Uppslagsordet ”Pa” leder hit. För andra användningar av förkortningen, se PA.

Enheten pascal (Pa) är SI-enheten för tryck, uppkallad efter den franske fysikern Blaise Pascal. 1 Pa = 1 N/. Även om bar också är en mycket gångbar måttenhet är pascal standardmåttet i svensk industri. Enheten pascal används i ofta i form av kilopascal [kPa] eller hektopascal [hPa]. Det senare används speciellt inom meteorologi, då den tidigare benämningen millibar (som är samma sak) togs ur bruk för bättre SI-anpassning. En pascal skrivs följaktligen 0,001 kPa eller 0,01 hPa istället för 1 Pa, och en bar är 100 000 Pa, vilket är mycket nära en (standard) atmosfär som är 101 325 pascal, eller 1,01325 bar.

För mätning av blodtryck används som mätenhet vanligen mmHg. kPa har föreslagits men har inte fått någon väsentlig spridning.

Inom materialvetenskap och teknik mäter pascal materialets styvhet, draghållfasthet och tryckhållfasthet. I teknik är megapascal [MPa] (1 000 000 Pa) den föredragna enheten för dessa användningsområden, eftersom pascal representerar en mycket liten mängd.[1]

Enheten används även för storheterna mekanisk spänning och elasticitetsmodul, som har samma dimension.

Definition redigera

1 pascal (Pa) = 1 N/m2 = 1 kg/(m·s2)[2]
Omvandlingstabell för tryckenheter
 v  r  Pascal bar (a) Atmosfär Teknisk atmosfär Torr Skålpunds-kraft
per kvadrattum
cm vattenpelare
[Pa] [bar] [atm] [at] [Torr]≈[mmHg] [psi] [cmH2O]
1 Pa ≡ 1 N/m2 10−5 9,8692×10−6 1,0197×10−5 7,5006×10−3 145,04×10−6 0,0101972
1 bar (a) 100 000 ≡ 106 dyn/cm2 0,98692 1,0197 750,06 14,5037744 1019,72
1 atm 101 325 1,01325 ≡ 1 atm 1,0332 760 14,696 1033,23
1 at 98 066,5 0,980665 0,96784 ≡ 1 kgf/cm2 735,56 14,223 1000,02
1 Torr 133,322 1,3332×10−3 1,3158×10−3 1,3595×10−3 ≡ 1 Torr; ≈ 1 mmHg 19,337×10−3 1,35951
1 psi 6,894×103 68,948×10−3 68,046×10−3 70,307×10−3 51,715 ≡ 1 lbf/tum2 70,3072
1 cmH2O 98,0665 0,980665×10−3 0,967838×10−3 9,99984×10−4 0,73556 0,0142233 ≡ 1 cmH2O
Omvandlingstabell
Enhet Motsvarighet i kPa
Bar 100
Psi 6,894
mmHg 0,133
mmVp 0,00980665
mVp 9,80665
atm 101,325

Referenser redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Pascal (unit), 16 februari 2021.

Noter redigera