Vinkelacceleration anger förändring av rotationshastighet per tidsenhet. I SI-enheter mäts den i radianer per sekund i kvadrat (rad/s2) och brukar betecknas med den grekiska bokstaven alfa (α). [1]

Vinkelacceleration
Grundläggande
DefinitionFörändring av rotationshastighet per tidsenhet
Storhetssymbol(er)
Enheter
SI-enhetrad·s-2
SI-dimensionT-2

DefinitionRedigera

Vinkelaccelerationen kan definieras som antingen

 

eller

 

där

  •  : Vinkelacceleration [rad/s2]
  •  : Rotationshastighet [rad/s]
  •  : Tid [s]
  •  : Linjär tangentiell acceleration [m/s2]
  •  : Radie [m]

Variabeln   definieras vanligen som radien hos den cirkulära bana som en punkt rör sig längs.   anger avståndet från ett koordinatsystems origo och relaterar   och   till den aktuella punkten.

RörelseekvationerRedigera

För tvådimensionell rotationsrörelse kan Newtons andra lag anpassas för att beskriva förhållandet mellan vridmoment och vinkelacceleration:

 

där

  •   är totala vridmomentet som verkar på kroppen [Nm]
  •   är kroppens masströghetsmoment [kgm2]

Konstant accelerationRedigera

För alla konstanta värden av vridmomentet,  , av ett objekt, kommer vinkelaccelerationen också att vara konstant. För specialfallet med konstant vinkelacceleration, kommer den ovanstående ekvationen att ge ett konstant värde för vinkelaccelerationen:

 

Icke-konstant accelerationRedigera

För varje icke-konstant vridmoment, kommer vinkelaccelerationen hos ett föremål att förändras med tiden. Ekvationen blir en differentialekvation stället för ett konstant värde. Denna differentialekvation kallas rörelseekvationen för systemet och kan fullständigt beskriva rörelsen av objektet.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Artikeln är översatt från engelska wikipedias artikel Angular acceleration, läst den 18 maj 2012 där följande noter och källor anges.

NoterRedigera