Mekanik kan syfta på

  • Klassisk mekanik - läran om klassiska kroppars rörelse i rummet
  • Maskinteknik - läran om mekanismer (mekaniska funktioner), maskiner och verktyg, etc – den ursprungliga betydelsen av ordet
    • Mekanism – sammansättning av stela kroppar – maskinelement – med förmågan att överföra kraft och rörelse enligt mekanikens lagar

Ordet ingår också i namn på olika specialiserade grenar av fysiken: