Töjning (elongation) är ett enhetslöst, geometrioberoende mått på deformationsgraden hos en kropp som utsätts för en mekanisk kraft.

Töjning av kroppar.

Den betecknas med e för teknisk töjning eller ε (epsilon) för sann töjning. Töjning kan anta både positiva och negativa värden beroende på om objektet utsatts för drag- eller tryckspänning.

Teknisk töjningRedigera

Teknisk töjning är en linjär approximation av töjning.

För en elastisk kropp med längden   som belastas så att den får längden   gäller att

  där   -  

där δ står för den erhållna förlängningen eller förkortningen   -  , och   för ursprunglig längd.

Sann töjningRedigera

Den verkliga töjningen kallas sann töjning, naturlig töjning eller logaritmisk töjning:

 ,

där   står för längd efter deformation och   för längd före deformation (ursprunglig längd). En fördel med denna definition är att addering av två töjningar efter varandra är exakt:

 

För "små" töjningar blir sann töjning samma som teknisk töjning, då ln(1+x) x för små x.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera