Konduktans

mått på elektrisk ledningsförmåga

Konduktans är ett mått på elektrisk ledningsförmåga. Det är det reciproka värdet av en ledares resistans R,

Konduktans
Grundläggande
DefinitionReciproken av resistansen
Storhetssymbol(er)
Enheter
SI-enhetS
SI-dimensionI2·T3·M−1·L−2
Angloamerikansk enhetMho ()
Angloamerikansk dimensionI2·T3·M−1·L−2
Anmärkningar
Se ävenResistivitet; konduktivitet

där konduktansen betecknas med G och har enheten siemens S. 1 S = 1 Ω-1.

Ibland betecknas konduktans, företrädesvis i USA, Mho och med symbolen ℧.

Om resistansen R ersätts med konduktansen G kan Ohms lag skrivas

"Siemens lag" eller Ohms lag för ledningsförmåga.

Konduktivitet Redigera

Konduktivitet (elektrisk ledningsförmåga, σ) är reciproken av resistivitet (ρ) och uppfyller sambandet

  eller  

En ledares konduktans och konduktivitet erhålls därför som

  respektive  

där A är ledarens tvärsnittsarea och L är ledarens längd.

Seriekoppling av konduktanser Redigera

Det totala motståndet för en seriekoppling av resistanser är

 .

Med   och  , kan seriekopplingen skrivas med hjälp av konduktanser som

 

Parallellkoppling av konduktanser Redigera

Det totala motståndet R för en parallellkoppling av n resistorer kan bestämmas ur

 .

Med   och  , gäller för en parallellkoppling av konduktanser:

 

Externa länkar Redigera