Öppna huvudmenyn

Abraham Mankell

svensk kompositör

Carl Abraham Mankell, född 16 april 1802 i Christiansfeld i Schleswig, död 23 mars 1868 i Stockholm, var en svensk musikhistoriker, sångpedagog, tonsättare och kyrkomusiker.

Abraham Mankell
Abraham Mankell Teckning av Maria Röhl (1835)
Abraham Mankell
Teckning av Maria Röhl (1835)
Tonsättare
Född16 april 1802
Christiansfeld, Schleswig
Död23 mars 1868 (65 år)
Stockholm, Sverige Sverige
InstrumentOrgel

BiografiRedigera

Han tillhörde en tysk musikersläkt och fadern var bland annat musikdirektör vid Svenska flottan i Karlskrona. Mankell arbetade från 1826 som musiklärare i olika skolor i Stockholm, blev 1828 organist i Klara församling och 1830 musikdirektör vid Stockholms gymnasium. Han komponerade kantater och sånger och verkad för musikintresset genom populärvetenskapliga föredrag och utgivning av skrifter, bland annat flera läroböcker och antologier. Mankell menade att visan och folkmusiken var av större vikt än konstmusiken.

Han var far till Julius Mankell, bror till Gustaf Mankell och farbror till Henning Mankell den äldre.

VerklistaRedigera

KammarmusikRedigera

 • Adagio religioso för piano och klarinett, 1860.

PianoverkRedigera

 • Messa, klaverutdrag.

Fyrhändigt pianoRedigera

 • Variationer över en dalvisa, 1830-talets början.
 • Quintour, arrangemang 1832.
 • Fem stycken för orkester, arrangemang 1830-talets början.
 • Tema med variationer, arrangemang 1830-talets början. Temat är skrivet av Winter.

OrgelverkRedigera

 • Små orgelpreludier
 • Koralsättningar i Koralbok av Albert Lindström, 1892.

SångerRedigera

 • Tre romanser med pianoforte, Tillägnade Adolf Fredrik Lindblad, cirka 1830.
  • 1. Gerdas sång (Grundtvig)
  • 2. Emma (Ling)
  • 3. Vårrosen (Mellin) [Vår-rosen även i antologin Enkla melodiska sånger, 1853.]
 • Tre sånger med pianoforte, 1830-talet.
  • 1. Har du den glömt? (Grafström)
  • 2. Svärmeri (Wallin)
  • 3. Bön (Lidner)
 • Samlade sångstycken med pianoforte, för en eller flera röster.
  • 1. Vid Frälsarens krubba (efter Claudius)
  • 2. Thekla (Grafström efter Schiller)
  • 3. Hemsjukan
  • 4. Hugsvalelsens källa (Mellin)
  • 5. Bortresan
  • 6. Den bedragnes sång
  • 7. Emma
  • 8. Vårhymn
  • 9. Kyrie
  • 10. Agnus Dei
  • 11. Bön
 • Skaldestycken av Wallin, Franzén och Stagnelius, cirka 1838.
  • 1. Hemsjukan (Wallin)
  • 2. Wårlängtan (Franzén)
  • 3. Stjärnorna (Stagnelius)
  • 4. Fragment ur en större komposition (Wallin, Guds lov).
 • Hösten, den gröna, den sköna, för sång och fortepiano, i Musikaliskt veckoblad, 1833.
 • Sång vid Sophia B. Bibaus jordfästning i Clara 10 november ("Bruten är stafven", E. Lindberg), 1845.

KörverkRedigera

 • Påskhymn ("Du död! Var är din udd?"), 1903.
 • På Marie bebådelsedag och Bön, 1900.
 • Vårhymn, 1870.
 • En liten välment Kvartett tillägnad Anna Mankell vid hennes första nattvardsgång, 1864.
 • Fyrstämmiga sånger.
 • Guds lov, kantat för solist, kör och orkester (Wallin).
 • Blandade sångstycken för sopran, alt, tenor och bas utan a capella, cirka 1830.
  • 1. Koral: Jag vill i all min levnads gång
  • 2. Koral: Sälla är de som sova
  • 3. Minnet ("På dig jag tänker", Goethe, "Ich denke dein")
  • 4. Sorg och hopp ("Mildt glänser daggen")
  • 5. Ur en bordssång ("Glädjen sig speglar")
  • 6. Källan ("Du lilla källa")
  • 7. Andenken ("Im Sonnenschimmer")
  • 8. Hoppet ("Förtrogna hopp!")
  • 9. Bortresan ("Om jag far bort", Choraeus)
  • 10. Dansk visa ("Midnatsklokken i Taarnet slaaer").
 • Fem hymner, 1924.
 • Ur Svenska psalmboken förenad med dess koraler jämte andra melodiska religiösa sångstycken för kyrkan, skolan och hemmet, 1865.
  • Marie Bebådelsehymn (Lidner)
  • Långfredagshymn
  • Påskhymn
  • Midsommarhymn

