För andra betydelser, se Volym (olika betydelser).

Volym är mätetalet för mängden tredimensionell rymd som omges av slutna gränser, till exempel, det utrymme som en substans (fast, flytande, gas eller plasma) eller form upptar eller innehåller.[1] Volym används inom fysiken för att bestämma mängden vätska, gas eller solid.

Volym
Grundläggande
DefinitionOmfattning av en tredimensionell kropp i rummet
Storhetssymbol(er)
Enheter
SI-enhet
SI-dimensionL3
CGS-enhetcm³
CGS-dimensionL3
PlanckenhetPlanckvolym
Planckdimensionħ3/2·G3/2·c-9/2
Angloamerikansk enhetcu.in., cu.ft., cu.yd., …
Angloamerikansk dimensionL3

SI-enheten för volym är kubikmeter, m3. Liter (l) kan också härledas: 1 l = 0,001 m3.

Ett sätt att bestämma volym

Lista över volymer redigera

Objekt Volym Parametrar
Kub   a är längden hos kubens sidor
Cylinder   r är cylinderns radie, h är cylinderns höjd
Prisma   A är basens area, h är prismans höjd
Rätblock   b är bredden, d är djupet och h är rätblockets höjd
Sfär   r är sfärens radie
Ellipsoid   a, b och c är ellipsoidradiernas längder
Pyramid   A är basens area, h är pyramidens höjd
Kon   r är cirkelbasens radie, h är spetsens avstånd till basen
Tetraeder   a är kantens längd
Parallellepiped  


 

a, b och c är parallellepipedens kantlängder. α, β, och γ är de interna vinklarna mellan dess kanter
Kleinflaska   Ingen volym, då den inte har någon insida

Volym inom infinitesimalkalkyl redigera

Inom infinitesimalkalkylen, ges volymen av ett område D i R3 av trippelintegraler av den konstanta funktionen   och skrivs vanligen som

 

Volymintegralen i cylindriska koordinater är

 

och volymintegralen i sfäriska koordinater (med användning av vinkelkonventionen med   som den azimutala orienteringen och med   relaterad till den polära axeln) skrivs vanligen

 

där r är en punkts avstånd till origo.

Referenser redigera

  1. ^ ”Volym”. Nationalencyklopedin. 5 februari 2012. http://www.ne.se/volym/345473. Läst 27 oktober 2012.