Pneumatik eller tryckluftteknik, från grekiska pneuma (vind, andedräkt), innebär användning av gaser, vanligtvis luft, för att överföra, lagra och styra energi.[1]

Plansch från 1728.
Konstnären Bjørn Nørgaard med pneumatisk borr i Malmö konsthall 1988.

Pneumatik används i stor utsträckning för att skapa rörelser inom automatiserad produktion (industriautomation). Vanligt förekommande övertryck är på 4-10 bar i förhållande till atmosfärstrycket.

Den är populär eftersom den är enkel och billig att tillämpa vid automatisering. Den är vanligt förekommande för att skapa vakuum till sugkoppar. Detta görs då via ejektorer. Pneumatiken är även lätt att justera och reglera på plats. Då media utgörs av luft, existerar inget inköpspris. Luft, till skillnad från olja, är dessutom inte brandfarligt eller miljöpåverkande. Detta gör pneumatiken lämplig för tillverkning eller arbete där bibehållen hygien och/eller säkerhet är av betydelse.

Låg densitet samt att luften runt om oss innehåller en del vatten i form av fukt, gör de pneumatiska lösningarna energikrävande. En anläggning för industriellt bruk kan ha en verkningsgrad på under 10%. Detta gör pneumatiska produktionslösningar extremt känsliga för ökade elpriser. Den större delen av kostnaden består i komprimering och beredning (filtrering och avfuktning/torkning) av luften [2].

I takt med att energimedvetenhet och miljömedvetande har ökat, ökar även insatserna för att täta läckor, minska systemtryck samt att se över andra automationslösningar för att spara energi.

KomponenterRedigera

En pneumatisk enkel anläggning för hemmabruk består av ett filter, en eldriven pump, tryckvakt för reglering av pump, en övertrycksventil, en tank och en ledning/slang som man ansluter olika handverktyg till.

En pneumatisk anläggning för industriell automation består i grunden av ett filter, en eldriven pump, tryckvakt för reglering av pumpen, en övertrycksventil, någon form av torkning av luften, en eller flera tankar, huvudledning som förgrenar sig till ytterligare filtrering av luften och lokal tryckreglering med enklare vattenavskiljare. Efter denna lokala tryckregleringen är ventilpaket monterade för att styra aktuatorer/ställdon typ, cylindrar, motorer, ejektorer. Eventuella lokala ackumulatortankar kan förekomma.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin.
  2. ^ ”Tryckluft vs el”. Conveyor22. https://www.conveyor22.se/wp-content/uploads/2012/12/TRYCKLUFT-ELLER-EL.pdf. Läst 19 mars 2020. 

Externa länkarRedigera