelbyggeriet avvecklades 1977, medan verksamhet med service har fortsatt i mindre omfattning.

Historik

redigera

Sammanfattning

redigera

Det grundades 1835 av Erik Adolf Setterquist (1809–1885) boende i Hallsberg och från 1874 ingick även sonen Gustaf Adolf Setterquist (1842–1906) i firman som då fick namnet E. A. Setterquist & Son. Då låg företaget i Örebro. Företaget var i familjens ägo fram till 1937, då sonsonsonen Gunnar Setterquist d. y. sålde det. Företaget hade sedan olika ägare under namnet E. A. Setterquist & Son Eftr. 1968 ändrades namnet till Setterquist & Son Orgelbyggeri AB i samband med företagets flytt till Strängnäs.

Ny ägare från 1968 var Erik Byström som flyttade företaget till Strängnäs och ändrade namnet till Setterquist & Son Orgelbyggeri AB. År 1970 anställdes Sten Lind, Örebro, som 16-årig lärling och orgelbyggaren Bent Sörensen, utbildad hos Troels Krohn på Frederiksborg Orgelbyggeri i Hillerød, Danmark. Bent Sörensen deltog i tillkomsten av Mariaorgeln med de flyttbara register som Erik Byström skapade. Tillsammans med Sten Lind sattes mariaorglarna upp i bland annat Bergs kyrka, Gislaveds församlingshem och i Mörkö kyrka. Sten Lind arbetade även tillsammans med orgelbyggarna Landén, Marcusson och Smuthser. De var delägare i firman tillsammans med orgelbyggare Einar Ekholm, som övertog ledningen av verksamheten.

Efter att Einar Ekholm gått i pension, övertog Sten Lind arbetet. Bent Sörensen och Sten Lind byggde under den senares ledning en helpneumatisk orgel i Tvärreds missionskyrka. Erik Byström ägde Setterquist & Son Orgelbyggeri AB fram till 1977 då själva orgelbyggeriet avvecklades och mer service utfördes. 1982 sålde Erik Byström företaget Setterquist & Son Orgelbyggeri till den sist anställde, Sten Lind, som de senaste decennierna drev företaget EA. Setterquist & Son kyrkorgelservice. År 2022 har han en firma under eget namn som pianostämmare i Hallsberg.

1879–1906 Gustaf Adolf Setterquist

redigera

I början av 1900-talet övergick Setterquist undan för undan till pneumatiska rooseweltlådor med mekanisk traktur och rörpneumatisk registratur. De större orgelverken fick en Barkermaskin för att underlätta speltouchen när man kopplade verken. Bland dessa verk var läktarorgeln i Kristine kyrka, Falun som byggdes mellan 1905 och 1906 och var en av firmans första att få registersvällare, 56 toner omfång i manualer och 30 i pedalen. Som sidinfo, så var Gustaf Setterquist född i Hallsberg 16 juni 1842. Efter folkskoleundervisning, kom han 1853 vid 11 års ålder in under enskild undervisning av pedagogen och magister J. G. Thunberg i Högsjö, Vingåker, och fick inträde år 1857 till nystartade Tekniska elementarskolan i Örebro, som dess första elev. Där studerade han i tre år för att sedan komma ut i arbetslivet 1860, där Gustaf gick under ledning av ingenjör A. F. Björkman och var lärling hos modellsnickaren J. A. Wikström i Brevens Bruks Mekaniska verkstad, Asker, som själv byggde 5 kammarorglar på sina lediga stunder.[1] [2] Denna lärojour varade til slutet av 1861. 1862 blev Gustaf anställd vid sin faders orgelfabrik E. A. Setterquist i Hallsberg, och följde med vid faderns öppnande av fabriken i Örebro 1864 i gamla Tekniska skolans lokaler. För mer utrymmesbehov 1866, flyttade fabriken till en inköpt gård nr. 9 vid Gamla gatan där två verkstäder byggdes. Gustaf hade sedan tidigare arbetat för företaget med fadern och samarbetet blev officiellt 1874 då firmanamnet ändrades till E. A. Setterquist & Son.[3] Redan 1879 tog han över ledningen av fabriken då fadern mer drog sig tillbaka men denne fortfarande engagerad i företagets utveckling. 1881 tog Gustaf orgelbyggarexamen vid Musikaliska Akademien i Stockholm. 1880–1884 byggdes en ny modern fabrik upp vid Östra Bangatan/Vasagatan i Örebro med specialmaskiner för ångkraft, första för Sverige inom orgelbyggarbranchen. Därefter tog Gustaf över ledningen av företaget efter faderns död våren 1885. Under Gustafs ledning, så tog företaget bland annat patent på en crescendo- och diminuendolåda samt köpte ett patent på ett rörpneumatiskt system som var tillförlitligt av orgelbyggaren Fredrik Johnsén i Flensburg, som började installeras i orglar från 1898. 1897 blev Gustaf Setterquist associerad ledamot i Kungliga musikaliska akademin. År 1905 gjorde Gustaf Setterquist även en studieresa under våren i orgelbyggnadskonsten i Tyskland, Belgien, Schweiz, Frankrike och Italien.[4] Under orgelbygget i Älvdals kyrka fick Gustaf ett svimningsanfall och föll till golvet. När han vaknade upp, sa han till sin son Gunnar: "Du skall få se, Gunnar, att det är sista gången du och jag äro ute och intonera".[5] 3 januari 1906 avled Gustaf Setterquist av en hjärnblödning och efterlämnade hustru Emilie Christiansson och två söner samt fyra döttrar. Gustaf Setterquist begravdes 8 januari 1906 i familjegraven på Längbro kyrkogård, Örebro.[6] [7]

1906–1936 Gunnar Setterquist (den äldre)

redigera

Firman övertogs av Gustaf Adolf Setterquist son, Eric Gustaf Gunnar Setterquist (Gunnar den äldre) (19 okt.1879-1936). Annonsering via pressen gjordes 15 januari 1906 genom annons där personalstyrkan skulle behållas. Gunnar d. ä. hade sedan nio år varit i faderns firma.[8] Fram till slutet av 1920-talet tillverkades de flesta orglarna med roosweltlådor och mekanisk speltraktur, man kom därefter att övergå helt till rörpneumatiska system. I april 1906 förlovade Gunnar sig med Elsa Magneville från Grangärde. Gunnar d. ä. avled i september 1936, 57 år gammal.

1936–1937 Gunnar Setterquist (den yngre)

redigera

Efter Gunnars död övertog sonen, Gunnar Setterquist (den yngre) över orgelbyggeriet. I början av 1930-talet gjorde han flera studieresor till tyska orgelbyggerier. På mitten av 1930-talet minskade beställningarna till företaget och personalstyrkan måste minskas. 1937 sålde Gunnar Setterquist d. y. firman till företagets mångårige verkmästare Birger Göransson och firmanamnet blev E. A. Setterquist & Son Eftr..

Byggda orglar

redigera

Påbörjad lista över orglar byggda av firman Setterquist 1835–1977.

År Kyrka Stift Bild Stämmor Pedal Manualer Koppel Bevarad orgel/fasad Övrigt
1944 Adventskyrkan, Hallsberg Strängnäs 9 1 II Nej/Nej
1894 Algutsboda kyrka Växjö 22 Självständig II Ja/Ja Orgeln invigd söndagen 29 juli 1894. Orgeln har Crescendo- och Diminuendoverk och 9 kopplingar för nyanseringar av ljudet. Orgeln kostade 10 000 kr. Firman fick mycket beröm för orgeln.[9] 1936 renoverad av Hammarbergs Orgelbyggeri, Göteborg då den även blir elektrifierad. 1955 ombyggd av Bernhard Svensson, Oskarshamn. 1968 omdisponerad och utökad med 6 stämmor av Einar Berg, Stockholm. På 2000-talet renoverad och återställd i originalskicket av Bergenblad & Jonsson Orgelbyggeri AB, Farstorp.
1863 Almby kyrka Strängnäs 7 I Nej/Nej Orgeln byggd av Erik Adolf Setterquist. 1885 skulle en reparation av den genomföras för 350 kr.
1918 Almby kyrka Strängnäs 12 1 II Nej/Nej Orgeln byggd av E. A. Setterquist & Son. 1940 utökad till 16 stämmor av Olof Hammarbergs Orgelbyggeri, Göteborg.
1869 Almesåkra kyrka Växjö 13 Självständig II Ja/? Orgeln blev avsynad och godkänd av musikdirektörerna Knut Lönngren i Växjö och Bengt Wilhelm Hallberg i Landskrona. Orgeln invigdes 28 november 1869.[10] 2010 genomgick den en omfattande renovering och återställdes till sitt ursprungliga skick efter tidigare mindre lyckade ombyggnader. Entreprenör har varit Ålems Orgelverkstad.
1896 Alnö nya kyrka Härnösand 13 II Ja/Ja Invigdes 28 november 1896. 2010 genomgick den en omfattande renovering och återställdes till sitt ursprungliga skick efter tidigare mindre lyckade ombyggnader. Entreprenör har varit Ålems Orgelverkstad.
1883 Alsters kyrka Karlstad 8 I Ja/Ja Byggdes om och utökades år 1959 till 17 stämmor av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, Stockholm
1872 Amnehärads kyrka Skara 10 I Nej/Ja
1910-talet Okänd ____ 12 II ?/? 1929 uppsatt hos Tempelriddarorden, Stockholm
1896 Appuna kyrka Linköping 16 Självständig II Ja/Ja Invigd 21 juni 1891. Har stum fasad.
1862 Sankt Nicolai kyrka (tidigare Arboga Landsförsamlings kyrka) Västerås 21 Självständig II Ja/Ja Byggd av Erik Adolf Setterquist, Hallsberg. Grundligt reparerad av E. A. Setterquist & Son 1905 för 1 675 kr. 1935 utökades och omändrades orgeln av Åkerman & Lund, Sundbybergs stad. 2005 restaurerades orgeln av Orgelbyggare Tomas Svenske varvid dispositionen, mekaniken och det ursprungliga spelbordet återställdes.
1887 Arbrå kyrka Uppsala 14 Självständig II 5 Nej/Ja Orgeln avsynades 20 augusti 1887 av musikdirektör Sven August Lagergren från Stockholm. Invigning skedde söndagen 28 augusti 1887. Med crescendoskåp.[11] Orgeln byggdes om 1937 av A Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund.
1901 Arlövs kyrka Lunds 17 II Nej/Nej Piporgel.
1933 Arvika Missionskyrka ____ 14 II 1960 gjordes en omdisposition av orgeln av samma firma.
1874 Askers kyrka Strängnäs 18 1 II Nej/Ja
1843 Askersunds landskyrka Strängnäs 22 II Nej/Ja Renovering och omdisposition av 1790 års Schiörlinorgel. Utfördes av firma Erik Adolf Setterquist, Hallsberg.
1912 Askersunds landskyrka Strängnäs 23 1 II Ja/Gamla fasaden. Firman E. A. Setterquist & Son dömde ut den gamla Schiörlin-orgeln efter begärd besiktning i november år 1901. Endast fasaden var värd att behålla.[12] Fick kontrakt på nuvarande orgel senare.
1906 Askeryds kyrka Linköping 12 Självständig II Ja/Ja
1970 Aspö kyrka, Södermanland Strängnäs 11 Självständig II Ja/Ja Mekanisk orgel.
1885 Avesta kyrka Västerås 15 II Nej/Nej
1867 Axbergs kyrka Strängnäs 10 I Nej/Ja Byggd av Erik Adolf Setterquist, Örebro. Reparerades år 1884 av E. A. Setterquist & Son.
1937 Axbergs kyrka Strängnäs 23 II Ja/Ja Byggd av E. A. Setterquist & Son.
1878 Beatebergs kyrka Skara 7 Bi-hängd I 1 Ja/Ja Orgeln helt orörd.
1974 Bergs kyrka, Västergötland Skara 8 Särskild II Ja/Ja Stämmorna byggda som växelregister så de kan spelas på valfri manual. Fasaden från tidigare orgel byggd 1859 av Carl Johan Fogelberg, Lidköping.
1876 Bergs kyrka, Västmanland Västerås 8 Bi-hängd I Nej/Nej
1939 Bergunda kyrka Växjö 11 eller 13 II Nej/Ja Fasaden som användes till orgeln var från 1770 års orgel, byggd av Pehr Schiörlin, Linköping. En ny orgel byggdes 1974 av Västbo Orgelbyggeri, Långaryd. Då även fasaden kompletterades med ett pedaltorn.[13]
1930 Betelkyrkan, Norrköping ____ 12 II Metodistkyrka.
1903 Bettna kyrka Strängnäs 10 Särskild II Ja/Ja Orgeln kostade 5 000 kr. Blev avprovad 27 maj 1903 av musikdirektör Otto G. Settergren från Nyköping och blev godkänd. Berömdes för sin vackra ton i förhållande till kyrkorummets akustik.[14]
1900 Bjurtjärn kyrka Karlstad 10 1 I Nej/? Granskades och godkändes av musikdirektör Carl Wilhelm Rendahl, Karlstad, torsdagen 25 januari 1900.[15]
1873 Bjärklunda kyrka Skara 5 I Nej/Ja Kyrkan uppfördes 1781 för Härlunda och Bjärklunda församlingar och deras respektive gamla kyrkor revs med kyrkan placerad vid gränsen i Härlunda socken.
1903 Björkviks kyrka Strängnäs 10 1 II ?/? Avprovades och godkändes 16 april 1903 av musikdirektör Otto Gustaf Settergren i Nyköping.
1902 Björna kyrka Härnösand 10 1 II Ja/Ja Orgeln avsynad av domkyrkorganisten Johan Fredrik Janson, Härnösand, i november 1902.[16] 1959 omdisponeras orgeln av samma firma.
1956 Björneborgs kyrka Karlstad 11 Särskild II Ja/Ja Två nya stämmor insatta 1982 av Gunnar Carlsson, Borlänge.
1873 Björnlunda kyrka Strängnäs 7 I Ombyggnation av äldre orgel.
1880 Björskogs kyrka Västerås 10 I Renovering och omdisposition av 1737 års Hedlundsorgel.
1922 Blackstad kyrka Linköping 13 Särskild II Ja/Ja Pneumatisk orgel. 1866 omdisponeras ogreln av Jacoby Orgelverkstad.
1929 Bo kyrka Strängnäs 11 Särskild II Ja/äldre fasad Pneumatisk orgel.
1899 Ramundeboda kyrka(Bodarne kyrka) Strängnäs 12 Nej/Ja Orgeln avsynades 30 september 1899. En fyllig och behaglig ton berömdes orgeln för att ha plus att orgeln var snygg.
1948 Bodsjö kyrka Härnösand 12 Självständig II Ja/Ja Omdisposition av fyra stämmor av äldre orgel byggd av Christan Schuster och Jöns Eriksson, båda Östersund, 1911.
1945 Bodums kyrka Härnösand 20 II Ja/Ja
1942 Boge kyrka Visby 11 Självständig II Nej/Ja
1905 Bogsta kyrka Strängnäs 6 Bi-hängd I Ja/Ja Orgeln aldrig förändrad. Orgeln provspelades lördagen 18 november 1905 av musikdirektör Otto G. Settergren, Nyköping.[17]
1878 Bollnäs kyrka Uppsala 23 Självständig II 7 Nej/Ja 1 koppel regerade crescendo- och diminuendoverket. Hade 5 kubiska luftbälgar istället för kontrakterade 4. Orgeln började uppsättas i kyrkan 17 maj och besiktigades 31 augusti av domkyrkokantorn i Uppsala, Johan Gustaf Hiller. Orgeln började användas söndagen 1 september 1878 innan en officiell invigning ägt rum. Orgeln kostade 14 000 kr. i dåtidens valuta.[18]
1928 Bollnäs kyrka Uppsala 40 III Nej/Ja Efter tillbyggnad och utökning av firmans tidigare byggda orgel. Blev ombyggd 1952 av Frede Aagaard, Norrahammar.[19]
1907 Bondstorps kyrka Växjö 6 I Nej/Nej
1910 Borgs kyrka Linköping 15 Särskild II Nej/Nej 1807 års fasad från Schiörlinorgel användes.
1945 Borgsjö kyrka Härnösand 14 II Omdisposition av äldre orgel.
1881 Borgviks kyrka Karlstad 8 I Nej/Nej
1947 Botsmarks kyrka Luleå 13 Särskild II Nej/Nej
1886 Brattfors kyrka Karlstad 3 I Renovering av äldre orgel.
1906 Bro kyrka, Värmland Karlstad 9 I Renovering av äldre orgel byggd 1861 av Söderling.
1848 Bro kyrka, Västmanland Västerås 7 Bi-hängd I Nej/Ja
1906 Bro kyrka, Västmanland Västerås 8 Särskild I 1 Ja/Ja Mekanisk/pneumatisk orgel. Omdisponerad 1952 av Marcussen & Søn, Aabenraa, Danmark.
1880 Bruksvallarna, Ljusnedal Härnösand 6 I Förmodligen Ljusnedal kyrka som åsyftas.
1912 Brunnby kyrka Lund 15 Särskild II Ja/Ja Pneumatisk orgel. Fria och fasta kombinationer och registersvällare.
1882 Brunskog kyrka Karlstad 9 I Nej/Nej
1926 Bräcke kyrka Härnösand 16 II Ja/Ja
1952 Bräcke kyrka Härnösand 27 Särskild II Ja/Ja Ombyggnad och tillbyggnad av den tidigare orgeln.
1903 Burträsks kyrka Luleå 20 Särskild II Nej/Nej
1876 Byarums kyrka Växjö 16 II Nej/Nej Orgeln kostade 9 000 kr. Orgeln invigdes 17 december 1876. Orgeln om- och tillbyggdes av Theodor Frobenius & Co, Lyngby, Danmark, till en pneumatisk orgel med 21 stämmor.
1919 Bäckseda kyrka Växjö 13 Särskild II Ja/Ja Omändrad 1960 av Olof Hammarberg, Göteborg.
1890 Bälinge kyrka, Södermanland Strängnäs 10 Bi-hängd I Ja/Ja Orgeln aldrig förändrad. Blev invigd tillsammans med nyreparerad kyrka 14 december 1890.
1938 Bälinge kyrka, Uppland Uppsala 17 Särskild II Ja/JNej Firman bygger under en översyn ett nytt pneumatisk instrument med rooseveltlådor bakom den gamla orgeln, vilken från och med nu luftförsörjs från det nya verket. Orgeln har 3 fria kombinationer och 4 fasta kombinationer.
1876 Bärbo kyrka Strängnäs 6 I Denna post är suspekt då Åkerman & Lund bygger en orgel med 4 stämmor 1878. Om inte Setterquists är den harmoniumorgel som kyrkan använde tidigare.
1890 Dagsbergs kyrka Linköping 8 I 2 Nej/Nej Orgeln blev avsynad 4 november 1890 av musikdirektör Jonas Fredrik Törnvall i Linköping. Oktavkoppel och Piano- och Fortekoppel.[20] Sattes upp 1992 i Heliga Hjärtats kapell, Helsingfors.
1928 Dals kyrka, Västernorrland Härnösand 12 II ?/?
1902 Degerfors kyrka Karlstad 14 II Står nu i Missionskyrkan (Equmeniakyrkan) i Södertälje.
1898 Dingtuna kyrka Västerås 13 Särskild II Nej/Ja Rörpneumatisk orgel. Avsyning skedde lördag 19 november 1898 av musikdirektör Carl Johan Bolander (1854-1903), Västerås. Ett nytt rörpneumatiskt system installerades framtaget av tyske orgelbyggaren Fredrik Johnsén i Flensburg som själv var med och översåg installationen. Intonationen gjordes av Gustav Setterquist. Installation och Spelstolen gjord av firmans mångårige verkmästare Alfred Österdahl.[21] Kan mycket väl vara den första orgeln som fick detta pneumatiska system.
1878 Drothems kyrka Linköping 8 I Nej/Nej Mekanisk piporgel.
1895 Dörby kyrka Växjö 12 II Nej/Nej Mekanisk orgel.
1947 Eds kyrka, Ångermanland Härnösand 16 II ?/?
1879 Eds kyrka, Värmland Karlstad 9 I
1867 Eda kyrka Karlstad 12 II Ja/Ja Byggdes av firma Erik Adolf Setterquist. Orgeln var mekanisk.
1931 Eda kyrka Karlstad 37 II Ja/Ja Utökningen av stämmor gjordes av firma E. A. Setterquist & Son. Orgeln blev pneumatisk.
1898 Edsbergs kyrka, Närke Strängnäs 10 1 II Ja/Ja Orgeln kostade 3500 kr.
1912 Edsbergs kyrka,Närke Strängnäs 10 II
1937 Edsbro kyrka Uppsala 13 II Nej/? Fasaden från
1948 Edsele kyrka Härnösand 17 II Ja/Ja
1959 Edsleskogs kyrka Karlstad 8 II Omdisposition av äldre orgel byggd av Anders Petter Lookrantz 1924.
1916 Ekeby kyrka, Närke Strängnäs 12 II Ja/Ja En reparation av en gammal orgel gjordes av firman 1905. 1948 skedde en omdisponering av orgeln av samma firma men under namnet E. A. Setterquist & Son Eftr. då en anställd tagit över firman från 1937. Orgeln blev renoverad senast 1995.
1868 Ekeskogs kyrka Skara 4 I Nej/?
1865 Ekshärads kyrka Karlstad 14 II Nej/Ja Mekanisk orgel. Ett oktavkoppel lades till manualen på Erik Adolf Setterquists egen bekostnad för dubbel tonstyrka. Avsynare var musikdirektör O. Holmberg som även invigningsspelade. Invigdes 9 april 1865. Församlingen var mycket nöjda.[22]
1927 Ekshärads kyrka Karlstad 29 Särskild II Ja/Ja Pneumatisk orgel. Byggdes av E. A. Setterquist & Son. 1865 års fasad används.
1960-talet Ekshärads kyrka Karlstad 29 Särskild II 6 Ja/Ja Omdisponering av den tidigare orgeln.
1891 Elfkarleby kyrka Uppsala 10 Självständig II Nej/Ja Kontrakt gjordes med församlingen i juni 1890 om orgel för 5000 kr. Bygget skulle vara klart sommaren året efter.[23] Besiktigades av musikdirektör Sven August Lagergren i Stockholm, 28 oktober 1891.[24] Byggdes ut 1919 av A. Mårtenssons Orgelfabrik AB och fick 15 stämmor fördelade på 2 manualer och en pedal.
1954 Elimkyrkan, Eskilstuna --- 19 II
1964 Elimkyrkan, Eskilstuna --- 19 II Omdisponering av den tidigare orgeln.
1914 Engelbrektskyrkan Stockholm 43 Särskild III 10 Nej/Nej Fyra fria kombinationer och Crescendosvällare samt Registersvällare. Ombyggd 1929 med utökat antal stämmor av Åkerman & Lund, Sundbyberg.
1862 Ervalla kyrka Strängnäs 9 bi-hängd I Nej/Ja Mekanisk orgel. Byggdes av Erik Adolf Setterquist.
1928 Ervalla kyrka Strängnäs 16 separat II Ja/Ja Pneumatisk orgel. Byggdes av E. A. Setterquist & Son.
1954 Ervalla kyrka Strängnäs 18 II Ja/Ja Omdisposition, tillbyggnad och flyttning av spelbord gjordes av E. A. Setterquist & Son Eftr.
1898–1899 Estuna kyrka Uppsala 12 1 II Ja/Ja Firmans äldsta bevarade orgel med rörpneumatiskt system. Systemet var ett inköpt patent från Tyskland och monterades in av firmans verkmästare Alfred Österdahl (f. 1858). Avsynades fredagen den 19 och provspelades vid invigningen söndagen den 21 maj 1899 av organisten J. A. Bergquist från Norrtälje.[25] 1917 renoverades orgeln av samma firma.
1868 Falköpings kyrka (Sankt Olofs kyrka) Skara 16 II ?/? Invigdes i april 1868.
1896 Fellingsbro kyrka Västerås 22 II 10 Invigd 28 november 1896. 5 pneumatiska väderlådor med pneumatiska spelventiler, 2 magasinsbälgar med 4 regulatorer som försedde verket med jämn och stabil luft.[26] Blev omdisponerad 1921 och 1944. Delar användes till 1969 års orgel av Frederiksborgs Orgelbyggeri.
1878 Finnerödja kyrka Strängnäs 10 I Nej/Ja Mekanisk orgel. Byggdes av E. A. Setterquist & Son.
1939 Finnerödja kyrka Strängnäs 20 Särskild II Ja/Ja Pneumatisk orgel. Byggdes av E. A. Setterquist & Son Eftr. Några stämmor från tidigare orgeln användes.
1883 Fivelstads kyrka Linköpings 8 bi-hängd I Nej/Nej Orgeln blev avsynad 22 december 1883.[27]
1901 Fjälkinge kyrka Lunds 13 II Nej/?
1920-talet Folkskoleseminariet i Karlstad Karlstads 13 II Aulan används nu av Värmlandsarkiv.
1963 Floda kyrka, Södermanland Strängnäs 17 II Omdisposition av äldre orgel av Åkerman & Lund.
1856 Fors kyrka, Eskilstuna (vid tiden även kyrka för Eskilstuna stadsförsamling) Strängnäs 12 bi-hängd I Nej/Ja En orgel av Pehr Zacharias Strand från 1814.1856 om- och tillbyggde Erik Adolf Setterquist, Hallsberg, orgeln. Detta på uppdrag av Eskilstuna Stads och Landsförsamlingar som hade Fors kyrka som sin kyrka. Om- och tillbyggnaden blev besiktigad 26-27 juli 1856 av musikdirektören och organisten i Strängnäs, Carl Ludvig Lindberg (1811-1895) som godkände med mycket goda lovord för Setterquist. Förutom det kontraktet hade uppgjort, så gick Setterquist igenom hela stämverket med ombyggnad med ny intonation och Principalverkets pipor fick genomgås grundligt för att kunna sätta i nya kärnor. Själva Öververket var mycket utmanande att ta isär så expertkunnande fick tillfrågas och titt på andra liknande konstruktioner utifrån om verkets uppbyggnadsprinciper, som tog sin tid, för att sedan kunna byta ut delar som behövdes och sättas in rätt. En koppelregering från manualen till pedalen fick göras ny. Även sattes Crescendo- och Diminuendomekanismer in utom kontrakt. Setterquist hade ingått avtalskontrakt om arbetet 22 juli 1853 för 600 rdr Riksgälds men under tiden hade priser på material gått upp så han byggde om orgeln med rejäl förlust då priset hamnade på ca. 2 600 rdr Riksgälds. Eskilstuna församling tillsammans med Forsa och Kloster församlingar, som var mycket nöjda med arbetet, beslöt under sammankallat sockenmöte samma invigningsdag, sig för att skänka ytterligare 1 000 rdr Riksgälds till Setterquist. Orgeln invigdes söndagen 27 juli 1856.[28]
1937 Fors kyrka, Eskilstuna Strängnäs 32 II Nej/Ja Ombyggnad av 1921 års Åkerman & Lund-orgel. Utökning av stämmorna.
1954 Fors kyrka, Bispgården Härnösand 15 II Omdisposition av äldre orgel från 1924.
1921 Forshaga kyrka Karlstads 12 II Ja/Ja Orgeln blev ombyggd 1956 av Hammarbergs Orgelbyggeri AB i Göteborg. Den blev utökad till 15 stämmor på två manualer och en pedal.
1864 Forshems kyrka Skara 8 I
1879 Forssa kyrka Strängnäs 6 I Ja/Ja Den blev genom först en grundplåt på 1000 kr. till en orgel av änkegrevinnan Clara Bonde som flyttat ifrån Skedvi gods något år tidigare och sedan inflyttade friherrinnan Sara Louise Antoinette Löwen (1849-1934) på Skedevi gods minnesgåva efter sin man på 2000 kr., tillskjutet resten av församlingen och beställd. Orgeln blev invigd söndagen 30 november 1879.
1923 Frimurarelogen, Karlstad 14 II Står i Johannessalen.
1922 Frimurarlogen, Linköping 15 II
1944 Fru Alstads kyrka Lund 10 II Ja/? Pneumatisk orgel.
1925 Frustuna kyrka Strängnäs 12 II Nej/Nej
1864 Frykeruds kyrka Karlstads 11 II Ja/Ja 1942 byggdes den om och utökades till 20 stämmor av Olof Hammarberg i Göteborg. Den är pneumatisk och har fria och fasta kombinationer. Den har även registersvällare och automatisk pedalväxling.
1877 Fryksände kyrka Karlstads 14 Reparation av en äldre orgel byggd 1836 av Gustaf Andersson, Stockholm. Arbetet kostade 2500 kr och avsynades söndagen 18 mars 1877. Församlingen var rätt nöjda med arbetet.[29]
1958 Fröskogs kyrka Karlstads 11 Särskild II 6 Ja/Nej Pneumatisk orgel.
1916 Frötuna kyrka Uppsala 13 Särskild II 3 Ja/Ja
1888 Furuby kyrka Växjö 13 Särskild II 5 Ja/Ja Orgeln invigd söndagen 28 oktober 1888 tillsammans med kyrkan.[30]
1958 Furuby kyrka Växjö 14 II Ja/Ja Renovering och omdisposition av den tidigare orgeln.
1899 Föllinge kyrka Härnösand 12 II Nej/Nej Kyrkan förstördes vid en brand 17 juli 1994.
1902 Garpenbergs kyrka Västerås 14 Särskild II 10 Ja/Ja En pneumatisk orgel med två pneumatiska väderlådor och rörpneumatik. Installerad hösten 1902 och avsynad i december av Johan Ulrik Cederberg i Falun som berömde orgeln.[31]
1888 Gellivare kyrka Luleå 7 I
1907 Gideå kyrka Härnösand 10 II Står nu i EFS-kyrkan, Gullänget, Själevad.
1892 Gillberga kyrka, Värmland Karlstads 13 II Nej/Ja 1891 fick församlingen regeringens tillstånd att låna 6 000 kr för en ny orgel.[32] Invigdes midsommardagen söndag 24 juni 1892. Avsynare dagen innan var Sven August Lagergren, Stockholm och domkyrkoorganisten i Karlstad Claes Vilhelm Rendahl (1848-1926).[33]
1886 Gladhammars kyrka Linköping 14 II
1853 Glanshammars kyrka Strängnäs 10 I Erik Adolf Setterquist.
1911 Glanshammars kyrka 11 II Ombyggnad och tillbyggnad av den tidigare orgeln.
1936 Glava kyrka Karlstads 28 Särskild II 9 Ja/Ja Pneumatisk orgel. Har även fria och fasta kombinationer, registersvällare samt pedalväxling.
1896 Godegårds kyrka Linköping 10 Särskild II 5 Ja/Ja 3 fria kombinationer. Ett par stämmor har tillkommit senare. Omdisponerad 1965. Omkring 1995 satte Henrik Lind Orgelbyggare i Flemma Snavudden, Vreta kloster, in en Flöjt Octaviant 4' istället för Blockflöjt 2'. Han satte även in en öppen träbas till Salicional 8'.

[34]

1903 Grangärde kyrka Västerås 14 Särskild II Ja/Ja Pneumatisk orgel. Avsynades av musikdirektör Johan Ulrik Cederberg, Falun, i juli 1903.[35] Orgeln ombyggdes och utökades till 27 stämmor av firman Åkerman & Lund, Stockholm, 1939-40.
1887 Graninge kyrka, Graninge bruk Härnösand 6 I
1923 Graninge kyrka, Graninge bruk Härnösand 8 II
1930 Grevbäcks kyrka Skara 14 II Ja/Ja Ombyggd 1953.
1878 Grums kyrka Karlstad 8 I Orgeln förstördes i en kyrkbrand 1927.
1912 Grycksbo kyrka Västerås 8 II Nej/? Hela verket magasinerades 1972.
1878 Gryts kyrka, Södermanland Strängnäs 7 I Nej/? 1938 byggdes orgeln ut till 15 stämmor av Åkerman & Lund, Sundbyberg, Stockholm.
1949 Gryteryds kyrka Växjö 12 II Nej/Nej
1904 Grythyttans kyrka Västerås 12 II Ja/Ja Kostade 6 500 kr.
1934 Gräve kyrka Strängnäs 8 Särskild II 7 Ja/Ja Pneumatisk orgel med registersvällare. Renoverad och tillbyggd 1959 med tre stämmor av samma firmas efterträdare.
1911 Gudmundrå kyrka Härnösand 16 II Nej/Nej
1895 Guldsmedshyttans kyrka Västerås 12 II Nej/Nej Orgeln blev avsynad och godkänd av musikdirektör Sven August Lagergren, Stockholm, tisdag 19 juni 1895. [36] Kyrkan med orgel invigdes söndagen 3 november 1895. Kyrkan var mer ett kapell. Orgeln kostade 6 100 kr.[37]
1869 Gunnilbo kyrka Västerås 10 bi-/särskild I (II) ?/? Med oktavkoppel och spelkurs. Församlingen hade, efter laga beslut, beställt en 10-stämmig orgel med en manual och två lådor. Orgeln var ett särskilt oegennyttigt bygge av E. A. Setterquist där genom speciell anordning en en-manualig orgel med bi-hangspedal kunde omvandlas med hjälp av en avtrampningsinrättning, fås effekten av en två-manualig med särskild pedal. Detta då de två lådor som i sig hade olika stämmor i sig, användes för en särskild sammankoppling och ett par basstämmor leddes ner till bi-hangspedalen. Orgeln avsynades och godkändes i april 1869 av musikdirektör Johan Gustav Nordvall, domkyrkoorganist i Västerås som berömde arbetet. Denna orgels bygge, blev en centralpunkt i det som kallats "Trasslet i Gunnilbo". En djupgående schism emellan fideikommissägare, präster och inspektör på ena sidan och församlingen på den andra sidan angående ortens mångårige organist Fredrik August Ekström som blev en slags slagpåse dem emellan emot och för. Huvudanstiftaren var fideikommissägaren Carl Johan von Hermansson, där denne några år tidigare försökt få in en av sina anställda på en tjänst som postexpeditör vilken tjänst Ekström även innehade. Församlingen motsade sig detta och Ekström fick också Poststyrelsens beslut att fortsatt inneha den. Så var nu då orgeln installerad i kyrkan april 1869. Nu kom nästa steg där von H. med sina medlöpare inlämnade i juli 1869 en ansökan till consistorii om en vikarierande organist istället för Ekström som de ansåg som gammal och inte kunde underhålla den nya orgeln. Även att han inte hade en riktig utbildning hos Musikaliska Akademien som organist. Consistorri avslog ansökan och även uppe Hos kungliga maj:t gick det på samma linje. Under tiden så hade inte orgelbyggare Setterquist fått betalt för sin orgel vilket von H. från början lovat att ikläda sig. Därför lämnade inte orgelbyggaren ut nyckeln till orgeln som annars var ett bevis på avslutad affär. Vidare kunde också Setterquist intyga att Ekström visst kunde sköta orgelns underhåll efter sina instruktioner. Det framkom även att Ekström hade godkända betyg från Musikaliska Akademien. Affären leddes nu så långt att nu von H. och prästen Söderström ville sälja orgeln. Visserligen hade von H. och prästerna fler röster än vanliga allmogen baserat på den tidens system, men orglen kunde inte säljas utan att alla godkände det.[38]
1959 Gunnilbo kyrka 14 II
1862 Gustav Adolfs kyrka, Hagfors kommun Karlstads 7 I
1906-1907 Gustaf Vasa kyrka Stockholm Ja/Ja ombyggnad och utökning 1914 av samma firma.
1907 Gustavsbergs kyrka Stockholm 12 II
1973 Gyllenfors kapell Växjö 8 Särskild II 2 Ja/Ja Mekanisk orgel. Båda manualerna kan användas för stämmorna.
1938 Gåsinge kyrka Strängnäs 12 Särskild II 6 Ja/Nej Mekanisk orgel. Fasaden från 1850 års orgel byggd av Johan Lund, Stockholm.
1934 Gäddede kyrka

(kallas även Frostvikens kyrka)

Härnösand 11 II Ja/Ja
1870 Gällersta kyrka Strängnäs 7 I Nej/Ja
1940 Gällersta kyrka Strängnäs 14 II Ja/Ja Blev byggd av E. A. Setterquist & Son Eftr., Örebro. Fasaden är från 1870 års orgel. Orgeln blev renoverad och omdisponerad 1972 av Setterquist & Son Orgelbyggeri AB i Strängnäs.
1889 Gällivare kyrka Luleå 7 Nej/Nej Orgeln invigdes utan föregående besiktning söndagen 14 juli 1889 av vice pastorn Vilhelm Montell (f. 1863).[39]
1879 Gödestads kyrka Göteborg 6 I Nej/ Den blev besiktigad och godkänd med lovord fredagen 22 augusti 1879 av musikdirektör J. Elof Ferdinand Colliander (1820-1895) i Getinge.
1878 Götene kyrka (tidigare Götenhed, Götened) Skara
1890 Götlunda kyrka, Närke, Västmanland Västerås 11 Särskild II ?/-- Orgeln var en gåva av Hemmansägaren i Racksätter Lars Erik Ersson och dennes hustru Katarina Kristina Jansdotter. Den blev besiktigad 29 november 1890 av examinerade organisten och klockaren Konrad Lundberg i Örebro. Orgeln invigdes 7 december 1890 av kontraktsprost Johan Wahlfisk.[40]
1937 Hagalunds kyrka Stockholm 22 Särskild II Nej/?
1888 Hagby kyrka, Småland Växjö 6 Ja I Nej/Ja
1920 Hagfors kyrka Karlstad 18 II Nej/Nej
1944 Halla kyrka, Södermanland Strängnäs 12 Särskild II 7 Ja/Ja Pneumatisk orgel.
1914 Hallingebergs kyrka Linköping 18 II Ja/- Mekanisk orgel. Blev omändrad 1974 av orgelbyggaren och dirigenten Nils-Olof Berg, Nye Orgelbyggeri.
1859 Hallsbergs sockenkyrka Strängnäs 9 I Nej/Nej
1924 Hallsbergs sockenkyrka Strängnäs 16 Särskild II Nej/?
1936 Hammarby kyrka, Uppland Stockholm 15 II Nej/?
1956 Hammarby kyrka, Södermanland Strängnäs 5 I Ja/Ja Pneumatisk orgel. Den är inte i bruk.
1902 Hanebo kyrka Uppsala 15 1 II Nej/? Avsynad av organisten Nils Edlund, Bollnäs, i juni 1902.[41]
1911 Hangvar kyrka Visby 6 I Ja/Ja Mekanisk orgel med pneumatisk väderlåda. Omändrad 1970 av Andreas Thulesius, Klintehamn. Omändrad 1984 av J. Künkels Orgelverkstad, Stångby, Lund.
1922 Hardemo kyrka Strängnäs 11 Särskild II Nej/Nej 1961 var det en omdisposition av orgeln av samma firma.
1905 Hargs kyrka Uppsala 10 II ?/?
1894 Harplinge kyrka Göteborg 19 II Nej/Ja
1923 Hassle kyrka Skara 16 II Ja/-
1875 Hasslövs kyrka Göteborg 6 I Nej/Ja
1917 Haurida kyrka Linköping 8 Särskild II Nej/- Orgeln blev omdisponerad 1864.
1950 Heds kyrka Västerås 19 II Enbart ombyggnad av befintlig orgel från 1850.
1859 Helgarö kyrka Strängnäs 7 I Nej/Nej Byggd av Erik Adolf Setterquist och Per Åkerman.
1915 Helgarö kyrka Strängnäs 12 Särskild II 5 Ja/Ja Pneumatisk orgel. 1942 blev där en omdisposition på orgeln. Renovering 1984 av Gunnar Carlsson, Borlänge.
1890 Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle (tidigare Gefle kyrka) Uppsala 26 II Nej/? Den blev besiktigad 5 juli 1890 av musikdirektör Sven August Lagergren i Stockholm. Kyrkorådet som han spelade på den inför, var mycket nöjda med arbetet och orgelns inpassning i kyrkorummet.[42] Den blev ombyggd 1938 av Jon Vesterlund, Lövstabruk.
1872 Hidinge kyrka Strängnäs 13 II Ja/Ja Orgeln kostade 5000 kr. Invigning skedde 18 augusti 1872. Den blev avsynad av kyrkoherden Carl Ludvig Lindberg (1811-1895) i Toresund.[43]
1959 Hidinge kyrka Strängnäs 21 Särskild II Ja/Ja Ombyggnad och tillbyggnad av den tidigare orgeln. Orgeln blev pneumatisk.
1863 Hille kyrka Uppsala 16 Särskild II 3 Ja/Ja Orgeln byggdes i samband med kyrkans invigning.
1857 Himmeta kyrka Västerås 6 Bi-hängd pedal I Nej/Nej Byggdes av Erik Adolf Setterquist.
1912 Hjo kyrka Skara 25 II Ja/-
1904 Hjorteds kyrka Linköping 12 II Ja/- Orgeln kostade 6000 kr. Ett frivilligt bidrag på 1500 kr. till orgeln gavs anonymt av kyrkoherden J. Östberg. När det blev uppenbarat ville församlingen betäcka beloppet istället men han avböjde. Avsyning skedde i oktober 1904. Orgeln blev ombyggd 1968 av A. Magnusson Orgelbyggeri, Göteborg.
1884 Hjulsjö kyrka Västerås 13 II Nej/Ja Den avsynades och provspelades 30 april 1884 av musikdirektörerna Claes Wilhelm Rendahl i Karlstad och E. A. Korsgren i Hjulsjö. Setterquist lade till en extra stämma förutom kontrakterade 12. Orgeln kostade 5000 kr. Invigdes söndagen 4 maj 1884 av nytillträdde pastorn i Grangärde, Karl Ulrik Oriel Medén (1849-1937).[44]
1889 Hjärsås kyrka Lund 10 Bi-hängd pedal I 1 Ja/Ja Mekanisk orgel. Åven trampor för Forte eller Piano. 1 Oktavkoppel. Avsyning och provspelning gjordes av musikdirektör Nils Nilsson i Kristianstad. Invigning skedde 29 september 1889.[45] Orgeln restaurerades 2001 av Ålems Orgelverkstad. Den är en av tre orglar i kyrkan.
1875 Holms kyrka, Dalsland Karlstad 5 I Renovering av äldre orgel byggd av Johan Nicolaus Söderling. Här skall ha lagts till en eller två stämmor till det originala tre stämmor.
1886 Holmedals kyrka Karlstad 10 I Nej/? Orgelverket uppsattes i maj 1886. Det kostade cirka 5000 kr.[46]
1878 Holmestads kyrka Skara 7 Bi-hängd I Ja/Ja Orgeln uppsatt i april månad 1878.
1874 Holmsunds kyrka Luleå 8 I Nej/?
1889 Hospitalskyrkan, Vadstena Linköping ?/? Avsynades 30 juli 1889 av musikdirektör Johan Fredrik Bengtsson och Carl Henrik Starkenberg, båda Vadstena. Invigdes söndagen 11 augusti 1889 av hospitalspredikanten A. Hvarfner.
1951 Hotagens kyrka Härnösand 14 II
1908 Hova kyrka Skara 18 Särskild II Ja/Ja
1911 Hovsta kyrka Skara 7 II Nej/?
1951 Hovsta kyrka Skara 11 II Nej/? Ombyggnad och tillbyggnad av den tidigare orgeln.
1889 Hubbo kyrka Västerås 5 I Nej/Ja Orgeln invigdes 25 augusti 1889.
1868 Huddinge kyrka Stockholm 10 I Nej/Ja
1896 Hudiksvalls kyrka Uppsala 24 II Nej/? Orgeln kostade 16 000 kr. Fasaden ritad av arkitekt Agi Lindegren. Ornamentsbildhuggeriarbetena utfördes av Olof Debrun, Örebro. Orgeln byggdes om 1944 av A Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund. Orgeln hade efter ombyggnationen 37 stämmor, tre manualer och pedal.
1948 Hunge kapell, Bodsjö 8 I Omdisposition av äldre orgel.
1856 Husby-Rekarne kyrka 7 I
1910 Håsjö kyrka,Västanede Härnösands 13 II Orgeln beställdes 1904 med 11 stämmor. Kyrkan var nerbrunnen 1901 och nyuppförd 1911.
1963 Håsjö kyrka, Västanede 19 II Ombyggnad och tillbyggnad av den tidigare orgeln.
1925 Håtuna kyrka Uppsala 18 Särskild II Ja/Ja Ombyggnad av 1821 års orgel av Pehr Zacharias Strandh. En renovering gjordes 1940.
1874 Hällaryds kyrka 12 II
1902 Hällaryds kyrka Uppsala 12 II Ja/Ja 1941 skedde en ombyggnad och tillbyggnad av orgeln.
1945 Hällefors kyrka Västerås 26 Särskild III Ja/Ja Utökning av manualer och av stämmorna på orgeln byggd av Salomon Molander 1880 vilken tidigare hade 9 stämmor. Firman installerade även pneumatisk väderlåda.
1891 Hälsingtuna kyrka Uppsala 12 II Nej/Ja Besiktningsmän var Robert Isaksson och August Ederberg som lovordade verket. Orgeln invigdes söndagen 20 december 1891.[47]
1860 Härads kyrka 7 I Tillsammans med Per Larsson Åkerman.
1926 Härnösands domkyrka 39 III
1963 Hässjö kyrka 14 II Ombyggnad och tillbyggnad av äldre orgel.
1890 Högeruds kyrka 6 I
1898 Högerums kyrka Växjö 9 I
1938 Högre allmänna läroverket, Norrköping 11 II
1908 Högsjö nya kyrkaVästernorrlands län. Härnösand 14 II
1908 Hörnefors kyrka 12 II Innerverket är senare uppsatt i EFS-kyrkan i Umeå.
1919 Idre kyrka 11 II
1914 Ingatorps kyrka 17 II
1857 Julita kyrka 12 I Renovering av äldre orgel.
1967 Johanneskyrkan, Kumla 17 II Uppsättning och viss ombyggnad av orgeln från den rivna Missionskyrkan, Kumla.
1867 Järbo kyrka, Gästrikland Uppsala 11 I
1932 Järns kyrka 10 II
1892 Järna kyrka 11 II
1896 Järnskogs kyrka 7 I
1955 Jönköpings allianskyrka 15 II
1907 Kaga kyrka 10 II Innerverket har magasinerats på 1980-talet.
1889 Karbennings kyrka Västerås 12 Särskild II Ja/Ja Granskad och provspelad 25 maj 1889 av musikdirektör Carl Johan Bolander i Västerås. Invigd söndagen 26 maj 1889 av kyrkoherde Johan Watz (1827-1891).[48]
1858 Karlskoga kyrka Karlstad 24 II Tillsammans med Per Larsson Åkerman när deras firma låg i Strängnäs. Avsynad av musikdirektör Carl Ludvig Lindberg, organist i Strängnäs. Orgeln invigd 18 juli 1858.[49]
1916 Karlskoga kyrka Karlstad 27 II
1916 Katedralskolan, Linköping 10 II
1904 Katrineholms kyrka Strängnäs 12 II Avsynad av organisten Sven August Lagergren, Stockholm, 4 maj 1904.[50] Orgeln kostade 6 000 kr och var byggd med de modernaste detaljerna.
1875 Kattnäs kyrka Strängnäs 5 I Ja/Ja Orgeln var en gåva av församlingsmedlemmen löjtnant Axel Ludvig GrevesmühlNorrtuna slott. Den blev besiktigad av domkyrkoorganisten och musikdirektören Carl Hjalmar Emil Öberg (1841-1892) i Strängnäs. Orgeln invigdes juldagen 1875.
1860 Kils kyrka, Örebro län. Strängnäs 8 I
1872 Kila kyrka, Värmland 11 I
1893 Kila kyrka, Västmanland Västerås 9 Bi-hängd I 2 ?/? Orgeln har ett oktavkoppel och ett forte-pianokoppel. Orgeln avsynades onsdagen 9 augusti 1893 av organisterna Per Erik Dahlström i Sala och Erik Olsson Ehlin i Heby, Västerlövsta.[51]
1970 Kirsebergs kyrka Lunds 3 I
1947 Kjula kyrka 15 II
1897 Kläckeberga kyrka 9 I
1892 Knisslinge kyrka 12 II
1871 Knista kyrka 7 I
1876 Knäreds kyrka Göteborg 11 I Nej/Ja Orgeln blev avsynad och godkänd 15 oktober 1876 av musikdirektör K. J. Carlsson i Halmstad.[52]
1905–1906 Kristine kyrka, Falun Västerås 30 Självständig II 13 Ja/Ja Mekanisk/rörpneumatisk orgel. Även tre fria kombinationer samt pneumatisk crescendo- och diminuendolåda (firmans patent). Avsynad tisdagen 7 augusti 1906 av musikdirektör Gustaf Hägg, organist i Klara kyrka i Stockholm. Väderlådor efter amerikanskt system där varje pipa har en mindre bälg. Manualerna inbyggda i ramar av valnöt med tonomfång 56 vardera.[53] [54]
1953 Kristine kyrka, Jönköping 41 III Viss omdisposition av 1912 års Åkerman & Lundorgel.
1921 Kristinehamns kyrka 43 III
1877 krokeks kyrka 6 I
1901 Kroppa kyrka 15 Självständig II Orgeln invigd söndagen 8 december 1901 av församlingens kyrkoherde Karl Axel Fredén. Orgeln avsynades och godkändes någon dag innan av musikdirektör Claes Wilhelm Rendahl, Karlstad. 1960 byggdes den om av Tore Lindegren i Göteborg och utökades från 15 stämmor till 22. En blockflöjtsstämma tillkom vid ombyggnaden.
1938 Kräcklingbo kyrka 9 II
1864 Kräcklinge kyrka 7 I
1924 Kräcklinge kyrka 10 II
1917 Kullerstads kyrka 9 I
1947 Kullerstads kyrka 12 II Ombyggnad och tillbyggnad av den tidigare orgeln.
1903 Kumla kyrka, Närke Strängnäs 20 1 II Orgeln kostade 9 500 kr. Beslutet togs i maj 1902.
1896 Kung Karls kyrka 8 I
1897 Kungs-Barkarö kyrka 5 I Orgeln avsynades och godkändes i maj 1897.[55]
1875 Kungsåra kyrka 6 I
1915 Kvistbro kyrka 12 II
1955 Kvistbro kyrka 24 II
1898 Kyrkhults kyrka 16 II
1901 Kårböle kyrka Uppsala 6 Bi-hängd I 3 Ja/Ja Avsynad 20 augusti 1901 av organisten Erik Medelberg (1865-1935), Ljusdal. Kostade 3400 kr. Setterquist satte in ett extra koppel och utvidgade en stämma Bardussa 16' en oktav högre utom kontraktet.[56]
1885 Källsjö kyrka Göteborg Bihangs-pedal I Nej/Ja Orgeln blev besiktigad Påskafton 4 april 1885 av organisten A. J. Kellerstedt i Okome, och invigdes Påskdagen 5 april 1885 av pastor E. Westerlund.[57]
1888 Kärrbo kyrka Västerås 7 Bi-hängd I 1 Ja/Ja Orgeln beställdes i mars 1888 för 3 000 kr. Mekanisk orgel med fasta kombinationer. 1970 renoverades och omdiponerades orgeln av Gunnar Carlsson, Borlänge.
1897 Köla kyrka Karlstad 10 I Nej/Ja Orgeln invigd 10 oktober 1897.[58]
1867 Kölaby kyrka Skara 7 Nej/Ja Mekanisk orgel. Fasaden är stum och byggd av Svante Johansson i Liared. Orgeln blev avsynad 6 juli och invigd 17 juli 1876.[59] Eventuellt används material från Setterquists orgel till den nya pneumatiska orgeln byggd 1853 av Liareds Orgelbyggeri.
1895 Köpings kyrka Västerås 26 Särskild II 11 Nej/Ja Pneumatisk orgel med crescendo- och diminuendoverk, magasinsbälgar och regulatorer. Orgeln avsynades och godkändes torsdagen 12 september 1895 av musikdirektör Carl Johan Bolander, Västerås.[60] Den omändrades 1949 av Marcussen & Søn, Aabenraa, Danmark. En ny orgel med 45 stämmor som byggdes 1975 av Bruno Christensen & Sönner Orgelbyggeri innehåller 25 av stämmorna från Setterquists orgel.
1884 Laxarby kyrka 6 1 I 1 Sex stämmor fördelade på åtta register, pedal och oktavkoppel. Orgeln kostade 2 500 kronor. Församlingen uppskattade att ljudet var högt och välljudande och att de haft råd med en riktig orgel istället för ett orgelharmonium.[61] Avsyning skedde söndag 25 maj 1884.
1895 Leksands kyrka Västerås 22 Särskild II 6 Ja/Ja Orgeln invigd söndagen 24 november 1895. Avsynad av Sven August Lagergren, Stockholm, som gav mycket goda vitsord.[62] Tillbyggd 1953-54 av Åkerman & Lund Orgelbyggeri med ny disposition av Oskar Lindberg. 2020-21 rejäl genomgång av orgeln av firmorna Åkerman & Lund och Bergenblad & Jonsson Orgelbyggeri AB.
1857 Lekvattnets kyrka 12 II Omdisposition av den tidigare orgeln.
1877 Lekvattnets kyrka 12 I
1870 Lerbäcks kyrka Strängnäs 18 II Nej/? Annan uppgift säger 1867.
1937 Lerbäcks kyrka Strängnäs 27 II Ja/?
1921 Lidens kyrka 15 II
1875 Lilla Mellösa kyrka Strängnäs 10 I 2 Nej/? Enligt kontrakt med 9 stämmor. Setterquist hade även gett plats för en 10:e stämma om församlingen ville bekosta en sådan. Men Setterquist satte ändå in denna stämma utan ytterligare betalning. Kopplen var Octav-koppel samt Forte- och Pianokoppel. Fasaden var rikt förgylld. Orgeln kostade 4000 kr.[63] Orgeln invigdes tillsammans med ett nybyggt torn söndagen 19 december 1875.
1877 Lillhärads kyrka 5 I
1880 Lillhärdals kyrka Härnösand 9 I Den blev besiktigad av musikdirektör August Vilhelm Söderström i Järvsö som godkände. Orgeln invigdes 28 november 1880 av kontraktsprosten Pehr Olof Frändén i Brunflo.
1894 Lillkyrka kyrka, Närke 9 I
1967 Lillkyrka kyrka, Närke 14 II Firmans sista och troligen Sveriges sista orgel med rörpneumatiskt system.
1871 Lindesbergs kyrka Västerås 18 II Nej/? Blev utökad och omändrad både 1914 och 1945 av A. Magnusson Orgelbyggeri, Göteborg till 28 stämmor.
1958 Lingbo kyrka 13 II Ombyggnad och tillbyggnad av äldre orgel.
1929 Linköpings domkyrka Linköpings 62 Särskild III 14 Ja/Ja Firmans (Under Gunnar Setterquist d. ä.) största helt nybyggda orgel. Hösten 2007 blev orgeln disponerad och avsynad av professor Otto Olsson samt genomgick städning och generalstämning.
1951 Linsells kyrka 13 II
1958 Lista kyrka 13 II Omdisposition och omintonation av äldre orgel.
1882 Litslena kyrka Uppsala 10 Särskild I Nej/Ja Orgeln kostade 5 000 kr. 1948 byggdes den om till 17 stämmor och två manualer av Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB, Sundbybergs stad.
1932 Ljusdals kyrka 33 II 1957 är där omdisposition av orgeln.
1956 Ljusdals församlingshem 9 II
1875 Ljusnarsbergs kyrka Västerås 11 II Nej/Nej Avsynad i april 1875 av musikdirektör E. G. Korsberg. En regulator för luften sattes in utom kontrakt.[64] 1892 skedde ombyggnad och tillbyggnad av orgeln till 15 stämmor fördelade på 2 manualer. Avsynad 3 september 1892 av musikdirektör August Lagergren.[65]
1962 Ljusnedals kyrka 7 I
1883 Lockne kyrka Härnösands 12 Självständig II 5 Även crescendomekanism och regulatorer. Blev avsynad lördagen 13 september 1884 av folkskoleinspektör Jonas Kjellin (1836-1917), Östersund, och organisten Nils Wiklund, Ortviken, som ersatte musikdirektören Anders Fredrik Blomström, Östersund, som avsagt sig tjänsten. Orgeln invigdes samma dag av prosten Pehr Olof Frändén i Brunflo.[66]
