Frederiksborg Orgelbyggeri

Orgeln i Sankt Nicolai kyrka, Örebro, byggd 1970 efter ritningar av Eppo Rynko Ottes.

Frederiksborg Orgelbyggeri var ett familjeföretag (1945-1988) i Hillerød i Danmark.

Firman grundades 1945 av orgelbyggmästaren Troels Krohn, som fått sin utbildning hos bland andra Marcussen & Søn och företagit studieresor till Tyskland. Under firmans verksamma år fram till 1988 byggde man 317 orglar som levererades till Danmark och de övriga nordiska länderna. Även sonen Finn Krohn, utbildad i Danmark och Schweiz, kom att arbeta i rörelsen och ansvarade främst för instrumentens intonation. Han startade 1979 en egen firma, som han drev fram till sin död 2011. Även dennes son, Troels Wendel Krohn, arbetade en tid på Frederiksborg Orgelbyggeri hos sin farfar innan också han, efter ett drygt decennium i Schweiz, 2001 startade egen firma.

Orglar i svenska kyrkor (urval)Redigera

ReferenserRedigera