Inom elektromagnetism är magnetiskt flöde, , ett begrepp som mäter hur mycket av ett magnetiskt fält passerar genom någon viss yta, och i vilken riktning[1]. Det är värt att notera att det inte finns något fysikaliskt flöde associerat med ett magnetiskt fält, men eftersom det magnetiska fältet beskrivs av ett vektorfält , och eftersom vektorfält också används för att modellera fysikaliska flöden, kan vi välja prata om magnetiska fält i termer av "flöden".

Magnetiskt flöde
Grundläggande
DefinitionProdukten av det magnetiska B-fältet (flödestätheten) och en viss area
Storhetssymbol(er)
Enheter
SI-enhetWeber (Wb)
SI-dimensionM·L2·I-1·T-2
Anmärkningar
Se ävenElektriskt flöde

Vi definierar det magnetiska flödet som produkten av det magnetiska B-fältet (flödestätheten) och arean av någon yta. Låt vara en yta med en riktning (utsida) given av en normal vektor till varje punkt på ytan. Då blir det magnetiska flödet, , en integral över ytan , där det magnetiska fältet genom små area element summeras.[1]

I den intuitiva bilden med fältlinjer, kan denna integral förstås i termer av att "räkna antalet fältlinjer som passerar genom en viss yta".[1]

Om det magnetiska fältet är konstant över ytan så blir integralen ekvivalent med vanlig skalärprodukt.

En av maxwells ekvationer (Gauss lag för det magnetiska fältet) säger att det magnetiska flödet genom en sluten yta är noll.

Magnetiskt flöde mäts i enheten Wb (weber) eller Vs (volt-sekund).


MotiveringRedigera

När en ledare rör sig över ett magnetfält påverkas elektronerna i ledaren med en Lorentzkraft; ledaren får ett överskott av elektroner på ena sidan. Då induceras en spänning i ledaren som är B-fältet gånger hastigheten som ledaren rör sig med gånger längden på ledaren.

 

Elektronerna förskjuts till en viss del av ledaren – riktningen kan bestämmas med Lenz lag. Ledaren rör sig vinkelrätt mot magnetfältet med hastigheten   eller  

 

  gånger längden   är lika med arean  .

 
 

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ [a b c] Serway Raymond A., Jewett John W., Wilson Kate, Wilson Anna, Rowlands Wayne. Physics for global scientists and engineers (2nd edition). sid. 827-828. ISBN 9780170355513. OCLC 931841480. https://www.worldcat.org/oclc/931841480. Läst 28 mars 2019 

SI enheterRedigera