Lista över fysikaliska storheter

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över fysikaliska storheter.

Den första tabellen listar grundstorheterna som används i internationella måttenhetssystemet (SI) för att definiera den fysiska dimensionen av fysikaliska storheter för dimensionsanalys. Den andra tabellen listar härledda storheter. Härledda storheter kan nämnas i termer av grundstorheter.

Observera att varken namnen eller de symbolerna som används för fysikaliska storheter är internationella standarder. Vissa storheter är kända under flera olika namn, såsom det magnetiska B-fältet som även kallas för magnetisk flödestäthet, magnetisk induktion eller helt enkelt magnetfältet beroende på sammanhanget. På liknande sätt kan ytspänningen betecknas som antingen σ, γ eller T. Tabellen listar oftast bara ett namn och symbol.

Den sista kolumnen listar några speciella egenskaper som några av storheterna har, såsom deras skalningsbeteende (huruvida storheten är intensiv eller extensiv), deras omvandlingssegenskaper (huruvida storheten är en skalär, vektor eller tensor) eller huruvida storheten är konserverad.

GrundstorheterRedigera

Storhet Symbol SI-enhet Dimension Kommentarer
Längd l Meter (m) L
Massa m Kilogram (kg) M extensiv, skalär
Tid t Sekund (s) T skalär
Elektrisk ström I Ampere (A) I
Absolut temperatur T Kelvin (K) Θ intensiv, skalär
Substansmängd n Mol (mol) N extensiv, skalär
Ljusstyrka L Candela (cd) J skalär

Härledda storheterRedigera

GeometriRedigera

Storhet Symbol SI-enhet Dimension Kommentarer
Längd l Meter (m) L
Area A m2 L2 skalär
Volym V m3 L3 extensiv, skalär
Vinkel θ Radian (rad) 1
Rymdvinkel Ω Steradian (sr) 1

KinematikRedigera

Storhet Symbol SI-enhet Dimension Kommentarer
Tid t Sekund (s) T skalär
Fart v m × s−1 L T−1 skalär
Hastighet v m × s−1 L T−1 vektor
Acceleration a m × s−2 L T−2 vektor
Ryck j m × s−3 L T−3 vektor
Frekvens f Hertz (Hz = s−1) T−1 skalär
Vinkelhastighet ω rad × s−1 T−1 skalär eller pseudovektor
Vinkelacceleration α rad × s−2 T−2
Våglängd λ m L
Vågtal k m−1 L−1
Viskositet η Pa × s M L−1 T−1

MekanikRedigera

Storhet Symbol SI-enhet Dimension Kommentarer
Massa m Kilogram (kg) M extensiv, skalär
Kraft F Newton (N = kg × m × s−2) M L T−2 vektor
Tyngd w Newton (N = kg m s−2) M L T−2 vektor
Impuls p Newtonsekund (N × s = kg × m × s−1) M L T−1 vektor
Rörelsemängd p N × s M L T−1 vektor, extensiv
Tröghetsmoment I kg × m2 M L2 tensor, skalär
Vridmoment τ Newtonmeter (N × m) M L2 T−2 pseudovektor
Rörelsemängdsmoment L kg × m2 × s−1 M L2 T−1 konserverad storhet, pseudovektor
Effekt P Watt (W) M L2 T−3 extensiv, skalär
Energi E Joule (J = kg × m2 × s−2) M L2 T−2 extensiv, skalär, konserverad storhet
Arbete W Joule (J = kg × m2 × s−2) M L2 T−2 skalär
Energitäthet ρE J × m−3 M L−1 T−2 intensiv
Specifik energi J × kg−1 L2 T−2 intensiv
Densitet (volymdensitet) ρ kg × m−3 M L−3 intensiv
Areadensitet ρA kg × m−2 M L−2
Linjär densitet ρl M L−1
Specifik volym v m3 × kg−1 M−1 L3 intensiv
Tryck p Pascal (Pa = kg × m−1 × s−2) M L−1 T−2 intensiv, skalär
Mekanisk spänning σ Pa M L−1 T−2 2-tensor (eller skalär)
Ytspänning γ N × m−1 eller J × m−2 M T−2
Youngs modul E Pascal (Pa = kg × m−1 × s−2) M L−1 T−2 skalär
Töjning ε Enhetslös 1

TermodynamikRedigera

Storhet Symbol SI-enhet Dimension Kommentarer
Absolut temperatur T Kelvin (K) Θ intensiv, skalär
Värme Q Joule (J) M L2 T−2
Värmeledningsförmåga k W × m−1 × K−1 M L T−3 Θ−1 intensiv
Värmekapacitet Cp J × K−1 M L2 T−2 Θ−1 extensiv
Värmeflödestäthet ϕQ W × m−2 M T−3
Kemisk potential μ J × mol−1 M L2 T−2 N−1 intensiv
Entropi S J × K−1 M L2 T−2 Θ−1 extensiv, skalär
Specifik värmekapacitet c J × kg−1 × K−1 L2 T−2 Θ−1 intensiv

ElektromagnetismRedigera

Storhet Symbol SI-enhet Dimension Kommentarer
Elektrisk ström I Ampere (A) I
Elektrisk strömtäthet J A × m−2 L−2 I vektor
Elektrisk laddning Q Coulomb (C = A × s) T I extensiv, konserverad storhet
Elektrisk flödestäthet D C × m−2 L−2 T I vektorfält
Elektrisk fältstyrka E V × m−1 M L T−3 I−1 vektorfält
Elektrisk impedans Z Ohm (Ω = kg × m2 × A−2 × s−3) M L2 T−3 I−2 komplex skalär
Elektrisk kapacitans C Farad (F = A2 × s4 × kg−1 × m−2) M−1 L−2 T4 I2 skalär
Elektrisk konduktans G Siemens (S = A2 × s3 × kg−1 × m−2) M−1 L−2 T3 I2 skalär
Elektrisk konduktivitet σ Siemens per meter (S/m = A2 × s3 × kg−1 × m−3) M−1 L−3 T3 I2 skalär
Elektrisk potential V Volt (V = kg × m2 × A−1 × s−3) M L2 T−3 I−1 skalär
Elektrisk resistans R Ohm (Ω = kg × m2 × A−2 × s−3) M L2 T−3 I−2 skalär
Elektrisk resistivitet ρ Ohmmeter (Ω × m = kg × m3 × A−2 × s−3) M L3 T−3 I−2 skalär
Elektrisk induktans L Henry (H = kg × m2 × A−2 × s−2) M L2 T−2 I−2 skalär
Elektrisk laddningsdensitet ρQ C × m−3 L−3 T I intensiv
Permittivitet ε F × m−1 M−1 L−3 T4 I2 intensiv
Permeabilitet μ H × m−1 M L T−2 I−2 intensiv
Magnetisk fältstyrka (H-fältet) H A × m−1 L−1 I vektorfält
Magnetiskt flöde Φ Weber (Wb = kg × m2 × A−1 × s−2) M L2 T−2 I−1 skalär
Magnetisk flödestäthet (B-fältet) B Tesla (T = kg × A−1 × s−2) M T−2 I−1 pseudovektorfält
Magnetisering M A × m−1 L−1 I vektorfält

Atom- och molekylärfysikRedigera

Storhet Symbol SI-enhet Dimension Kommentarer
Molär koncentration C mol × m−3 L−3 N intensiv
Molär energi J × mol−1 M L2 T−2 N−1 intensiv
Molär entropi J × K−1 mol−1 M L2 T−2 Θ−1 N−1 intensiv
Molär värmekapacitet c J × K−1 × mol−1 M L2 T−2 N−1 intensiv
Reaktionshastighet r mol × m−3 × s−1 N L−3 T−1 intensiv, skalär

KärnfysikRedigera

Storhet Symbol SI-enhet Dimension Kommentarer
Aktivitet A Becquerel (Bq = s−1) T−1 extensiv, skalär
Halveringstid t1/2 s T
Medellivslängd τ s T intensiv
Absorberad dos Gy × s−1 L2 T−3
Ekvivalent dos H Sievert (Sv = m2 × s−2) L2 T−2
Radioaktiv dos D Gray (Gy = m2 × s−2) L2 T−2
Strålningsintesitet I W × sr−1 M L2 T−3 skalär

RadiometriRedigera

Storhet Symbol SI-enhet Dimension Kommentarer
Radians L W × m−2 × sr−1 M T−3
Irradians E W × m−2 M T−3

Fotometri och optikRedigera

Storhet Symbol SI-enhet Dimension Kommentarer
Ljusstyrka L Candela (cd) J skalär
Ljusflöde F Lumen (lm = cd × sr) J
Illuminans Ev Lux (lx = cd × sr × m−2) L−2 J
Brytningsindex n Enhetslös 1 intensiv, skalär

KällorRedigera

  • Cook, Alan H. The observational foundations of physics, Cambridge, 1994. ISBN 0-521-45597-9
  • Essential Principles of Physics, P.M. Whelan, M.J. Hodgeson, 2nd Edition, 1978, John Murray, ISBN 0-7195-3382-1
  • Encyclopaedia of Physics, R.G. Lerner, G.L. Trigg, 2nd Edition, VHC Publishers, Hans Warlimont, Springer, 2005, pp 12–13
  • Physics for Scientists and Engineers: With Modern Physics (6th Edition), P.A. Tipler, G. Mosca, W.H. Freeman and Co, 2008, 9-781429-202657