Newton (N) är SI-enheten för kraft, uppkallad efter Isaac Newton. En newton är definierad som den kraft som krävs för att ge massan ett kilogram en acceleration av 1 m/s². En newton är ungefär den kraft som en massa på 100 gram utövar på sitt underlag vid normal gravitation (mer noga räknat är kraften 0,980665 N). Eller, i mer lättsam form, 1 N motsvarar ungefär tyngden av ett mindre äpple.

En massa på 1 kg utövar vid normalacceleration således en kraft av 9,80665 N.

En newton motsvarar en joule per meter.

Kraft mäts med hjälp av en dynamometer. Äldre enheter för kraft är kilopond och dyn.

MultipelenheterRedigera

Newton används tillsammans med SI-prefix för att bilda större och mindre enheter.

Enheter med förstorande prefix
Enhet Symbol Betydelse
Kilonewton kN 103 newton = 1 000 newton
Meganewton MN 106 newton = 1 000 kilonewton
Giganewton GN 109 newton = 1 000 meganewton
Teranewton TN 1012 newton = 1 000 giganewton
Petanewton PN 1015 newton = 1 000 teranewton
Exanewton EN 1018 newton = 1 000 petanewton
Enheter med förminskande prefix
Enhet Symbol Betydelse
Millinewton mN 10-3 newton = 0,001 newton
Mikronewton μN 10-6 newton = 0,001 millinewton
Nanonewton nN 10-9 newton = 0,001 mikronewton
Pikonewton pN 10-12 newton = 0,001 nanonewton
Femtonewton fN 10-15 newton = 0,001 pikonewton
Attonewton aN 10-18 newton = 0,001 femtonewton

Se ävenRedigera