För registratur vid en organisation, se registrator.

Registratur (även registertraktur) kallas i en piporgel de delar i regerverket som överför rörelsen mellan registerandragen eller manubrierna (vipporna) vid spelbordet och väderlådornas slejfer eller registerventiler inne i orgelhuset.

Förbindelsen kan vara mekanisk, pneumatisk eller elektrisk.

Se ävena redigera