1936 Lockne kyrka 13 II Omdisposition av den tidigare orgeln.
1886 Locknevi kyrka Linköping 8 I Ja/Ja Orgeln var färdig 1885 men uppsattes inte förrän 1886 förrän taket i den dåvarande träkyrkan hade höjts tillräckligt för den skulle få plats. Den blev granskad av musikdirektör Karl Johan Lewerth i Örebro. Invigning skulle ske Pingstdagen 13 juni 1886. 1962 är där omdisposition av orgeln. Orgelns ryggpostiv och pedal byggdes ut 1973 av Nils-Olof Berg, Nye Orgelbyggeri.
1880 Los kyrka Uppsala 7 bi-hängd I Nej/Ja Orgeln avsynad av organisten August Vilhelm Söderström i Järvsö som gav den mycket gott betyg. Utöver kontraktet försågs orgeln med spelpulpet. En Principalstämmas lägsta oktav gjordes i orgeltenn istället för i trä. Invigning skedde söndagen 12 september 1880.[67]
1870 Lunda kyrka, Södermanland 10 I Ombyggnad av äldre orgel.
1933 Lundsunds kyrka 14 II
1867 Lysviks kyrka Karlstad 11 I Ja/Ja Ombyggd 1942 av Olof Hammarberg, Göteborg, till 24 stämmor. Den fick även pneumatisk maskin.
1896 Långlöts kyrka 7 I
1939 Långsele kyrka 20 II
1850 Långseruds kyrka 8 I
1901 Längbro kyrka, (tidigare Karlslunds kyrka) Strängnäs 12 I Nej/Nej Avsyning skedde 25 januari 1902 av musikdirektör Isak Fredrik Hjort, Göteborg. Invigning skulle ske söndagen 9 februari 1902. Fasaden blev ritad av arkitekt Magnus Dahlander.
1863 Länna kyrka 5 I
1966 Lännäs kyrka 12 II
1939 Lästringe kyrka 13 II
1925 Lönneberga kyrka 15 II 1957 skedde en omdisposition av orgeln.
1885 Madesjö kyrka Växjö 21 II Orgeln avsynades och provspelades den 12 september 1885 av domkyrkoorganisten A. J. Johansson som gav den gott betyg.[68] Invigning söndag 27 september 1885 tillsammans med kyrkan. Orgeln kostade 10 000 kr.[69]
1946 Malingsbo kyrka 10 II
1855 Malma kyrka 9 I
1884 Malungs kyrka Västerås 16 Särskild II ?/? Den blev besiktigad av musikdirektör Johan Ulrik Cederberg i Falun som gav den goda vitsord. Det var också den första orgeln som firman byggde i Dalarna. Orgeln invigdes söndagen 14 december 1884 tillsammans med den helt nyrestaurerade kyrkan av kontraktsprosten i Väster-Dals kontrakt, Pehr Fredrik Nordlöf (f. 1811) i Järna.
1931 Malungs kyrka Västerås 25 Särskild II ?/?
1952 Matteus gravkapell, Norrköping 7 II
1888 Medåkers kyrka Västerås 9 bi-hängd I Ja/Ja
1948 Medåkers kyrka Västerås 13 bi-hängd II 7 Ja/Ja Ombyggd av samma firma, nu under namnet E. A. Setterquist & Son Eftr., som utökar stämantalet till 13 där några tidigare stämmor har bytts ut. Orgeln är nu pneumatisk med rooseveltlådor. Den har fasta och fria kombinationer. Fasaden är från 1888 års orgel. 2005 rekonstrueras orgeln tillbaka till 1888 års version av med 9 likadana stämmor och bihängd pedal.
1916 Mellby kyrka 15 II
1927 Missionskyrkan, Kumla 17 II Står sedan 1967 i Johanneskyrkan, Kumla.
1840 Mikaelikyrkan, Arvika 10 I Erik Adolf Setterquists första orgel där delar från en annan orgel ingick. 1868 renovering av orgeln byggd av samma firma.
1859 Misterhults kyrka 21 II Ombyggnad tillsammans med Per Larsson Åkerman av 1794 års orgel byggd av Pehr Schiörlin.
1911 Misterhults kyrka 18 II
1913 Mo kyrka 7 I
1943 Mogata kyrka 16 II
1882 Mortorps kyrka 10 I
1866 Mosjö kyrka 6 I
1906 Motala kyrka Linköping 25 Självständig II 12 Nej/Nej Pneumatisk orgel. Crescendoverk enligt firmans patent. Orgeln kostade 12 500 kr. Invigd söndagen 11 november 1906 av biskop Charleville. Besiktigad 10 november av musikdirektör Gustaf Blomqvist, Lidköping. Byggd med dåtidens modernaste teknik.[70] Orgeln blev ombyggd 1954 och utökad till 37 stämmor och elektropneumatiskt traktur av A. Magnusson Orgelbyggeri AB. 1969 installerades ett fjärrverk i koret som anslöts till en fjärde manual för Setterquistorgeln av firman Reinhard Kohlus, Vadstena. Orgeln blev 1977 magasinerad i Charlottenborgskyrkan, Motala. År 2000 ville Arlövs församling köpa den magasinerade orgeln och det upptäcktes att ett stort antal pipor saknades som senare upptäcktes fanns i en nyrestaurerad orgel i Ringamåla kyrka. En medarbetare i firman som magasinerat orgeln, som startat eget, befanns vara ansvarig för den grova förskingringen och bötfälldes. Affären avslutades av Arlövs församling 2004 då turerna runt orgeln inte blev uppklarat och de lät bygga en egen orgel.
1920 Munkfors kyrka 19 II
1859 Munktorps kyrka 20 II Tillsammans med Per Larsson Åkerman.
1886 Muskö kyrka 5 I
1972 Mörkö kyrka 9 II
1873 Mörrums kyrka Lund 16 II Nej/Nej Invigdes 21 september 1873.[71]
1882 Nederkarlix kyrka 15 II
1902 Njurunda kyrka Härnösand 22 Självständig II Nej/? Avsyning av kyrkans organist A. J. Wistrand 17 april 1902. Invigning 27 april 1902. Orgeln hade speciell anordning för att förinställa koppel för färgning av ljudet till valda spelade stycken. En av tre orglar byggda i Sverige av firman med denna funktion.[72]
1881 Nora kyrka, Västmanland Västerås 24 Särskild II 9 Ja/Ja Avsynare och besiktningsmän var musikdirektörerna Gustaf Wilhelm Heintze i Stockholm och E. G. Korsgren i Hjulsjö samt organisten Johan Fredrik Wilhelm Forsberg i Arboga och apotekaren Johan Wallenius Ulmgren i Örebro. Orgeln invigdes söndagen 21 augusti 1881 av kontraktsprosten Oskar Bohm, Nora. Orgeln kostade 17 000 kr.[73]
1906 Nordmalings kyrka Luleå 16 II Nej/? Avsynades 27 mars 1906 av musikdirektör Elis August Rosell, organist och kantor i Umeå.[74] Orgeln renoverades och utökades till 20 stämmor och en pedal av Åkerman & Lund nya Orgelfabriks AB år 1950.
1881 Nordmarks kyrka 9 I
1912 Norra Fågelsås kyrka 14 II
1871 Norra Hestra kyrka 6 I
1857 Norra Ny kyrka 9 I Tillsammans med Per Larsson Åkerman.
1924 Norra Ny kyrka 17 II
1950 Norra Nöbbelövs kyrka 12 II
1852 Norra Råda kyrka, Värmland Karlstad 11 I
1896 Norra Råda kyrka, Värmland Karlstad 15 Självständig II 9 Ja/Ja Avsynad lördag 8 februari 1896 av musikdirektör Claes Wilhelm Rendahl. Orgeln var pneumatisk med crescendo- och diminuendolåda (firmans patent).[75]1946 utökades orgeln till 36 stämmor och tre manualer av orgelbyggare A. Magnusson Orgelbyggeri AB i Göteborg.
1946 Norra Sandby kyrka 11 II
1887 Norrby kyrka Västerås 15 Särskild II 5 Ja/Ja Mekanisk orgel. Crescendo- och diminuendoverk och två regulatorer. Avsynad, provspelad och godkänd lördagen 22 oktober 1887 av organisterna Per Erik Dahlström i Sala och Erik Ehlin i Västerlöfsta socken. Det påpekades vacker intonation och rätt klangfärg.[76] Orgeln kostade 7 750 kr. Egentligen skulle den varit uppsatt i september 1886 då kontrakt ingicks i juni det året men något har väl kommit emellan. 1982 renoverad av Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB, Härnösand
1915 Norrbyås kyrka 7 II
1851 Nors kyrka 11 I
1898 Nys kyrka 7 I
1881 Nyeds kyrka 12 II
1927 Nyeds kyrka 17 II
1954 Nyeds kyrka 21 II Ombyggnad och tillbyggnad av tidigare orgel.
1952 Nyhems kyrka 12 II
1875 Ny-Huggenäs kyrka 8 I
1887 Nykyrka 4 I
1927 Nykyrka 17 II
1927 Nyskoga kyrka 9 I
1959 Nyskoga kyrka 9 I Omdisposition av den tidigare orgeln.
1885 Nysunds kyrka Karlstad 12 II
1887 Näsby kyrka, Västmanland Västerås 9 Avprovades av musikdirektörerna Karl Johan Leverth i Örebro och Ferdinand Elgstrand i Fellingsbro.[77] Orgeln invigdes söndagen 24 juli 1887 av kyrkoherden Johan Emil Janson (f. 1839).[78]
1906 Näshulta kyrka Strängnäs 12 Självständig II 10 Ja/Ja Ett crescendokoppel och ett utlösningskoppel bland de 10. Besiktigad lördagen 17 februari 1906 av musikdirektör Fredrik Hjort från Örebro och med beröm godkänd.[79] Orgeln blev invigd tillsammans med den nyrestaurerade kyrkan söndag 8 april 1906. Orgeln blev ombyggd 1960 av samma firma E. A. Setterquist & Son Eftr. och utökad till 22 stämmor med självständig pedal. Mekanisk orgel med pneumatiska lådor.
1888 Näsums kyrka Lund 18 Nej/Ja Sattes upp i juni 1888. Orgeln kostade 8 000 kr. Den blev avsynad lördag 21 juli 1888 av kantorn och organisten Lars August Ahlstedt (1821-1903) i Jämshög.
1866 Ockelbo kyrka, Gävle Uppsala 24 Nej/Nej Erik Adolf Setterquist fullbordade en orgel som Jonas Wengström, Ovanåker, påbörjat 1854 men som avled året efter, 1855.[80] Orgeln blev invigd 21 oktober 1866 av kyrkans musikdirektör Johan Fredrik Lagergrén som berömde den mycket.[80]
Offerdal kyrka Självständig II
1877 Oskarshamns kyrka Växjö 28 10 Nej/Nej Invigdes söndagen 2 december 1877.[81]
1882 Oskars kyrka, Nybro Växjö 9 Avsynades början av juni 1882. Kostade 3 350 kr.[82]
1897 Ovansjö kyrka Uppsala 24 Självständig II Ja/Ja Mekanisk orgel. Orgeln skänkt av Ovansjö sparbank. Blev besiktigad 28 april 1897 av Johan Fredrik Lagergrén i Ockelbo. Orgeln kostade 12 000 kr. 1964 ombyggd och utvidgad till 31 stämmor av Gustaf Hagström Orgelverkstad med ytterligare 1 manual, 6 elektriska koppel och slejflådor.
1919 Pingstkyrkan Salem, Falun 18 II
1894 Ripsa kyrka Strängnäs 6 Blev uppsatt i mars 1894. Den var en gåva av godsägare Per Erik Lindahl på Åboö säteri.[83]
1905 Ryssby kyrka (tidigare Rockneby kyrka) Växjö 12 1 II Avsynades juli 1905 av musikdirektör Johansson i Kalmar. Orgeln kostade 6 300 kr. Invigdes kort efter. [84]
1867 Rångedala kyrka Skara Nej/Ja Den blev besiktigad 23 juni 1867 av musikdirektör Johan August Mankell, domkyrkoorganist i Skara. Den var en gåva av rådman A. P. Ehrenqvist (f. 1799) i Borås. Den stumma fasaden omgjordes til en ljudande fasad 1970.
1943 Röstånga kyrka Lund 13 Självständig II 6 Ja/Ja Pneumatisk orgel. Har fria och fasta kombinationer.
1890 Sala sockenkyrka (tillhörande dåvarande Sala landsförsamling) Västerås 8 Självständig I Ja/Ja Beställning av ny orgel gjordes av Sala Landsförsamling i juli 1889 att uppsättas augusti 1890. Priset var 3 600 kr.[85] Orgeln blev avsynad 23 september 1890 av organisterna Per Erik Dahlström i Sala och Erik Ehlin i V. Lövsta. Ritningen till fasaden utfördes av Intendentämbetets ritare, arkitekt Carl Fredrik Ekholm, Stockholm.[86]
1910 Sankt Görans kyrka, Stockholm (numera riven 1955. Ny kyrka uppfördes.) Stockholm
1909 Sankt Johannes kyrka, Norrköping 25 II
1872 Sankt Nikolai kyrka, Halmstad (tidigare Halmstads kyrka) Göteborg 32 Särskild II 8 Nej/Nej Den blev besiktigad lördagen 3 januari 1873 av musikdirektörerna Knut Lönngren i Växjö och Gustaf Erik Stolpe i Varberg. Invigning skedde 4 januari 1873.[87] 1896 byggdes orgeln om av Åkerman & Lund, Sundbyberg, till 33 stämmor.
1867 Sankt Nicolai kyrka, Örebro (tidigare Örebro kyrka) Strängnäs Nej/? Byggd av Erik Adolf Setterquist. Setterquist gjorde sin vana trogen förbättringar utom kontraktet så han gick med förlust. I februari 1868 anordnade därför organisten Carl Johan Lewerth, Örebro en förmånskonsert där pengarna oavkortat skulle gå som kompensation till Setterquist.[88]
1923 Sankt Nicolai kyrka, Örebro (tidigare Örebro kyrka) Strängnäs 14 Självständig III Nej/? Byggd av A. E. Setterquist & Son med Gunnar Setterquist d. ä.
1966 Sankt Nicolai kyrka, Örebro (tidigare Örebro kyrka) Strängnäs 7 En kororgel byggdes av E. A. Setterquist & Son Eftr. Orgeln såldes senare till Silbodal kyrka.
1970 Sankt Pauli kyrka, Malmö Lunds 3 I Byggd av Setterquist & Son Orgelbyggeri, Strängnäs.
1878 Skagershults kyrka Strängnäs 9 Nej/?
1890 Skillingmarks kyrka Växjö 5 I Ja/Ja Besiktigad den 15 februari 1890 av Claes Wilhelm Rendahl, domkyrkoorganist i Karlstad.[89]
1866 Skinnskattebergs kyrka Västerås 16 Ja/Ja Invigdes midsommardagen 1866 i samband med kyrkoinvigningen.[90]
1905 Skultuna kyrka Västerås 13 Självständig II 5 Ja/Ja Kontrakt ingicks i maj 1904.[91] Orgeln kostade 5500 kr. Avsynades lördagen 25 februari 1905 av musikdirektören Anders Jobs, Stockholm. Invigning 26 februari 1905.[92] Orgeln utvidgades och omdisponerades till 19 stämmor 1951 av Åkerman & Lund.
1899 Skärkinds kyrka Linköping 14 1 II Ja/Ja Mekanisk orgel. rooseweltlådor och mekanisk traktur och registratur. Avsynades av musikdirektör Fredrik Thorselius (1845-1906), domkyrkoorganist från Linköping, torsdag 30 november 1899. Invigning skedde söndag 3 december 1899.[93] Orgeln repareras 1906 efter en eldsvåda. 1943 omdisponeras orgeln.
1924 Sköllersta kyrka Strängnäs Ja/Nej Pneumatisk orgel. Fasad från 1836 års orgel av Johan Samuel Strand, V. Vingåker. Orgeln omändrades 1956 av E. A. Setterquist & Son Eftr., Örebro. Renoverad och omdisponerad 1982 av Gunnar Carlsson, Borlänge.
1900 Sköns kyrka Härnösand 18 Självständig II 10 Avsynades lördagen 27 oktober 1900 av musikdirektör Anders Gustaf Eriksson, Sundsvall. Orgeln har även 10 koppel. Kollektivkoppeln: "Mezzaforte" "Piano", "Forte" och "Tutti", firmans patent, introduceras.
1890 Skönsmons kyrka Härnösand 12 Självständig II 5 ?/? Blev avsynad slutet av augusti 1890 av musikdirektörerna Gotthelf Frithiof Amadeus Ruthström (d. 1909) vid Sundsvalls Allmänna läroverk och Anders Gustaf Eriksson (f. 1855) i Sundsvall.[94] Orgeln invigdes söndagen 31 augusti 1890. Även fasaden fick lovord.[95]
1878 Sorunda kyrka Strängnäs 16 Självständig II 5 Nej/Nej Invigdes söndagen 20 oktober 1878. Crescendo- och diminuendoverk. Besiktigad 19 oktober av musikdirektör Ludvig Ohlson, Stockholm.[96]
1932 Staffans kyrka, Gävle Uppsala 43 Självständig III Ja/Ja Invigdes med kyrkan. Ombyggd flera gånger med ny stämning. Original disposition och stämning återställd av Åkerman & Lund Orgelbyggeri 2013.
1866 Stavnäs kyrka Karlstad 8 Nej/Nej Orgeln blev invigd 19 augusti 1866.
1904 Stenkvista kyrka Strängnäs 10 II Nej/Ja Kostade 5 300 kr. Beslut om orgel togs i december 1903. Blev godkänd efter provspelning 20 september 1904.[97] Skall blivit utökad 1942 av samma firma, kanske med ytterligare en manual och pedal.
1930 Stigtomta kyrka Strängnäs Ja/Nej Rörpneumatisk orgel.
1941 Stjärnorps kyrka Linköping 12 II Nej/Nej Rörpneumatisk orgel.
1970 Stockslyckekyrkan, Alingsås Skara 3 I Nej/Nej Orgeln såldes 2012.
1850 Stora Kils kyrka, Värmlands län. (Tidigare Kils kyrka) Karlstads 11 Nej/Nej Orgeln användes när kyrkan stod färdig 1850. Officiell invigning av kyrka och orgel skedde 1855. Orgeln förstördes vid en brand 1929.
1894 Stora Köpinge kyrka Lunds 12 Självständig II 8 Ja/Ja Mekanisk orgel. Kostat ca. 6000 kr. Avsynades av organisten August Körling, Ystad. Invigd söndagen 19 augusti 1894. Fristående spelbord. 3 väderlådor och 1 magasin- och regulatorbälg. Fasadpipor av engelskt tenn.[98] 1922 omändrades orgeln av A. Magnussons Orgelbyggeri AB, Göteborg. Den omändrades igen 1951 av Th Frobenius & Co, Lyngby, Danmark. 1969 flyttades orgeln från läktaren till kyrkans golv av J. Künkels Orgelverkstad AB, Lund.
1879 Strömstads kyrka Göteborg 13 Självständig II Ja/Ja Blev avsynad av musikdirektör Oskar Henrik Bergqvist, Vänersborg. Invigd 2 november 1879.[99] Ombyggdes 1934 och 1975 av Hammarbergs Orgelbyggeri, Göteborg, och har idag 25 stämmor fördelade på två manualer och särskild pedal.
1887 Sunne kyrka, Jämtland Härnösand. Ja/Ja Reparation av äldre 50-årig orgel byggd av Johan Gustaf Ek, Torpshammar. Ett par stämmor byttes ut. Arbetet kostade 2000 kr. Arbetet besiktigades 8 oktober 1887 av organisten Erik Forsgrén, Frösön, och skolinspektören Jonas Kjellin, Östersund.
1901 Sura kyrka Västerås 10 Självständig II Nej/Nej Flyttades 1949 till Gravkapellet i Avesta. Flyttades senare till Pingstkyrkan i Avesta.
1871 Svarttorps kyrka Växjö 15 Självständig II Ja/Ja Besiktigad 8 april 1871 av musikdirektör Knut Lönngren, Växjö. Omdisponerad 1958 av Frede Aagaard, Månsarp. Renoverad 1972 av J. Künkels Orgelverkstad
1887 Svedvi kyrka Västerås 8 Bi-hängd I Nej/Nej Avsynades fredag 11 november 1887 av musikdirektör Carl Johan Bolander, Västerås.[100] Orgeln flyttades 1957 till Sankt Lars kyrka, Hallstahammar och senare till S:t Mikaels och Alla Änglars kyrka, Stockholm.
1879 Sällstorps kyrka Göteborgs 13 Självständig II Ja/Ja Församlingen godkände verket utan besiktning då Setterquists rykte som orgelbyggare var mycket gott. Orgeln invigdes söndagen 27 juli 1879. Den omdisponerades 1954 av Tostareds Kyrkorgelfabrik och renoverades 1987 av A. Magnusson Orgelbyggeri AB. Det mekaniska instrumentet har tretton stämmor fördelade på två manualer och pedal.
1886 Särna kyrka Västerås 7 Nej/Nej Orgeln kostade 3750 kr. och invigdes Palmsöndagen 18 april 1886.[101] Brann med kyrkan 1893.
1894 Särna kyrka Västerås 8 ?/? Ny orgel. Församlingen godtog den utan formell besiktning då de varit så nöjda med den tidigare av firman.[102] Den blev invigd med kyrkan 2 december 1894.
1888 Sättersta kyrka Strängnäs 6 Bi-hängd I 1 Ja/Ja Orgeln kostade 2 600 kr. Donationer till den gjordes av dels ett gammalt bidrag på förräntade 1 000 kr. och dels ett bidrag på 1500 kr från avlidne Waldemar Broberg i Vreten och änkefrun Rosina Broberg. Invigning skulle ske 14 oktober 1888.
1865 Sankta Helena kyrka (tidigare Skövde kyrka) Skara 21 Självständig II Nej/Nej Det var Erik Adolf Setterquists första orgel i Skara stift. Församlingen var mycket nöjda med arbetet. Den blev besiktigad 9 december 1865 av musikdirektör Abraham Mankell, Stockholm. Invigdes söndagen 10 december 1865. Orgeln hade tre bälgar. Två väderlådor till första manualen, en till andra manualen och två till pedalen. Registren gick lätt med tillräcklig styrka. Intonationen stämde överens med varje stämmas karaktär. Stämmorna var jämna utan bi-ljud. Basuner och trumpeter var gjorda efter en ny konstruktion. Metallpiporna var av fast och god materia samt polerade och hade stämlitser. Träpiporna var av torrt och gott virke. Liksvävande stämning. Setterquist hade monterat in två regulatorer utom kontrakt och satt in en extra pipa Qvinta 3' som ökade klangfullheten då flera stämmor spelades. Ett byte av Flute harmonique 4' till en Flute oqtaviant 4' gjordes också.[103]
1864 Sankta Ragnhilds kyrka (tidigare Södertälje kyrka) Strängnäs 23 Nej/Ja Byggd av Erik Adolf Setterquist som precis flyttat sin firma från Hallsberg till Örebro. Avprovad av musikdirektörerna Thorsell och Karl Johan Lewerth, Örebro, som godkände. Invigd 2 oktober 1864.
1927 Sankta Ragnhilds kyrka (tidigare Södertälje kyrka) Strängnäs 30 Självständig III Nej/- Byggd av E. A. Setterquist & Son.
1923 Söraby kyrka Växjö 12 Nej/Nej Fasaden som användes till orgeln var från 1785 års orgel, byggd av Pehr Schiörlin, Linköping.
1973 Söraby kyrka Växjö 15 II Ja/Ja En ny orgel byggdes 1973 av Setterquist & Son Orgelbyggeri, Strängnäs.[13] Fasaden som används till orgeln är från 1785 års orgel, byggd av Pehr Schiörlin, Linköping. Mekanisk orgel.[13]
1910 Tingvallakyrkan (Tidigare Betlehemskyrkan) Karlstad 10 II Nej/? Kyrkan är en Ekumenisk missionskyrka. 1928 satte man upp orgelinnerverket i Vintrosa kyrka.
1928 Tingvallakyrkan (Tidigare Betlehemskyrkan) Karlstad 20 II Ja/Ja Ny orgel som byggdes av firman. Byggdes om 1958 av Werner Bosch Orgelbau. 1985 renoverad av Jan-Erik Straubel, Karlstad. Orgeln har idag elektrisk mekanik med fria och fasta kombinationer
1893 Torpa kyrka Södermanland Västerås 6 Nej/Ja Vid kyrkostämman 30 december 1892 beslöts om en 6-stämmig orgel till maxpris 3 000 kr.[104]
1885 Torsåkers kyrka, Södermanland Strängnäs 7 Bi-pedal I 1 Ja/Ja Den blev besiktigad 24 oktober 1885 av musikdirektör Wilhelm Heintze, Stockholm, som aproberade den. Söndagen 1 november 1885 blev orgeln invigd.[105]
1906 Tranås kyrka, Skåne. Lunds 11 Självständig II 5 Ja/Ja Rörpneumatisk orgel. Med crescendosvällare.
1911 Trefaldighetskyrkan, Arvika Karlstads 26 II
1882 Tumbo kyrka Strängnäs 10 II Nej/Nej Byggdes om 1963 av Åkerman & Lund Orgelbyggeri, Knivsta, med 1 ny tillagd stämma.
1881 Tystberga kyrka Strängnäs 6 Bi-hängd I 3 Nej/? Den blev besiktigad 30 september 1881 av kantorn och organisten Carl August Forssberg (1859-1892) i Nyköping. Orgeln blev inrättad så organisten satt vänd mot altaret. Pedalklaveret blev utökad från kontrakterade 20 toner till 25 toner. Orgeln kostade 2 650 kr. i dåtidens valutavärde.[106]
1881 Tysslinge kyrka Strängnäs 8 I Nej/Nej Invigdes trettondedagen av Jonas Vidén. Orgeln började användas juldagen 1881.[107]
1880 Tådene kyrka (tidigare Tådeneds kyrka) Skara 13 II Ja/Ja Med Crescendoverk. Invigning skedde 26 september 1880.
1962 Tännäs kyrka 7 I
1899 Tärna kyrka, Uppland Västerås 12 Självständig II 7 Med Crescendoverk. Orgeln blev besiktigad av organisterna Erik Ehlin, Heby, Västerlövesta och Joel Frederic Pettersson (f. 1848) i Norrby.[108] Orgeln invigd söndagen 16 juli 1899 av kontraktsprost Fredrik Reinhold Hedlund (f. 1844), Heby, Västerlövesta och kyrkoherde Clas Johan Fredman (1853-1908).[109]
1872 Tönnersjö kyrka Göteborg 6 Bihangs-pedal I Nej/Ja Blev avsynad i oktober 1872 av musikdirektör J. Ernst Ferdinand Colliander i Getinge.
1869 Uddevalla kyrka Göteborg 20 Nej/Nej Orgeln blev besiktigad i juli 1869 av kyrkoherde Carl Ludvig Lindberg, Thoresund, och musikdirektör Carl Israel Sandström, Göteborg.[110]
1883 Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn (tidigare Söderhamns kyrka) Uppsala 26 Självständig II 9 Nej/Ja Pneumatisk orgel. Däribland ett diminuendo- och crescendokoppel, 6 bälgar, 3 regulatorer. Avsynad 2 november 1883. Idel lovord.[111] Firman gjorde en del överjobb utom kontrakt och utan ersättning som ett extra koppel och en bälg. Orgeln kostade 16 500 kr.[112] Redan 1881 underhandlades med Setterquist där krav för ett kontrakts ingående var att två extra stämmor insattes utan merkostnad, violin 8' och flöjt 4', och att Gamban blev genomgående istället för att få förföring av principalen.[113] I oktober 1882 skrevs slutgiltigt kontrakt.
1873 Undersviks kyrka Uppsala 8 Bi-hängd I Nej/Ja Orgeln rengjordes och stämdes av två arbetare från firman i oktober 1887. En klarare och fylligare ton framträdde enligt bedömare.
1924 Uppsala domkyrka Uppsala 18 Självständig II 5 Nej/Nej Hade även tre fria kombinationer och registersvällare. Nedmonterades 1975 i samband med läktarens rivning. Några pip-stämmor har återanvänts till senare orglar. En pipa till en Ruffattiorgel i kyrkan byggd 2009. Andra pipor i Lötenkyrkans kororgel.
1904 Vadsbro kyrka Strängnäs 6 Självständig I 5 Avsyning den 25 februari 1904 av musikdirektör O. G. Settergren, Nyköping.[114]
1873 Vagnhärads kyrka Strängnäs 6 Nej/Nej Avsynad av organisten Carl Wilhelm Westrell från Sorunda. Invigd midsommardagen 1873.
1888 Valbo kyrka Uppsala En orgel beställdes 1888.[115]
1897 Vasakyrkan (Örebro) Västerås 12 Självständig II 10 ?/? Ortens dåvarande ekumeniska Örebro Brödraförsamling var det som 1890 byggde Vasakyrkan i Örebro.[1] De var granne med orgelbyggarfirman Setterquist & son. Beställning på pip-orgel gjordes i april 1897 till ett pris av 5500kr.[116] Orgeln hade fina solostämmor och utökat tonomfång. Orgeln avsynades av nye organisten till församlingen, musikdirektör Lindberg i december 1897.[117]
1892 Vederslövs kyrka Växjö 15 Självständig II Ja/Ja Invigdes söndagen 2 oktober 1892. Blev avsynad av musikdirektör och domkyrkoorganist i Växjö, Albert Otto Wideman. Fasad ritad av arkitekt A. G. Johansson, Växjö.[118] Orgeln renoverades och omdisponerades 1977 av J Künkels Orgelverkstad AB, Lund. Orgeln är mekanisk.[13]
1870 Veddige kyrka Göteborg Nej/Ja Orgeln blev avsynad i december 1870 av musikdirektör Gustaf Stolpe i Varberg. Fasaden ritad i nygotisk stil av arkitekt Johan Erik Söderlund.
1878 Viby kyrka, Närke Strängnäs 15 Självständig II Ja/Ja Orgeln är mekanisk. 1961 renoverad av samma firma. 1979 renoverad av Finn Krohn's Orgelbyggeri, Hilleöd, Danmark. 2007-2008 renoverad av Orgelbyggare Tomas Svenske AB, Vänge, som återställde orgeln till original disposition.[119]
1900 Vika kyrka Västerås 10 Självständig II 9 Nej/? Pneumatisk orgel. Besiktigad av musikdirektör Johan Ulrik Cederberg, Falun. Invigd 2 december 1900.[120]
1871 Vikers kyrka Västerås Nej/Ja Invigdes 3 september 1871. Ytterligare 3 stämmor skulle byggas till orgeln.
1960 Vikers kyrka Västerås 16 Självständig II Ja/- Fasaden från 1871 års orgel används.
1857 Vintrosa kyrka Strängnäs Nej/Ja Byggd tillsammans med Per Åkerman. Invigdes söndagen 1 november 1857.
1847 Visnums-Kils kyrka Karlstads I Nej/? Byggdes av firma Erik Adolf Setterquist, Hallsberg. Detta skall ha varit hans första helt egenbyggda orgel.
1903 Visnums-Kils kyrka Karlstads 8 1 I Ja/Ja Mekanisk orgel. Besiktigades av musikdirektör Claes Wilhelm Rendahl och invigdes onsdagen 16 september 1903 av kyrkoherden Johan Hjalmar Fröding.[121]
1888 Voxna kyrka Uppsala 7 Bi-hängd I 1 Ja/Ja Mekanisk orgel med slejflåda. Avsynades lördagen 26 maj 1888 av musikdirektör Johan Fredrik Lagergren i Ockelbo. Invigdes söndagen 27 maj 1888.[122]
1863 Vrena kyrka Strängnäs 5 I Orgeln invigdes söndagen 19 april 1863.[123] Orgeln reparerades 1885 av samma firma. Orgeln flyttades 1961 till Nyköpings högre allmänna läroverk.
1886 Vänge kyrka, Uppland Uppsala 7 Bi-hängd I ?/? Orgeln blev besiktigad 13 augusti 1886 av musikdirektör Ernst Melander, Uppsala. Invigning skulle ske i september. 1935 renoverades orgeln av Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB, Sundbybergs stad. Samtidigt så revs orgelläktaren och orgeln fick stå i koret på norra sidan.
1874 Värings kyrka Skara 10 Nej/Ja Orgeln var en gåva till församlingen av nämndemannen Joh. Petterssons i Nygården, Väring socken, andra fru.[124]
1874 Värnamo kyrka Växjö 22 Särskild II 7 Nej/? Med pneumatisk maskin. Crescendo- och diminuendoverk för andra manualen och 5 luftbälgar med särskilda vind-regulatorer. En stämma mer än kontraktet blev insatt. Orgeln kostade 11 000 kr.[125] Blev avsynad av musikdirektör Bengt Wilhelm Hallberg i Landskrona 23 januari 1875 och skulle invigas strax efter.[126] 1938 blir orgeln utökad till 30 stämmor av Åkerman & Lund Orgelbyggeri.
1891 Västerfärnebo kyrka Västerås 21 Självständig II 6 Ja/Ja Även med Crescendoverk och registersvällare. Två fria kombinationer. Automatisk pedalväxling. Orgeln kostade 8 000 kr. Renoverad 1934 av A. Magnussons Orgelbyggeri i Göteborg. Stämma Trumpet 8'' nytillverkades, mekanik och väderlådor byttes ut.
1878 Västermo kyrka Strängnäs 10 I Nej/Ja Orgeln kostade 5 000 kr. Orgeln invigdes 3 november 1878.[127] En del pipor använda till 1941 års orgel byggd av Olof Hammarberg, Göteborg.
1881 Västervåla kyrka Västerås 7 ?/? Orgeln avsynad av musikdirektör Carl Johan Bolander, Västerås. Orgeln invigdes söndagen 27 november 1881.[128]
1889 Västra Stenby kyrka Linköping 12 Självständig II 5 Ja/Ja Orgeln avsynad 7 mars 1889 av musikdirektör Jonas Fredrik Törnwall från Linköping och Carl Henrik Starkenberg från Vadstena. Orgeln kostade 5 100 kr.[129] Den blev omdisponerad 1950 och 1979 renoverades och delvis återdisponerades den av Reinhard Kohlus.
1887 Västra Vingåkers kyrka Strängnäs 27 Självständig II Nej/Ja Kontrakt ingick i december 1885. Orgeln avsynades och godkändes fredagen 13 maj 1887 av domkyrkoorganisten Carl Johan Bolander i Västerås och organisten Erik Ericsson (1838-1891) i Alingsås, och användes 15 maj. Invigningen skulle ske senare till hösten i samband med en större högtid. Orgeln kostade 12 000 kr. Firman gjorde några kostsamma extra anordningar utom kontraktet.[130] En äldre fasad från 1822 års orgel av Johan Samuel Strand, blev reparerad och används.
1893 Västra Ämterviks kyrka, Sunne, Värmland Karlstad 9 Nej/Ja
1927 Västra Ämterviks kyrka, Sunne, Värmland Karlstad 16 Självständig II 5 Ja/Ja Pneumatisk orgel med registersvällare. Omändrad 1975 av Jan-Erik Straubel, Karlstad.
1884 Åmots kyrka Uppsala 6 Bi-hängd 1 Ja/Ja Avsynades och provspelades 14 oktober 1884 av musikdirektör Johan Fredrik Lagergren i Ockelbo.[131]
1878 Åmåls kyrka Karlstads 18 1 II Nej/? Delar från orgeln används i 1933 års orgel byggd av samma firma.
1875 Åryds kyrka Lund 12 Nej/? Kontrakt ingicks 1873.
1882 Ås kyrka, Jämtland Härnösand 12 Självständig II 5 ?/? Med Crescendoverk. Invigdes onsdag 13 september 1882.[132]
1939 Åsbo kyrka Linköping 14 Självständig II 7 Ja/Nej Pneumatisk orgel med crescendosvällverk och 3 fria kombinationer. Fasad från 1867 års orgel av Per Åkerman används.
1905 Älvdalens kyrka Västerås 22 Självständig II Ja/Ja Mekanisk/Rörpneumatisk orgel. Sista orgeln som Gustaf Setterquist arbetade på då han fick ett svimningsanfall och föll på kyrkgolvet. Fasaden ritad av Rudolf Arborelius. Blev besiktigad i oktober 1905 av musikdirektör Johan Ulrik Cederberg från Falun som bedömde den som den bästa han provat. Elektrisk motor för trampbälgarna sattes in senare. Orgeln omdisponerad 1958 av Rolf Larsson, Uppsala, och år 1968 av Karl Gunnar Carlsson, Borlänge.
1851 Öja kyrka, Södermanland Strängnäs 13 1 I 2 Ja/Ja Invigd söndagen 19 december 1851. Där fanns även överläggning för 4-stämmigt öververk och ny struktur efter ritning av Över-intendentsämbetet.[133] 3 kilbälgar. 1853 utökade Setterquist orgeln med en andra manual i det förberedda öververket så nu orgeln har 17 stämmor. 1881 repareras orgeln av A. L. Andersson, Skalltorp. Ett Crescendoskåp byggs antagligen runtom öververket av honom. 1959-1960 sker en översyn och omintonering av Olof Rydén, Stockholm. 1980 sker en renovering av Bröderna Moberg, Sandviken.
1928 Ölsremma kyrka Göteborgs 6 Särskild I 2 Ja/Ja Det är kyrkans första orgel.
1889 Öreryds kyrka Skara 7 bi-pedal I 3 Nej/Ja Mekanisk orgel. Hade även oktav- och forte- och pianokoppel för mer variation som en två-manualig orgel normalt var utrustad med. Blev avsynad 9 november 1889. Invigd 24 november 1889 av församlingens kyrkoherde Gustaf Frigell (1836-1918).
1893 Örsjö kyrka Växjö 12 1 II 6 Orgeln invigdes söndagen 12 mars 1893. Stämpipor i tenn och andra specialanordningar. Mycket lättspelad. Endast en trampbälg behövdes för att ge luft åt hela verket utan svajning av ljudet.[134]
1873 Ösmo kyrka Strängnäs 13 Särskild II 5 Ja/Ja Mekanisk orgel. Den blev skänkt till kyrkan av friherre Carl Gustaf Adlercreutz (d. 1883) på Nynäs gård.
1884 Österlöfsta kyrka Uppsala 11 Särskild II 5 Ja/-- Med crescendo- och diminuendoverk. Orgeln invigdes söndagen 3 augusti 1884.[135] Ombyggd och tillbyggd 1959 av Marcussen & Son, Aabenraa, Danmark. De tog åter i bruk Principal 8' i fasaden.
1875 Östhammar kyrka Uppsala 12 Självständig II Invigd Allhelgonadagen måndag 1 november 1875. Med crescendoverk och koppel. Kostade 5 650 kr.[136]
1898 Överjärna kyrka Strängnäs 6 I 4 Pneumatisk orgel. Invigdes söndag 24 juli 1898. Medlen till orgeln hopsamlade av bildad kvinnoförening på orten.[11]
1937 Överums kyrka Linköping 12 Självständig II Nej/?