BibliografiRedigera

 • Harmonia : anteckningar till befrämjande af en allmännare bildning i musikaliska ämnen. Stockholm, tryckt hos P. A. Norstedt & söner, 1833. 1833. Libris länk. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:rara-521 
 • Lärobok i musiken : med särskildt afseende på sång : för högre och lägre undervisningsverk. Upsala. 1835. Libris länk 
 • Musikalier till begagnande vid sångundervisningen i skolor och gymnasier. Stockholm. 1835. Libris länk 
 • Strödda tankar öfver musiken : ur namnkunniga tyska tonsättares och andra konstförfattares skrifter. Stockholm. 1835. Libris länk 
 • Kort repetitorium af de ämnen, som förekommit i sånglektionerna. Stockholm. 1839. Libris länk 
 • Berättelser ur kyrkomusikens historia, från kristna tideräkningens början till Händels och Sebastian Bachs period. Stockholm. 1841. Libris länk 
  • Musik-bilagor till Berättelser ur kyrkomusikens historia [Musiktryck]. Stockholm. 1844. Libris länk 
 • Koralbok för folkskolor eller det förenklade Psalmodikon : en genväg för Sångundervisningen i Folkskolorna : en Förenkling av Dillners sifferskrift. Stockholm: Looström. 1844 
 • Kort repetitorium af de ämnen, som förekommit i sånglektionerna. Stockholm. 1845. Libris länk 
 • Blickar i musikens inre helgedom : ett bidrag till tonkonstens ästhetik. Stockholm. 1849. Libris länk 
 • Några ord om svenska folkvisan. Stockholm. 1852. Libris länk 
 • Sveriges tonkonst och melodiska national-dikt. Stockholm: J. Beckman. 1853. Libris länk. http://runeberg.org/matonkonst/ 
 • Förslag till en musikalisk-litterär lektion i hufvudstaden. Stockholm. 1854. Libris länk 
 • En musiklitterär lektion. Stockholm. 1854. Libris länk 
 • Tonkonstens äldsta häfder : eller Musiken hos forntidens Hinduer, Kineser, Egyptier, Ebreer, Greker och Romare. Stockholm. 1854. Libris länk 
 • Medeltidens skådespel i kyrkan och på theatern : en forskning. Stockholm. 1855. Libris länk. http://runeberg.org/mamedelt/ 
 • Kort repetitorium af de ämnen, som förekommit i sånglektionerna. Stockholm. 1856. Libris länk 
 • Repetitorium af de ämnen, som förekommit vid sånglektionerna i S :t Jacobs skola i Stockholm : samt 23 choralmelodier för 2 stämmor, till begagnande vid morgon- och aftonbönerna i skolan. Stockholm. 1856. Libris länk 
 • Vägledning till musikens studium : för allmänna undervisningsverken och det musikaliska hemmet (2., betydligt tillökade och förbättrade uppl). Stockholm. 1857. Libris länk 
 • Louis Spohr : ett äreminne. Stockholm. 1860. Libris länk 
 • Den kyrkliga orgelspelningen. Örebro. 1862. Libris länk 
 • Om sann och falsk deklamation : en handbok för offentliga talare, skådespelare, föreläsare samt hvar och en, som vill utsäga andras eller egna tankar sannt och skönt : särskildt lämpad till den studerande ungdomens tjänst : med ett bihang om deklamation i sång. Örebro: N. M. Lindh. 1862. Libris länk 
 • Musikens historia : i korta berättelser lättfattligt framställd. Örebro. 1864. Libris länk 

ÖversättningarRedigera

 • Mozart, Wolfgang Amadeus (1845). Ett bref af Wolfgang Amadeus Mozart. Stockholm. Libris länk 

RedaktörskapRedigera

 • Antik konsert en melodisk anthologi ifrån århundraden näst före och under medeltiden i St Klara kyrka. Stockholm. 1845. Libris länk 
 • Svenska psalmboken förenad med dess koraler jemte andra melodiska religiösa sångstycken för kyrkan, skolan och hemmet / Utg. af Abraham Mankell. Stockholm: Norstedt. 1865. Libris länk 
 • Sveriges herrliga melodier till begagnandet vid lägre och högre läroverk satta i harmoni för två, tre och fyra stämmor. Stockholm: Elkan & Schildknecht. 1861-1884 

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera