Newtonmeter, Nm, är SI-enheten för vridmoment, definierad som det vridmoment som uppstår då kraften 1 newton appliceras i rotationsriktningen på ett avstånd av 1 meter från rotationsaxeln.

Newtonmeter är även en enhet för arbete, då definierad som energin som krävs för att övervinna en kraft på 1 newton över sträckan 1 meter. Med andra ord, 1 newtonmeter är då ungefär lika med arbetet som krävs för att lyfta en tyngd på 0,1 kilogram 1 meter rakt upp.

1 newtonmeter = joule = wattsekund vilket är den rekommenderade termen.

Dessa användningar av begreppet newtonmeter är sammankopplade på så sätt att ett vridmoment om en Nm som utövas över en radian motsvaras av ett arbete på en Nm.

Tidigare mättes vridmoment ofta i kilopondmeter.