Källor

redigera
 1. ^ ”Dödsfall. Äldste arbetaren vid Brefvens bruk”. Örebro Dagblad, notis 4:e kolumn. 13 februari 1906. https://tidningar.kb.se/2836126/1906-02-13/edition/169211/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1906-02-13&to=1906-02-13. Läst 5 september 2022. 
 2. ^ ”Dödsfall. I onsdags afled i Örebro den bekante orgelbyggaren Gustaf Setterquist”. Vestmanlands Läns Tidning, notis 1:a kolumn. 4 januari 1906. https://tidningar.kb.se/4112799/1906-01-04/edition/147385/part/1/page/3/?q=%20setterquist&from=1906-01-04&to=1906-01-04. Läst 7 september 2022. 
 3. ^ ”Innehafvaren af orgelbyggarefabriken E. A. Setterquist & Son i Örebro, direktör G. A Setterquist”. Svenska Dagbladet, notis 8:e kolumn. 4 januari 1906. https://tidningar.kb.se/1767385/1906-01-04/edition/0/part/1/page/4/?q=%20setterquist&from=1906-01-04&to=1906-01-04. Läst 7 september 2022. 
 4. ^ ”Från en studieresa i orgelbyggnadskonsten”. Nerikes Allehanda, notis 3:e kolumn. 29 maj 1905. https://tidningar.kb.se/8264853/1905-05-29/edition/146365/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1905-05-29&to=1905-05-29. Läst 7 september 2022. 
 5. ^ ”Direktör G. A. Setterquists frånfälle”. Nerikes Allehanda, notis 3:e kolumn. 9 januari 1906. https://tidningar.kb.se/8264853/1906-01-09/edition/146365/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1906-01-09&to=1906-01-09. Läst 7 september 2022. 
 6. ^ ”En högtidlig jordfästning.”. Arboga Tidning, notis 3:e kolumn. 9 januari 1906. https://tidningar.kb.se/2698422/1906-01-09/edition/169316/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1906-01-09&to=1906-01-09. Läst 7 september 2022. 
 7. ^ ”En högtidlig jordfästning ägde i går rum”. Örebro Tidning, notis 4:e kolumn. 9 januari 1906. https://tidningar.kb.se/2836126/1906-01-09/edition/169211/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1906-01-09&to=1906-01-09. Läst 7 september 2022. 
 8. ^ ”Tillkännagivande.”. Vårt Land, annons 4:e spalt. 15 januari 1906. https://tidningar.kb.se/2831775/1906-01-15/edition/169788/part/1/page/1/?newspaper=V%C3%85RT%20LAND&from=1906-01-15&to=1906-01-15. Läst 24 november 2022. 
 9. ^ ”Orgelinvigning.”. Smålandsposten, notis 2:a kolumnen. 30 juli 1894. https://tidningar.kb.se/4112778/1894-07-30/edition/155086/part/1/page/2/?q=%20zetterquist&from=1894-07-30&to=1894-07-30&newspaper=SM%C3%85LANDSPOSTEN. Läst 31 augusti 2022. 
 10. ^ ”I Almesåkra församling af Jönköpings län inwigdes.”. Grenna Tidning, notis 2:a kolumn. 1 december 1869. https://tidningar.kb.se/2605170/1869-12-01/edition/157413/part/1/page/3/?q=setterquist%20orgel&from=1848-01-01&to=1870-12-31. Läst 1 september 2022. 
 11. ^ [a b] ”Öfver-Järna kyrkas nya orgel.”. Stockholms Läns Tidning, notis 6:e kolumn. 29 juli 1898. https://tidningar.kb.se/2811641/1898-07-29/edition/169812/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1891-01-31&to=1905-12-31. Läst 3 september 2022. 
 12. ^ ”Stadskyrkoorgeln i Askersund har besiktigats”. Nerikes Allehanda, notis 6:e kolumn. 5 november 1901. https://tidningar.kb.se/8264853/1901-11-05/edition/146365/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1901-11-05&to=1901-11-05. Läst 7 september 2022. 
 13. ^ [a b c d] Tore Johansson, red (1988). Inventarium över svenska orglar: 1988:II, Växjö stift. Tostared: Förlag Svenska orglar. Libris 4108784 
 14. ^ ”Den nya orgeln i Bettna kyrka.”. Örebro Dagblad, notis 4:e kolumn mitten. 29 maj 1903. https://tidningar.kb.se/2836126/1903-05-29/edition/169211/part/1/page/2/?newspaper=%C3%96REBRO%20DAGBLAD&from=1903-05-29&to=1903-05-29. Läst 25 november 2022. 
 15. ^ ”Ny orgel i Bjurkärns kyrka godkändes i torsdags”. Nya Wermlandstidningen, notis 7:e kolumn längst ner. 30 januari 1900. https://tidningar.kb.se/4112764/1900-01-30/edition/161140/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1891-01-01&to=1905-12-31&page=1. Läst 4 september 2022. 
 16. ^ ”Firman E. A. Setterquist & Son härstädes”. Örebro Dagblad, notis 4:e kolumnen. 26 november 1902. https://tidningar.kb.se/2836126/1902-11-26/edition/169211/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1891-01-31&to=1905-12-31. Läst 3 september 2022. 
 17. ^ ”Bogsta nya kyrkorgel”. Örebro Dagblad, notis 5:e kolumn längre ner. 21 november 1905. https://tidningar.kb.se/2836126/1905-11-21/edition/169211/part/1/page/1/?newspaper=%C3%96REBRO%20DAGBLAD&from=1905-11-21&to=1905-11-21. Läst 25 november 2022. 
 18. ^ ”Bollnäs kyrkas nya orgel begagnades första gången vid gudstjänsten sistliden söndag.”. Gefleposten, notis 6:e kolumn längst ner. 10 september 1878. https://tidningar.kb.se/2581149/1878-09-10/edition/172888/part/1/page/2/?newspaper=GEFLEPOSTEN&from=1878-09-10&to=1878-09-10. Läst 24 december 2022. 
 19. ^ Jan Håkan Åberg, red (1990). Inventarium över svenska orglar: 1990:II, Uppsala stift. Svenska kyrkan i utlandet. Tostared: Förlag Svenska orglar. Libris 4108784 
 20. ^ ”Ny orgel. Från Dagsberg skrifves till N. T.”. Örebro Tidning, notis 5:e kolumn mitten. 8 november 1890. https://tidningar.kb.se/2836698/1890-11-08/edition/166643/part/1/page/2/?newspaper=%C3%96REBRO%20TIDNING&from=1890-11-08&to=1890-11-08. Läst 9 januari 2023. 
 21. ^ ”Orgelfirman E. A. Setterquist & Son i Örebro har i Dingtuna kyrka uppsatt en rörpneumatisk orgel”. Örebro Tidning, notis 5:e kolumn. 25 november 1898. https://tidningar.kb.se/2836698/1898-11-25/edition/166643/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1898-11-25&to=1898-11-25. Läst 6 september 2022. 
 22. ^ ”Orgelinwigning.”. Nya Wermlandstidningen, notis 3:e spalt. 29 april 1865. https://tidningar.kb.se/2800639/1865-04-29/edition/168136/part/1/page/2/?newspaper=NYA%20WERMLANDSPOSTEN&from=1865-04-29&to=1865-04-29. Läst 24 november 2022. 
 23. ^ ”Med firman E. A. Zetterquist & Son härstädes”. Örebro Tidning, notis 4:e kolumn. 14 juni 1890. https://tidningar.kb.se/2836698/1890-06-14/edition/166643/part/1/page/2/?q=%20zetterquist&from=1890-06-14&to=1890-06-14. Läst 31 augusti 2022. 
 24. ^ ”Elfkarleby församling har, säger "Fyris", låtit bygga en ny orgel”. Norrlandsposten (Veckoupplagan), notis 3:e kolumn. 6 november 1891. https://tidningar.kb.se/2800999/1891-11-06/edition/169479/part/1/page/2/?newspaper=NORRLANDSPOSTEN%20VECKOUPPLAGAN&from=1891-11-06&to=1891-11-06. Läst 4 december 2022. 
 25. ^ ”Estuna kyrka har fått i dagarne”. Norrtelje Tidning, notis 5:e kolumn. 26 maj 1899. https://tidningar.kb.se/4112759/1899-05-26/edition/163960/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1899-05-26&to=1899-05-26. Läst 6 september 2022. 
 26. ^ ”Fellingsbro nya kyrkoorgel.”. Nerikestidningen, notis 2:a kolumn. 2 december 1896. https://tidningar.kb.se/2790032/1896-12-02/edition/167817/part/1/page/3/?q=%20zetterquist&from=1896-12-02&to=1896-12-02. Läst 31 augusti 2022. 
 27. ^ ”Ny orgel om åtta stämmor har i Fifvelstads kyrka, Östergötland, bygts.”. Nerikes Allehanda, notis 3:e kolumn längst ner. 28 december 1883. https://tidningar.kb.se/8264853/1883-12-28/edition/146365/part/1/page/2/?newspaper=NERIKES%20ALLEHANDA&from=1883-12-28&to=1883-12-28. Läst 12 januari 2023. 
 28. ^ ”Sistlidne söndag firades i härwarande kyrka en enkel men högtidlig fest, då det af Herr Setterquist nybyggda Orgelwerket”. Eskilstuna Allehanda, Notis 1:a kolumn längst ner. 2 augusti 1856. https://tidningar.kb.se/2716509/1856-08-02/edition/162412/part/1/page/1/?newspaper=ESKILSTUNA%20ALLEHANDA&from=1856-08-02&to=1856-08-02. Läst 10 december 2022. 
 29. ^ ”Sistlidne söndag avprovades i Fryksände kyrka”. Wermlands Läns Tidning, notis 2:a kolumnen. 23 mars 1877. https://tidningar.kb.se/2808907/1877-03-23/edition/146978/part/1/page/2/?q=%20zetterquist&from=1877-03-23&to=1877-03-23. Läst 31 augusti 2022. 
 30. ^ ”Furuby nya kyrka invigdes söndagen”. Smålands Allehanda, notis 5:e kolumn. 31 oktober 1888. https://tidningar.kb.se/2809974/1888-10-31/edition/168681/part/1/page/2/?q=%20zetterquist&from=1888-10-31&to=1888-10-31. Läst 31 augusti 2022. 
 31. ^ ”Firman E A Setterquist & Son i Örebro har uppfört”. Örebro Dagblad, notis 5:e kolumn längre ner. 22 december 1902. https://tidningar.kb.se/2836126/1902-12-22/edition/169211/part/1/page/2/?newspaper=%C3%96REBRO%20DAGBLAD&from=1902-12-22&to=1902-12-22. Läst 26 november 2022. 
 32. ^ ”Tillåten skuldsättning.”. Svenska Morgonbladet, notis 3:e kolumn. 3 oktober 1891. https://tidningar.kb.se/2818045/1891-10-03/edition/173138/part/1/page/2/?newspaper=SVENSKA%20MORGONBLADET&from=1891-10-03&to=1891-10-03. Läst 4 december 2022. 
 33. ^ ”Ny orgel.”. Vårt Land, notis 4:e kolumn. 27 juni 1892. https://tidningar.kb.se/2831775/1892-06-27/edition/169783/part/1/page/1/?q=setterquist%20orgel&from=1892-06-27&to=1892-06-27. Läst 3 september 2022. 
 34. ^ ”Linköpings stifts orgelinventering 2012-2014”. https://orgeldatabas.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=35&u=1&f=334&l=sv&sectsel=detail&id_nr=8346. Läst 6 december 2022. 
 35. ^ ”Till Grangärde kyrka har ny orgel levererats”. Bärgslagsbladet, notis 4:e kolumn. 10 juli 1903. https://tidningar.kb.se/4112691/1903-07-10/edition/168590/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1903-07-10&to=1903-07-10. Läst 5 september 2022. 
 36. ^ ”Orgelafsyning.”. Stockholms Dagblad, notis 3:e kolumn. 21 juni 1895. https://tidningar.kb.se/2811213/1895-06-21/edition/147683/part/1/page/3/?q=zetterquist%20orgel&from=1870-01-31&to=1900-12-31&page=1. Läst 1 september 2022. 
 37. ^ ”Guldsmedshytte nya kyrka”. Bergslagernas Tidning, orgel nämnd i kolumn 3. 6 november 1875. https://tidningar.kb.se/2645745/1895-11-06/edition/162715/part/1/page/2/?q=zetterquist%20orgel&from=1870-01-31&to=1900-12-31&page=1. Läst 31 augusti 2022. 
 38. ^ ”Trasslet i Gunnilbo.”. Hedemora Tidning, artikel 3:e kolumn. 30 oktober 1869. https://tidningar.kb.se/2847372/1869-10-30/edition/154526/part/1/page/2/?newspaper=HEDEMORA%20TIDNING&from=1869-10-30&to=1869-10-30. Läst 8 december 2022. 
 39. ^ ”En ny orgel på 7 stämmor förfärdigad för Gällivare kyrka.”. Nerikes Allehanda, notis 3:e kolumn längst ner. 17 juli 1889. https://tidningar.kb.se/8264853/1889-07-17/edition/146365/part/1/page/2/?newspaper=NERIKES%20ALLEHANDA&from=1889-07-17&to=1889-07-17. Läst 12 januari 2023. 
 40. ^ ”Orgelinvigning. Sistlidne Söndag den 7:e dennes invigdes i Götlunda kyrka dess nya orgel.”. Örebro Tidning, notis 2:a kolumn överst. 11 december 1890. https://tidningar.kb.se/2836698/1890-12-11/edition/166643/part/1/page/3/?newspaper=%C3%96REBRO%20TIDNING&from=1890-12-11&to=1890-12-11. Läst 9 januari 2023. 
 41. ^ ”En ny 15-stämmig orgel”. Örebro Dagblad, notis 4:e kolumn. 12 juni 1902. https://tidningar.kb.se/2836126/1902-06-12/edition/169211/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1902-06-12&to=1902-06-12. Läst 3 september 2022. 
 42. ^ ”Ny orgel.”. Fäderneslandet, notis 4:e kolumn längst ner. 9 juli 1890. https://tidningar.kb.se/2605199/1890-07-09/edition/157844/part/1/page/2/?newspaper=F%C3%84DERNESLANDET&from=1890-07-09&to=1890-07-09. Läst 10 januari 2023. 
 43. ^ ”Ett nytt orgelverk, förfärdigat af direktör E. A. Setterquist i Örebro.”. Strengnäs Weckoblad, notis 2:a kolumn mitten. 31 augusti 1872. https://tidningar.kb.se/2813171/1872-08-31/edition/155913/part/1/page/3/?newspaper=STRENGN%C3%84S%20WECKOBLAD&from=1872-08-31&to=1872-08-31. Läst 10 januari 2023. 
 44. ^ ”Hjulsjö kyrkas nya orgel.”. Nora Stads och Bergslags Tidning, längre notis om invigningen 1:a kolumn längst ner.. 7 maj 1884. https://tidningar.kb.se/2611932/1884-05-07/edition/164103/part/1/page/2/?newspaper=NORA%20STADS%20OCH%20BERGSLAGS%20TIDNING&from=1884-05-07&to=1884-05-07. Läst 10 januari 2023. 
 45. ^ ”Bref från Hjersås. Hjersås kyrka har i höst erhållit en ny orgel som invigdes.”. Skånska Posten, notis 5:e kolumn. 5 oktober 1889. https://tidningar.kb.se/2810678/1889-10-05/edition/165040/part/1/page/2/?newspaper=SK%C3%85NSKA%20POSTEN&from=1889-10-05&to=1889-10-05. Läst 10 januari 2023. 
 46. ^ ”I Holmedals kyrka insätter hr Setterquist från Örebro en präktig orgel om 10 stämmor”. Nya Wermlandstidningen, notis 4:e kolumn, mitten. 6 maj 1886. https://tidningar.kb.se/4112764/1886-05-06/edition/146401/part/1/page/2/?newspaper=NYA%20WERMLANDSTIDNINGEN&from=1886-05-06&to=1886-05-06. Läst 12 januari 2023. 
 47. ^ ”Helsingtuna kyrkas nya orgel invigdes i söndags.”. Gefleposten Halfweckoupplagan, notis 6:e kolumn överst. 24 december 1891. https://tidningar.kb.se/2598846/1891-12-24/edition/172990/part/1/page/3/?newspaper=GEFLEPOSTEN%20WECKOUPPLAGAN&from=1891-12-24&to=1891-12-24. Läst 19 januari 2023. 
