Byarums kyrka är en kyrkobyggnad i samhället Byarum i Växjö stift. Den är församlingskyrka i Byarum-Bondstorps församling och ligger fyra kilometer norr om Vaggeryd.

Byarums kyrka
Kyrka
Byarums kyrka i juli 2013
Byarums kyrka i juli 2013
Land Sverige Sverige
Län Jönköpings län
Ort Byarum
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Växjö stift
Församling Byarum-Bondstorps församling
Koordinater 57°32′17.3″N 14°8′29.5″Ö / 57.538139°N 14.141528°Ö / 57.538139; 14.141528
Invigd okänt
Bebyggelse-
registret
21300000004444
Kyrkorum
Kyrkorum
Epitafium eller gravvård över riksrådet greve Gabriel von Seth, uppsatt 1775. Skapat av P.H. l´Archeveque.

TillkomstRedigera

Kyrkans ursprungliga utformning och uppförandeår är okänt. Möjligen har tidigare funnits en träkyrka på platsen. Mindre murrester från 1100-talet och fragment av målningar från 1300-talet styrker i någon mån tanken att kyrkan skulle kunna vara en del av ett tidigare kloster, Byarums kloster. Nunnorna från Byarum grundade senare Sko kloster i Uppland. Den 5 augusti 1827 färdades Eugenia Desideria Bernadotte förbi på väg mot Stockholm och kyrkan är uppkallad efter drottningen.

OmbyggnaderRedigera

Under 1700-talet fick kyrkan en nyklassicistisk dräkt. Ursprungligen bestod byggnaden av ett litet långhus i sten och saknade torn. Åren 1758-1759 uppförde Gabriel von Seth ett absidformat gravkor av huggen sandsten vid kyrkans östra vägg. I gravkorets övre del inreddes kyrkans nya kor och i dess källare inreddes en gravkammare för adelssläkten von Seth. 1766 fick kyrkan en korsformig plan genom att två sidoskepp uppfördes åt norr och söder. Södra korsarmens portal försågs med romanska kolonner, ditflyttade från en äldre portal. Mellan åren 1784 och 1786 uppfördes två västtorn, varav det första rasade under byggnadsarbetet. År 1800 donerades ett tornur med fyra urtavlor som monterades i tornet. År 1818 genomfördes en yttre restaurering då ytterväggarna putsades om. Yttertaken belades med nya spån och tornets tak belades med plåt. En omfattande yttre och inre restaurering genomfördes 1887 då nya fönsterbågar monterades. Ytterväggarna putsades om och yttertakens spånbeläggning ersattes med plåt. I kyrkorummet lades ett nytt trägolv och en ny öppen bänkinredning tillkom.

Ombyggnader på 1900-taletRedigera

År 1906 ersattes tidigare tornur från år 1800 med ett nytt som även det var en gåva. Åren 1952-1953 genomfördes en stor restaurering efter program av arkitekt Bent Jörgen Jörgensen i Växjö. Fönstren från 1887 ersattes med nya. I vapenhuset lades ett nytt kalkgolv och i kyrkorummet lades ett nytt trägolv. Nya breda valv togs upp mellan långhuset och sidoskeppen. Öppna bänkinredningen från 1887 kasserades och ersattes med nuvarande halvöppen bänkinredning. Elektrisk belysning och uppvärmning installerades. Likaså installerades ett elektriskt klockringningssystem. Yttertaket blästrades och behandlades med järnvitriol innan det lackerades. Underhållsarbeten genomfördes åren 1968-1970 då yttertaket belades med kopparplåt som ersatte tidigare målad plåt. Vid en restaurering 1981 ångtvättades ytterväggarna som kalkades om. Byggnadens sockel rengjordes och belades med asfalt. Ytterväggarna på Sethska gravkoret rengjordes. En yttre restaurering genomfördes åren 1994-1995 efter program av Per Rudenstam. Ytterväggarna blästrades och putslagades med hydrauliskt bruk som färgades med våtkalk. Nytt koppartak lades och i kupolen byttes rötskadat virke ut.

Interiör och inventarierRedigera

OrgelRedigera

Manual I Manual II Pedal Koppel
Borduna 16' Principal 8' Subbas 16' II/I
Principal 8' Rörflöjt 8' Borduna 8' I/P
Flûte harmonique 8' Salicional 8' Oktava 4', (ny) II/P
Octava 4' Flûte octaviante 4' Basun 16' 4' II/P
Kvinta 2 2/3', (ny) Nasard 2 2/3', (ny)
Oktava 2' Blockflöjt 2', (ny) Registersvällare
Mixtur V ch. (ny) Ters 1 3/5', (ny)
Trumpet 8' Cymbel III ch. (ny)
Krumhorn 8', (ny)
Huvudverk I Svällverk II Pedal Koppel
Principal 8’ Gedackt 8’ Subbas 16’ I/P
Rörflöjt 8’ Fugara 8' Principalbas 8’ II/P
Oktava 4’ Principal 4’ Gedacktbas 8' II/I
Traversflöjt 4’ Koppelflöjt 4' Pommer 4'
Kvinta 2 2/3' Waldlöfjt 2' Mixtur III
Oktava 2’ Nasat 1 1/3' Basun 16'
Mixtur IV Sesquialtera II
Trumpet 8' Scharff III
Hautbois 8'
Tremulant
Crescendosvällare

BildgalleriRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Tryckta källorRedigera

WebbkällorRedigera

Externa länkarRedigera