Töjning (elongation) är ett enhetslöst, geometrioberoende mått på deformationsgraden och betecknas med e för teknisk töjning eller ε (epsilon) för sann töjning. Töjning kan anta både positiva och negativa värden beroende på om objektet utsatts för drag- eller tryckspänning.

Töjning av kroppar.

Teknisk töjningRedigera

Teknisk töjning är en linjär approximation av töjning:

 ,

där δ står för den erhållna förlängningen eller förkortningen (det vill säga   -  ) och   för ursprunglig längd.

Sann töjningRedigera

Den verkliga töjningen kallas sann töjning, naturlig töjning eller logaritmisk töjning:

 ,

där   står för längd efter deformation och   för längd före deformation (ursprunglig längd). En fördel med denna definition är att addering av två töjningar efter varandra är exakt:

 ,
ε = ΔL / L

Se ävenRedigera