 48. ^ ”En ny orgel, förfärdigad af herrar E. A. Setterquist & Son i Örebro, invigdes i söndags i Karbennings kyrka.”. Westmanlands Allehanda, notis 4:e kolumn överst. 27 maj 1889. https://tidningar.kb.se/2830513/1889-05-27/edition/166369/part/1/page/2/?newspaper=WESTMANLANDS%20ALLEHANDA&from=1889-05-27&to=1889-05-27. Läst 9 januari 2023. 
 49. ^ ”Söndagen den 18 Juli invigdes den nya och för en landtkyrka i synnerhet ovanligt stora orgel.”. Folkets Röst, 2:a kolumn, 3:e notis. 14 augusti 1858. https://tidningar.kb.se/2586637/1858-08-14/edition/146873/part/1/page/2/?newspaper=FOLKETS%20R%C3%96ST&from=1858-08-14&to=1858-08-15. Läst 4 januari 2023. 
 50. ^ ”Katrineholm kyrkas nya orgel.”. Örebro Dagblad, notis 1:a kolumn. 6 maj 1904. https://tidningar.kb.se/8264853/1904-05-27/edition/146365/part/1/page/1/?q=setterquist%20orgel&from=1904-05-27&to=1904-05-27. Läst 3 september 2022. 
 51. ^ ”En ny orgel är under innevarande sommar uppförd i Kila sockens kyrka och afsynades i densamma i onsdags.”. Sala Allehanda, notis 1:a kolumn. 11 augusti 1893. https://tidningar.kb.se/4112769/1893-08-11/edition/172392/part/1/page/2/?newspaper=SALA%20ALLEHANDA&from=1893-08-11&to=1893-08-11. Läst 13 januari 2023. 
 52. ^ ”Ny orgel.”. Nerikes Allehanda, notis 5:e kolumn. 24 oktober 1876. https://tidningar.kb.se/8264853/1876-10-24/edition/146365/part/1/page/2/?newspaper=NERIKES%20ALLEHANDA&from=1876-10-24&to=1876-10-24. Läst 5 januari 2023. 
 53. ^ ”Den största orgeln i Dalarne.”. Nerikes Allehanda, notis 3:e kolumn längre ner. 9 augusti 1906. https://tidningar.kb.se/8264853/1906-08-09/edition/146365/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1906-08-09&to=1906-08-09. Läst 5 september 2022. 
 54. ^ ”Kristine kyrkas nya orgel.”. Örebro Dagblad, notis 4:e kolumn. 9 augusti 1906. https://tidningar.kb.se/2836126/1906-08-09/edition/169211/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1906-08-09&to=1906-08-09. Läst 5 september 2022. 
 55. ^ ”Ny orgel.”. Köpingsposten, notis 3:e kolumn nära mitten. 30 maj 1897. https://tidningar.kb.se/2762486/1897-05-30/edition/168110/part/1/page/2/?newspaper=K%C3%96PINGSPOSTEN&from=1897-05-30&to=1897-05-30. Läst 6 december 2022. 
 56. ^ ”Sin nya orgel fick Kårböle församling i Helsingland”. Örebro Dagblad, notis 4:e kolumn. 2 september 1901. https://tidningar.kb.se/2836126/1901-09-02/edition/169211/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1901-09-02&to=1901-09-02. Läst 3 september 2022. 
 57. ^ ”Stiftet. I Källsjö kyrka försiggick Påskdagen en högtidlig akt.”. Göteborgs Nyheter Aftonupplagan, notis 4:e kolumn. 10 april 1885. https://tidningar.kb.se/2636528/1885-04-10/edition/170835/part/1/page/2/?newspaper=G%C3%96TEBORGS%20NYHETER&from=1885-04-10&to=1885-04-10. Läst 6 januari 2023. 
 58. ^ ”Karlstads stift.”. Vårt Land, notis 2:a kolumn. 13 oktober 1897. https://tidningar.kb.se/2831775/1897-10-13/edition/169784/part/1/page/1/?q=%C3%B6jaby%20orgel. Läst 31 augusti 2022. 
 59. ^ ”Wenersbog. Den 17 sistl. Juli inwigdes i Kölaby församlings kyrka.”. Wadstena Läns Tidning, notis 2:a kolumn. 17 augusti 1876. https://tidningar.kb.se/2611749/1867-08-17/edition/169218/part/1/page/3/?newspaper=WADSTENA%20L%C3%84NS%20TIDNING&from=1867-08-17&to=1867-08-17. Läst 23 december 2022. 
 60. ^ ”Köpings kyrkas nya orgel besiktigades i torsdags”. Köpings Tidning, notis 1:a kolumn. 14 september 1895. https://tidningar.kb.se/2762485/1895-09-14/edition/154738/part/1/page/2/?newspaper=K%C3%96PINGS%20TIDNING&from=1895-09-14&to=1895-09-14. Läst 6 december 2022. 
 61. ^ ”Från Laxarby skrives till Åmåls tidning”. Åmåls Tidning, notis 1:a kolumn. 26 maj 1884. https://tidningar.kb.se/2835878/1884-05-26/edition/168771/part/1/page/1/?q=setterquist%20orgel&from=1884-05-26&to=1884-05-26. Läst 1 september 2022. 
 62. ^ ”Om den nya orgeln i Leksands kyrka skrifver en meddelare til Länstidningen följande.”. Mora Tidning, besiktningsprotokoll 5:e kolumn längst ner. 13 december 1895. https://tidningar.kb.se/8264852/1895-12-13/edition/171087/part/1/page/2/?newspaper=MORA%20TIDNING&from=1895-12-13&to=1895-12-13. Läst 19 januari 2023. 
 63. ^ ”Från Lilla Mellösa skrifves till Södermanlands Allehanda.”. Södermanlands Allehanda, notis 2:a kolumn. 24 december 1875. https://tidningar.kb.se/2822402/1875-12-24/edition/157261/part/1/page/1/?newspaper=S%C3%96DERMANLANDS%20ALLEHANDA&from=1875-12-24&to=1875-12-24. Läst 7 januari 2023. 
 64. ^ ”Från den Setterquistska Orgelfabriken i Örebro har i Ljusnarsbergs kyrka af Örebro län insatts en orgel.”. Nerikes Allehanda, notis 3:e kolumn. 16 april 1875. https://tidningar.kb.se/8264853/1875-04-16/edition/146365/part/1/page/2/?newspaper=NERIKES%20ALLEHANDA&from=1875-04-16&to=1875-04-16. Läst 4 januari 2023. 
 65. ^ ”Orgelbesigtning.”. Vårt Land, notis 7:e kolumn högst upp. 5 september 1892. https://tidningar.kb.se/2831775/1892-09-05/edition/169783/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1892-09-05&to=1892-09-05. Läst 3 september 2022. 
 66. ^ ”Orgelinvigning. Den af hrr Setterquist & Son i Örebro för Lockne kyrka bygda nya orgeln afprovades och invigdes i lördags.”. Öresunds-Posten notis 3:e kolumn. 17 september 1884. https://tidningar.kb.se/8264855/1884-09-17/edition/154238/part/1/page/2/?newspaper=%C3%96STERSUNDSPOSTEN&from=1884-09-17&to=1884-09-17. Läst 11 januari 2023. 
 67. ^ ”Orgel i Loos kyrka. Orgelbyggarne E. A. Setterquist & Son i Örebro.”. Söderhamns Tidning, notis 2:a kolumn längre ner. 17 september 1880. https://tidningar.kb.se/2822350/1880-09-17/edition/149559/part/1/page/3/?newspaper=S%C3%96DERHAMNS%20TIDNING&from=1880-09-17&to=1880-09-17. Läst 11 januari 2023. 
 68. ^ ”Afprofning af orgel.”. Nerikes Allehanda, notis 4:e kolumn längst ner. 21 september 1885. https://tidningar.kb.se/8264853/1885-09-21/edition/146365/part/1/page/2/?newspaper=NERIKES%20ALLEHANDA&from=1885-09-21&to=1885-09-21. Läst 12 januari 2023. 
 69. ^ ”Bref till "Kalmar".”. Kalmar., notis 1:a kolumn. 30 september 1885. https://tidningar.kb.se/2748542/1885-09-30/edition/145317/part/1/page/3/?q=%20zetterquist&from=1885-09-30&to=1885-09-30. Läst 31 augusti 2022. 
 70. ^ ”Motala kyrkas nya orgel.”. Örebro Dagblad, notis 3:e kolumn. 13 november 1906. https://tidningar.kb.se/2836126/1906-11-13/edition/169211/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1906-11-13&to=1906-11-13. Läst 5 september 2022. 
 71. ^ ”En ny orgel byggd af direktör Setterquist i Nerike, invigdes Söndagen den 21 dennes.”. Blekingsposten, notis 3:e kolumn. 30 september 1873. https://tidningar.kb.se/2656330/1873-09-30/edition/146134/part/1/page/2/?newspaper=BLEKINGSPOSTEN&from=1873-09-30&to=1873-09-30. Läst 5 januari 2023. 
 72. ^ ”Njurunda kyrkas nybyggda orgel avsynades”. Sundsvalls-Posten, notis 6:e kolumn. 17 april 1902. https://tidningar.kb.se/2814001/1902-04-18/edition/158940/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1891-01-01&to=1905-12-31&page=1. Läst 5 september 2022. 
 73. ^ ”Om Orgelinwigningen i Nora kyrka.”. Nerikes Allehanda, notis 1:a kolumn. 24 augusti 1881. https://tidningar.kb.se/8264853/1881-08-24/edition/146365/part/1/page/3/?newspaper=NERIKES%20ALLEHANDA&from=1881-08-24&to=1881-08-24. Läst 12 januari 2023. 
 74. ^ ”En ny orgel från E. A. Setterquist & Son afsynades”. Nerikes Allehanda, notis 6:e kolumn. 9 april 1906. https://tidningar.kb.se/8264853/1906-04-09/edition/146365/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1906-04-09&to=1906-04-09. Läst 7 september 2022. 
 75. ^ ”Ny orgel till Råda kyrka afsynades”. Wärmlands Läns Annonsblad, notis 3:e kolumn längst ner. 19 februari 1896. https://tidningar.kb.se/2832259/1896-02-19/edition/161231/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1891-01-01&to=1905-12-31&page=1. Läst 4 september 2022. 
 76. ^ ”Norrby kyrkas nya orgel.”. Köpings Tidning, notis 5:e kolumn. 29 oktober 1887. https://tidningar.kb.se/2762485/1887-10-29/edition/154738/part/1/page/1/?newspaper=K%C3%96PINGS%20TIDNING&from=1887-10-29&to=1887-10-29. Läst 6 december 2022. 
 77. ^ ”En ny niostämmig orgel”. Arboga Tidning, notis 3:e kolumn längst ner. 8 juli 1887. https://tidningar.kb.se/2698422/1887-07-08/edition/169316/part/1/page/2/?newspaper=ARBOGA%20TIDNING&from=1887-07-08&to=1887-07-08. Läst 5 december 2022. 
 78. ^ ”Högtidlig orgelinvigning.”. Nerikesposten, notis 4:e kolumn. 26 juli 1887. https://tidningar.kb.se/2790025/1887-07-26/edition/161034/part/1/page/2/?newspaper=NERIKESPOSTEN&from=1887-07-26&to=1887-07-26. Läst 6 december 2022. 
 79. ^ ”Näshulta nya kyrkorgel.”. Eskilstunakuriren, notis 2:a kolumn. 21 februari 1906. https://tidningar.kb.se/4112702/1906-02-21/edition/147558/part/1/page/2/?newspaper=ESKILSTUNAKURIREN&from=1906-02-21&to=1906-02-21. Läst 25 november 2022. 
 80. ^ [a b] ”Förliden söndag proberades det nu fullt färdiga orgelwerket i Ockelbo kyrka”. Gefleposten, insändare 3:e kolumn. 27 oktober 1866. https://tidningar.kb.se/2581149/1866-10-27/edition/172888/part/1/page/3/?newspaper=GEFLEPOSTEN&from=1866-10-27&to=1866-10-27. Läst 28 november 2022. 
 81. ^ ”Oskarshamns nya orgel inwgdes första söndagen i adwentet.”. Nya Jönköpingsbladet, notis 3:e kolumn. 18 december 1877. https://tidningar.kb.se/2797655/1877-12-18/edition/166272/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1877-12-18&to=1877-12-18. Läst 2 september 2022. 
 82. ^ ”Ny orgel.”. Kalmar., notis 3:e kolumn. 19 juni 1882. https://tidningar.kb.se/2748542/1882-06-19/edition/145317/part/1/page/1/?q=setterquist%20orgel&from=1882-06-19&to=1882-06-19. Läst 2 september 2022. 
 83. ^ ”Till Ripsa kyrka har godsegaren P. E. Lindahl.”. Sörmlänningen, notis 1:a kolumn. 16 mars 1894. https://tidningar.kb.se/2823572/1894-03-16/edition/172288/part/1/page/3/?newspaper=S%C3%96RMLANDSPOSTEN&from=1894-03-16&to=1894-03-16. Läst 14 januari 2023. 
 84. ^ ”Ny orgel i Ryssby kyrka.”. Nerikes Allehanda. 4 augusti 1905. https://tidningar.kb.se/8264853/1905-08-04/edition/146365/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1905-08-04&to=1905-08-04. Läst 7 september 2022. 
 85. ^ ”Sala Landsförsamlings kyrka kommer nästa sommar”. Vårt Land, notis 3:e kolumn. 8 juli 1889. https://tidningar.kb.se/2831775/1889-07-08/edition/169783/part/1/page/1/?q=setterquist%20orgel&from=1889-07-08&to=1889-07-08. Läst 1 september 2022. 
 86. ^ ”Den nya orgeln afsynades i tisdags.”. Sala Allehanda, notis 1:a kolumn. 26 september 1890. https://tidningar.kb.se/4112769/1890-09-26/edition/172392/part/1/page/3/?newspaper=SALA%20ALLEHANDA&from=1890-09-26&to=1890-09-26. Läst 9 januari 2023. 
 87. ^ ”Det nya orgelwerk som under förlidet år av Herrar Setterquist”. Hallands-Posten, notis 3:e kolumn. 8 januari 1873. https://tidningar.kb.se/4112716/1873-01-08/edition/153818/part/1/page/1/?newspaper=HALLANDSPOSTEN&from=1873-01-08&to=1873-01-08. Läst 25 december 2022. 
 88. ^ ”Offentligt nöje: För att i någon ringa mån bereda Orgelbyggaren ersättning för de betydliga uppoffringar han gjort.”. Nerikes Allehanda, annons 3:e kolumn. 5 februari 1868. https://tidningar.kb.se/8264853/1868-02-05/edition/146365/part/1/page/1/?newspaper=NERIKES%20ALLEHANDA&from=1868-02-05&to=1868-02-05. Läst 4 januari 2023. 
 89. ^ ”I Skillingmarks kyrka (västra Vermland) har af den välkända firman Setterquist & Son i Örebro uppförts en ny orgel.”. Vårt Land, notis 2:a kolumn längst ner. 3 mars 1890. https://tidningar.kb.se/2831775/1890-03-03/edition/169783/part/1/page/1/?newspaper=V%C3%85RT%20LAND&from=1890-03-03&to=1890-03-03. Läst 9 januari 2023. 
 90. ^ ”En Kyrko-invigning.”. Aftonbladet, notis 6:e kolumn längst ner. 28 juni 1866. https://tidningar.kb.se/4112678/1866-06-28/edition/0/part/1/page/3/?newspaper=AFTONBLADET&from=1866-06-28&to=1866-06-28. Läst 5 januari 2023. 
 91. ^ ”Ny orgel i Skultuna kyrka skall byggas”. Sala Allehanda, notis 4:e kolumn överst. 9 maj 1904. https://tidningar.kb.se/4112769/1904-05-09/edition/172392/part/1/page/2/?newspaper=SALA%20ALLEHANDA&from=1904-05-09&to=1904-05-09. Läst 25 november 2022. 
 92. ^ ”Skultuna kyrkas nya orgel.”. Örebro Dagblad, 3:e kolumn. 28 februari 1905. https://tidningar.kb.se/2836126/1905-02-28/edition/169211/part/1/page/2/?newspaper=%C3%96REBRO%20DAGBLAD&from=1905-02-28&to=1905-02-28. Läst 25 november 2022. 
 93. ^ ”Orgelinvigning.”. Örebro Tidning, notis 4:e kolumn längre ner. 8 december 1899. https://tidningar.kb.se/2836698/1899-12-08/edition/166643/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1899-12-08&to=1899-12-08. Läst 6 september 2022. 
 94. ^ ”Orgelbyggaren Setterquist som nyss fullbordade Gefle kyrkas nya orgel, levererar i dessa dagar en 12-stämmors orgel till Skönsmons kyrka.”. Örebro Tidning, notis 3:e kolumn längst ner. 6 september 1890. https://tidningar.kb.se/2836698/1890-09-06/edition/166643/part/1/page/2/?newspaper=%C3%96REBRO%20TIDNING&from=1890-09-06&to=1890-09-06. Läst 9 januari 2023. 
 95. ^ ”Orgelinvigning. Sistliden Söndag invigdes före högmässans början den nya orgeln.”. Sundsvalls-Posten, notis 6:e kolumn. 5 september 1890. https://tidningar.kb.se/2814001/1890-09-05/edition/158940/part/1/page/2/?newspaper=SUNDSVALLSPOSTEN&from=1890-09-05&to=1890-09-05. Läst 10 januari 2023. 
 96. ^ ”En ny orgel om 16 stämmor”. Dagens Nyheter. 23 oktober 1878. https://tidningar.kb.se/8224221/1878-10-23/edition/0A/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1878-10-23&to=1878-10-23. Läst 2 september 2022. 
 97. ^ ”Ny orgel i Stenkvista.”. Sörmlandsposten, notis 6:e kolumn längst ner. 28 september 1904. https://tidningar.kb.se/2823572/1904-09-28/edition/172288/part/1/page/1/?newspaper=S%C3%96RMLANDSPOSTEN&from=1904-09-28&to=1904-09-28. Läst 14 januari 2023. 
 98. ^ ”Invigning af Stora Köpinge församlings nya orgel”. Ystadsposten, referat 4:e kolumn. 24 augusti 1894. https://tidningar.kb.se/2621898/1894-08-24/edition/168759/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1894-08-24&to=1894-10-24. Läst 3 september 2022. 
 99. ^ ”Från Strömstad skrifves: I Söndags invigdes högtidligen i stadens kyrka en ny orgel.”. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, notis 5:e kolumn längst ner. 7 november 1879. https://tidningar.kb.se/3678898/1879-11-07/edition/144022/part/1/page/2/?newspaper=G%C3%96TEBORGS%20HANDELS-%20OCH%20SJ%C3%96FARTSTIDNING&from=1879-11-07&to=1879-11-07. Läst 5 januari 2023. 
 100. ^ ”En ny orgel i Svedvi kyrka, Vesterås”. Vårt Land, notis 3:e kolumn. 16 november 1887. https://tidningar.kb.se/2831775/1887-11-16/edition/169783/part/1/page/1/?newspaper=V%C3%85RT%20LAND&from=1887-11-16&to=1887-11-16. Läst 8 januari 2023. 
 101. ^ ”En sjustämmig orgel, levererad af Setterquist & Son i Örebro.”. Nerikes Allehanda, notis 2:a kolumn längst ner. 30 april 1886. https://tidningar.kb.se/8264853/1886-04-30/edition/146365/part/1/page/2/?newspaper=NERIKES%20ALLEHANDA&from=1886-04-30&to=1886-04-30. Läst 12 januari 2023. 
 102. ^ ”Ny orgel har af E. A. Setterquist & Son i Örebro byggts för Särna nya kyrka”. Mora Tidning, notis 5:e kolumn. 23 november 1894. https://tidningar.kb.se/8264852/1894-11-23/edition/171087/part/1/page/2/?newspaper=MORA%20TIDNING&from=1894-11-23&to=1894-11-23. Läst 14 januari 2023. 
 103. ^ ”Vederbörlig Besigtning och afprofning å det af hr E. A. Setterquist från Örebro i härwarande kyrka uppförda nya orgelwerket”. Sköfde Tidning, artikel 2:a kolumn. 16 december 1865. https://tidningar.kb.se/2809901/1865-12-16/edition/161272/part/1/page/2/?newspaper=SK%C3%96FDE%20TIDNING&from=1865-12-16&to=1865-12-16. Läst 6 januari 2023. 
 104. ^ ”Vid kyrkostämma med Torpa församling”. Köpings Tidning, notis 3:e kolumn. 2 januari 1893. https://tidningar.kb.se/2762485/1893-01-02/edition/154738/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1891-01-01&to=1905-12-31&page=1. Läst 5 september 2022. 
 105. ^ ”Afprofning af orgel.”. Södermanlands Läns Tidning, notis 2:a klumn. 28 oktober 1885. https://tidningar.kb.se/2822409/1885-10-28/edition/170081/part/1/page/2/?newspaper=S%C3%96DERMANLANDS%20L%C3%84NS%20TIDNING&from=1885-10-28&to=1885-10-28. Läst 6 januari 2023. 
 106. ^ ”En ny orgel har blifvit uppsatt i Tystberga socken.”. Södermanlands Läns Tidning, notis 1:a kolumn. 8 oktober 1881. https://tidningar.kb.se/2822409/1881-10-08/edition/170081/part/1/page/2/?newspaper=S%C3%96DERMANLANDS%20L%C3%84NS%20TIDNING&from=1881-10-08&to=1881-10-08. Läst 7 januari 2023. 
 107. ^ ”En ny orgel om åtta stämmor har af orgelbyggarefirman Setterquist och Son uppsatts i Tysslinge kyrka.”. Nerikes Allehanda, notis 7:e kolumn längre ner. 28 december 1881. https://tidningar.kb.se/8264853/1881-12-28/edition/146365/part/1/page/2/?newspaper=NERIKES%20ALLEHANDA&from=1881-12-28&to=1881-12-28. Läst 12 januari 2023. 
 108. ^ ”En nybyggd orgel i Tärna församlings kyrka af den välkända firman Setterquist.”. Sala Allehanda, notis 2:a kolumn. 7 juli 1899. https://tidningar.kb.se/4112769/1899-07-07/edition/172392/part/1/page/2/?newspaper=SALA%20ALLEHANDA&from=1899-07-07&to=1899-07-07. Läst 13 januari 2023. 
 109. ^ ”Tärna. En ovanligare högtid firades i kyrkan”. Sala Allehanda, Rapport om invigningen i 6:e kolumnen. 21 juli 1899. https://tidningar.kb.se/4112769/1899-07-21/edition/172392/part/1/page/2/?newspaper=SALA%20ALLEHANDA&from=1899-07-21&to=1899-07-21. Läst 5 december 2022. 
 110. ^ ”Orgelbesigtning.”. Göteborgsposten, notis 5:e kolumn. 22 juli 1869. https://tidningar.kb.se/4112714/1869-07-22/edition/145112/part/1/page/1/?newspaper=G%C3%96TEBORGSPOSTEN&from=1869-07-22&to=1869-07-22. Läst 5 januari 2023. 
 111. ^ ”Söderhamns kyrkas nya orgel.”. Helsingen, notis med besiktningsprotokoll 4:e kolumn. 6 november 1883. https://tidningar.kb.se/2723622/1883-11-06/edition/155146/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1883-11-06&to=1883-11-06. Läst 2 september 2022. 
 112. ^ ”Söderhamn kyrkas nya orgel afprofvades igår”. Söderhamns Tidning. 3 november 1883. https://tidningar.kb.se/2822350/1883-11-03/edition/149560/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1883-11-03&to=1883-11-03. Läst 2 september 2022. 
 113. ^ ”Herrar Setterquist & Son i Örebro skola bygga den nya orgeln i Söderhamns kyrka.”. Norrlandsposten, notis 1:a kolumn längre ner. 28 november 1881. https://tidningar.kb.se/2565326/1881-11-28/edition/146891/part/1/page/3/?newspaper=NORRLANDSPOSTEN&from=1881-11-28&to=1881-11-28. Läst 11 januari 2023. 
 114. ^ ”Vadsbro nybyggda kyrkorgel.”. Örebro Dagblad, notis 3:e kolumn. 27 februari 1904. https://tidningar.kb.se/2836126/1904-02-27/edition/169211/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1891-01-31&to=1905-12-31. Läst 3 september 2022. 
 115. ^ ”Valbo kyrka skall i sommar undergå en grundlig reparation.”. Norrlandsposten, notiser 6:e kolumn överst. 23 januari 1888. https://tidningar.kb.se/2565326/1888-01-23/edition/146891/part/1/page/2/?newspaper=NORRLANDSPOSTEN&from=1888-01-23&to=1888-01-23. Läst 12 januari 2023. 
 116. ^ ”En piporgel i Vasakyrkan.”. Nerikes-Tidningen, notis 3:e kolumn. 7 april 1897. https://tidningar.kb.se/2790032/1897-04-07/edition/167817/part/1/page/2/?q=%20zetterquist&from=1897-04-07&to=1897-04-07. Läst 31 augusti 2022. 
 117. ^ ”Orgelinvigningsfest.”. Nerikes-Tidningen, notis 2:a kolumn. 31 december 1897. https://tidningar.kb.se/2790032/1897-12-31/edition/167817/part/1/page/2/?q=%20setterquist&from=1897-12-31&to=1897-12-31. Läst 6 september 2022. 
 118. ^ ”Vederslöfs kyrkas nya orgel.”. Smålänningen, notis 4:e kolumn. 4 oktober 1892. https://tidningar.kb.se/2810376/1892-10-04/edition/172595/part/1/page/1/?newspaper=SM%C3%85L%C3%84NNINGEN&from=1892-10-04&to=1892-10-04. Läst 13 januari 2023. 
 119. ^ ”Viby | Orgelbyggare Tomas Svenske AB”. www.orgelbyggare.se. https://www.orgelbyggare.se/restaureringar/viby/. Läst 6 januari 2023. 
 120. ^ ”Storartad gåfva till Vika kyrka.”. Tidning för Falu Län och stad, besiktningsprotokoll och invigning, 6:e kolumnen. 5 december 1900. https://tidningar.kb.se/2825450/1900-12-05/edition/161863/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1891-01-01&to=1905-12-31&page=1. Läst 4 september 2022. 
 121. ^ ”Den nya orgeln i Visnums-Kils kyrka”. Kristinehamnsposten, notis 2:a kolumn längst ner. 30 september 1903. https://tidningar.kb.se/4112760/1903-09-30/edition/168121/part/1/page/3/?q=%20setterquist&from=1903-09-30&to=1903-09-30. Läst 5 september 2022. 
 122. ^ ”Woxna kyrkas nya orgel bygd af firman Setterquist & Son i Örebro, invigdes i söndags.”. Söderhamns Tidning, notis 1:a kolumn. 2 juni 1888. https://tidningar.kb.se/2822350/1888-06-02/edition/149561/part/1/page/3/?newspaper=S%C3%96DERHAMNS%20TIDNING&from=1888-06-02&to=1888-06-02. Läst 11 januari 2023. 
 123. ^ ”I Wrena kyrka inwigdes Söndagen den 19 nästl. April”. Nyköpingsbladet, notis 2:a kolumn. 26 maj 1863. https://tidningar.kb.se/2846661/1863-05-26/edition/158156/part/1/page/1/?q=setterquist%20orgel&from=1863-05-26&to=1863-06-26. Läst 1 september 2022. 
 124. ^ ”Vackra donationer hade under sin lifstid”. Westgötapposten, notis 3:e kolumn. 31 maj 1904. https://tidningar.kb.se/2830466/1904-05-31/edition/167519/part/1/page/3/?q=lundahl%20orgel&from=1902-01-01&to=1905-12-31&page=3. Läst 9 september 2022. 
 125. ^ ”Ny orgel. I Vernamo hafva Hrr Setterquist, fader och son, från Örebro, uppsatt en af dem förfärdigad ny orgel.”. Aftonbladet, notis 6:e kolumn. 4 februari 1875. https://tidningar.kb.se/4112678/1875-02-04/edition/0/part/1/page/2/?newspaper=AFTONBLADET&from=1875-02-04&to=1875-02-04. Läst 5 januari 2023. 
 126. ^ ”Orgelinvigning. Nyligen profspelades och afsynades af organisten i Landskrona, direktör Hallberg.”. Post- och Inrikes Tidningar, notis 5:e kolumn. 1 februari 1875. https://tidningar.kb.se/8206782/1875-02-01/edition/144010/part/1/page/2/?newspaper=POST-%20OCH%20INRIKES%20TIDNINGAR&from=1875-02-01&to=1875-02-01. Läst 5 januari 2023. 
 127. ^ ”Orgelinvigning. I Vestermo kyrka i detta län.”. Södermanlands Läns Tidning, notis 3:e kolumn. 23 november 1878. https://tidningar.kb.se/2822409/1878-11-23/edition/170081/part/1/page/2/?newspaper=S%C3%96DERMANLANDS%20L%C3%84NS%20TIDNING&from=1878-11-23&to=1878-11-23. Läst 6 januari 2023. 
 128. ^ ”Ny orgel. I Wester-Wåla sockens kyrka invigdes i söndags en af orgelbyggaren Setterquist i Örebro förfärdigad 7-stämmig orgel.”. Enköpingsposten, notis 2:a kolumn överst. 2 december 1881. https://tidningar.kb.se/4112701/1881-12-02/edition/154465/part/1/page/3/?newspaper=ENK%C3%96PINGSPOSTEN&from=1881-12-02&to=1881-12-02. Läst 10 januari 2023. 
 129. ^ ”Ny kyrko-orgel.”. Wadstena Läns Tidning, notis 2:a kolumn överst. 9 mars 1889. https://tidningar.kb.se/2611749/1889-03-09/edition/169218/part/1/page/2/?newspaper=WADSTENA%20L%C3%84NS%20TIDNING&from=1889-03-09&to=1889-03-09. Läst 9 januari 2023. 
 130. ^ ”Västra Vingåkers nya orgverk.”. Södermanlands Läns Tidning, notis 4:e kolumn längst ner. 16 maj 1887. https://tidningar.kb.se/2822409/1887-05-16/edition/170081/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1887-05-16&to=1887-05-16. Läst 1 september 2022. 
 131. ^ ”Ny orgel förfärdigad af den välkända orgelbyggarefirman E. A. Setterquist & Son i Örebro”. Örebro Tidning, notis 5:e kolumn. 1 november 1884. https://tidningar.kb.se/2836698/1884-11-01/edition/166643/part/1/page/2/?newspaper=%C3%96REBRO%20TIDNING&from=1884-11-01&to=1884-11-01. Läst 9 januari 2023. 
 132. ^ ”Från Östersund meddelas från 14 dennes”. Nya Helsingen, notis 4:e kolumn. 22 september 1882. https://tidningar.kb.se/2797445/1882-09-22/edition/155157/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1882-09-22&to=1882-09-22. Läst 2 september 2022. 
 133. ^ ”Kantorn och Skolläraren i Hallsbergs socken i Strängnäs stift”. Arboga Tidning, notis 3:e kolumn. 24 december 1851. https://tidningar.kb.se/2698418/1851-12-24/edition/163369/part/1/page/3/?q=setterquist%20orgel&from=1851-12-24&to=1851-12-24. Läst 1 september 2022. 
 134. ^ ”Den nya orgeln i Örsjö afsynades”. Barometern, notis 1:a kolumn. 16 mars 1893. https://tidningar.kb.se/4112684/1893-03-16/edition/145050/part/1/page/2/?q=%20zetterquist&from=1893-03-16&to=1893-03-16. Läst 31 augusti 2022. 
 135. ^ ”En ny orgel förfärdigad af hrr E. A. Setterquist & Son i Örebro, har blifvit uppsatt i Öster-Löfsta kyrka.”. Upsala-Posten, notis 4:e kolumn. 1 augusti 1884. https://tidningar.kb.se/2564859/1884-08-01/edition/166460/part/1/page/2/?newspaper=UPSALAPOSTEN&from=1884-08-01&to=1884-08-01. Läst 9 januari 2023. 
 136. ^ ”Ny Orgel. Från Östhammar hafva vi mottagit”. Stockholms Dagblad, notis 2:a kolumn. 13 december 1875. https://tidningar.kb.se/2811213/1875-12-13/edition/147682/part/1/page/2/?q=setterquist%20orgel&from=1875-12-13&to=1875-12-13. Läst 2 september 2022. 

Vidare läsning

redigera
 • Edholm, Dag (2006). ”Alfred Österdahl : uppfinnare, konstruktör, tekniker och verkmästare”. Orgelforum 2006 :2,: sid. 28-31. 0280-0047. ISSN 0280-0047.  Libris 10481564